Hjem

Gruppe 1: Historie

Den historisk-filosofiske klasse

Ordinære medlemmer
Andersen, Håkon With
Bagge, Sverre
Dyrvik, Ståle
Eriksen, Knut Einar
Fulsås, Narve
Fure, Odd-Bjørn
Grønlie, Tore
Hagemann, Gro
Hestmark, Geir
Kjeldstadli, Knut
Lange, Even
Lundestad, Geir
Myhre, Jan Eivind
Niemi, Einar
Pharo, Helge Ø.
Rian, Øystein
Slagstad, Rune
Sørensen, Øystein

Over 70 år
Benum, Edgeir
Blom, Ida Clara
Dahl, Hans Fredrik
Grimnes, Ole Kristian
Helle, Knut
Kaartvedt, Alf
Langholm, Sivert
Lunden, Kåre
Maurseth, Per
Riste, Olav
Seip, Anne-Lise
Sejersted, Francis
Simensen, Jarle
Sogner, Sølvi
Tønnesson, Kåre

Antall medlemmer: 33

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 12 10 90
Telefaks: +47 22 12 10 99
E-post: dnva@online.no
 
Nettredaktør: Anne Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 12 10 90
Fax: + 47 22 12 10 99
E-mail: dnva@online.no
Web editor: Anne Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS