Foto Johan Warden

Handel och tillverkning

Ta hjälp av SMHIs tjänster för resursplanering för att få kunskap om och rusta för vädret och dess effekter.

Bemanna rätt

– planera utifrån vädret

Driver du en väderberoende verksamhet? Ta hjälp av SMHI och få hjälp att planera utifrån vädret.

SMHI Resursplanering