Adresáre

Úvod

Adresár

: : :

A4-nultý priestor
Adresa:  námestie SNP č. 12
812 34 Bratislava
Telefón:  0905306420,095794942
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.a4.sk
 
Bratislavské bábkové divadlo
Kontakt:  Ing. Ján Brtiš
Adresa:  Dunajská 36
81108 Bratislava 1
Telefón:  02/52 92 36 68, 52 63 47 38 - prevádzka
Fax:  02/52 63 47 38
E-mail:  prevadzka@babkovedivadlo.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.babkovedivadlo.sk
 
Divadlo a. ha.
Kontakt:  Monika Korenčiová
Adresa:  Školská 14
811 07 Bratislava 1
Telefón:  02/52 49 68 22 - vstupenky 0903/752403, 0905/958146
Fax:  02/52 49 69 00
E-mail:  info@divadloaha.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.divadloaha.sk
 
Divadlo ARÉNA
Kontakt:  Juraj Kukura
Adresa:  Viedenská cesta 10
851 01 Bratislava
Telefón:  02/67 20 25 50
Fax:  02/67 20 25 56
E-mail:  arena@divarena.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.divarena.sk
 
Divadlo ASTORKA - KORZO 90
Kontakt:  Vladimír Černý
Adresa:  Suché mýto 17, P.O.BOX 241
814 99 Bratislava 1
Telefón:  02/5441 22 45-vrátnica, 02/52 63 21 91- administratíva
Fax:  02/52 63 24 35
E-mail:  dramaturgia@astorka.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.astorka.sk
 
Divadlo GUnaGU
Adresa:  Zadunajská 9
851 05 Bratislava 5
Telefón:  0905 759 682
E-mail:  klimacek@gunagu.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.gunagu.sk
 
Divadlo LUDUS
Kontakt:  Mgr.art Dana Kurillová
Adresa:  Nábr.arm.gen. L. Svobodu 3
811 02 Bratislava 1
Telefón:  02/54 63 07 65 - riaditeľ, 02/54 63 07 66- prevádzka
Fax:  02/54 63 07 66
E-mail:  office-ludus@stonline.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.ludusdivadlo.sk
 
Divadlo Nová scéna
Theatre Nova scena
Kontakt:  František Javorský
Adresa:  Živnostenská 1
812 14 Bratislava 1
Telefón:  02/52 63 77 51- sekretariát, 52 92 33 41- vrátnica
Fax:  02/52 96 14 31
E-mail:  sekretariat@nova-scena.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.nova-scena.sk
 
Divadlo PIKI
Adresa:  Obrancov mieru 18
902 01 Pezinok
Telefón:  033/641 10 33, Mobil: 0905/97 61 24
Fax:  033/641 10 33,
E-mail:  piki@nextra.sk
Zriaďovateľ: iné
 
Divadlo Skrat
Kontakt:  Ľubomír Burgr
Adresa:  Paulínyho 1
811 02 Bratislava
Telefón:  02/54 41 32 04
E-mail:  zpso@orangemail.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.a4.sk
 
Divadlo WEST
Adresa:  Nám. SNP 14
811 06 Bratislava 1
Telefón:  02/52 96 58 31- pokladňa, 52 96 49 07- riaditeľ, dramaturg
Fax:  02/52 96 49 70
E-mail:  west@nextra.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.divadlo-west.sk
 
Radošinské naivné divadlo, spol..s r.o.
Adresa:  Škultétyho 5
831 04 Bratislava 3
Telefón:  02/55 56 35 08 - pokladňa, 090549 16 66 - obch.kontakt
Fax:  02/55 56 35 08
E-mail:  rnd@rnd.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.rnd.sk
 
Slovenské národné divadlo
Slovak National Theatre
Kontakt:  Mgr. art. Ondrej Šoth, ArtD.
Adresa:  Pribinova 17
819 01 Bratislava 1
Telefón:  02/57 78 21 10- vrátnica, 02/57 78 21 01
E-mail:  snd@snd.sk
Zriaďovateľ: MKSR, príspevková organizácia
URL:  www.snd.sk
 
Štúdio L+S
Kontakt:  Milan Lasica
Adresa:  Nám.1.Mája 5
811 08 Bratislava 1
Telefón:  02/52 92 15 84
Fax:  02/52 92 50 82
E-mail:  studios@studios.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.studios.sk
 
Teátro Wűnstenrot zastúpené GEDUR Production, s.r.o
Kontakt:  Rudolf Géri
Adresa:  Trnavské mýto 1
831 04 Bratislava
Telefón:  0905/668 070, 0905/668 071, 02/50 22 87 40
Fax:  02/50 22 87 39
E-mail:  mnisky@gtsi.sk, gedur@gedur.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.gedur.sk
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011