IFPI Danmark | Højbro Plads 10 | 1200 København K | Tlf. 32 71 20 80 |  ifpi@ifpi.dk

Guld og platin

IFPI Danmark udsteder årligt mange guld- og platincertifikater for musikudgivelser, der har solgt mere end et nærmere fastsat antal eksemplarer. Kriterierne for udstedelse af certifikater er fastsat, så de svarer til forholdet mellem Danmarks størrelse og salget af musik. Kriterierne justeres med mellemrum for at afspejle udviklingen i markedet. Både salg af fysiske eksemplarer (f.eks. cd’er) og lovlige, digitale downloadformater tæller med, ligesom vi udsteder selvstændige certifikater på baggrund af streaming. 
De aktuelle certificeringskriterier fremgår af skemaet nedenfor.

  • Albums: IFPI’s sekretariat udsteder certifikater mod passende dokumentation for det fysiske salg fra producenten/distributøren og på basis af information fra Nielsen Music for det digitale downloadsalg. Det er producenten/distributørens ansvar at henvende sig til IFPI’s sekretariat med ønske om certificeringen og at fremskaffe den nødvendige dokumentation. 
  • Singler/downloads enkelttracks: IFPI's sekretariat udsteder certifikat på basis af information fra Nielsen Music for digitalt download salg af enkelttracks. Salg af digitale downloads via mobilnettet, herunder også i form af video, tæller med. IFPI’s sekretariat fremsender automatisk certifikatet til foreningens medlemmer snarest muligt efter, at dokumentationen fra Nielsen Music er tilgængelig. Hvis producenten/distributøren ønsker at inkludere fysisk salg (singler), er det producenten/distributørens ansvar at henvende sig skriftligt til IFPI’s sekretariat med ønske om certificeringen og at fremskaffe den nødvendige dokumentation for det fysiske salg. 
  • Streaming: Certificering på baggrund af streaming kan kun opnås i forbindelse med streaming af enkelttracks. IFPI’s sekretariat fremsender automatisk certifikatet til foreningens medlemmer så snart, at dokumentationen fra Nielsen Music er tilgængelig.

Kriterierne for tildeling af guld- og platincertifikater er pr. 30. januar 2012:

Udg./Cert.

Guld

Platin

Dobbelt Platin

Trippel Platin

O.s.v.

Albums
Fysiske + digitale

10.000

20.000

40.000

60.000

...

Singler
Fysiske + digitale

15.000

30.000

60.000

90.000

...

Musikvideo/DVD

7.500

15.000

30.000

45.000

...

Entertainment
Video/DVD

10.000

20.000

40.000

60.000

...

Streaming 450.000 900.000 1.800.000 2.700.000 ...

 

DOKUMENTATION 

  • Dokumentation for salg af fysiske eksemplarer skal indeholde kontrollerbare oplysninger om selskab/label, kunstnerens navn, udgivelsens titel og katalognummer. Dokumentationen skal også angive antal solgte stk.
  • Alt dokumenterbart salg kan tælle med ved opgørelsen. Men eksemplarer, der er foræret væk i salgsfremmende eller promotionmæssige sammenhænge, kan ikke medregnes.
  • Fysisk og digitalt salg kan lægges sammen ved opgørelsen. Downloadsalg af enkelttracks kan altså lægges sammen med salget af de fysiske singler, og downloadsalg af albums kan på samme måde lægges sammen med salget af det fysiske album.
  • Det skal klart fremgå af dokumentationen, om det digitale salg er udgjort af enkelttracksalg, albumsalg eller andre former for samlet (såkaldt bundled) salg.
  • Forskellige versioner af en udgivelse (f.eks. almindelig single og maxisingle) kan lægges sammen ved opgørelsen.
  • IFPI’s sekretariat kan bede om supplerende dokumentation, hvis den fremlagte dokumentation virker utilstrækkelig til at kunne udstede et certifikat.

PRISKRITERIER 
Der er ingen priskriterier i forbindelse med certificeringer.

 

RETURRET OG RESTORDRER (KUN FYSISKE EKSEMPLARER) 
I de første fire måneder efter udgivelsesdato skal selskabet kunne fremvise et salg, som er 20 % over kriterierne for den ønskede certificering (f.eks. mindst 12.000 eksemplarer for at opnå ”guld”), hvis selskabet straks efter release ønsker at få certificeret en udgivelse. Efter firemånedersperiodens udløb gælder de almindelige kriterier igen, idet det må forventes, at forbrugere har udnyttet returretten.

Restordrer kan ikke indgå i certificeringsberegningen.

FRISTER I FORHOLD TIL HITLISTEN
Ønsker du, at en certificering angives på ugens Hitliste, er sidste frist for fremsendelse af dokumentation mandag kl. 12.00, hvor IFPI's sekretariat sender den samlede oversigt over ugens certificeringer til Nielsen Music. 

En e-mail til info@ifpi.dk eller en fax til 32 71 21 00 umiddelbart inden fristens udløb er ikke en garanti for, at sekretariatet også modtager materialet i rette tid. Er du sent ude, anbefaler vi derfor at du – inden mandag kl. 12 – sikrer dig, at certificeringen når at komme med på ugens Hitliste ved at ringe til sekretariatet på tlf. 32 71 20 80

CERTIFICERING AF IKKE-MEDLEMMERS UDGIVELSER
Certificering af en udgivelse er gratis for IFPI’s medlemmer. Er dit selskab ikke medlem af IFPI, vil selskabet blive opkrævet et gebyr på 5.000 kroner per udgivelse, der ønskes certificeret i kategorien ’Entertainment Video / DVD’ og 1.500 kroner per udgivelse i andre kategorier. Kontakt IFPI’s sekretariat og hør nærmere på e-mail: info@ifpi.dk eller tlf. 32 71 20 80. 

Seneste publikationer

25/01-2012
Digital Music Report 2012
01/06-2011
Musikselskaber 2010 - tal og perspektiver
06/03-2011
Digital Music Report 2011
18/08-2010
Pladebranchen.09
21/01-2010
Digital Music Report 2010

Seneste certificeringer

02/02
Daniel Merriweather
Red
Guld
01/02
Hansi Hinterseer
Zwei Herzen
Guld
30/01
Rihanna
We Found Love
2xPlatin
30/01
Rasmus Seebach Feat. Ankerstjerne
Millionær
2xPlatin
30/01
Niklas
Veninder
Platin