AEX

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
AEX
Afkorting voor Amsterdam Exchange indeX
Oprichting 4 maart 1983
Startwaarde 100 punten[1]
Beurs Euronext
Locatie Amsterdam
Fondsenaantal 25
Soort nationale index
Methode marktwaarde gewogen
Herweging maart, september
Incl. dividend nee
Hoofdfondsen Royal Dutch Shell, ArcelorMittal
Website Website AEX

De Amsterdam Exchange Index (AEX) is de belangrijkste Nederlandse beursindex.

De index geeft het beeld weer van de koersontwikkeling van de 25 aandelen met de grootste marktkapitalisatie op de Amsterdamse effectenbeurs. Uit het gewogen gemiddelde van de koersen van deze aandelen wordt de stand van de AEX berekend. Middelgrote bedrijven worden weergegeven in de Amsterdam Midkap Index en de kleinste aandelen in de AScX Index.

Inhoud

[bewerken] Geschiedenis

De Amsterdamse effectenbeurs is in handen van het bedrijf Euronext. Dit bedrijf beheert ook de AEX. De AEX index is opgericht op 4 maart 1983 onder de naam de EOE-index, genaamd naar de toenmalige optiebeurs de European Options Exchange. De index was een idee van Tjerk Westerterp, destijds directeur van de optiebeurs, die het concept in de Verenigde Staten had opgepikt; het leek hem een goed idee om opties op te kunnen verhandelen. De optiebeurs was een paar jaar daarvoor in 1978 als eerste optiebeurs in Europa opgericht en kon wel een stimulans gebruiken voor de optiehandel. Tot op dat moment bestond alleen de CBS Herbeleggingsindex, die tweemaal per dag werd berekend en de gemiddelde koersontwikkeling van alle aandelen weergaf. Met de continu uitgerekende AEX index werd optiehandel op de index mogelijk. De AEX was de eerste aandelenindex in Europa die continu uitgerekend werd, de Duitse DAX, Franse CAC 40 en de Britse FTSE 100 volgden enkele jaren later.

Door het lanceren van de EOE index kon men vanaf dat moment speculeren op bewegingen van de beurs als geheel. De eerste dertien fondsen in de index waren ABN, Ahold, Akzo, Amro, Gist-Brocades, Heineken, Hoogovens, KLM, Koninklijke Olie, Nationale Nederlanden, Philips, Unilever en Nedlloyd. Deze dertien fondsen waren ook de enige waarop optiehandel geïntroduceerd was.[2] De AEX ging op de tweede handelsdag van maart in 1983 van start, maar de waarde van de index werd fictief teruggerekend tot de stand op de eerste handelsdag van het jaar. Die stond toen op 100 punten (omgerekend naar euro's was het 45,38 punten). Drie maanden na de start werd ook Aegon toegevoegd. Geleidelijk aan werd de index tot 1990 uitgebreid tot het uiteindelijke aantal van 25 fondsen.[3] Sinds 1 januari 1994 is de naam EOE-index officieel veranderd in AEX. Hoewel de koers van de AEX gezien wordt als graadmeter voor algehele Nederlandse economie is dit verband niet zo eenduidig. Men gaat er grofweg vanuit dat de beurskoersen een half jaar voorlopen op de ontwikkelingen in de echte economie.[4]

[bewerken] Opgenomen bedrijven - herziening indexsamenstelling

In de AEX zijn de 25 grootste aandelen (fondsen) van de Amsterdamse beurs opgenomen. Om voor opname in de AEX in aanmerking te komen worden de fondsen gerangschikt naar handelsomzet van het aandeel. De handelsomzet van een aandeel is grofweg de gemiddelde koers van een aandeel keer het verhandelde volume.[5] De vijfentwintig fondsen met het grootste handelsvolume worden in principe opgenomen in de AEX. Voor de uiteindelijke weging in de index wordt geen rekening gehouden met het handelsvolume, maar wordt het wegingspercentage toegekend op basis van de marktkapitalisatie.[6] Hierbij wordt rekening gehouden met de free float, oftewel het percentage aandelen dat niet in vaste handen zit maar vrij verhandelbaar is. Ook mag het gewicht van individuele fondsen (op dat moment) niet groter zijn dan 15%. Zo wordt de invloed van grote ondernemingen beperkt, zoals die van Royal Dutch Shell, dat op afstand het grootste bedrijf van de Amsterdamse beurs is. Een beursindex die gedomineerd wordt door één fonds voegt weinig waarde toe. De index wordt tweejaarlijks geherwaardeerd. Sinds 2008 vindt er daarnaast op de eerste handelsdag van september een interim review plaats waarbij zo nodig opengevallen plaatsen worden opgevuld.

Bij elke herziening wordt een mandje aandelen bepaald, waarbij voor elk fonds een wegingsfactor wordt vastgesteld. De wegingsfactor per fonds wordt via een rekenmodel zoveel mogelijk op gehele getallen afgerond. Deze aantallen worden zo gekozen dat hun waarde op dat moment zoveel mogelijk in verhouding tot de bovengenoemde weging is, en tevens zo dat de waarde van het mandje door de herziening nauwelijks verandert.[7] De index is een honderdste van de waarde van het mandje aandelen in euro's. De index wordt tijdens handelsuren elke 15 seconden uitgerekend.

[bewerken] Berekening AEX

De berekening van de stand van de AEX is vergeleken met andere indices relatief eenvoudig. Elk fonds heeft een eigen wegingsfactor in de AEX. De vijfentwintig fondsen moeten worden vermenigvuldigd met hun wegingsfactor, bij elkaar opgeteld en ten slotte gedeeld worden door 100 om de AEX uit te rekenen.[8] Dit systeem werkt al sinds 3 januari 1985 op deze manier. Indien zich bijzondere situaties voordoen zoals een aandelensplitsing, dan worden de wegingsfactoren tussentijds aangepast. Zo werd bijvoorbeeld de wegingsfactor van het aandeel Nationale Nederlanden in 1985 na een één-op-vier splitsing aangepast van 5 naar 20.

[bewerken] Voormalige berekening

Aanvankelijk werd de EOE index nog eenvoudiger uitgerekend met de formule (nieuwe stand) = (vorige stand) + (gemiddelde procentuele verandering). Zodoende wogen alle fondsen even zwaar waardoor het kleine Gist Brocades een even grote invloed had op de koersontwikkeling als de grote fondsen als ING en Koninklijke Olie. Slimme handelaren manipuleerden de index eenvoudig door grote orders te doen in de kleinere fondsen. Het eerste jaar van de index (1983) was zodoende ook veruit het beste jaar ooit met 61 procent rendement, hoewel dit door het gebroken jaar niet officieel meegeteld wordt. Tegenwoordig is deze makkelijke koersmanipulatie van de index niet meer mogelijk.

Koersverloop van de AEX index tussen januari 1993 en juli 2010.

[bewerken] Verschil met CBS Herbeleggingsindex

In tegenstelling tot de CBS-herbeleggingsindex en de Duitse DAX wordt de hoogte van de index alleen bepaald door de koersen, en bepaalt deze dus alleen het koersrendement. Het totale rendement dat men behaalt indien men het mandje aandelen in bezit heeft omvat ook het dividendrendement van ongeveer drie procent.

[bewerken] Invoering euro

De euro is op de effectenbeurs ingevoerd op 4 januari 1999. De index, die een honderdste was van de waarde in guldens van een bepaald mandje aandelen werd een honderdste van de waarde in euro's van datzelfde mandje aandelen, en daardoor door 2,20371 gedeeld. Anders dan bij de CBS-koersindices moeten bij vergelijkingen van historische waarden van de AEX-index waarden van vóór 1999 dus omgerekend worden. Andere indices in Europa hebben geen omrekening naar de Euro gemaakt.

[bewerken] Koershistorie

De basis voor de AEX vormen de koersen op 3 januari 1983, waarvan de indexwaarde gesteld werd op 100 punten. Deze 100 punten was in guldens, op basis van euro's begon de AEX op 45,38 punten.

De AEX bereikte op 7 augustus 1997 de oude duizend-puntengrens (in euro’s: 453,78 punten), waar destijds veel ophef over was. De koers noteerde vervolgens zijn hoogtepunt op 4 september 2000, toen de beurs sloot op een koers van 701,56 punten (in euro's). De hoogste "intraday" koers die dag, en daarmee ook de hoogste koers aller tijden was 703,18 punten. Vervolgens zette de koers een dalende lijn in, met als dieptepunt de koers van 12 maart 2003 door het klappen van de internetzeepbel, toen de AEX op 218,44 punten sloot. Na dit dieptepunt stijgt de AEX weer en op 2 januari 2007 doorbreekt de AEX de magische 500-punten grens. Na een top op 560 punten, wierp in 2008 de kredietcrisis roet in het eten.

[bewerken] Koersontwikkeling per jaar (exclusief dividend)

Datum Koers Jaarrendement Cumulatief
03-01-1983 45,38 0% 0%
31-12-1983 73,21 61% 61%
31-12-1984 85,75 17% 89%
31-12-1985 121,50 42% 168%
31-12-1986 114,69 -6% 153%
31-12-1987 77,87 -32% 72%
31-12-1988 117,68 51% 159%
31-12-1989 136,59 16% 201%
31-12-1990 104,01 -24% 129%
31-12-1991 125,72 21% 177%
31-12-1992 129,71 3% 186%
31-12-1993 187,99 45% 314%
31-12-1994 188,08 0% 314%
31-12-1995 220,24 17% 385%
31-12-1996 294,16 34% 548%
31-12-1997 414,61 41% 814%
31-12-1998 538,36 30% 1086%
31-12-1999 671,41 25% 1380%
31-12-2000 637,60 -5% 1305%
31-12-2001 506,78 -21% 1017%
31-12-2002 322,73 -36% 611%
31-12-2003 337,65 5% 644%
31-12-2004 348,08 3% 667%
31-12-2005 436,78 25% 862%
31-12-2006 495,34 13% 992%
31-12-2007 515,77 4% 1037%
31-12-2008 245,94 -52% 442%
31-12-2009 335,33 36% 639%
31-12-2010 354,57 6% 681%
31-12-2011 312,47 -12% 589%

[bewerken] Koersontwikkeling per decennium (exclusief dividend)

Decennium Start koers Laatste koers Rendement
1983-1989 45,38 136,59 201%
1990-1999 136,59 671,41 392%
2000-2009 671,41 335,33 -50%
2010-2019 335,33 312,47 -7%

[bewerken] Hypotheek-, Krediet-, Banken-, Schulden-, Landen-, Politieke crisis 2008 - 2011

AEX in 2008 tijdens de kredietcrisis van januari tot en met november

De AEX daalde in januari 2008 door de toenemende onzekerheid op de Amerikaanse hypotheekmarkt naar een dieptepunt van 401 punten. Mede door de grote weging van financiële instellingen zoals Fortis, Aegon en ING fluctueerde de AEX hevig door berichten over de Amerikaanse hypotheekmarkt en een ophanden zijnde recessie in de Verenigde Staten.

Na een kort herstel in het voorjaar van 2008 tot bijna 500 punten, ging het onder aanvoering van de financiële waarden wederom snel bergafwaarts met de AEX. Maandag 29 september 2008 daalde de index 8,8 procent, en een week later op 6 oktober 2008 was het nog dramatischer met een daling van ruim 9 procent.[9] Als gevolg van de zich uitbreidende kredietcrisis daalde de AEX op 8 oktober 2008 onder de 300 puntengrens. De paniek was compleet toen Wall Street op donderdag 9 oktober 2008 nog eens met meer dan 7 procent daalde. Als gevolg hiervan daalde de AEX op vrijdag 10 oktober 2008 met nog eens bijna 10 procent tot een tussentijds dieptepunt van 254 punten. Na een kort herstel tot boven de 300 punten, begon de AEX, als gevolg van de razendsnel om zich heengrijpende diepe wereldwijde recessie, opnieuw te dalen. Op 21 november 2008 was het dieptepunt 220,12, niet veel hoger dan het "intraday" dieptepunt van 217,80 punten van 12 maart 2003. Hierna veerden de koersen weer op tot ongeveer 250 punten.

Op 31 december sloot de AEX 2008 af op 245,94 punten. Vergeleken met de slotstand van 31 december 2007 van 515,77 daalde de AEX met bijna 270 punten ofwel 52 procent. Hiermee was 2008 het slechtste beleggingsjaar sinds de introductie van de AEX. Wereldwijd gezien bevond de AEX zich hiermee onderaan in de rangorden van indices. Over de periode 1998-2008 was de AEX zelfs de slechtst presterende index ter wereld, op IJsland na.[10]

2009 begint voor de AEX hoopvol. De koers van de AEX stijgt tot ongeveer 270 punten, maar een verdere verdieping van de kredietcrisis brengt de AEX in maart onder de 200 punten. Het dieptepunt wordt bereikt op maandag 9 maart waar een "intraday" dieptepunt wordt genoteerd van 194,99. De laatste keer dat de AEX zich onder de 200 punten bevond was op 6 juli 1995. Na het dieptepunt op 9 maart vindt er gedurende de rest van het jaar een sterke stijging plaats. Het "intraday" hoogtepunt van 2009 is 338,22 op dinsdag 29 december. Vanaf het dieptepunt tot het hoogtepunt van 2009 is de AEX ongeveer 73 procent gestegen. Op 31 december sloot de AEX 2009 af op 335,33 punten. Hiermee was 2009 het beste jaar voor de AEX uit het afgelopen decennium.

Op 31 december sloot de AEX 2010 af op 354,57 punten. Een stijging van een kleine zes procent ten opzichte van de slotkoers van 2009. De AEX bleef gevangen in de neutrale bandbreedte tussen 300 en 360 punten.

2011 begint met een voortzetting van de stijging in de laatste maanden van 2010. Op 18 februari reikt de AEX tot een stand van 374,19 punten. De Eurocrisis rond Griekenland die ook in het voorjaar van 2010 de beurs al parten speelde, gooit roet in het eten. Na een dip in maart tot 345 punten en een lagere top in mei rond 370, begint in de maanden daarna een gestage daling van de AEX. Allereerst door ongerustheid over de Amerikaanse overheid die zijn rekeningen niet meer kan betalen, doordat de Democraten en Republikeinen het maar niet eens kunnen worden over een verhoging van het schuldenplafond en dat dit tot een wereldwijde recessie gaat leiden. Vanaf augustus domineert echte de Eurocrisis wereldwijd de beurzen. Op vrijdag 5 augustus breekt de AEX neerwaarts door de 300 punten grens en sluit op 296,35 punten. Op 22 september wordt de laagste slotkoers van 2011 neergezet op 263,44. Opnieuw een akkoord tussen de Europese regeringsleiders over de aanpak van de Eurocrisis op 27 oktober doet de AEX weer oplopen tot boven de 300 punten. Als de rente op Italiaanse staatsobligaties kort daarna boven de kritische grens van 7% noteert, doet de AEX opnieuw een stap terug uit angst voor een verdere besmetting van de Eurozone. Een eindejaarsrally als gevolg van nieuwe afspraken die Europese regeringsleiders op 9 december maakten om de Eurocrisis te bezweren tilde de AEX op vrijdag 30 december uiteindelijk naar een slotstand van 312,47 punten. Een jaarverlies van bijna 12%, waarmee het jaar 2011, wat vooraf door analisten werd betiteld als "het jaar van het aandeel" [11], een verloren jaar is geworden voor AEX beleggers.

[bewerken] Grootste koersuitslagen per dag

De AEX heeft verschillende grote uitslagen gekend. De meeste grote uitslagen omhoog én omlaag vinden plaats in hetzelfde jaar. Tot het uitbreken van de kredietcrisis in 2008 was vooral het jaar 1987 sterk vertegenwoordigd met als meest opvallende notering de grootste daling op één dag op zwarte maandag op 19 oktober. Door de gevolgen van de kredietcrisis is het jaar 2008 nu prominenter vertegenwoordigd in de statistieken dan 1987. De daling na de aanslagen op het World Trade Center op 11 september 2001 valt met -6,95% net buiten de top tien koersdalingen.

Red Arrow Down.svg Grootste verliezen AEX op een handelsdag:

 1. 19 oktober 1987 (-12,00%; "Zwarte Maandag")
 2. 26 oktober 1987 (-9,27%)
 3. 6 oktober 2008 (-9,14%)[12]
 4. 29 september 2008 (-8,75%)
 5. 10 oktober 2008 (-8,48%)
 6. 8 oktober 2008 (-7,68%)
 7. 15 oktober 2008 (-7,56%)
 8. 14 september 2001 (-7,25%)
 9. 22 oktober 1987 (-7,24%)
 10. 9 november 1987 (-7,13%)

Green Arrow Up.svg Grootste winsten AEX op een handelsdag:

 1. 11 november 1987 (11,83%)
 2. 13 oktober 2008 (10,55%)
 3. 24 november 2008 (10,29%)
 4. 13 maart 2003 (9,98%)
 5. 21 oktober 1987 (9,21%)
 6. 29 oktober 2008 (9,09%)
 7. 12 november 1987 (8,7%)
 8. 19 september 2008 (8,58%)
 9. 8 december 2008 (8,14%)
 10. 15 oktober 2002 (7,74%)

[bewerken] Grootste koersuitslagen per maand

Hoe breder de tijdspanne is waarin men de koersuitslagen bekijkt, hoe meer de dagelijkse uitschieters elkaar compenseren. Opvallend is dat de eerste jaren na de introductie van de AEX frequent voorkomen in positieve uitslagen per maand. Dit komt mede door de afwijkende manier van indexberekening in de eerste jaren, waarbij koersuitslagen in kleine fondsen grote invloed hadden op de algehele AEX.[13] Omdat de stand van de AEX niet gecompenseerd wordt voor het uitgekeerde dividend van de aandelen is dit rendement niet meegenomen. Het meeste dividend wordt in april uitgekeerd.

Red Arrow Down.svg Grootste verliezen AEX per maand:

 1. oktober 1987 (-27,53%)
 2. september 2002 (-20,25%)
 3. september 2008 (-19,71%)
 4. oktober 2008 (-19,23%)
 5. november 1987 (-17,79%)
 6. juli 2002 (-17,30%)
 7. januari 2008 (-14,43%)
 8. september 1998 (-14,03%)
 9. september 2001 (-13,32%)
 10. augustus 1990 (-12,68%)

Green Arrow Up.svg Grootste winsten AEX per maand:

 1. maart 1983 (17,52%)
 2. januari 1984 (17,28%)
 3. oktober 2002 (15,68%)
 4. juli 1997 (14,14%) (de campinghausse)
 5. april 2003 (13,72%)
 6. februari 1998 (11,88%)
 7. juni 1983 (11,83%)
 8. juni 1988 (11,77%)
 9. december 1999 (11,51%)
 10. augustus 1984 (11,30%)

[bewerken] Afgeleide producten op de AEX

[bewerken] Future

Met behulp van de FTI future kan men relatief eenvoudig en goedkoop handelen in het hele mandje aandelen. De aanduiding "FTI" is anno 2009 nog steeds de naam van de future en staat voor Financiële Termijn Index. De contractwaarde van een heel futurepunt op de AEX is 200 euro, en de minimale tick grootte is 0,05 punt. De omgerekende waarde van een futurecontract op de AEX is gelijk aan 200 euro maal de stand van de future. Dit komt neer op 50.000 euro bij een AEX stand van 250 punten. De future wordt op beursdagen verhandeld tussen 8:00 en 22:00 uur. De handel in de futures gaat dus eerder van start dan de aandelen waarop het betrekking heeft, en gaat ook langer door.

[bewerken] Opties

Er vindt een levendige handel plaats in opties op de AEX index. Deze opties op de AEX zijn oorspronkelijk ook de reden van de introductie van deze index in 1983. De standaardopties op de index hebben een maximale looptijd van vijf jaar. In 2007 zijn er echter ook weekopties geïntroduceerd die elke week aflopen. Eind maart 2008 zijn er ook dagelijks aflopende opties geïntroduceerd die een looptijd hebben van slechts een dag (de daily's). Hiermee is de Amsterdamse optiebeurs de eerste in Europa.

[bewerken] Trackers

Een Tracker is in feite een aandeel dat een bepaalde index volgt, beleggen in Trackers wordt daarom ook wel indexbeleggen genoemd. Het beleggingsbeleid wordt altijd volgens een vooraf vastgelegd stramien gevoerd. Daarom heet indexbeleggen ook wel passief beleggen, de beheerder is passief, volgzaam, en onderneemt alleen actie als de index die hij volgt wijzigt, hij voert deze wijzigingen dan ook door in zijn fonds. Dit in tegenstelling tot een actieve fondsmanager die de vrijheid heeft om geheel naar eigen inzicht te handelen.

Met een Tracker koopt u dus in feite een stukje van de index; de koers van uw Tracker heeft [vrijwel exact] hetzelfde verloop als de koers van de index zelf. De koers van de Tracker is gekoppeld aan de koers van de index, vaak in een verhouding 1:10. Dus als de AEX op 320 staat, zal de AEX Tracker ongeveer 32 euro noteren.

De formele naam voor de Tracker is een ETF, oftewel een Exchange Traded Fund. Dat wil zeggen dat u aandelen koopt in een beleggingsfonds dat aan een beurs staat genoteerd (in het geval van Think: Euronext) in de [doorlopende notering]. U bent dus niet afhankelijk van een eenmalige dagelijkse veiling, zoals bij beleggingsfondsen, maar kunt gedurende de gehele beursdag in Trackers handelen.

[bewerken] Kritiek op de AEX index

Er kleeft een aantal bezwaren aan de AEX index als maatstaf voor de Nederlandse beurs en economie. Analisten zijn vrijwel unaniem van mening dat de verdeling van de fondsen in de index scheef is. De weging van de financiële instellingen gold voor het uitbreken van de kredietcrisis als onevenredig zwaar met bijna 40%.[14] Bovendien ontbreken ondernemingen uit andere sectoren zoals de automobielindustrie. Ten tweede zijn er ook ondernemingen opgenomen die nauwelijks enige binding met Nederland hebben zoals super zwaargewicht ArcelorMittal en in een verder verleden Gucci. Voor veel wetenschappelijke analyses maakt men daarnaast geen gebruik van de AEX door de beperkte koershistorie. Als de oudste beursindex van Europa loopt de geschiedenis evengoed slechts tot 1983, terwijl de Amerikaanse S&P 500 en Dow Jones van start gingen in 1957 respectievelijk 1896. Ten slotte is de relevantie van nationale indices aan het afbrokkelen omdat beleggers en vermogensbeheerders internationaler opereren en hun prestaties niet langer koppelen aan de AEX maar aan internationale indices zoals met name de Dow Jones Euro Stoxx 50. Voor Nederland blijft de AEX echter een sterk merk dat grote naamsbekendheid kent en in de media ook gevolgd wordt als mandje van grote bedrijven.

[bewerken] Samenstelling

De exacte weging van de index verandert dagelijks, omdat bijvoorbeeld sterk gestegen aandelen aan wegingspercentage winnen. Herweging vindt tweemaal per jaar plaats na de eerste handelsdag van maart en van september, en in het geval van het verdwijnen van aandelen van de beurs (overname, faillissement) of het uitkeren van superdividend zullen er kleine aanpassingen gemaakt worden. Standaard telt de AEX index 25 aandelen. Per maart 2007 hebben de fondsen Mittal en Randstad hun entree gemaakt in het mandje, en Getronics is verdwenen naar de Midkap index waarna het door de overname door KPN helemaal van de beurs is verdwenen. Door meerdere overnames werd Mittal plotseling een onderneming met een grote omvang. Daardoor is deze debutant onmiddellijk een zwaargewicht in de index, wat een uitzonderlijke situatie is. Op woensdag 10 oktober 2007 is zwaargewicht ABN AMRO uit de index verwijderd. In dezelfde maand is ook het fonds Numico na de overname door Danone verwijderd. De AEX index telde vanaf 4 maart 2008 weer 25 fondsen, maar na een week werd Hagemeyer overgenomen; ook de fondsen Vedior, Corporate Express en Tele Atlas verdwenen door overname uit de index, zodat de index van juli 2008 tot september 2008 maar 21 fondsen bevatte. In maart 2009 werden Fortis en USG People vervangen door Air France-KLM en Boskalis. Sinds de splitsing van ArcelorMittal in ArcelorMittal en roestvrijstaalpoot Aperam, bestond de AEX-index in 2011 tijdelijk uit 26 bedrijven. Bij de herweging van de AEX-index per 18 maart 2011 werd bouwbedrijf BAM naar de Midkap gedegradeerd. TNT splitste zich in twee aandelen: TNT Express en PostNL. Bij een tussentijdse herweging na het slot van vrijdag 17 juni 2011, werd Wereldhave uit de index verwijderd.

Samenstelling juni 2011:

Company ICB Sector Ticker symbol Index weighting (%)
Aegon life insurance AGN 2.85
Ahold food retailers and wholesalers AH 4.06
Air France-KLM airlines AF 0.99
Akzo Nobel specialty chemicals AKZA 4.01
Aperam iron and steel APAM 0.38
ArcelorMittal iron and steel MT 7.09
ASML semiconductors ASML 3.91
Boskalis heavy construction BOKA 0.77
Corio retail REITs CORA 1.53
DSM specialty chemicals DSM 2.83
Fugro oil equipment and services FUR 1.25
Heineken brewers HEIA 3.88
ING Group life insurance INGA 11.64
KPN fixed line telecommunications KPN 5.66
Philips consumer electronics PHIA 6.51
PostNL delivery services PNL 0.84
Randstad Holding business training and employment agencies RAND 1.31
Reed Elsevier publishing REN 2.38
Royal Dutch Shell integrated oil and gas RDSA 15.59
SBM Offshore oil equipment and services SBMO 1.10
TNT Express delivery services TNTE 1.01
TomTom telecommunications equipment TOM2 0.20
Unibail-Rodamco retail REITs ULA 5.24
Unilever food products UNA 13.36
Wolters Kluwer publishing WKL 1.62

[bewerken] Zie ook

[bewerken] Externe link

[bewerken] Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties:

 1. 100 punten in guldens, na overschakeling op de euro in 1999 omgerekend een startwaarde van 45,38
 2. 25 jaar AEX, ISBN 978-90-78217-08-4
 3. AEX-mandjes, behr.nl
 4. (en) Don't Confuse the Stock with the Company, or the Market with the Economy, Timothy Lutts, Seekingalpha.com, 26 augustus 2008
 5. In de praktijk worden alle beurstransacties in een aandeel vermenigvuldigd met de koers, dat levert een klein verschil op met de globale methode
 6. Marktkapitalisatie is het aantal uitstaande aandelen keer de koers, de beurswaarde van het aandeel
 7. (en) AEX Ground rules effective as of 1 January 2009, Euronext
 8. Samenstelling en berekening AEX index, behr.nl
 9. Inclusief het geschorste Fortis zou de daling rond de 11% zijn geweest. Alleen de koersdaling van 19 oktober 1987 was met 12 procent heviger op één dag
 10. (en) In the long run, we're all dead, www.amsterdamtrader.com, 7 januari 2009
 11. http://nos.nl/video/209300-wordt-2011-het-jaar-van-het-aandeel.html
 12. Hierbij was Fortis geschorst en dat remde de daling, inclusief Fortis zou het rond 11% zijn geweest
 13. Bron maandrendementen, Effect, tijdschrift van de VEB, 25 oktober 2008
 14. Financials krijgen meer invloed bij herweging AEX, beurs.nl, 1 maart 2006
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Informatie
Hulpmiddelen
Afdrukken/exporteren
In andere talen