ALMA MATER - miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie


Rozmowa z prof. Stanisławem Waltosiem, dyrektorem Muzeum UJ

Szczerbiec, miecz koronacyjny królów polskich; jedyne zachowane insygnium koronacyjne Piastów. Jeden z najokazalszych i najbogatszych pod względem artystycznym i ikonograficznym średniowiecznych mieczy ceremonialnych w Europie; należy do najważniejszych symboli suwerennego państwa polskiego. Posiada stalową głownię z prostokątnym otworem u nasady, w której została umocowana wtórnie srebrna, emaliowana tarcza z herbem Królestwa Polskiego (pochodząca z niezachowanej pochwy z XIV wieku); złotą rękojeść z dekoracją niellowaną, płaski jelec wygięty łukowato ku dołowi (o rozszerzających się ku końcom ramionach), prostokątny w przekroju trzon (zwężający się ku górze) oraz kolistą głowicę; na trzonie i jelcu 2-krotnie ukazana postać Baranka Bożego i symbole Ewangelistów; na głowicy monogram Boga, tzw. tetragrammaton z literami A i W oraz napis Haec figura valet ad amorem regum et principum iras iudicum (ten znak wpływa na miłość królów i książąt, na gniew sędziów); na jelcu tekst hebrajski zapisany literami łac. Con citomon eeve Sedalai Ebrehel (żarliwą wiarę wzbudzają imiona Boga Sedalai i Ebrehel) oraz łac. Quicumque hec nomina Dei secum tulerit nullum periculum ei omnino nocebit (ktokolwiek te imiona Boga ze sobą nosić będzie, temu żadne niebezpieczeństwo w ogóle nie zaszkodzi). Niezachowany został napis na rękojeści.

Na podstawie Encyklopedii Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN

Pamiątka sentymentalna

W styczniu 2003 roku do Muzeum UJ wróciła kopia Szczerbca -
słynnego miecza koronacyjnego - która tuż po II  wojnie
światowej została wywieziona do Stanów Zjednoczonych.  To
wydarzenie stało się okazją do przypomnienia intrygującej
historii obu militarnych zabytków. Wbrew legendzie Szczerbiec
nie należał do Bolesława Chrobrego, który miał go wyszczerbić,
uderzając nim w kijowską Złotą Bramę na znak zdobycia miasta.
Po raz pierwszy użył go Władysław Łokietek podczas koronacji w
1320  roku. Czy wiadomo, na czyje zlecenie miecz został
wykonany?

Nie jest jasne, kto zlecił wykonanie Szczerbca. Przypuszcza
się, że Władysław Łokietek otrzymał go w spadku po swoim ojcu,
księciu kujawskim Kazimierzu, a on z kolei od swego brata
Bolesława,  syna  Konrada Mazowieckiego.  Nie  ma  jednak
najmniejszej wątpliwości, że to jest miecz romański. Do 1794
roku, a więc do momentu zrabowania Skarbca Koronnego przez
Prusaków, Szczerbiec jako miecz koronacyjny przechowywany był
wraz z innymi insygniami w żelaznej skrzyni w Zamku Królewskim
na Wawelu.

Szczerbiec używany był niemal przy wszystkich koronacjach - z
wyjątkiem koronacji Jadwigi, Władysława Jagiełły, Stanisława
Leszczyńskiego i Augusta III. Był symbolem dawnej potęgi
Rzeczpospolitej,  nie dziwi zatem,  że  Stanisław  August
Poniatowski na swoją koronację polecił sprowadzić go  do
Warszawy. Ale co działo się ze Szczerbcem po 1794 roku?

Tragiczne losy polskich regaliów były opisywane wielokrotnie
przez wielu historyków sztuki, m.in. przez Michała Rożka w
książce Tajemnice insygniów królewskich. Wiadomo, że Szczerbiec
wraz  z  innymi insygniami w tajemniczych okolicznościach
zaginął. Ale co działo się z nim do 1819 roku, a więc do
chwili, kiedy znalazł się w posiadaniu rosyjskiego arystokraty
księcia  Dymitra Łabanowa Rostowskiego, do dziś pozostaje
tajemnicą. Prawdopodobnie Prusacy zabrali go ze skarbca razem z
koronami, które następnie przetopili na złoto. Miecz nie
przedstawiał dla nich specjalnej wartości, gdyż jego nie dało
się przetopić. Wiadomo, że w pewnym momencie znalazł się w
Berlinie, a następnie trafił do niemieckiego kolekcjonera
mieszkającego w Dreźnie. Później pojawiał się  w  rękach
kolekcjonerów  rosyjskich:  księcia  Dymitra  Łabanowa-
Rostowskiego, księcia Demidowa z San Donato k. Florencji, a
następnie antykwariusza i A. B. Bazylewskiego.

To właśnie Bazylewski odrestaurował Szczerbiec i w 1874 roku
zamieścił go w katalogu swych zbiorów.

To  również ciekawa historia, bowiem cztery lata później
Szczerbiec pojawił się na wielkiej wystawie paryskiej  w
Trocadero. Dla Polaków było to ogromne wydarzenie,  choć
podważano wtedy oryginalność miecza, sugerując, że jest to
kopia wykonana na polecenie Jana III dla królewicza Jakuba
Sobieskiego, która była w zbiorach Radziwiłłów w Nieświeżu i
zaginęła w 1812 roku. W każdym razie w 1884 roku Szczerbiec
został kupiony do Ermitażu. Proszę pamiętać, że mimo iż
Królestwo Polskie było już w tym czasie traktowane jako
Priwislanski  Kraj,  to jednak carowie  uważali  się  za
spadkobierców królów polskich. W tytulaturze carów był również
tytuł króla polskiego, czuli się więc wręcz historycznie
upoważnieni do zakupu Szczerbca i ulokowania go w Ermitażu,
gdzie przebywał aż do 1924 roku.
Na mocy Traktatu Ryskiego z 1921 roku Związek Radziecki
zobowiązał się do oddania pamiątek historycznych, które zostały
wywiezione z Polski przez władze rosyjskie po trzecim rozbiorze
i powstaniu listopadowym. Komisja pod przewodnictwem prof.
Mariana Morelowskiego pamiętała o Szczerbcu. Z tym tylko że
miecz został zrabowany przez Prusaków, a nie przez Rosjan, więc
nie podlegał zwrotowi. Udało się jednak stronom dojść do
porozumienia, dzięki któremu około 1924 roku Szczerbiec znalazł
się w Polsce i powrócił na Wawel. Pamiętam, jak w 1975 roku w
Harvard University opowiadał mi profesor Wiktor Weintraub - był
sekretarzem  komisji  Morelowskiego -  jak  przeprowadzano
odpowiednią transakcję, w wyniku której Szczerbiec wrócił do
Polski.

Długo na Wawelu nie pozostał, gdyż po wybuchu II wojny
światowej wraz z innymi wawelskimi skarbami został wywieziony
za granicę. I wtedy też niewiele brakowało, by przepadł
bezpowrotnie…

Historia ewakuacji skarbów wawelskich jest bardzo dobrze znana.
Już sam wywóz skarbów w 1939 roku do Rumunii był niesłychanie
niebezpieczny, ale jeszcze potem co najmniej  trzy  razy
Szczerbiec mógł bezpowrotnie przepaść. Po raz pierwszy w
czerwcu 1940 roku, kiedy pod opieką Karola Estreichera był
transportowany statkiem „Chorzów” z Bordeaux  do  Anglii.
Pospieszna ewakuacja skarbów, wśród których oprócz Szczerbca
były m.in. arrasy, Psałterz Floriański, Biblia Gutenberga,
rękopisy Chopina, odbywała się nocą. „Chorzów” był małym
statkiem węglowym, a na jego pokładzie znajdowało się około 200
osób. Sami Polacy. Kapitan - jak opisał to Estreicher w I tomie
Dziennika wypadków - dla dodania sobie kurażu był przez cały
czas pijany. Statek nie posiadał odpowiedniej liczby łodzi
ratunkowych, a zaledwie jedna torpeda wystarczyłaby, by go
zniszczyć. Estreicher wraz ze Stanisławem Świerzem-Zaleskim i
Józefem Polkowskim zapakowali skarby wawelskie w 74 paczki i
skrzynie żelazne. Arrasy zostały bardzo dokładnie obszyte
płótnem i owinięte papierem. Położono je w małej luce na
pokładzie. Szczerbiec został wyjęty ze skrzyni i pieczę nad nim
sprawował Estreicher. W razie zatonięcia statku miecz miała
zabrać ze sobą do szalupy jego siostra Ewa Grodzicka. Na
polecenie Estreichera Szczerbiec został zapakowany między dwie
deski, co jeszcze dodatkowo miało go zabezpieczyć  przed
ewentualnym  utonięciem. Wojska niemieckie  były  naprawdę
niedaleko.  Po raz drugi, rok później, skarby  wawelskie
transportowane były, znowu nie samolotem, tylko statkiem, do
Kanady. Płynęły wtedy na statku „Batory”. I wreszcie po raz
trzeci, kiedy w 1961 roku, podczas potwornego sztormu, wracały
do Polski statkiem „Krynica” razem z prof. Szablowskim.

Nie mniej ciekawe są również losy kopii Szczerbca, która
niedawno, po 62 latach, powróciła do Muzeum UJ. Ta kopia
została wykonana Dreźnie z końcem XVIII lub początkiem XIX
wieku…

Kopia została wykonana w Niemczech i najprawdopodobniej właśnie
w Dreźnie. Była to kopia sentymentalna. Niewierna i oszczędna,
ale - co jest poza wszelką dyskusją - bardzo silnie nawiązująca
do  wizerunku  zaginionego, legendarnego miecza.  Rękojeść
wykonano z kości bydlęcej, którą zdobią rysunki zapuszczane
czarną  farbą.  Są  one dokładnym odwzorowaniem  rysunków
znajdujących się na Szczerbcu. Przedstawiają m.in. figury
czterech Ewangelistów oraz napisy-zaklęcia wzorowane na Kabale.
W miejscu, gdzie u oryginalnego Szczerbca na boku trzonka są
napisy dotyczące właściciela, na tej kopii umieszczono blaszki
z ornamentacją. Drezdeński rzemieślnik zmienił w kopii głownię
miecza na krótszą, charakterystyczną dla sztyletu. Miecz został
dokładnie opisany m.in. przez J. N. Sadowskiego w 1894 roku, a
więc w jedenaście lat po jego ujawnieniu.

A w jaki sposób kopia miecza koronacyjnego trafiła do zbiorów
Gabinetu Archeologicznego UJ?

Dzięki Edwardowi Rastawieckiemu, który kupił kopię w Dreźnie, a
następnie  w  1869  roku  przekazał  ją  Uniwersytetowi
Jagiellońskiemu.  Kopia  znajdowała  się  w  Gabinecie
Archeologicznym do 1939 roku, a więc przez ponad 55 lat
zastępowała w Krakowie oryginalny Szczerbiec. Potem Niemcy
zajęli Uniwersytet. W Collegium Novum znajdował się Urząd
Główny Statystyczny Generalnego Gubernatorstwa. W czasie wojny
w Collegium Maius działał Institut für Deutsche Ostarbeit
(Instytut  Niemieckiej  Pracy  na  Wschodzie).  Eksponaty
przerzucano z miejsca na miejsce. W pewnym momencie uległy one
rozproszeniu,  część trafiła do Biblioteki Jagiellońskiej,
wówczas Państwowej Biblioteki GG, część przechowano w tym
Instytucie. Faktem jest, że w 1939 roku Uniwersytet stracił
władanie nad całością eksponatów. Drezdeńska kopia Szczerbca
zaginęła, a następnie znalazła się w zbiorach kolekcjonera inż.
arch. Tadeusza Janowskiego z Krakowa. W 1947 roku inż. Janowski
wywiózł ją w bliżej nieokreślonych okolicznościach do Stanów
Zjednoczonych.  Podobno  ukrył  ją  w  rulonie  rysunków
architektonicznych.

Mniej więcej w tym czasie miecz przerobiono - usunięto z niego
głownię sztyletu, umieszczając w jej miejsce głownię XVI-
wiecznego miecza niemieckiego. Czy to stało się, zanim miecz
znalazł się w Stanach Zjednoczonych?

Podejrzewam, że ze względu na możliwość wykrycia łatwiej było
wywieźć  kopię Szczerbca w postaci sztyletu.  W  Stanach
Zjednoczonych po II wojnie światowej było mnóstwo zabytkowych
przedmiotów przywiezionych przez żołnierzy amerykańskich, które
były trofeami wojennymi oficerów. Prawdopodobnie więc dosyć
łatwo było zdobyć taką klingę. Inż. Janowski jednak na ten
temat  się nie wypowiadał. Tak czy inaczej miecz został
wywieziony nielegalnie, nie ma też wątpliwości, że musiał on
sobie z tego zdawać sprawę. To była przecież historyczna kopia.

Jaką rolę odgrywała kopia Szczerbca za granicą?

Miecz  był  wprawdzie  w  prywatnym  posiadaniu  Tadeusza
Janowskiego, ale członkowie Polonii amerykańskiej wiedzieli o
nim i traktowali go jak symbol niepodległości Polski, pamiątkę
sentymentalną,  nawiązującą do  historii,  zwłaszcza,  gdy
zaciągała się „żelazna kurtyna”. Jak ta kopia funkcjonowała w
świadomości  Polonii  mówi  właśnie  zdjęcie,  na  którym
przedstawiciele Polonii pokazują miecz Robertowi Kennedy’emu w
czasie kampanii wyborczej tuż przed jego tragiczną śmiercią. Na
tym zdjęciu miecz jest już w pełnej okazałości, z XVI-wieczną
głownią, którą w środku przecięto, a w otworze umieszczono z
obu stron blaszki.

Miecz znajdował się w posiadaniu Tadeusza Janowskiego do 2003
roku, ale zabiegi o jego odzyskanie rozpoczęły się już w latach
60.

O mieczu dowiedział się prof. Zdzisław Żygulski w 1966 roku,
podczas swojego pobytu związanego z wielką wystawą sztuki
Polski „Treasures from Poland” w Chicago. Od tej pory trwały
zabiegi  o  odzyskanie  miecza - profesorowi  Zdzisławowi
Żygulskiemu pomagali w tym jego kuzyn Iwo Pogonowski oraz prof.
Wojciech Kowalski. To w dużej mierze właśnie dzięki ich
zabiegom kopia Szczerbca znajduje się teraz w Collegium Maius.

Miecz wrócił do Muzeum w dość niekonwencjonalny sposób...

Istotnie, nie przywiózł go żaden kurier. Pewnego dnia do
sekretariatu Muzeum UJ przyszła paczka. Po jej rozpakowaniu, ku
naszemu wielkiemu zdumieniu, zobaczyliśmy właśnie ów miecz. Ivo
Pogonowski, który czuwał nad powodzeniem całej akcji wybrał
sposób prosty, ale skuteczny, zadbał oczywiście, aby przesyłka
była odpowiednio ubezpieczona.

Oryginalny Szczerbiec przechowywany jest w Skarbcu Koronnym
Zamku Królewskiego na Wawelu, a gdzie będzie można zobaczyć
kopię Szczerbca?

Kopia będzie eksponowana w drugim skarbcu Muzeum UJ, ale
zastanawiamy się jeszcze nad samym pomysłem ekspozycyjnym.

Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska


List do redakcji Redakcja Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego Strona miasta Krakowa Strona główna miesięcznika