Πολιτική διάθεσης υλικού

Το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο (εφεξής χάριν συντομίας ΕΟΑ) παρέχει πρόσβαση στο αρχειακό Οπτικοακουστικό του Υλικό προς όλους τους αιτούντες.

Για την καλύτερη πρόσβαση αλλά και για την τήρηση της ομαλής λειτουργίας και της ορθής χρήσης του αρχειακού υλικού ακολουθούνται συγκεκριμένοι όροι και προδιαγραφές, οι οποίοι εξειδικεύονται στο παρόν.

Α. Βασικές Αρχές Διάθεσης
Ι) Το Οπτικοακουστικό Υλικό του ΕΟΑ διατίθεται σε μορφή υποστηριζόμενη από τις δικές του τεχνικές δυνατότητες.
IΙ) Η Διάθεση Οπτικοακουστικού Υλικού από τις συλλογές του ΕΟΑ υπόκειται στην ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
ΙΙΙ) Το Οπτικοακουστικό Υλικό του ΕΟΑ διατίθεται σε δύο βασικές μορφές:
α. Χαμηλής Ανάλυσης και β. Υψηλής Ανάλυσης
ΙV) Η Πρόσβαση του ψηφιοποιημένου Οπτικοακουστικού Υλικού είναι εφικτή δωρεάν από το Διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΕΟΑ (www.avarchive.gr) σε μορφή χαμηλής ανάλυσης και αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση.

Β. Άδειες Χρήσης
Ι) Οι ‘Aδειες Xρήσης Οπτικοακουστικού Υλικού υψηλής ανάλυσης παραχωρούνται βάσει του συνημμένου Τιμοκαταλόγου σε χρέωση δύο τύπων: α. Με λογότυπο και β. Χωρίς λογότυπο. Ο Τιμοκατάλογος καταρτίζεται και αναθεωρείται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΑ
II) Οι Άδειες Χρήσης Οπτικοακουστικού Υλικού υψηλής ανάλυσης παραχωρούνται με έγγραφες συμβάσεις το περιεχόμενο των οποίων, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑ
ΙΙΙ) Κάθε ‘Aδεια Χρήσης Οπτικοακουστικού Υλικού  αφορά αποκλειστικά τον συγκεκριμένο σκοπό που αναφέρεται στη σύμβαση, ενώ κάθε άλλη χρήση (εκμετάλλευση) απαιτεί νέα άδεια χρήσης και σύναψη νέας σύμβασης.

Γ. Υπηρεσίες Θέασης και Αναζήτησης
Ι) Η Θέαση Οπτικοακουστικού Υλικού πραγματοποείται μόνο, εφόσον δεν τίθεται σε κίνδυνο η κατάσταση του υλικού.
ΙΙ) Η Θέαση του Οπτικοακουστικού Υλικού που πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του ΕΟΑ με την απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού, χρεώνεται ως εξής:
10€ ανά ημίωρο βίντεο
20€ ανά ημίωρο φιλμ
6€ ανά ημίωρο ψηφιακού/ψηφιοποιημένου υλικού. Η Θέαση προσμετράται και χρεώνεται με ημίωρα,  ακόμη κι αν πρόκειται για χρόνο μικρότερο του ημιώρου.
ΙΙΙ) Η κατ’ αίτηση αρχειακή Αναζήτηση θεμάτων του Οπτικοακουστικού Υλικού από εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΟΑ χρεώνεται με 8€ ανά ημίωρο απαιτούμενου χρόνου αναζήτησης.

Δ. Υπηρεσίες Μετεγγραφής και Αποστολής
Ι) Η υπηρεσία μετεγγραφής χρεώνεται 8€ ανά ημίωρο εγγραφής.
ΙΙ) Τα έξοδα αποστολής χρεώνονται στον παραλήπτη.

Οι αναγραφόμενες τιμές του παρόντος και του συνημμένου Τιμοκαταλόγου δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Comments are closed.