Witryna Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP


[Agenda pogrzebowa z 1955 r.]

Agenda Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego czyli Ewangelicko-Luterskiego. Cześć II Nieurzędowa - Pogrzeb, Warszawa 1956. Zaaprobowane uchwałą Naczelnej Rady Kościoła z dnia 30 stycznia 1955 r. Przewodniczący: ks. bp Karol Kotula, Sekretarz: ks. R. Fiszkal


 e-mail: internet@luteranie.pl (c) 2000-2002 - Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP