Satellitbild

BILDER FRÅN POLÄRA SATELLITER


01-10 14:28
01-10 14:25
01-10 13:22
01-10 12:46
01-10 12:42
01-10 11:42
01-10 11:05
01-10 09:07
01-10 07:26
01-10 06:48
01-10 06:09
01-10 05:07FÖRKLARING


Blåvitt = höga moln, ofta tunna
Vitt = medelhöga moln, tjocka höga moln eller nysnö/glaciär
Gult = låga moln, is eller "gammal snö"

FORSKNING

LÄR DIG MER