Foto Johan Warden

Vindkraft

SMHI erbjuder oberoende beslutsunderlag för vindkraftsetablering, drift och nedmontering. Vi har långvarig erfarenhet av mätningar, kvalitetssäkring, forskning och analys av vindar i kallt klimat, och utför såväl grundläggande bedömningar av de fysikaliska förutsättningarna för vindkraft som produktionsprognoser, driftövervakning och utbildning.

Produkter

Planeringsunderlag för vindkraft

– oberoende vindresursbedömningar

Vi erbjuder tekniska underlag för alla typer av vindkraftsetableringar, baserade på kvalitetsgranskade data och vår långa erfarenhet.

Planeringsunderlag för vindkraft

Vindenergi till havs

– underlag om vindar, vågor och vattenstånd

Vi tar fram nödvändig information för planering av vindkraftverk till havs. Vi kan även göra spridningsberäkningar av utsläpp i vindkraftsområdet, och ta hänsyn till ett klimat i förändring.

Vindenergi till havs

Istillväxt på konstruktioner

– hur ofta förekommer nedisning?

Att känna till hur ofta nedisning förekommer på master och vindkraftverk är viktigt ur dimensionerings- och säkerhetssynpunkt.

Istillväxt på konstruktioner

Driftövervakning för vindkraftverk

– kostnadseffektiv driftövervakning dygnet runt

För vindkraftaktörer utan egen driftorganisation erbjuder vi till låg kostnad driftövervakning dygnet runt, året om. Få larm direkt till mobilen vid misstänkt haveri, och tillgång till statistik för produktionsuppföljning.

Driftövervakning för vindkraftverk och mätstationer

Prognoser för din vindkraftsproduktion

– energiproduktionen för varje enskilt vindkraftverk timme för timme

Låt SMHI räkna ut hur mycket el ditt vindkraftverk eller hela din vindkraftspark kommer att producera. Våra högupplösta lokala prognosberäkningar i täta tidssteg anpassas efter varje enskilt vindkraftverk.

SMHI Wind

Meteorologi och vindenergi

– en kurs för beslutsfattare och aktörer

Kunskap om meteorologi är en styrka för alla som arbetar med vindkraft. I november anordnas en tvådagarskurs på SMHI för dig som planerar, bygger eller nedmonterar, ger lån eller fattar beslut i vindkraftsärenden.

Detaljerat kursprogram