Međunarodna suradnja Grada Pule

Grad Pula je tradicionalno otvoren grad s razvijenom međunarodnom suradnjom čiji počeci sežu unazad 50-ak godina kada su ostvareni prvi kontakti s Gradom Grazom. Međunarodna je suradnja Pule već u svom začetku uspješna: 1961. godine, zalaganjem znanstvenika i liječnika te gradskih uprava Pule i Graza, u našem se gradu započinje održavati Međunarodni neuropsihijatrijski simpozij, jedan od najznačajnijih skupova takve vrste u svijetu, a zatim se, početkom 70-ih godina, s Grazom osmišljavaju i prvi programi razmjene djece. U razdoblju od 1970. do polovice 80-ih godina međugradske se pulske veze šire i potpisuju se povelje o bratimljenju s njemačkim gradom Trierom (1971.), austrijskim Grazom (1972.), talijanskom Imolom (1972.) i Veronom (1982.) te Kranjem u Sloveniji, a u Hrvatskoj s Čabrom (1974.) i Varaždinom (1979.).

Naši gradovi pobratimi i prijatelji iz Italije i Austrije tijekom Domovinskog rata među prvima prikupljaju humanitarnu pomoć za ratne stradalnike, prognanike i izbjeglice i nesebično pomažu u ublažavanju posljedica rata. Koncem 90-ih godina uz sveprisutne procese decentralizacije profiliraju se potrebe gradova za svakovrsnim oblicima suradnje. Čvrste prijateljske veze i stalni kontakti održavaju se danas, osim s već spomenutim gradovima pobratimima, i s glavnim gradom Austrije Bečom, mađarskim gradovima Segedinom (Pismo namjere o suradnji, 2003.), Pečuhom (Protokol o kulturnoj suradnji između Grada Pečuha i Grada Pule, 2009.) i Budaorsom s kojim je 2008.. godine potpisano Pismo namjere o uspostavi prijatejstva i suradnje, kao i s gradovima Sarajevom,  s makedonskim gradom Velesom (Nacrt sporazuma o prijateljstvu i kulturnoj suradnji, 2002.), s ruskim gradom Novorossiyskom (Protokol o suradnji i bratimljenju, 1997.),  i drugima.

Godine 2005. započela je  suradnja s dva nova grada: japanskim Hekinanom, domaćinom Republike Hrvatske u vrijeme održavanja Svjetske izložbe EXPO 2005. u Japanu koja je rezultirala potpisom Sporazuma o suradnji između Hekinana i Pule u travnju 2007. godine.  i francuskim gradom Villefranche-de-Rouergue, u kojem će je postavljen spomenik Hrvatima koji su stradali tijekom Drugog svjetskog rata u ovome gradu. S ovim je gradom u svibnju 2008. godine Sporazum o bratimljenju. 

Na zemljovidu prijateljstva najistaknutiji su gradovi susjednih europskih zemalja s kojima se zajednički provode kako programi interesnog povezivanja, u komunalnim djelatnostima, gospodarstvu, turizmu, tako i kulturni, obrazovni, sportski i programi razmjene namijenjeni djeci i mladima. Posljednjih su nekoliko godina upravo intenzivni kontakti i suradnja s gradovima pobratimima potaknuli uključenje Grada Pule u europske integracijske procese, odnosno prekogranične projekte Europske komisije.

Gradovi pobratimi i partnerski gradovi

Povelje o bratimljenju

Graz, Austrija (1972., suradnja od 1961.) 
Trier, Njemačka (1971.) 
Imola, Italija (1972.)
Verona, Italija (1982.)
Kranj, Slovenija 
Čabar, Hrvatska (1974.) 
Varaždin, Hrvatska (1979.)
Hekinan, Japan (2007.) 
Villefranche-de-Rouergue, Francuska (6. svibnja 2008.,suradnja od 2005.)

Ostali oblici suradnje

Budaörs, Mađarska (Pismo namjere o prijateljstvu i suradnji iz 2008. godine)
Segedin, Mađarska (Pismo namjere o suradnji iz 2003.)
Veles, Makedonija (Nacrt sporazuma o prijateljstvu i kulturnoj suradnji iz 2002.)
Novorossijsk, Rusija (Protokol o suradnji i bratimljenju iz 1997.)

Jake prijateljske veze i stalni kontakti s ostalim gradovima

Beč, Austrija
Pečuh, Mađarska
Skopje, Makedonija