Türkiye'de yaşanan olaylar...

 
 Ana Sayfalar
 BELGENET 
 ARŞİV
 BELGELER 
Öcalan Olayı 
DAVA ANA SAYFA
İDDİANAME ANA SAYFA
SONRAKİ SAYFA
ÖNCEKİ SAYFA
İDDİANAME

T.C.
ANKARA
DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI


HZ. NO              : 1997 / 514
ESAS NO          : 1999 / 98
İDDİANAME NO : 1999 / 78

İ D D İ A N A M E
 

ANKARA ( ) NOLU  DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA


DAVACI                              : KAMU HUKUKU
MÜŞTEKİLER                     :  1- Tacettin DUMAN, İzzet oğlu 1940 doğumlu, Balıkesir Merkez Köseler köyünde  oturur.
2- Ayrıca, dilekçeleri dosyaya konulan çok sayıdaki şikayetçi olanlar
SANIK                                : Abdullah ÖCALAN: Ömer ve Üveyiş oğlu, 1949 doğumlu Halfeti İlçesi Ömerli Köyü nüfusuna kayıtlı. Halen bu suçtan İmralı Kapalı Cezaevinde TUTUKLU.
GÖZETİM TARİHİ                : 16.02.1999
TUTUKLAMA TARİHİ           : 23.02.1999
SUÇ                                    : Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin hakimiyeti altına koymağa veya Devletin istiklalini tenkise veya birliğini bozmağa veya Devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını Devlet idaresinden ayırmağa yönelik hareketlerde bulunmak.
UYGULANMASI İSTENEN
KANUN MADDESİ               :
TCK’nın 125'inci maddesi.

I. BÖLÜM

GİRİŞ
Amacı; Türkiye topraklarının bir kısmında Marksist-Leninist ideolojiye dayalı, bağımsız bir Kürt Devleti kurmak olan ve 1972-1973 yıllarından bu yana bu amacına ulaşabilmek için de öncelikle, ülke topraklarından bir kısmında yoğun şekilde ayrı bir Kürt ırkı bulunduğu ve bunların egemen Türk Devleti tarafından sömürüldüğü, ezildiği ve katledildiği hususunda, inandırdığı kişileri örgütleyerek, yasadışı silahlı terör örgütü PKK’yı kuran, bu amaca yönelik eylemler planlayan ve silahlandırdığı kimseleri terörist faaliyetlere katılmalarını sağlayarak silahlı ayaklanma hareketi başlatan. yurtiçi ve yurtdışında bölücü ve silahlı terör eylemlerini gerçekleştiren. uzun süredir bu örgütü sevk ve idare eden sanık Abdullah ÖCALAN’ın, Kenya güvenlik birimlerince yurtdışında yakalanıp, Türk güvenlik görevlilerine 15.02.1999 günü teslim edilmesi, Türkiye’ye getirilerek güvenlik nedeniyle İmralı Adası’nda gözaltına alınması üzerine, hakkında daha önce aynı suçtan gıyabi tutuklu olarak açılan ve Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde yargılaması sürdürülen kamu davasının bulunması, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan 1997/5 14 ve 1998/632 Hz. sıralarında kayıtlı soruşturmaların olması, yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirilen yoğun eylemleri ve bunların nitelikleri de nazara alınarak, mevcut soruşturmanın genişletilmesinde yarar görülmüştür. (Kls: 1/Dizi:5-7)

Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığının 19 Şubat 1999 günlü yazısı üzerine, 2845 sayılı Kanunun 4229 sayılı Yasayla yeniden düzenlenen 16 ncı maddesi uyarınca sanığın 4 güne kadar gözaltında tutulmasına karar verilmiş, ayrıca Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi Yedek Üyeliğince de bu süre 22.02.1999 dahil 3 gün daha uzatılmıştır. (Kls: 1/20-23)

Hava muhalefeti sebebiyle ancak 21.02.1999 günü İmralı Adası’na ulaşabilen Ankara 2 NoIu Devlet Güvenlik Mahkemesi Yedek Üyeliğince müşahedeye tabi tutulup gerekli doktor muayenesinden geçirilen sanığın, gözaltında tutulmasında herhangi bir sakınca bulunmadığına karar verilmiştir. (Kls: 1/24-36)

Gözetim süresi içinde ifadesi alınan sanık, sevk edildiği Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi Yedek Hakimliği’nce sorgusu yapılıp, 23.02.1999 gün ve 1999/63 D.İş. sayılı kararı ile, Devlet topraklarından bir kısmını Devlet idaresinden ayırarak ayrı bir devlet kurmaya matuf fiil işlemek suretiyle Türk Ceza Kanununun 125 inci maddesini ihlal etmek suçundan tutuklanmış, mevcut kamu davası dosyası içinde bulunan ve Adana Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 17.11.1998 gün 1998/345 Esas, Gaziantep Sulh Ceza Mahkemesinin 10.02.1995 gün 1995/84 sorgu, Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 29.08.1997 gün ve 1997/125 D.İş. sayılı gıyabi tevkif müzekkereleri de vicahiye çevrilerek İmralı Kapalı Cezaevine konulmuştur. (Kls: 1 / Dizi:42/ 1-50, 43-78, 79-97)

Tutuklu sanığın cezaevinde bulunduğu süre içinde avukatları ve yakınlarıyla olan görüşmeleri konusunda ilgili makamlarca yapılan yazışmalar, alınan dilekçeler Klasör-2’de toplanmıştır.

Sanık Abdullah ÖCALAN hakkındaki, diğer Devlet Güvenlik Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan hazırlık soruşturmalarının yetkisizlik kararı verilerek gönderilmesi talep edilmiş, Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının Hz. 1998/739- Karar 1999/28 (KIs:24-25-42-43); İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının Hz. 1993/539-Karar 1999/5 (Kls:26-34); Van Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının Hz. 1999/107, Karar 1999/2 (Kls:23); Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının Hz. 1987 / 7764-Karar 1999/18 (Kls:22/Dizi/ 1-24) sayılı yetkisizlik kararları ekinde gönderilen soruşturmalar, Cumhuriyet Başsavcılığımızın Hz. 1997/514 sayılı evrakı ile birleştirilerek işleme konulmuştur.

Ayrıca, değişik yer ve zamanlarda PKK terör eylemleri sonucu yakınları öldürülenlerle, olaylar nedeniyle yaralananlar tarafından mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına verilip, yetkisizlik veya görevsizlik kararına bağlanarak gönderilen çok sayıdaki şikayet dilekçesi, aynı hazırlık evrakı ile birleştirilmiştir. (Kls:23,24,25,40,4 1)

Sanık Abdullah ÖCALAN’ın talimatıyla gerçekleştirilen adam öldürmeye azmettirme suçundan Alınan Makamları tarafından 1 BJS 195/88-3 II BGS 90/90 dosya numarasıyla başlatılan soruşturma evrakındaki deliller, 1999/126 Hz. sayılı istinabe talebiyle Adalet Bakanlığı aracılığı ile yetkili Alman Makamından talep edilmiş, ancak henüz intikal etmemiş, bu hazırlık soruşturması da 1997/514 ile birleştirilmiştir. (Kls: 1/Dizi: 197/1-17)

PKK terör örgütünün Türkiye çapında ve özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sivil, asker, kadın, çocuk, meslek, din, mezhep, ırk ve cins ayırımı gözetmeksizin kitle imhası şeklindeki toplu adam öldürme. yakma, yok etme ile sonuçlanan, katletme. silahlı yol kesme, soygun. eğitim ve öğretim özgürlüğünü engelleyici nitelikteki okul yakma ve toplu öğretmen kıyımı, sivil ve resmi daire, köy ve mezra ile ekonomik ve turistik yerlere silahlı baskın ve bombalama gibi olaylarla ilgili bilgi ve belgeler Cumhuriyet Başsavcılıklarından istenmiş ve sürdürülen soruşturma evrakı arasına konulmuştur. (Kls:9- 10-11-12-13-20-39)

Alınan şikayet dilekçelerinden yer, zaman ve olay belirtilip, delillendirilenler ile, bunların dışındaki dilekçelerde yer verilen olaylar yetkili makamlardan sorulmuş, alınan liste ile bir diğerleriyle birlikte ayrı klasör halinde evraka eklenmiştir. (Kls: 23,24,2540,41)

Yine sanık Abdullah ÖCALAN’ın meydana gelen olaylarla ilişkisini ortaya koyacak bilgi ve belgelerle telsiz konuşmaları, düzenlenen toplantılar ile televizyonlardaki beyanlarına ait ses ve video bantları derlenerek çözüm tutanakları, yayınlanan ya da ele geçirilen bildiri, broşür, dergi, kitap gibi delillerle birlikte toplanmıştır. (Kls: 14-19-34-38)

Devlet güvenlik güçleri ile istihbarat birimlerinden elde edilen terör örgütünün kuruluşu, yapısı, amacı ve bu yöndeki faaliyetleri ve sonuçlarını ortaya koyan belge ve bilgiler alınmış, iddianamenin özel bölümünde duruma geniş şekilde yer verilmiştir. (Kls:3, 4, 5, 6, 7, 8.)


Sonraki Sayfa 
sayfa başı