Drumul legendelor vii ale Ţării Bârsei

Este un traseu care urmăreşte siturile naturale din Ţara Bârsei protejate de lege. Destinaţiile propuse sunt parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.