ALMA MATER - miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie


Stara kopia Szczerbca

W roku 1869 Edward Rastawiecki przekazał do zbiorów Gabinetu
Archeologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego nabytą w Dreźnie
pomniejszoną kopię Szczerbca. Kopia ta miała rękojeść wykonaną
z kości rytowanej i zapuszczanej ciemną farba, z wyraźnie
wyrobionym programem ikonograficznym i inskrypcyjnym, jak w
okazie oryginalnym, ale na głowicy po stronie prawej mieczyka
widniał w miejsce symbolu Boga, z literami alfa i omega (tzw.
tetragrammaton) - polski herb królewski z Orłami i Pogoniami
pod  koroną.  W stosunku do oryginału ta rękojeść  była
pomniejszona i zaopatrzona w krótką, kończystą głownię, jak w
puginale. Rysunek tego stanu znajduje się na dawnej karcie
inwentarzowej.
W Krakowie początkowo przypuszczano, że jest to miniaturka
miecza  koronacyjnego wykonana w XVII w., być może  dla
królewicza Władysława. Jednak badacze Szczerbca,  pierwszy
polski bronioznawca Józef Łepkowski (Szczerbiec, Kraków 1881)
oraz J. N. Sadowski (Miecz koronacyjny polski „Szczerbcem”
zwany, „Rozprawy Akademii Umiejętności”, Wydział Historyczno-
Filozoficzny, Seria II, t. V, Kraków 1894) orzekli, że kopia
wykonana została w Niemczech, prawdopodobnie w Dreźnie, kiedy
oryginalny miecz po grabieży pruskiej Skarbca Koronnego na
Wawelu znalazł się w rękach niemieckich i został przerobiony
dla usunięcia napisu dotyczącego księcia Bolesława, a przed
sprzedażą w ręce kolekcjonerów rosyjskich, kolejno księcia
Dymitra Łabanowa-Rostowskiego, księcia Demidowa z San Donato
pod Florencją i A. B. Bazylewskiego.
W roku 1883 oryginalny Szczerbiec znalazł się na Światowej
Wystawie w Paryżu (w Trocadero), gdzie został rozpoznany jako
polski miecz koronacyjny przez wspomnianego Józefa Łepkowskiego
i przez Józefa Ignacego Kraszewskiego. W roku 1884 drogą kupna
przeszedł na własność rosyjskiego Ermitażu, skąd odzyskany
został przez Polskę drogą zamiany dopiero w roku 1924. Historię
Szczerbca przedstawiłem w książce Broń w dawnej Polsce na tle
uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu, Warszawa 1975, wyd. II
1982. O Szczerbcu pisali także inni autorzy: Marian Morelowski,
Andrzej Nadolski i Stefan Kuczyński.
W  cytowanej  książce o broni wspomniałem też  o  kopii
uniwersyteckiej, która po II wojnie światowej znalazła się w
rękach  Tadeusza  Janowskiego, krakowskiego  architekta  i
kolekcjonera, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Na
ślad ten natrafiłem w roku 1966, kiedy przebywałem w Chicago
jako kurator wystawy „Treasures from Poland”, urządzonej dla
Art Institute of Chicago. Przez długi czas zabiegałem o zwrot
tego obiektu do Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tych
zabiegach,  które dopiero w tym roku uwieńczone  zostały
sukcesem,  pomagał  prof. Wojciech Kowalski,  niestrudzony
rewindykator polskich dóbr kulturalnych rozproszonych w wyniku
wojny, a przede wszystkim mój brat cioteczny, inż.  Iwo
Pogonowski,  dobry znajomy Tadeusza Janowskiego.  Janowski
ostatecznie  postanowił  zwrócić  miecz   do   muzeum
uniwersyteckiego, a przekaz zrealizował w grudniu br. przesyłką
pocztową Iwo Pogonowski.
Okazało się, że zapewne sam Janowski (tutaj brak ścisłych
informacji) dokonał w Krakowie przed wyjazdem do  Stanów
przeróbki miecza, usunął puginałową głownię i zamocował głownię
miecza z XVI w., z emblematem jabłka cesarskiego, jaką nabył od
znanego kolekcjonera Tadeusza Jakubowskiego. Na wzór oryginału
głownia ta została w górnej części przepruta i w podłużnym
otworze umieszczono emaliowanego orzełka piastowskiego, tak jak
obecnie w oryginalnym Szczerbcu. Ten orzełek pochodził z
pierwotnie zaginionej pochwy.

Zdzisław Żygulski jun.

List do redakcji Redakcja Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego Strona miasta Krakowa Strona główna miesięcznika