Village Panchayat Names of MUDDEBIHAL,BIJAPUR,KARNATAKA

1.BIJAPURMUDDEBIHAL219652ADAVI SOMANALADAVI SOMANAL
2.BIJAPURMUDDEBIHAL219653ALURALUR
3.BIJAPURMUDDEBIHAL219654B.SALAWADAGIB.SALAWADAGI
4.BIJAPURMUDDEBIHAL219655BASARAKODBASARAKOD
5.BIJAPURMUDDEBIHAL219656BAVURBAVUR
6.BIJAPURMUDDEBIHAL219657BHANTANURBHANTANUR
7.BIJAPURMUDDEBIHAL219658BIDARAKUNDIBIDARAKUNDI
8.BIJAPURMUDDEBIHAL219659BIJJURBIJJUR
9.BIJAPURMUDDEBIHAL219660DHAVALAGIDHAVALAGI
10.BIJAPURMUDDEBIHAL219661HADALAGERIHADALAGERI
11.BIJAPURMUDDEBIHAL219662HIREMURALHIREMURAL
12.BIJAPURMUDDEBIHAL219663HIRURHIRUR
13.BIJAPURMUDDEBIHAL219664HULLURHULLUR
14.BIJAPURMUDDEBIHAL219665INGALAGERIINGALAGERI
15.BIJAPURMUDDEBIHAL219666KALAGIKALAGI
16.BIJAPURMUDDEBIHAL219667KAVADIMATTIKAVADIMATTI
17.BIJAPURMUDDEBIHAL219668KODAGANURKODAGANUR
18.BIJAPURMUDDEBIHAL219669KOLURKOLUR
19.BIJAPURMUDDEBIHAL219670KONNURKONNUR
20.BIJAPURMUDDEBIHAL219671KUNTOJIKUNTOJI
21.BIJAPURMUDDEBIHAL219672MADIKESHWARMADIKESHWAR
22.BIJAPURMUDDEBIHAL219673MINAJAGIMINAJAGI
23.BIJAPURMUDDEBIHAL219674MUKIHALMUKIHAL
24.BIJAPURMUDDEBIHAL219675NAGABENALNAGABENAL
25.BIJAPURMUDDEBIHAL219676NALATWADNALATWAD
26.BIJAPURMUDDEBIHAL219677RAKKASAGIRAKKASAGI
27.BIJAPURMUDDEBIHAL219678RUDAGIRUDAGI
28.BIJAPURMUDDEBIHAL219679TANGADAGITANGADAGI
29.BIJAPURMUDDEBIHAL219680TUMBAGITUMBAGI
30.BIJAPURMUDDEBIHAL219681YALAGURYALAGUR
31.BIJAPURMUDDEBIHAL219682YARAZARIYARAZARI

Report printed on 13/11/2011
National Panchayat Directory,Panchayat Informatics Division,NIC