Dataserier 1961-2010

Via denna sida går det att ladda ned dataserier från 52 svenska meteorologiska observationsstationer.

Dataserierna är fritt tillgängliga för icke-kommersiellt privat ändamål inklusive myndighetsverksamhet, forskning och utbildning. Nedanstående licensavtal gäller för användningen. Vid nedladdning av data räknas detta avtal som godkänt och undertecknat:

Vid tveksamheter gällande nyttjanderätt kontakta dataleveranser@smhi.se.

Trots att data är granskade kan felaktiga värden förekomma. Det sker en kontinuerlig upprättning av SMHI:s databaser. De dataserier som går att ladda ned från denna sida kommer att uppdateras årligen.

Dataserierna erbjuds stationsvis i textformat. Filerna med tretimmarsvärden är packade i zip-paket tillsammans med licensavtalet. Observera att dessa filer kan vara relativt stora, upp till cirka 5 Mb.


Ladda hem dataserie

Välj önskad station och parameter i nedanstående listrutor. Det går att spara resultatfilen direkt (utan att öppna den) genom att högerklicka på knappen och välja "spara mål som...".
Station (klimatnr):
Parameter:

Information om filinnehållet:
Data finns för:
 till 
Filstorlek:
Förklaring (pdf-format):
Länk till datakatalog:

Information om stationen :
Klimatnummer:
WMO-nummer:
Latitud:
 grader (dec)
Longitud:
 grader (dec)
RakX:
 m
RakY:
 m
Nuv. stationshöjd:
 m


Data har tillgängliggjorts i samarbete med Naturvårdsverket