Village Panchayat Names of BIJAPUR,BIJAPUR,KARNATAKA

1.BIJAPURBIJAPUR219562AHERIAHERI
2.BIJAPURBIJAPUR219563AINAPURAINAPUR
3.BIJAPURBIJAPUR219564ALIYABADALIYABAD
4.BIJAPURBIJAPUR219565ARAKERIARAKERI
5.BIJAPURBIJAPUR219566ARJUNGIARJUNGI
6.BIJAPURBIJAPUR219567BABALESHWARBABALESHWAR
7.BIJAPURBIJAPUR219568BABANAGARBABANAGAR
8.BIJAPURBIJAPUR219569BARATAGIBARATAGI
9.BIJAPURBIJAPUR219570BIJJARAGIBIJJARAGI
10.BIJAPURBIJAPUR219571BOLACHIKKALAKIBOLACHIKKALAKI
11.BIJAPURBIJAPUR219572DEVAR GENNURDEVAR GENNUR
12.BIJAPURBIJAPUR219573GHONASAGIGHONASAGI
13.BIJAPURBIJAPUR219574GUNADALGUNADAL
14.BIJAPURBIJAPUR219575GUNAKIGUNAKI
15.BIJAPURBIJAPUR219576HADAGALIHADAGALI
16.BIJAPURBIJAPUR219577HALAGANIHALAGANI
17.BIJAPURBIJAPUR219578HEGADIHALHEGADIHAL
18.BIJAPURBIJAPUR219579HITTANAHALLIHITTANAHALLI
19.BIJAPURBIJAPUR219580HONAGANHALLIHONAGANHALLI
20.BIJAPURBIJAPUR219581HONAWADHONAWAD
21.BIJAPURBIJAPUR219582HONNUTAGIHONNUTAGI
22.BIJAPURBIJAPUR219583HOSURHOSUR
23.BIJAPURBIJAPUR219584JAINAPURJAINAPUR
24.BIJAPURBIJAPUR219585JALAGERIJALAGERI
25.BIJAPURBIJAPUR219586JAMBAGI (A)JAMBAGI (A)
26.BIJAPURBIJAPUR219587KAKHANDAKIKAKHANDAKI
27.BIJAPURBIJAPUR219588KAMBAGIKAMBAGI
28.BIJAPURBIJAPUR219589KANMADIKANMADI
29.BIJAPURBIJAPUR219590KANNURKANNUR
30.BIJAPURBIJAPUR219591KARAJOLKARAJOL
31.BIJAPURBIJAPUR219592KOTYALKOTYAL
32.BIJAPURBIJAPUR219593KUMATHEKUMATHE
33.BIJAPURBIJAPUR219594LOHAGA0NLOHAGA0N
34.BIJAPURBIJAPUR219595MADABHAVIMADABHAVI
35.BIJAPURBIJAPUR219596MAKHANAPURMAKHANAPUR
36.BIJAPURBIJAPUR219597MAMADAPURMAMADAPUR
37.BIJAPURBIJAPUR219598NAGATHANNAGATHAN
38.BIJAPURBIJAPUR219599NIDONINIDONI
39.BIJAPURBIJAPUR219600SARAWADSARAWAD
40.BIJAPURBIJAPUR219601SHIVANAGISHIVANAGI
41.BIJAPURBIJAPUR219602SIDDAPUR-KSIDDAPUR-K
42.BIJAPURBIJAPUR219603TAJAPUR .HTAJAPUR .H
43.BIJAPURBIJAPUR219604TAKKALAKITAKKALAKI
44.BIJAPURBIJAPUR219605TIDAGUNDITIDAGUNDI
45.BIJAPURBIJAPUR219606TIKOTATIKOTA
46.BIJAPURBIJAPUR219607TORVITORVI

Report printed on 13/11/2011
National Panchayat Directory,Panchayat Informatics Division,NIC