Распечатать | A A A | Сообщить о проблеме | 34 345 806 знаков | 68602 Фото | 900 Видео | 115 Аудио | 2248 населенного пункта

Синагоги, молитвенные дома и другое Кладбища Места мартирологии Предметы еврейской культуры в музеях Другое

История

K. Bielawski

Początki osadnictwa żydowskiego w Antopolu datuje się na 1604 r. Istotny rozwój społeczności żydowskiej przypadł na dziewiętnaste stulecie. Autorzy wydanego pod koniec XIX w. "Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich" w części poświęconej Antopolowi zapisali: „W 1863 r. miało 1563 mieszkańców, przeważnie Żydów, celujących w powiecie zamożnością i przedsiębiorczością”. Żydzi trudnili się m. in. rolnictwem, rzemiosłem i handlem, posiadali młyny, garbarnie, olejarnie.

W 1897 r. w Antopolu żyło 3.167 wyznawców judaizmu, którzy stanowili 81,1% całej populacji miasteczka. W miejscowości funkcjonowało 7 synagog.

W wyniku trudnej sytuacji na przełomie XIX i XX w. oraz zniszczeń z czasów I wojny światowej, liczebność populacji żydowskiej znacznie spadła. Podczas spisu powszechnego w 1921 r. w Antopolu wśród 2206 mieszkańców odnotowano już tylko 1792 Żydów. W okresie międzywojennym wielu z nich zmuszonych było do korzystania z pomocy materialnej, organizowanej przez Joint i ziomkostwo antopolskie w Ameryce.

Antopol został zajęty przez wojska III Rzeszy w dn. 25 czerwca 1941 r. Naziści poddali ludność żydowską narastającym represjom. Już na początku okupacji Niemcy zabili dwóch Żydów, inni byli bici i poniżani. Wszystkim Żydom nakazano noszenie na odzieży żółtych Gwiazd Dawida. Żydowscy mieszkańcy posesji po prawej stronie ul. Pińskiej zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów.

W październiku 1941 r. naziści rozkazali Żydom oddać złoto, walutę i przedmioty wartościowe. W czasie tej akcji rozstrzelanych zostało około 140 żydowskich chłopców i mężczyzn.

Wiosną 1942 r. w Antopolu powstało getto, podzielone na dwie części: A – dla osób posiadających kwalifikacje zawodowe przydatne dla okupanta; oraz B,  w którym umieszczono pozostałych. W getcie znaleźli się żydowscy mieszkańcy Antopola oraz przesiedleńcy z okolicznych miejscowości. Latem 1942 r. około 1000 Żydów z Antopola zostało zamordowanych w Bronnej Górze. Ostateczna eksterminacja getta nastąpiła w połowie października 1942 r. W trakcie trwającej kilka dni akcji naziści rozstrzelali w pobliżu Antopola od około 2000 do około 2500 osób.

Drugą wojnę światową przeżyli tylko nieliczni antopolscy Żydzi. Jednym z nich był lekarz P. Czerniak, który wraz z żoną i dzieckiem dołąc

Подробнее

История населенных пунктов

Andrej Zamojski

Поселение в районе современного Антополя по данным археологических исследований существовало в 11-13 веках. В нескольких километрах севернее Антополя сохранилось городище. Можно предполагать, что местное население занималось торговлей с иноземными купцами, так как возле города был обнаружен клад – 200 монет (саманидских дирхемов второй половины 10 века). Антополь и его околицы были частью угодий села Прышыхасты, известного с 15 века (ныне деревня Першамайск, Прышыхвасты). Возле села было образовано имение. Однако первое письменное упоминание поселения относится к 1703 году (имение Прышыхасты и Антополь). Происхождение названия сравнительно небольших селений на -поль или -полье на Украине и в Беларуси в основе которых лежит личное имя владельца поля (земельного надела). В 1719 году здесь был организован базилианский монастырь. В 1731 году местечко имело привилегии на три ярмарки в год. В 1750 году в нем упоминались монастырь и синагога. В последней четверти 18 века в поселении действовала школа. После Третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году Антополь вошёл в состав Российской Империи. С 1795 года он был местечком Кобринского уезда в Слонимской, в 1797 году – Литовской, с 1801 года – Гродненской губернии. В Именном указе от 4 февраля 1806 г. Антополь был назван местечком, которое находилось в частной собственности. Во время войны 1812 г. жители Антополя пострадали от поборов французской и российской армий. Военные действия велись вблизи местечка. Противодействуя французским войскам, русские солдаты под руководством Чаплина перекрыли Антопольскую дорогу, захватив французский военный обоз. Военные разорения вызвали сокращение населения. В 1863 году в местечке было учтено 1560 жителей. В 1860-е годы владельцем имения Антополь был Казимир Ожаровский, в местечке ему принадлежало 228 ревизских душ. Эти крепостные (113 мужчин, 115 женщин) относились к данному имению, но не входили в число мещан. Развитие экономической жизни в губернии способствовало оживлению экономики местечка. Антополь выгодно располагался на одной из девяти почтовых дорог губернии. В нем имелась почтовая станция. В 19 веке ремесло и торговля стали основой экономической жизни Антополя. Среди предприятий выделялись по обработке льна. Из восьми местечек Антополь был одним из крупных и про численности населения уступал только центру уезда Кобрину и Дивину. В 1886 году в нем числилось 4305 меща

Подробнее

Воеводство:inne / poleskie (до 1939 г.)
Повет:Брэсцкая вобласць (obwód brzeski)/Драгічынскі раён (rejon drohiczyński) / kobryński (до 1939 г.)
Гмина: / Antopol (до 1939 г.)
Другие названия:Антополь [j.białoruski]
 
GPS:
52.2042° N / 24.7828° E
52°12'15" N / 24°46'57" E

Местонахождение

Andrej Zamojski

Cerkiew w Antopolu | Andrei Dybowski (Globus Belarusi)

 

Антополь находится в 28 километрах на запад от Дрогичина, в 2 км от железнодорожной станции Антополь на линии Полесских железных дорог Брест – Жабинка-Лунинец, на автодороге Брест -Кобрин -Пинск.

Подробнее

 

Галерея

Подробнее
 

Этот город любят