Home English Turkish
Proje Hakkında
Veritabanı
Arama
Tarihçilere Göre
Eserlere Göre
Yazarlara Göre
Kronolojik Liste
Sık Sorulan Sorular
Erişim
About H.O.E.
Search
Browse by Historian
Browse by Works
Browse by Authors
Browse by Date
FAQ
Contact Info
 

Projeye Katılım / How to Contribute

 
  Madde Yazım Kılavuzunu buradan indirebilirsiniz / Download guidelines here.  
 

 

 
 

Osmanlı Tarihçileri’nin editörler kurulu danışma kuruluyla istişare ettikten sonra belirli Osmanlı tarihçileri hakkında uzmanlaşmış akademisyenlerin katılımını doğrudan talep edecektir. Madde yazmak suretiyle projeye gönüllü olarak katılımda bulunmak isteyen akademisyenlerin başvuruları daha sonraki bir aşamada göz önüne alınacaktır.

Belirli bir maddenin ısmarlanmasının hemen ardından Osmanlı Tarihçileri size araştırma asistanları tarafından hazırlanmış olan bir ön-bibliyografya ulaştıracak. Bu kaynaklar maddeye konu olan tarihçinin eserlerinin yazma nüshalarının ve edisyonlarının çoğunun ve bu eserlere ikincil kaynaklarda yapılan atıfların bir listesini ihtiva edecek. Bu ön-bibliyografyanın amacı sadece işinizi kolaylaştırmak olduğundan maddenin konusu olan tarihçinin eserlerinin yazma ve edisyonlarıyla hakkında yapılan araştırmaların gözden kaçırılmaması tamamen sizin sorumluluğunuzda olacaktır.

Bu aşamaya gelindiğinde Osmanlı Tarihçileri sizden yazacağınız maddeyi belirli bir tarihte teslim etmenizi de talep edecek. Binden fazla biyografik-bibliyografik maddenin çok kısa bir sürede bir araya getirilmesinin, gözden geçirilmesinin ve yayınlanmasının editörler açısından ne denli büyük bir yük olduğunu göz önünde bulundurarak sizden verilen bu tarihe uymak için elinizden gelen çabayı göstermenizi rica ederiz.

Yazılmış bir madde ellerine geçtiğinde editörler maddeyi doğruluk, yazılış tarzı ve yorumlar açısından dikkatle gözden geçirecekler. Bu aşamada editörlerin işini kolaylaştırmak için gönderdiğiniz maddede dipnotlara da yer vermeniz gerekmektedir (bu dipnotlar sadece editörlerin çalışmalarında kullanılacak ve projenin son halinde bulunmayacak). Ayrıca mümkün olduğunca kullandığınız birincil kaynakların fotokopilerini veya dijital fotoğraflarını da göndermeniz gerekmektedir. Bu tetkikten sonra editörler madde yazarlarından maddelerini kısaltmalarını, uzatmalarını ya da maddeyi kısmen yeniden yazmalarını talep edebilirler.

SSS bölümündeki ilgili soruları okumak için burayı tıklayın.


The editorial committee of Historians of the Ottoman Empire, in consultation with the board of advisors, will directly request the participation of a number of scholars with a recognized knowledge of particular Ottoman authors. Applications from scholars willing to volunteer to participate by writing an entry might be considered at a later point.

Upon assignment of a given article, Historians of the Ottoman Empire will provide you with a preliminary bibliography, prepared by the project’s team of research assistants. This bibliography will typically include most of the manuscripts and editions of the author’s works, as well as many relevant references in secondary sources. While this bibliography is meant to facilitate your work, it is ultimately incumbent upon you to make sure that no manuscript, edition, or important study is left out.

On this occasion Historians of the Ottoman Empire will also request that you submit your entry by a given date. Considering the enormous editorial challenge involved in putting together, reviewing, and publishing more than a thousand bio-bibliographical entries in a very short period of time, we urge you to do your utmost to respect this deadline.

The editors, once they receive an entry, will review it for accuracy, style, interpretation, and contextualization. In order to facilitate the editors’ work at this stage, you must provide footnotes in the draft you submit; these footnotes will only be used for internal editing and will not appear in the final version of the project. You should also, insofar as possible, provide photocopies or digital images of the primary sources you used. After this review the editors may ask entry writers to shorten, lengthen, or partly re-write their text.

See also the related questions in FAQ.