Klimatdata

SMHI gör mätningar och observationer i luften, sjöar, vattendrag och havet. Det ger stora mängder data om Sveriges klimat och miljö som kvalitetskontrolleras och lagras för att sedan utgöra basen till sammanställningar, analyser och tjänster av olika slag.

Kartor, tabeller, sammanställningar och rådata

Här på smhi.se presenteras delar av all insamlad data i form av exempelvis kartor, tabeller, sammanställningar och beräknade scenarier. Det finns också möjlighet att hämta vissa typer av data.

Vänsterspalten här intill ger en överblick över vad som finns tillgängligt. Välkommen att utforska!

AKTUELLT

Realtidsdata från fartyg i Östersjön

SMHI presenterar nu realtidsdata for samtliga av de fartyg som automatiskt rapporterar vatten -och väder data i Östersjön. Data kommer från lastfartyget Transpaper, färjorna Silja Serenade och Baltic Princess samt isbrytarna Atle, Frej och Oden.

Realtidsdata från fartyg i Östersjön

Intressant väder i världen senaste månaden

Mycket blåsig julhelg även i Norge.

Intressant väder i världen senaste månaden

Intressant väder i Sverige senaste månaden

Inte bara blåsigt utan även lokala värmerekord för december.

Intressant väder i Sverige senaste månaden

Atmosfärskemi- och klimatdata

Pilotprojekt, LuftWeb - Dygnsdata för temperatur och nederbörd

LuftWeb är en karttjänst för att ladda ner tidsseriedata för temperatur och nederbörd, 2006-2010, för den plats du önskar. Ett pilotprojekt under 2011 med stöd från Naturvårdsverket för att utvärdera värdet av klimatdata för Sveriges miljöövervakning.

Klimatdata för miljöövervakning

Karttjänst för atmosfärskemi

Webbtjänst, som ingår i Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning för luft, innehåller enkla karttjänster samt möjlighet att hämta data för Sverige avseende såväl atmosfärskemi som klimatparametrar.

Atmosfärskemi

Månadens väder och vatten

December 2011 - Mycket höga flöden i Ätran
December 2011 – Högt vattenstånd och höga vågor
December 2011 – Var händelserik med värme, åska och stormar
December 2011 - Mycket milt och blåsigt i Nordeuropa, tropisk cyklon drabbade Filippinerna

Prenumerera med RSS

Med RSS kan du få senaste månadens väder och vatten skickat direkt till din webbläsare.


Månadens väder och vatten summerade från 2004 och framåt.

Sverige

Världen