Skriv ut
Sitemap
Kontaktinfo
Husqvarna Tanken
Tfn: +46 36 132 980
E-mail: tanksvets@telia.com
Vi har upptäckt att din browser inte har Adobe Flash Player installerat.

Klicka här för att hämta Adobe Flash Player

Oljetankar för motor- & spilloljaI verkstadsmiljöer där spillolja utgör ett stort problem krävs ett uppsamlingssystem för den överflödiga oljan. Lösningen för detta är så kallade miljötankar där oljan samlas och förvaras innan man tar hand om spillet. Oljetankar som dessa används av olika verkstadsföretag, speciellt bil, buss och lastbilsverkstäder.

Oljetankar för olika ändamål

Beroende på vilken typ av olja ni hanterat behövs det olika oljetankar som uppfyller ändamålet. Vi tillverkar oljetankar för olika storlekar och med speciella funktioner. Allt för att din verksamhet skall ha en funktionell och anpassad oljetank. Hos Husqvarna Tanksvets har vi kapacitet till att tillverka och kvalitetssäkra oljetankar på upp till 20 000 liter

Funktionella miljötankar

Husqvarna Tanksvets tillverkar i första hand lådformiga miljötankar eftermåttbeställning. Detta för att passa in bättre i byggnaderna. Till miljötankarna tillverkar vi också en invallningslåda som används för spill vid tankning, eller som påkörningsramp. Vissa Kommuner kräver har denna typ av oljetankar som standard för att få anläggningen godkänd. Något som är extra känsligt vid vattentäkter.

Vårt företag har tillverkat denna typ av tankar i över 10 år. Vi är också Swedacackrediterade sedan februari 2001 (Ackrediteringsnr. 5617. ISO/TEC 17020C) Swedac som är ett statligt kontrollorgan som ansvarar för kontrollen av miljötankar i Sverige.

Kontakta gärna oss om ni har några frågor om våra miljövänliga oljetankar.