Science and the end of time

 Het afscheid van het tranendal des levens

Een wetenschappelijke ontrafeling over eindtijd-visies van Oude Oosterse Wijsheid
na medische research over onze aeonische lijdenscyclus.

Nieuwe blog Siegfried bok: wetenschapeindtijd.blogspot.com
Archief Siegfried bok: siegfriedbokarchief.blogspot.com
 

Algemeen overzicht

English summery

Nederlands

Iets over Research Institute Revelation

U itleg over het symbolen-spel
van
  Lacrima da Vida
en/of
 De levenstraan

 Beoogd doel van de schrijver

Curriculum vitae

Vertellingen over levensessenties, evolutie het ontstaan van het menselijk lijden en kosmologische processen met als catagorieën ...

De uniciteit van de mens

De zin van het planetaire leven

Waarom  leven wij ?
en
Waarom lijden  wij?

Oude Wijsheid

Kosmologie en Astronomie

Levenssymbolen vervat in bestaande symbolen en lettersymbolen

Ziektecycli als tijdgeestfenomeen

Politiek en samenleving

Groei van bewustzijn

Religie algemeen

Bijbelse voorzeggingen in relatie met eindtijd

Bijbelse metaforen
[De Bijbel anders belicht]

met o.a.
Hitler  als laatste wegvoorbereider voor groei naar het licht

Hoe Aardsengel Lucifer voor 6000 jaar gevangen werd in "Illusies van God en Wetenschap" [sprookje voor volwassenen]

Recente vertellingen geloof

Recente vertellingen wetenschap en samenleving

Stichting Confissius met o.a. een veelheid aan oude vertellingen

Verschenen boeken van de schrijver

Waardevolle lezersbijdragen en/of
opmerkelijke discussies

Het laatste nieuws in afwachting van ...

"De Club der Gekken"
de buitenbeentjes
en/of  de outcasts

Hoe de oprichting van
een platform Eindtijd een fiasco werd

De gebroken spiegel.
Een tweede worldwide summons
 en ...
andere  gepubliceerde artikelen

Vragen en opmerkingen in besloten forum

Het afscheid van
 het tranendal des levens


Video interview

Contact

 

 Ooit werd ons nagelaten...

Alle cycli in het Universum zijn elkaars gelijke en
alles gebeurt tezelfdertijd.

    Betekent dit niet, dat als wij één levenscyclus van dit immense HeelAl kennen, wij de andere hieruit kunnen afleiden?

    Betekent dit niet tevens, dat men met dit weten ook kan zien in verleden, heden en toekomst?

Mag ik U meenemen in mijn kleinmenselijke ontrafeling van deze zo eenvoudig lijkende waarheid?
Het obsedeerde mijn leven  in een zoektocht, die aanvankelijk begon met een zoektocht naar de oorsprong van het menselijk lijden en eindigde met de herontdekking van de zin van dit alles voor kosmisch welzijn en ons ooit nagelaten als "De Gulden Graal van Oneindigheid".

Ik kan U zeggen dat  ware ik niet voor de volle 100 % zeker geweest van de Bijbelse voorzeggingen over het naderend einde, ik  zo'n onheilsboodschap nooit had gepubliceerd.
Ten tweede had ik dit niet gedaan als dit moment niet zo nabij was en dat we nog slechts korte tijd in "schijnvrede" hadden te leven.

Het zal de komende jaren duidelijk worden dat het Oude Weten over ons Universum en zijn duizenden identieke cycli een nalatenschap is, waar onze huidige Re-search nog bij lange na niet aan kan tippen en nooit te evenaren valt.

Om in Bijbelse termen te spreken: We staan aan de vooravond van "openbaring" op veler terrein.
Het is allereerst openbaring van die wijsheid, die wij aan het einde der dagen door research zouden hervinden.
Het is daarnaast "openbaring" of loslating van het leven zelf.
Tenslotte werd voorzegd dat geloof en wetenschap elkaar aan het einde der dagen zouden hervinden als zijnde beide de illusie, waar de waarheid in het midden ligt. Dat dit rauw op de maag zal liggen moge duidelijk zijn.
Hoe triest het er menselijk gesproken ook uitziet, de reden van het geheim houden van die waarheid is zeker niet voor niets geweest.
Mag ik U meenemen in een zoektocht in de spelonken van ons zijn, die mij terugvoerden naar die Oude Wijsheid van weleer over "Waarom wij mensen uit kosmisch stof werden geboren en weer tot kosmisch stof zullen weerkeren" .
Een ding werd mij meer dan duidelijk!
De Bijbel is een ware biblografie des levens en geschreven op verschillende niveaus van kosmische cycli, die alle elkaars gelijke zijn.
Het beschrijft het pentagram des levens en niets meer.
Het leidde tot verwarring, die ons zodanig bezig hield dat wij tot het bittere einde bleven zoeken naar de onbuigzame waarheid
 

 

Deze website wordt U aangeboden door het Research Institute Revelation te Portugal.
Dit onafhankelijk onderzoekcentrum is een persiflage op de zichzelf  in deze  zichzelf opwaarderende wereld, want het is een eenmans-bedrijf.
Maar dit Research Insitute Revelation  wordt wel gefinancierd door de systeemdictatuur en kwam tot stand op instigatie van De Koninklijke Maatschappij der Geneeskunst en de Nederlandse Regering.
Sedert begin 90-er jaren geniet dit RIR een financiele toezegging tot het einde der dagen en kan zich voor de volle 100% wijden aan Re-search in de ware zin des woords: "Het hervinden van de waarheid".
Het hield zich vele jaren bezig met een grote diversiteit van onderwerpen  en beslaat behalve geneeskunde, biologie, evolutie, kosmologie, letteren en wijsbegeerte [sanskriet-symbolen], natuurkunde, cultuurgeschiedenis, geloof, politiek, vele oude wetenschappen zoals o.a. acupunctuur, astrologie, numerologie en handschriftkunde. 
Deze site bevat de definitieve uitkomsten over de eindtijd na een research van ruim 30 jaar over bovengenoemde oeroude doctrine.
Aan een uitgebreidere meertalige versie wordt gewerkt.
Tevens staan er een veelheid van eerder gepubliceerde verhalen, die jaren geleden onder auspicien van de Stichting Confissius op internet verschenen.

Het embleem van de traan des leven en/of lacrima da vida is de cover van een Engelstalig  boekje over de oorsprong en de zin van het Christendom  met de cryptische titel "Christianity, a perfect crime passionnelle" [ISBN 9080882224 / NUR 700] en werelds geboycot voor de verkoop, maar is wel downloadbaar, evenals de andere uitgegeven boeken door de schrijver.[zie:verschenen boeken]