Coaching Support Group WARSZAWA

Zapraszamy na spotkania!

Zagraliśmy w gry. Gry coachingowe!

TAGS: None

Gra

The Coaching Game

Gry bawią i gry uczą. Mieliśmy sposobność się o tym przekonać w sobotę, 24 marca 2012. Tego dnia, w ramach Coaching Warszawa Premium od przedstawicielek ExperienceCorner.com - Joanny i Alicji – dowiedzieliśmy się na temat wykorzystania gier edukacyjnych w pracy coacha i trenera.

Program spotkania opracowany został z uwzględnieniem szczególnej „podwójnej” perspektywy Uczestników: Klienta oraz coacha. Dzięki temu możliwe było znalezienie odpowiedzi na dwa istotne pytania: jak może czuć się Klient biorąc udział w danej grze? oraz jak ja mogę wykorzystywać tę grę w swojej praktyce coachingowej?

Na program spotkania złożyły się:

 • Siła Założeń – umożliwiająca lepsze poznanie korzyści oraz ograniczeń płynących z wykorzystania wcześniejszych doświadczeń w nowych sytuacjach.
 • Obrazy Organizacji – metafory organizacyjne wprowadzające do dyskusji i wymiany doświadczeń, uczuć i percepcji.
 • Symbole – złożone i wciągające zadanie wymagające komunikacji, wykonywane pod dużą presją czasu.
 • The Coaching Game - stworzona z myślą o pracy z Klientem z wykorzystaniem obrazów.

Wszystkie gry wciagnęły nas jako „graczy” i wszystkie zainspirowały nas jako coachów do poszukiwania nieszablonowych metod pracy z Klientami.

O tym jak wartościowe było spotkanie niech zaświadczą wyniki ankiety ewaluacyjnej, które przedstawiamy poniżej. W pytaniach zamkniętych posłużyliśmy się skalą od 1 (bardzo źle) do 10 (bardzo dobrze) lub opcjami Tak, Nie, Nie wiem.

Ogólna ocena spotkania: 8,2

Ocena poszczególnych elementów spotkania:

 • Gra Siła założeń - 8,5
 • Obrazy organizacji - 8
 • Symbole – 7,1
 • The Coaching Game – 8,9
 • Kontakt z organizatorami – 9
 • Organizacja spotkania – 9
 • Miejsce spotkania – 6,5
75 % Uczestników chciałoby wziąć udział w kolejnych spotkaniach „Premium”, a 83% poleci spotkanie znajomym. Od tematu warsztatu udział własny uzależnia 25% osób, a polecenie znajomym 17%.

Podsumowanie w formie pytań otwartych:

Co Uczestnicy wskazali jako największą wartość, jaką wynoszą ze spotkania?

 • inspiracja, nowe znajomości, ”patrzenie przez nowe soczewki”, nowe kreatywne narzędzie pracy, przełamywanie stereotypów, otwartość, zastosowanie (gier) dla grup, wrażenia i wnioski osobiste.

Na co powinni zwrócić uwagę organizatorzy (zrobić inaczej) przy organizowaniu spotkań w przyszłości?

 • organizacja przestrzeni spotkania (lokalu), więcej czasu na ćwiczenia, ”wcześniej zacząć, aby wcześniej skończyć”, nic nie zmieniać.

Propozycje tematów spotkań:

 • kamera i internet w pracy coacha, konkretne techniki coachingowe, leadership, komunikacja werbalna i niewerbalna coach-klient, networking, coaching grupowy, coaching zespołowy, znaczenie pytań i jak je budować (praktyka), kreatywność, rozwiazywanie problemów, podejmowanie decyzji.

Zostawiliśmy też „przestrzeń na wolne wnioski, komentarze i ekspresję artystyczną”:

 • ŁAŁ!,  :- ), (naryswoany kwiatek, łódka i… latarnia morska (?)),

Było to nasze pierwsze spotkanie w formule warsztatowej „Premium”. Zarówno Uczestniczkom i Uczestnikom, jak też nam – organizatorom spotkanie się podobało i tego typu wydarzenia z przyjemnością powtórzymy w przyszłości. Każdy warsztat będzie poświęcony innemu zagadnieniu. Najbliższe planujemy na czerwiec b.r. Będziesz?

P.S. Dziękujemy herbaciarni-galerii Herba Thea za gościnę.

P.P.S. Spotkania z grami coachingowymi są też organizowane bezposrednio przez ExperienceCorner.com. Najbliższe już 11 kwietnia w Krakowie.

P.P.P.S. Przy opracowywaniu ankiety ewaluacyjnej posłużyliśmy się formularzem przygotowanym przez Kazimierza Grabskiego na jedno z naszych comiesiecznych spotkań Coaching Warszawa.

TAGS: None

© 2009 Coaching Support Group WARSZAWA. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig.