<< Geriyə  

Azərbaycanın regionları

bar Naxçıvan iqtisadi rayonu

Ərazisi - 5.56 min km2
Əhalinin sayı - 410.1 min nəfər
(1 yanvar 2011-ci il)
Əhalinin sıxlığı - 1 km2 74 nəfər
(1 yanvar 2011-ci il)
Naxçıvan iqtisadi rayonuna daxildir
Babək rayonu
Sədərək rayonu
Culfa rayonu
Şahbuz rayonu
Kəngərli rayonu
Şərur rayonu
Ordubad rayonu
Naxçıvan şəhəri

Demoqrafik göstəricilər

 200520062007 2008 20092010
Nəfər
Təbii artım 4239 3761 5553 5555 5743 8072
Doğulanlar 6350 5811 7586 7702 7852 10116
Ölənlər 2111 2050 2033 2147 2109 2044
o cümlədən:
1 yaşa qədər ölən uşaqlar 30 16 17 18 15 13
Nikahlar 3727 3665 3713 3800 3445 3397
Boşanmalar 236 270 309 261 305 333
Əhalinin hər 1000 nəfərinə
Təbii artım 11.3 10.0 14.6 14.3 15.5 19.9
Doğulanlar 16.9 15.4 19.9 19.9 19.6 24.9
Ölənlər 5.6 5.4 5.3 5.6 5.3 5.0
o cümlədən:
1 yaşa qədər ölən uşaqlar1) 4.7 2.8 2.5 2.3 2.1 1.6
Nikahlar 9.9 9.7 9.7 9.8 8.6 8.4
Boşanmalar 0.6 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8
1) hər 1000 diri doğulana

Əhalinin sayı
(2009-cu il əhalinin siyahıyaalınması məlumatlarını əsasında)
ƏraziCəmiKişiQadın
nəfərfaiznəfərfaiznəfərfaiz
Naxçıvan MR 398323 100.0 198267 100.0 200056 100.0
şəhər əhalisi 115488 28.99 57515 29.01 57973 28.98
kənd əhalisi 282835 71.01 140752 70.99 142083 71.02
o cümlədən:
Naxçıvan şəhər ə/d 82552 20.72 41083 20.72 41469 20.73
Babək rayonu 62886 15.79 31266 15.77 31620 15.81
Culfa rayonu 41195 10.34 20618 10.40 20577 10.29
Kəngərli rayonu 27597 6.93 13583 6.85 14014 7.01
Ordubad rayonu 45049 11.31 22581 11.39 22468 11.23
Sədərək rayonu 14016 3.52 7072 3.57 6944 3.47
Şahbuz rayonu 22746 5.71 11478 5.79 11268 5.63
Şərur rayonu 102282 25.68 50586 25.51 51696 25.84

Əhalinin yaş qruplari üzrə sayı
(2009-cu il əhalinin siyahıyaalınması məlumatları əsasında)
ƏraziCəmiKişiQadın
nəfərfaiznəfərfaiznəfərfaiz
Naxçıvan MR 398323 100.0 198267 100.0 200056 100.0
o cümlədən:
0-4 32572 8.18 17259 8.7 15313 7.7
5-9 30017 7.54 16083 8.1 13934 7.0
10-14 37695 9.46 19556 9.9 18139 9.1
15-19 41292 10.37 21113 10.6 20179 10.1
20-24 41939 10.53 20678 10.4 21261 10.6
25-29 35339 8.87 17561 8.9 17778 8.9
30-34 29364 7.37 14896 7.5 14468 7.2
35-39 28438 7.14 14266 7.2 14172 7.1
40-44 29736 7.47 14542 7.3 15194 7.6
45-49 28821 7.24 14052 7.1 14769 7.4
50-54 21168 5.31 10059 5.1 11109 5.6
55-59 13036 3.27 6110 3.1 6926 3.5
60-64 6705 1.68 3051 1.5 3654 1.8
65-69 5849 1.47 2551 1.3 3298 1.6
70-74 8148 2.05 3323 1.7 4825 2.4
75-79 5150 1.29 2105 1.1 3045 1.5
80-84 2134 0.54 824 0.4 1310 0.7
85-89 678 0.17 196 0.1 482 0.2
90-94 137 0.03 28 0.0 109 0.1
95-99 76 0.02 10 0.0 66 0.0
100+ 29 0.01 4 0.0 25 0.0

Milli tərkib
Naxçıvan MR 398323 100.0 198267 100.0 200056 100.0
o cümlədən:
azərbaycanlılar 396709 99.59 197482 99.6 199227 99.6
kürdlər 1321 0.33 686 0.3 635 0.3
türklər 104 0.03 77 0.0 27 0.0
ruslar 101 0.03 8 0.0 93 0.0
ukraynalılar 22 0.01 0 0.0 22 0.0
ləzgilər 12 0.00 6 0.0 6 0.0
tatarlar 11 0.00 0 0.0 11 0.0
ermənilər 6 0.00 0 0.0 6 0.0
talışlar 3 0.00 1 0.0 2 0.0
digər millətlər 34 0.01 7 0.0 27 0.0

Təhsil müəssisələrində təhsil alanlar
(2009-cu il əhalinin siyahıyaalınmasının məlumatları əsasında)
 CəmiKişiQadın
nəfəryekunə nisbətən,faizlənəfəryekunə nisbətən,faizlənəfəryekunə nisbətən,faizlə
Təhsil müəssisələrində təhsil alanlar - cəmi 91507 100.0 48237 100.0 43270 100.0
o cümlədən:
ali təhsil müəssisələrində 7708 8.4 4296 8.9 3412 7.9
orta ixtisas təhsil müəssisələrində 715 0.8 335 0.7 380 0.9
ilk peşə-ixtisas təhsil müəssisələrində 353 0.4 196 0.4 157 0.4
ümumi təhsil müəssisələrində 82456 90.1 43276 89.7 39180 90.5
digər təhsil müəssisələrində 275 0.3 134 0.3 141 0.3

Əhalinin təhsil səviyyəsi
(2009-cu il əhalinin siyahıyaalınmasının məlumatları əsasında)
 Cəmio cümlədən:
kişilərqadınlar
15 və yuxarı yaşlı əhali-cəmi, nəfər 298039 145369 152670
o cümlədən:
ali təhsilli 35661 21655 14006
orta ixtisas təhsilli 15276 6698 8578
tam orta təhsilli 210971 100805 110166
ümumi orta təhsilli 30784 14613 16171
ibtidai təhsilli 5072 1520 3552
təhsili olmayanlar 275 78 197
15 və yuxarı yaşlı əhalinin hər 1000 nəfərinə
ali təhsilli 120 149 92
orta ixtisas təhsilli 51 46 56
tam orta təhsilli 708 693 722
ümumi orta təhsilli 103 101 106
ibtidai təhsilli 17 10 23
təhsili olmayanlar 1 1 1

Sosial-iqtisadi göstəricilər
 2005x)2006x)2007x) 2008x)2009x)2010
Həkimlərin sayı 718 780 805 800 851 779
Orta tibb işçilərinin sayı 3008 3016 2953 2701 2659 2570
Xəstəxanaların sayı 47 45 46 43 45 44
Xəstəxana çarpayılarının sayı 3570 3335 3114 2990 3024 3082
Əhaliyə ambulator-poliklinika yardımı göstərən müalicə müəssisələrinin sayı 109 108 120 119 119 120
Ambulator-poliklinika müəssisələrinin gücü (növbədə gələnlərin sayı) 8940 8945 9188 9196 9187 9182
Əhalinin hər 10000 nəfərinə
həkimlər 19.1 20.6 20.9 20.6 21.1 19.5
orta tibb heyəti 79.9 79.5 76.8 69.4 66.1 62.7
xəstəxana çarpayıları 94.8 87.9 81 76.8 75.1 75.2
ambulator poliklinika müəssisələrinin gücü (növbədə gələnlərin sayı) 237.5 235.7 239.0 236.3 228.3 223.9
Məktəbəqədər müəssisələrin sayı 75 73 38 15 15 14
onlarda uşaqların sayı, nəfər 4161 3758 2312 1464 1785 2033
Məktəbəqədər müəssisələrlə (100 yerə düşən uşaq hesabı ilə) təminat 97 80 88 92 98 100
Əyani ümumi təhsil müəssisələrinin sayı 228 224 223 221 221 223
onlarda şagirdlərin sayı, nəfər 63569 59854 57319 54185 51846 49912
II və III növbədə oxuyanların xüsusi çəkisi faizlə 18.5 19.4 15.4 15.7 10.8 5.8
Kütləvi kitabxanaların sayı 234 234 234 234 235 237
onlarda kitab fondu, min nüsxə 2284.5 2284.5 2297.0 2368.1 2144.7 2150.6
orta hesabla hər 1000 sakinə, nüsxə 6069 6069 5975 6086.1 5330 5244
Klub müəssisələrinin sayı 228 228 226 226 227 229
Muzeylərin sayı 20 20 21 21 21 23
onlara gələnlərin sayı, min nəfər 257.3 220.6 227.4 214.0 233.5 270.8
əhalinin hər 1000 nəfərinə 684 584 595 553 584 667
Kino qurğuların sayı 1xx) 1xx) 3xx) 2xx) 2 7
onlara gələnlərin sayı, min nəfər 3.3 7.6 7.7 8.1 9.1 9.3
əhalinin hər 1000 nəfərinə 9 20 20 21 23 23
Qeydə alınmış cinayətlərin sayı, hadisə cəmi 118 113 69 40 23 18
əhalinin hər 10000 nəfərinə 3.1 3.0 1.8 1.0 1.0 0.4
Bütün mənzil fondu, ümumi sahə, min kv.m. 4292.0 4356.5 4420.3 4546.7 4677.5 4943.2
Bir sakinə orta hesabla düşən yaşayış sahəsi kv.m. 8.9 9.0 9.0 9.2 9.1 9.3
Özəlləşdirilmiş mənzillər: sayı, ədəd 178 135 192 172 155 182
ümumi sahə, kv.m. 9615 8069 10870 10348 9832 11661
Stasionar mənbələrdən çirkləndirici maddələrin atmosfer havasına atılması, min ton 0.3 0.2 10.4 16.2 17.3 19.3
Təbii mənbələrdən götürülən su, mlyn. kub m. 385.6 429.0 365.7 322.9 394.2 408.0
İstifadə olunan su, mlyn. kub m. 291 320.3 273.8 238.3 286.6 301.5
onlardan:
məişət-içməli məqsədlərə 5.8 5.8 6.2 5.6 5.4 15.6
istehsala 0.1 - - - 0.05 2.3
suvarmaya və kənd təsərrüfatına 284.9 314.5 267.6 232.7 281.2 283.6
Atılan çirkab su, mlyn. kub m 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 6.8
Nəql edilərkən itən su, mlyn. kub m 95 108.6 91.9 84.6 107.6 106.6
İqtisadiyyatda muzdla işləyənlərin orta illik sayı*, min nəfər 53.8 60.9 63.2 69.7 71.5 83.6
* 2010-cu ilin sonuna siyahı tərkibində olan işçilərin sayı
x) Səhiyyə üzrə göstəricilər 2004-cü ildən tibb müəssisələri olan digər nazirlik və idarələr, 2007-ci ildən qeyri-dövlət müəssisələri daxil olmaqla verilmişdir.
xx) Kinoteatrlar

Əmək bazarı

 200520062007200820092010
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 77.2 104.7 151.5 233.4 256.1 304.7
Status almış işsizlərin sayı, nəfər 7904 7632 5598 192 55 52

Ticarət
 200520062007200820092010
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi min manat 147971.7 199888.2 259828.0 406448.8 484777.5 616454.4
Respublika üzrə ümumi əmtəə dövriyyəsində xüsusi çəkisi 3.20 3.47 3.42 3.74 4.1 4.51
keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən fiziki həcm indeksi 114.1 123.0 113.7 126.8 119.4 119.9
Əhaliyə pullu xidmətlərin həcmi, min manat 26301.7 32328.5 50112.9 69299.7 87255.8 107242.4
əvvəlki ilə nisbətən, faizlə 112.5 119.8 123.7 124.1 117.6 117.8
adambaşına, manatla 70.02 85.33 130.88 178.73 217.67 263.37
Ümumi həcmdə məişət xidməti, min manat 4282.7 5600.7 9147.2 13465.4 16729.4 21322.0
əvvəlki ilə nisbətən, faizlə 126.7 129.5 142.8 132.7 120.2 124.2
adambaşına, manatla 11.4 14.78 23.89 34.73 41.73 52.36

Kənd təsərrüfatı
 200520062007200820092010
Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), ha
Dənli və dənli paxlalılar 26764 26554 26423 35914 36352 36734
o cümlədən buğda 18634 18658 18117 30050 28294 25274
Tütün - 2 2 - 8 -
Şəkər çuğunduru 1547 2090 1503 455 1216 1716
Dən üçün günəbaxan 212 220 233 236 238 241
Kartof 1990 2461 2495 2513 2720 2741
Tərəvəz 5686 5575 5872 5889 6000 6005
Bostan bitkiləri 2844 2614 2758 2760 2802 2819
Meyvə və giləmeyvə 2746 2888 2891 3573 3727 3955
Üzüm bağları 923 997 968 994 999 1031
Əsas bitkiçilik məhsullarının istehsalı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), ton
Dənli və dənli paxlalılar 103567 94170 81611 90146 103625 105045
o cümlədən buğda 75371 70575 57936 74667 80921 73246
Tütün - 5 1 - 31 -
Şəkər çuğunduru 23497 29988 19373 3116 15783 26775
Dən üçün günəbaxan 488 617 578 588 619 631
Kartof 26318 33506 33750 34309 37423 37901
Tərəvəz 56414 56586 59826 60825 63627 64782
Bostan məhsulları 39841 37098 38453 38619 39583 40024
Meyvə və giləmeyvə 36432 37039 37091 37517 37782 38225
Üzüm 13461 13630 13678 13754 13790 13912
Məhsuldarlıq (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), sentner/ha
Taxıl 38.7 35.5 30.9 25.1 28.5 28.6
o cümlədən buğda 40.4 37.8 32.0 24.8 28.6 29.0
Tütün - 22.5 2.5 - 38.8 -
Şəkər çuğunduru 163 157 145 69 133 158
Dən üçün günəbaxan 23.1 28.1 24.8 25.0 26.1 26.2
Kartof 132 136 135 137 138 138
Tərəvəz 99 100 100 102 104 104
Bostan bitkiləri 140 142 139 140 141 142
Meyvə və giləmeyvə 150.3 153.7 141.3 139.3 131.7 131.9
Üzüm 146.9 145.7 144.0 140.5 140.1 141.2
Mal-qaranın sayı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), baş
İri buynuzlu mal-qara 88215 92624 94044 96032 98807 101160
o cümlədən inəklər və camışlar 51116 55191 55603 56429 57394 58408
Qoyunlar və keçilər 538343 555422 563897 576937 589603 603018
Donuzlar 73 21 65 99 106 -
Heyvandarlıq məhsullarının istehsalı, ton
Ət (kəsilmiş çəkidə) 8123 8597 8874 9137 9352 9771
Süd 64818 67865 70254 72042 73929 75965
Yumurta, min ədəd 48300 50376 52360 53418 54884 64158
Yun (fiziki çəkidə) 830 853 874 895 917 944

Tikinti
 200520062007200820092010
İstifadəyə verilmişdir:
əsas fondlar, milyon manat 128.4 195.6 181.8 270.7 341.0 521.8
yaşayış evləri, ümumi sahə, min kv.m 45.3 62.0 69.9 129.6 132.8 265.9
onlardan fərdi yaşayış evləri 40.9 56.1 66.6 117.3 132.1 259.4
Əsas kapitala investisiyalar, mlyn. Manat 126.1 195.0 223.7 309.7 411.5 501.1
o cümlədən:
tikinti - quraşdırma işlərinə 102.0 123.7 174.5 281.2 363.0 443.4
Tikinti təşkilatlarının sayı, ədəd 42 52 54 62 54 43
Onlarda çalışan işçilərin sayı, nəfər 3404 3327 7014 8471 8553 11224
Öz güclərilə yerinə yetirilmiş tikinti işlərinin həcmi, mlyn. Manat 57.6 64.8 114.4 206.7 222.9 173.4

Sənaye
 200520062007200820092010
Fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayı cəmi, vahid 96 127 136 136 135 135
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) həcmi (müvafiq ilin qüvvədə olan faktiki qiymətləri ilə), min manat 41207 70444 122680 167220 213720 318565
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) həcmi, əvvəlki ilə 156.2 164.2 166.0 126.7 124.5 144.4
nisbətən, faizlə (müqayisəli qiymətlərlə)
Sənaye məhsulunun həcmində qeyri- dövlət sektorunun xüsusi çəkisi,faizlə 66.6 77.0 69.3 82.3 84.3 87.7
İstehsal edilmiş hazır məhsulun ilin axırına qalığı, min manat 92.7 30.3 177.1 376.4 352.7 2099
İşçilərin orta siyahı sayı-cəmi, nəfər 3831 4530 6021 7701 9613 12953
İşçilərin orta aylıq əmək haqqı,min manat 98.1 122.0 168.4 206.7 238.4 302.1
Sənaye-istehsal əsas fondlarının mövcudluğu (ilin axırına; balans dəyəri ilə), mlyn. Manat 120.5 146.1 152.4 174.3 241.2 274.3
Natural ifadədə əsas məhsul növləri istehsalı:
Kolbasa məmulatı, ton 105.1 120.7 215.8 980.7 994.8 1054.7
Daş duz (quru üsulla hasil edilmiş), min ton 5.5 5.8 6.0 6.4 6.4 5.5
Üyüdülmüş, yodlaşdırılmış duz, min ton 2.7 2.8 3.3 3.3 3.4 2.5
Təzə şirniyyat məmulatları və pirojnalar, ton 120.0 150.0 258.3 385.8 402.9 488.3
Karamellər və oxşar şirniyatlar, ton 11.4 11.5 16.4 161.9 250.3 277.3
Zəncəfilli pryaniklər və s. ton 18.8 13.8 16.2 18.4 20.8 -
Tərkibində yumurta olan bişirilmımiş içsiz makaron məmulatı, ton 139.0 117.5 258.6 400.9 433.2 489.5
Şəkər, ton 558.4 607.2 1749.0 2241.0 2411.0 3065
Mineral sular, min dkl 341.0 1070 2443 3602 4038 4103
Araq, min dkl. 5.4 7.5 14.3 103.8 109.2 117.4
Səməni pivəsi, min dkl. 14.4 15.4 17.1 18.6 20 28
Pambıq yataq ağları, min ədəd 190.8 152.5 1.6 2.8 3.2 -
Kişi və oğlanlar üçün paltolar, gödəkçələr, ədəd 1615 76 1420 32840 73448 91222
Kişi və oğlanlar üçün köynəklər,alt köynəkləri, min ədəd 180.0 0.3 0.6 0.9 12 -
Evdə işlənən plastmas əşyalar, ton 6.3 7.0 13.8 14.2 18.7 -
Taxta pəncərə və qapı blokları,ədəd 920.0 17210.0 21720 58640 60112 77.1
Plastik pəncərə və qapı blokları,ton 79.1 3158.0 370.7 845.9 1082
Plastik pəncərə və qapı blokları, ədəd 6638 10798
Gəc, ton 13561 15141 17620 28741 29732 44123
Sement, beton və ya süni daşdan tikinti blokları, ton 4108.0 77.2 7521.0 12465.0 15600.0 -
Minik avtomobilləri, ədəd - - - - - 490
Qeyri-filiz tikinti materialları, min ton 24.8 63.9 105.7 222.1 322.5 448.3
Elektrik enerjisi, mlyn kvt saat 91.9 223.5 425.7 475.8 483.1 540.9
o cümlədən əmtəəlik ... 222.5 420.4 443.4 479.3 534.1
İstilik enerjisi, min Q. Kalori 33.8 66.2 95.8 146.9 163.7 175.8
o cümlədən əmtəəlik ... 65.8 94.9 141.5 160.8 170.8
Asfalt, ton - - - 261.1 458.0 349

Nəqliyyat və rabitə
 200520062007200820092010
Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması, min ton 7033 7472 8042 8703 9723 11153
Yük dövriyyəsi, mln. ton km 423.7 497.5 552.8 598.2 636.1 678.3
Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşınması, min nəfər 39185 41348 74395 52409 56766 66684
Sərnişin dövriyyəsi, mln sərnişin km 137.3 143.5 151.0 158.0 166.8 176.3
Avtomobillərin sayı-cəmi, ədəd 18495 19933 21478 22980 23780 24990
o cümlədən:
yük avtomobilləri 5029 5905 6303 6699 6673 7043
avtobuslar 1139 1385 1599 1581 1612 1685
sərnişin minik 11907 12253 13100 14200 14878 15679
şəxsi minik 11535 11856 12647 13698 14277 14983
xüsusi təyinatlı avtomobillər 142 154 164 211 222 265
digər avtomobillər 278 296 312 289 395 318
Poçt, telefon, teleqraf müəssisələrinin sayı, ədəd 88 103 104 106 107 113
Hər 100 ailəyə düşən telefon aparatlarının sayı, ədəd 41 44 45 47 53 55
şəhərdə 88 94 95 95 115 122
kənddə 25 27 29 31 33 33

© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi