K o r p o r a c j a        A k a d e m i c k a        C h r o b r i a


Przedwojenni Chrobracy

administrator
2 August 2008


    Lista przedwojennych członków
    Korporacji Akademickiej Chrobria w Poznaniu
    1921-1939

Osoby, które chciałyby uzyskać bliższe informacje, mogą skontaktować się z autorem zestawiania:
Maurycy Zajęcki, maza@icpnet.pl


    Lista przedwojennych Chrobraków:

Prezes – x
Wiceprezes – xx
Sekretarz – xxx
Olderman – OM
# - skreślony z listy członków Korporacji (z podaniem daty skreślenia)

Alkiewicz Józef (1908-1942) ur. w Obozinie (pow. Kościerzyna)
Lekarz w Siemianowicach
Podporucznik rezerwy 7 SO
Uczestnik kampanii wrześniowej

Andrée Witold (1904-1930) ur. w Miejskiej Górce
Student Wydz. Prawno-Ekonom., następnie rolnictwa na Wydz. Rolniczo-Leśnym
Zginął tragicznie

Andrzejewski Henryk (1913-1940) ur. w Poznaniu
# 1936
Absolwent chemii
Zamordowany w Katyniu

Antoszewski Lech (1911-1940)
# 1933
Absolwent prawa
Podporucznik rezerwy 69 Pułku Piechoty
Zamordowany w Katyniu

Balcerek Antoni (1911-1972) ur. w Koźminie
Farmaceuta w Lesznie

Balcerek Romuald (1905-1956) ur. w Koźminie
Farmaceuta w Koźminie

Banach Tadeusz (1906-1945) ur. w Krakowie
# 1930
Student farmacji, pomocnik aptekarski
Więzień obozu koncentracyjnego Mauthausen

Baranowski Bogdan (1913-1992) ur. w Gnieźnie
Przed wstąpieniem do Chrobrii członek K! Jagiellonia
Lekarz ginekolog
Po wojnie dyrektor szpitala w Lesznie

Barcikowski Władysław (1902-1941) ur. w Gostyniu
1924 xxx
# 1925
Student Wydz. Rolno-Leśnego
Handlowiec w branży technicznej
Rozstrzelany w 1941 roku w Bydgoszczy

Bartecki Teodor Wojciech (1910-1940) ur. w Chabsku
# 1937
Prawnik; urzędnik ministerialny w Warszawie
Zamordowany w Charkowie

Bartlitz Aleksander (1899-1942) ur. w Gruszczynie
Członek-założyciel Korporacji
Autor słów hymnu Korporacji
1922/23 x
Prawnik; sędzia grodzki w Łobżenicy
Zesłany do ZSRR, zmarł w drodze do Armii Andersa

Bartz Kazimierz (1899-1974) ur. w Gnieźnie
Członek-założyciel Korporacji
1921 x
Prawnik; sędzia grodzki w Wągrowcu, następnie adwokat w Śremie
Działacz sportowy

Bąbka Zenon Józef (1913-?) ur. w Radomsku
# 1937
Studia medyczne w Poznaniu, później w Warszawie
Po wojnie ginekolog w Bydgoszczy

Becker Józef Zygmunt Wojciech (1906-1983) ur. w Krotoszynie
1926/27 xxx
Prawnik; sędzia grodzki w Grudziądzu
Podporucznik rezerwy 66 Pułku Piechoty
Po wojnie sędzia śledczy, następnie prokurator w Toruniu

Behlau Jan
# 1938

Bensch Henryk
# 1924

Bensch Julian Karol (1905-1940) ur. w Trzebawie
1930 xxx; 1931 x
Nauczyciel j. francuskiego i niemieckiego
Porucznik rezerwy 3 pułku lotnictwa
Zamordowany w Katyniu

Beychler Henryk (1910-1982) ur. w Poznaniu
Lekarz w Katowicach Szopienicach

Białas Stefan (1905-?) ur. w Poznaniu
Farmaceuta w Warszawie, po wojnie w Strzelcach Opolskich, następnie we Wrocławiu

Bielawski
#

Bock [Bok] Feliks (1908-1979) ur. w Gnieźnie
# 1931/32
Podporucznik 69 Pułku Piechoty
Uczestnik kampanii wrześniowej, jeniec oflagów
Po wojnie zasłużony działacz społeczny w Brodnicy

Bogacki Lech (1913-1993)
Chemik
Po wojnie asystent w Katedrze Towaroznawstwa na WSH w Poznaniu

Bogajski Witold (1916-?) ur. w Poznaniu
Student Wydz. Prawno-Ekonom.

Bogusławski Edmund (1908-1939) ur. w Poznaniu
1931 xxx; 1932/33 OM; 1934 x; 1935/36 OM
Ekonomista
Podporucznik rezerwy
Poległ w kampanii wrześniowej; pośmiertnie odznaczony Krzyżem Walecznych

Borna Jur [Jerzy] (1917-1947) ur. w Poznaniu
# 1939
Student prawa

Borne
# 1930
Filister kooptowany

Borowski Tadeusz
# 1924

Borys Adam (1909-1986) ur. w Witkowie
# 1930/31
Inżynier rolnictwa
Podporucznik rezerwy 17 pułku artylerii lekkiej
Cichociemny; dowódca batalionu “Parasol”; podpułkownik
Po wojnie pracownik naukowy

Brandt Agenor [Jerzy] (1915-1981) ur. w Fastowie koło Kijowa (Rosja)
Prawnik
Po wojnie używał imienia Jerzy

Bresiński Bolesław (1916-1984) ur. w Poznaniu
1937/38 xxx
Student fizyki
Po wojnie zamieszkał w Katowicach
Meteorolog

Budzyński Bogdan (ur. 1917) ur. w Krotoszynie
Dr med., chirurg i urolog
Pułkownik w stanie spoczynku
Zaangażowany w reaktywację K! Chrobria w 2002 r.
Mieszka we Wrocławiu

Budzyński Władysław (1911-1944) ur. w Krotoszynie
Lekarz chirurg w Krotoszynie
Podporucznik rezerwy 5 SO
Zginął w Powstaniu Warszawskim

Burda Adam (1907-1988) ur. w Jarosławiu
1930/31 xx; 1931/32 x
Lekarz dermatolog w Poznaniu
Po wojnie docent Akademii Medycznej w Poznaniu

Bzyl Henryk (1914-?) ur. we Wrocławiu
# 1935
Student Wydz. Prawno-Ekonom.

Cabański Edmund (1917-1984) ur. w Gnieźnie
Student medycyny

Cerkaski Zdzisław (1904-1986) ur. w Inowrocławiu
# przeszedł do K! Lechia
Adwokat i działacz sportowy

Cetkowski Henryk (1883-1955) ur. w Mińsku Litewskim
Filister kooptowany
Lekarz, ortopeda w Poznaniu, następnie w Gdyni
Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (1928)
Po wojnie ordynator Oddziału Ortopedycznego Szpitala Miejskiego w Gdyni

Charkiewicz Andrzej (1911-2004) ur. w Sarajewie (Jugosławia)
Inż. rolnictwa
Więzień oflagów

Chwiałkowski Władysław (1907-1967) ur. w Poznaniu
#
Podporucznik rezerwy 14 Pułku Artylerii Konnej
Jeniec oflagów, po wojnie na emigracji w USA

Ciesielski Aleksander (1913-1996) ur. w Żarach
Prawnik; aplikant sądowy w Poznaniu
Po wojnie wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie nostryfikował dyplom, a następnie zrobił doktorat

Ciesielski Jan (I) (1904-1938) ur. w Krotoszynie
Ekonomista

Ciesielski Jan (II) (1909-1990) ur. w Kępnie
Lekarz chirurg w Poznaniu
Uczestnik kampanii wrześniowej
Po wojnie wyemigrował do Stanów Zjednoczonych

Ciesielski Maksymilian (1914-1986) ur. we Wrocławiu
# 1938
Student medycyny, dyplom uzyskał po wojnie
Balneolog, dyrektor uzdrowiska w Żegiestowie

Cieślawski Bogdan (1913-1967) ur. w Witkowie
Student prawa

Cieślawski Roman (1906-1973) ur. w Witkowie
Prawnik; adwokat w Śmiglu
Jeniec oflagów, po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii

Cieślawski Tadeusz (1911-1978) ur. w Witkowie
Farmaceuta w Poznaniu i Warszawie
Po wojnie organizator przemysłu zielarskiego; dyrektor “Herbapolu”

Czajka Stanisław (1894-1984) ur. w Trzemesznie
Przemysłowiec w Poznaniu

Czarnecki Antoni
# 1930

Czarnecki Bogdan
# 1936

Czasz Stanisław
#
Filister kooptowany
Prawnik; radca miejski w Poznaniu
Po wojnie syndyk miejski w Poznaniu

Czernay Henryk Ferdynand (1905-1995) ur. w Peczeniżynie
Inż. leśnictwa
Podporucznik rezerwy 48 Pułku Piechoty
Po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii

Dabiński Marian (1904-1974) ur. w Gostyniu
Ekonomista; urzędnik bankowy w Poznaniu
Podporucznik rezerwy 69 Pułku Piechoty
Uczestnik kampanii wrześniowej

Danielewicz Józef (1915-2000) ur. w Zegrzu
Student chemii
W czasie wojny w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie
Po wojnie zamieszkał w Bydgoszczy

Dembiński Roman (1908-?) ur. w Gostyniu
Ekonomista; urzędnik ubezpieczeniowy w Poznaniu
Podporucznik rezerwy 17 Pułku Ułanów

Deutsch [Skarbek] Czesław (1902-1989) ur. w Pluskowęsach koło Chełmży
# 1925
Podporucznik rezerwy, kadra 10 Oddziału Służby Uzbrojenia
Jeniec oflagów
Zmienił nazwisko na “Skarbek”

Dirbach Witold Romuald (1904-?) ur. w Piasakach
# 1932
Podporucznik rezerwy 7 Pułku Artylerii Ciężkiej
Po wojnie aresztowany i skazany w tzw. “sprawie bydgoskiej”; w 1956 r. zrehabilitowany

Długoński Aleksy Wiktor (1906-1957) ur. w Starogardzie Gdańskim
# 1926
Prawnik; sędzia w Gdyni
Po wojnie prezes sądu w Wałczu, następnie radca prawny

Długoński Franciszek (1906-?) ur. w Starogardzie
# 1926
Absolwent WSH; kupiec
Podporucznik rezerwy 65 pułku piechoty
Po wojnie pracownik biurowy w firmach rybnych w Gdyni

Dobrzycki Bogusław (1875-1948) ur. w Poznaniu
Filister kooptowany
Inżynier; dyrektor DOKP w Poznaniu, Katowicach, Gdańsku i Toruniu
Podporucznik rezerwy Korpusu Oficerów Aeronautyki
Po wojnie ekspert Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu

Dobrzycki Stanisław (1875-1931) ur. w Krzęcinie
Filister kooptowany
Kurator K! Chrobria
Profesor literatury polskiej
Rektor Uniwersytetu Poznańskiego 1924/25

Drecki Edmund (1897-1940) ur. w Miłosławiu
Inż. leśnictwa
Nadleśnik w nadleśnictwie Kościerzyna
Zamordowany w Katyniu

Dworczak Władysław (1902-1956) ur. we Wrocławiu
Lekarz w Krzywiniu (pow. Kościan)

Dymiński Józef (1898-1971) ur. w Krotoszynie
Podporucznik rezerwy 5 Pułku Piechoty Legionów
Po wojnie mieszkał i pracował w Szczecinie, a następnie w Poznaniu

Fibak Leonard (1903-1940) ur. w Żninie
# 1932
Farmaceuta
Podporucznik rezerwy 70 Pułku Piechoty
Zamordowany w Katyniu

Figas
# 1932

Fijałkowski Roman (1905-1929) ur. w Słupcy
Student farmacji
Zm. w wieku 23 lat

Filisiewicz Władysław (1897-1973)
Prawnik; sędzia okręgowy, następnie adwokat w Mogilnie

Frankowski Wiktor (1904-1972) ur. w Promnie
Inż. rolnictwa
Podporucznik rezerwy 64 Pułku Piechoty
Uczestnik kampanii wrześniowej; żołnierz AK
Po wojnie dyr. adm. Instytutu Dendrologii PAN

Frączczak Wiktor (1907-?)
# 1929
Podporucznik rezerwy 62 Pułku Piechoty

Gadziński Wiktor (1910-1995) ur. we Wrocławiu
Absolwent prawa i akademii muzycznej
Rektor Akademii Muzycznej w Katowicach 1965-72
Wirtuoz gry na kontrabasie

Gałęzewski Jan (1905-1987) ur. w Żydówku
Prawnik; sędzia grodzki w Poznaniu

Gantkowski Tadeusz (1899-1981) ur. w Gnieźnie
# 1924
Członek-założyciel Korporacji
Prawnik, adwokat w Szubinie
Uczestnik kampanii wrześniowej, jeniec oflagów
Po wojnie zamieszkał we Wrocławiu

Gapiński Leon (1907-?) ur. w Legnicy
# 1933
Student Wydz. Prawno-Ekonomicznego

Gęsikowski Zbigniew (1919-1992) ur. we Wrocławiu
# 1938
Po wojnie aptekarz i działacz społeczny w Alwernii pod Krakowem

Gibasiewicz Jan (1900-1940) ur. w Krotoszynie
1923/24 xx
Kupiec; prawnik; burmistrz Krotoszyna
Porucznik rezerwy 56 Pułku Piechoty
Zamordowany w Charkowie

Gibasiewicz Stanisław (1904-1986) ur. w Krotoszynie
1924/25 xx; 1925/26 x; 1926/27 OM
Prawnik; referent ekonomiczny w konsulatach w Berlinie i Lille; sekretarz generalny Uniwersytetu Poznańskiego
Po wojnie dyr. adm. Biblioteki Kórnickiej PAN

Gliwa Ludwik (1916-2002) ur. w Makowie Podhalańskim
Adwokat w Poznaniu

Głogowski Tadeusz (1916-1972) ur. w Marcelinie (woj. warszawskie)
Inż. rolnictwa
Po wojnie agronom i właściciel gospodarstwa pod Żninem

Głowacki Antoni
# 1932/33

Głowacki Antoni Jan (1913-1939) ur. w Poznaniu
Farmaceuta w Poznaniu
Podporucznik rezerwy artylerii
Poległ w kampani wrześniowej

Głowacki Marian (I) (1900-1985) ur. w Witkowie
Powstaniec wielkopolski
Prawnik; sędzia powiatowy w Żninie
Podporucznik rezerwy 68 Pułku Piechoty
Autor wspomnień z Powstania Wielkopolskiego

Głowacki Marian (II) (1906-1939) ur. w Książu (pow. śremski)
1928/29 xx; 1930/31 x; 1931 OM
Prawnik; aplikant adwokacki w Inowrocławiu
Podporucznik rezerwy 59 pułku piechoty
Poległ w kampanii wrześniowej

Goebel Janusz (1899-1989) ur. w Doruchowie (pow. Ostrzeszów)
Uczestnik Powstania Wielkopolskiego
Przed wstąpieniem do Chrobrii członek K! Magna Polonia
Leśnik
Po wojnie pracownik Lasów Państwowych

Gosieniecki Zygmunt (1909-1940) ur. w Gnieźnie
# 1936
Studia na Wydz. Humanistycznym; przenosi się na Politechnikę Lwowską, a następnie do Warszawy na ASP
Rzeźbiarz
Zamordowany w Charkowie

Górzyński Stefan Bernard (1897-1965) ur. w Nakle
Członek-założyciel Korporacji
Pomysłodawca nazwy “Chrobria”
1921/22 OM; 1922/23 xxx
Pracownik bankowy w Poznaniu

Grabianowski Konrad (1903-?) ur. w Poznaniu
Absolwent WSH
Ekonomista pracujący w Gdyni, następnie w Warszawie

Graczyk Józef (1907-1967) ur. w Pakości
1929/30 xxx
Farmaceuta we Lwowie
Po wojnie farmaceuta w Kluczborku

Gregrowicz Lech (1914-?) ur. w Berlinie
# 1935/36
Student medycyny

Grochut Herbert
# 1937

Gruchalski Adam (1908-?) ur. w Kleczewie
# 1930
Nauczyciel polonista w Warszawie

Gruchalski Jan (1909-?) ur. w Kleczewie
#
Lekarz we Włocławku, po wojnie w Elblągu

Gruetzmacher Antoni (1907-1940) ur. w Wiatce (Rosja)
Student biologii
Zamordowany w Charkowie

Gruetzmacher Henryk (1913-1944) ur. w Jarosławiu n. Wołgą
# 1935/36
Student rolnictwa
Żołnierz, dowódca AK, zginął w potyczce z żandarmerią niemiecką

Gryczyński Telesfor (1912-?) ur. w Kobylinie
# 1934
Prawnik

Grześkowiak Łucjan (1906-1962) ur. w Dolsku (pow. Śrem)
1928 xx
Ekonomista; przemysłowiec w Połajewie

Haberko Marian (1913-1993) ur. w Strzemieszycach (pow. Będzin)
Student prawa; studia ukończył po wojnie
Po wojnie pracownik administracyjny Kolei Państwowych

Hantke Edward (1908-1988) ur. w Poznaniu
# 1932/33
Student Wydz. Prawno-Ekonomicznego
Podporucznik rezerwy
Po wojnie pracownik Urzędu Akcyzowego, Urzędu Skarbowego i Urzędu Miasta Poznania

Hańczewski Kazimierz (1916-1994) ur. w Poznaniu
1938/39 xxx
Prawnik
Po wojnie sędzia, następnie prokurator

Hempowicz Franciszek (1878-1964) ur. w Sulmierzycach
Prawnik; naczelnik Wydziału Przemysłu i Handlu w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu

Hempowicz Tomasz (1898-1979) ur. w Sulmierzycach
Powstaniec wielkopolski
Prawnik; adwokat w Poznaniu, następnie w Tczewie

Herdach Ireneusz (1914-1996) ur. w Kobylinie
1938/39 xx
Lekarz chirurg we Wrocławiu

Hildebrand Wiktor (1912-?) ur. w Ostrzeszowie
# 1930
Rozpoczyna studia lekarskie, następnie przenosi się na Wydz. Prawno-Ekonom.

Hoffmann Kazimierz (1901-1975) ur. w Jutrkowie (pow. kępiński)
Ekonomista pracujący w branży zbożowej

Hofman Włodzimierz (1918-2002)
Lekarz ftyzjatra i internista
Po wojnie przez dłuższy czas przebywał w Afryce

Hoja Edmund (1906-2001) ur. w Kępnie
Dr chemii; po wojnie na emigracji we Francji, następnie w Kanadzie
Pochowany na cmentarzu weteranów “Field of Honour”
w Pointe Claire w Kanadzie

Hoja Jan Michał (1915-1991)
Student medycyny
Po wybuchu wojny przedostał się na Zachód
Po wojnie na emigracji

Hüttner Gerhard Paweł (1910-1978) ur. w Trzemesznie
Lekarz psychiatra w Poznaniu

Idzior Lech (1912-2009) ur. w Ostrowie
1934/35 xxx
Lekarz ginekolog w Kluczborku
Poparł dzieło reaktywacji działalności K! Chrobria

Iwicki Maksymilian (1897-1986) ur. w Wągrowcu
# 1935
Prawnik; sędzia okręgowy w Ostrowie, następnie sędzia apelacyjny w Poznaniu
Porucznik rezerwy 7 Batalionu Telegraficznego
Po wojnie sędzia, następnie radca prawny we Wrocławiu

Iwicki Roman (1904-?) ur. w Ostrowie
#
Prawnik
Podporucznik rezerwy 8 Pułku Strzelców Konnych
Porucznik AK; działał w konspiracji warszawskiej i w kontrwywiadzie TAP

Jaeschke Bogdan (1912-?)
# 1931/32
Student chemii

Jakliński Henryk (1884-?)
# 1929
Filister kooptowany

Jakubowski Artur (1910-1986) ur. w Eickel (Niemcy)
# 1931
Student Wydz. Prawno-Ekonom.

Jankiewicz Michał (1900-1927) ur. w Gostyniu
Współzałożyciel K! Surma; przeszedł do Chrobrii
1922/23 prezes Młodzieży Wszechpolskiej w Poznaniu
1924/25 x
1924/25 x Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego
Prawnik, sędzia powiatowy w Pobiedziskach

Jankiewicz Wojciech (1904-1959) ur. w Gostyniu
1927 x; 1929/30 OM
Lekarz
W czasie okupacji aresztowany przez gestapo, więzień obozu koncentracyjnego Mauthausen
Po wojnie lekarz w Żninie

Jankowiak Józef (1904-1984) ur. w Hamborn
# 1924
Prof. dr med., fizykoterapeuta i balneolog w Poznaniu

Jankowski Witold (1919-1995) ur. w Ostrowie
Student prawa, studia ukończył po wojnie
W okresie wojny aktywny działacz konspiracji
Redaktor naczelny “Słowa Powszechnego”
Poseł na Sejm w latach 1969-85 z ramienia PAX

Janowski Adam (1912-?) ur. w Kruszwicy
# 1935
1933/34 xx; 1934/35 xx
Lekarz

Janowski Alfred Antoni (1903-1962) ur. w Szymborzu
Prawnik; sędzia grodzki w Zbąszynie, następnie w Bydgoszczy
Podporucznik rezerwy 62 Pułku Piechoty
Po wojnie sędzia wojskowy w stopniu ppłk
Od 1957 roku sędzia Sądu Najwyższego

Jarczewski Mieczysław (1909-?) ur. w Starogardzie
Student medycyny
Podporucznik rezerwy 70 Pułku Piechoty
Zaginął w kampanii wrześniowej

Jarociński Leonard (1877-1950) ur. w Mińsku Litewskim
Filister kooptowany
# 1935
Pułkownik
Lekarz
Po wojnie prezes Gdyńskiego Towarzystwa Lekarskiego

Jastrzębski Leon (1903-?)
#
Prawnik

Jaworski Lucjan (1915-?) ur. w Gnieździłowie (woj. wileńskie)
Student prawa

Jerzykowski Jerzy
# 1926

Jesionowski Leon (1900-?) ur. w Kozłowie (pow. grodziski)
Członek-założyciel Korporacji
Podporucznik rezerwy 7 Dywizjonu Taborów
Ekonomista; bankowiec w Poznaniu, następnie w Warszawie; zginął w niemieckim obozie koncentracyjnym

Jeske Witold (1914-1989) ur. w Graboszewie
1937/38 xx
Lekarz
Po wojnie dyrektor szpitala ortopedycznego im. Ireneusza. Wierzejewskiego w Poznaniu

Kaczmarek Feliks (1908-?) ur. w Puszczykowcu (pow. Śmigiel)
Lekarz w Choczu (pow. kaliski)
Po wojnie lekarz pediatra w Aleksandrowie

Kałużny Józef (1913-1979) ur. w Pniewach
1937 x
Lekarz
Po wojnie wyemigrował do Szwajcarii

Kapałczyński Zygmunt (1915-?) ur. w Poznaniu
Student prawa

Kapuściński Stefan (1900-?) ur. Kordosie (pow. Gniezno)
# 1924
Prawnik, komornik sądowy

Kapuściński Zbigniew (1904-1940) ur. w Kordosie (pow. Gniezno)
#
Dr chemii
Współorganizator Poznańskiego Aeroklubu Akademickiego i Aeroklubu Poznańskiego
Porucznik rezerwy
Zamordowany w Katyniu

Karpiński Florian (1906-1939) ur. w Poznaniu
# 1927
Student medycyny
Podporucznik rezerwy 8 batalionu strzelców
Poległ w Kampanii Wrześniowej

Kasztelan Stefan (1908-1979) ur. w Dopiewie
Student biologii

Kaszyński Stefan (1902-?) ur. w Popielewie
# 1931
Prawnik

Kierzkowski Franciszek (1912-1964) ur. w Świeciu n. Wisłą
Lekarz ftyzjatra w Poznaniu

Klaman Edward (1913-?) ur. w Berlinie (Niemcy)
Prawnik

Klessa Leon (1912-?)
Student farmacji
Podporucznik rezerwy 57 pułku piechoty

Kłos
#

Kokoszczyński Kazimierz (1916-?) ur. w Wyczałkowie (woj. warszawskie)
Student medycyny

Koller Witold (1911-1974)
# 1932/33
Student Wydziału Prawno-Ekonomicznego
Uczestnik kampanii wrześniowej, jeniec oflagów
Po wojnie księgowy w Poznaniu

Kołaczkowski Bogumił (1912-1985) ur. w Żerkowie
Lekarz
Uczestnik kampanii wrześniowej; ranny; odznaczony Krzyżem Walecznych
Po wojnie prof. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi

Kołaczkowski Józef (1910-1980) ur. w Trzemesznie
1931/32 xxx
Lekarz
Po wojnie prof. Akademii Medycznej w Poznaniu

Kołaczkowski Zdzisław (1910-1985) ur. w Żerkowie
1934 OM
Lekarz
Po wojnie prof. AWF w Poznaniu

Komorowski Władysław (1895-?) ur. w Kładach (pow. Ostrów)
Filister kooptowany
Prawnik, adwokat w Poznaniu
Kapitan rezerwy 6 Batalionu Telegraficznego
Po wojnie na emigracji; zmarł w Londynie

Kompf Wiktor (1901-1923) ur. w Inowrocławiu
Członek-założyciel Korporacji
1921 xxx; 1921/22 x; 1922 xx
Aplikant sądowy
Wiceprezes Klubu Towarzyskiego Szachistów

Kończal Czesław (1904-?) ur. w Murczynie (pow. Żnin)
# 1930
Prawnik

Kopeć Kazimierz (1900-1953) ur. w Rawiczu
# 1924
Sędzia, następnie adwokat w Czersku
W czasie wojny żołnierz Brygady Strzelców Karpackich, obrońca Tobruku
Po wojnie wrócił do kraju, prawnik firm z branży stoczniowej w Gdyni

Kowalczyk Stanisław (1899-1925) ur. w Kowalewie (pow. pleszewski)
Prawnik; aplikant sądowy w Rogoźnie
Porucznik rezerwy

Kowalewicz Jan (1898-1946) ur. w Dzielicach (pow. Krotoszyn)
Prawnik; sędzia grodzki w Pobiedziskach, następnie sędzia okręgowy w Ostrowie
Porucznik rezerwy 7 Pułku Artylerii Ciężkiej
Zmarł wywieziony w 1945 z Radomia do ZSRR

Kowalski Antoni (1902-1958) ur. w Kandytach (pow. Olsztyn)
1926 OM
Student medycyny
Kupiec w Inowrocławiu

Kowalski Joachim (1906-?) ur. w Smoszewie (pow. Krotoszyn)
# 1928
Lekarz ginekolog
Przeszedł prawdopodobnie do K! Aesculapia

Kowalski Lech (1919-?) ur. w Poznaniu
Student medycyny

Kowalski Roman (1907-1939) ur. w Wolsztynie
Urzędnik Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu
Podporucznik rezerwy 69 pułku piechoty
Poległ w kampanii wrześniowej

Kozłowski Ignacy (1904-?)
# 1928

Kozłowski Mieczysław (1913-2000) ur. w Kcyni
Absolwent prawa
Po wojnie urzędnik miejski w Poznaniu

Kozłowski Zdzisław (1907-1940) ur. w Grodzisku
# 1928
Lekarz szkolny i wojskowy
Zamordowany w Katyniu

Krajewski Stanisław (1915-1996) ur. w Junoszycach (pow. płocki)
Lekarz, dermatolog

Krajewski Witold Edward (1913-1939) ur. w Lubczynie
Prawnik; urzędnik przemysłowy w Poznaniu
Podporucznik rezerwy
Poległ w kampanii wrześniowej

Kreutzinger Feliks (1903-1964) ur. w Marzelewie (pow. Września)
# 1927
1925 xxx
Inż. rolnictwa, agronom
Podporucznik rezerwy 2 Pułku Szwoleżerów
Po wojnie aresztowany przez UB, zrehabilitowany po 1956 r.

Kreutzinger Maksymilian (1904-1969) ur. w Kiełczewie
1927/28 x
Inż. leśnictwa
Utalentowany szermierz; członek AZS-u
Podporucznik rezerwy 7 Pułku Artylerii Ciężkiej
Uczestnik kampanii wrzesniowej, więzień oflagów, gdzie prowadził działalność konspiracyjną
Po wojnie docent na Wydziale Leśnym WSR w Poznaniu

Krokowski Stanisław (1910-1969) ur. w Poznaniu
1934/35 OM
Absolwent polonistyki
Literat i publicysta
Po wojnie redaktor naczelny Kroniki Miasta Poznania

Królikowski Zdzisław (1903-1979) ur. w Poznaniu
# 1926
Student Wydz. Prawno-Ekonomicznego
Pilot wojskowy; w czasie wojny służył w Wielkiej Brytanii

Kryzan Marian (1878-1934)
Filister kooptowany
Prezes Urzędu Patentowego RP
Radca miasta Poznania

Krzyżagórski [Górski] Józef (1904-1961) ur. w Stęszewie
1927 xxx
Prawnik; sędzia grodzki w Katowicach
Więzień łagrów, żołnierz armii Andersa; po wojnie w Wielkiej Brytanii, gdzie zmienił nazwisko na “Górski”

Krzyżaniak Józef (1911-2008) ur. w Szamotułach
1935/36 xxx
Lekarz internista w Poznaniu
Zaangażowany w reaktywację K! Chrobria w 2002 r.

Krzyżański Edmund (1906-1988) ur. w Oberhausen (Niemcy)
Student ekonomii; urzędnik bankowy w Poznaniu

Krzyżański Hipolit (1905-1979) ur. w Oberhausen (Niemcy)
Prawnik; adwokat w Chojnicach

Kubiak Stanisław (1894-1940) ur. w Mieszkowie
Prawnik, adwokat w Ostrowie
Kapitan rezerwy Centrum Wyszkolenia Łączności
Zamordowany w Charkowie

Kubicki Mieczysław (1910-1977)
# 1934
Po wojnie organizator polskiej administracji w Szczecinie

Küchler Gwidon
# 1938
Farmaceuta

Kuczkowski Stanisław (1904-?) ur. w Broniszewicach
# 1936
1927 xx
Podporucznik rezerwy 70 Pułku Piechoty
Po wojnie sędzia i notariusz w Żninie

Kuczyński Marian (1901-1981) ur. w Kórniku
Członek-założyciel Korporacji
Prawnik, sędzia w Bydgoszczy, następnie adwokat w Katowicach
Podporucznik rezerwy 69 Pułku Piechoty

Kujanek Gerhard (1909-1967) ur. w Poznaniu
# 1930
Uczestnik kampanii wrześniowej, jeniec oflagów
Prawnik; obrońca w procesach Poznańskiego Czerwca 1956

Kujawski Marian (1912-1975)
# 1933
Przeniósł się na UJ, gdzie skończył studia prawnicze
Po wojnie prokurator, następnie sędzia w Lesznie

Kurzawa Henryk (1908-1998) ur. w Zegowie
1929 xxx; 1931 xx
Prawnik, sędzia grodzki w Żorach
Autor wspomnień o Chrobrii opublikowanych w Biuletynie SFPKA

Kurzawa Józef (1902-1954) ur. w Zegowie
1928/29 OM; 1931 x
Ekonomista; kierownik Działu Ubezpieczeń Na Życie w P.K.O. w Poznaniu

Kwiatkowski Bolesław
# 1935

Lakner Witold (1916-1983)
Student farmacji
Po wojnie farmaceuta w Szczecinie

Lasecki Tadeusz (1909-?) ur. w Kicku
Studia medyczne ukończył w Grazu (Austria)
Lekarz w Sopocie i Inowrocławiu

Laurentowski Aleksander (1093-1974) ur. w Poznaniu
# 1925
Lekarz ftyzjatra na Śląsku

Lesiński Antoni (1917-?) ur. w Czarnkowie
Student leśnictwa, następnie medycyny
Po wojnie lekarz chirurg

Lewandowski Alojzy (1906-1928) ur. w Kołdrąbiu (pow. Żnin)
Student medycyny
Zginął tragicznie w wieku 23 lat

Lewandowski Antoni (1900-?) ur. w Gnieźnie
# 1931
Lekarz

Lisewski Alfons (Antoni) (1902-1962) ur. w Gostyniu
1925 xx; 1927 xx; 1028/29 x
Prawnik, sędzia grodzki w Kościanie

Lompa Bronisław (1900-1965) ur. w Śremie
Prawnik; adwokat w Kościanie

Lompa Witold (1896-1975) ur. w Śremie
Prawnik; adwokat w Poznaniu

Lorkiewicz Julian (1909-1965) ur. w Kruczkowie
Przeszedł do Chrobrii z K! Magna Polonia
Student leśnictwa, następnie medycyny
Lekarz chirurg, po wojnie dyr. szpitala w Czarnkowie

Lorkiewicz Michał (1897-1991) ur. w Bułakowie (pow. Krotoszyn)
1921/22 xx; 1923/24 x
Powstaniec wielkopolski, dowódca kompanii w 11 pułku strzelców wielkopolskich
Prawnik, sędzia okręgowy w Poznaniu; następnie adwokat w Poznaniu
Sportowiec, piłkarz
Kapitan rezerwy 7 Batalionu Saperów
Uczestnik kampanii wrześniowej, więzień oflagów
Autor wspomnień z Powstania Wielkopolskiego i z okresu uwięzienia w oflagach

Łuczyński Witold Ludwik (1901-1975) ur. w Inowrocławiu
Prawnik, sędzia powiatowy w Grodzisku, następnie adwokat w Poznaniu
W okresie wojny członek francuskiego ruchu oporu; aresztowany, więzień obozu koncentracyjnego

Łukaszewicz Edmund (1902-1955) ur. w Pakosławie
1925/26 xx; 1926/27 x
Ekonomista; prokurent banku
Porucznik rezerwy 14 Pułku Artylerii Lekkiej
Uczestnik kampanii wrześniowej; jeniec oflagów; autor dziennika z kampanii wrześniowej
Po wojnie dyr. banku w Gdańsku, następnie w Olsztynie

Łysiński Marian (1911-1978) ur. w Krotoszynie
Student ekonomii; urzędnik prywatny w Poznaniu
Po wojnie zamieszkał w Katowicach

Łysiński Tadeusz (1913-?) ur. w Krotoszynie
Prawnik w Krakowie

Majkowski Edmund (1892-1951) ur. w Grodzisku
Filister kooptowany
Ksiądz kanonik
Dyrektor Archiwum Archidiecezji Poznańskiej
Po wojnie proboszcz w Kopanicy

Majorek Michał (1902-?) ur. w Mijanowie (pow. mogileński)
Prawnik, adwokat w Witkowie

Małyszczyk Heliodor (1911-1988) ur. w Grodzisku
Student ekonomii na Wydz. Prawno-Ekonom.
Po wojnie dentysta w Gostyniu

Markowski Aleksander (1916-1997) ur. w Biezdrowie
Student w seminarium teologicznym, a następnie prawa
Obrońca Lwowa w 1939 r.; uciekł z niewoli radzieckiej; żołnierz AK
Po wojnie adwokat w Poznaniu

Maryński Marceli (1888-?) ur. we Wrześni
# 1931
Filister kooptowany
Dyrektor banku

Maryński Marian (1883-1938) ur. w Kościanie
# 1926
Działacz organizacji polonijnej „Zet” w Królewcu
Lekarz chirurg w Bydgoszczy
Major rezerwy 7 SO

Masłowski Bronisław (1911-1984) ur. w Raduchowie (pow. Ostrów)
1934/35 xxx
Lekarz w Warszawie

Mazurek Janusz (1904-?) ur. w Wysokiej (pow. wyrzyski)
# 1927
Student Wydz. Prawno-Ekonomicznego

Mączyński Bogusław (1915-1981) ur. we Lwowie
Student medycyny
Po wojnie dr med., chirurg i balneolog

Mądroszkiewicz Marian (1906-1982) ur. w Krotoszynie
# 1928
Profesor medycyny i okulista w Krakowie

Mądry Bronisław (1901-1964) ur. w Dusznie (pow. Mogilno)
Prawnik, sędzia grodzki w Strzelnie, następnie adwokat w Zbąszynie
Po wojnie adwokat w Zbąszynie i Nowym Tomyślu

Michalski Bolesław (1909-?) ur. w Gnieźnie
Prawnik; aplikant adwokacki w Gnieźnie

Michałowski Edmund (1919-?) ur. w Opolu
Student ekonomii

Misiak Aleksy Ksawery (1906-1945) ur. w Poznaniu
Lekarz w Siemianowicach
W trakcie wojny jeniec, zesłany do pracy w kopalniach w ZSRR

Mnichowski Henryk (1903-1951)
Ksiądz
Proboszcz w Kołaczkowie (p. Borzykowo)
Po wojnie proboszcz w Gniewkowie

Mreła Ignacy (1895-1976) ur. w Środzie
# 1925

Müller Antoni (1868-1955) ur. w Gnieźnie
Filister kooptowany
Prawnik, wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Münzberg Franciszek (1911-?) ur. w Kaczanowie (pow. wrzesiński)
# 1932/33
Początkowo studiuje chemię; przenosi się na Wydz. Prawno-Ekonom.

Muszyński Antoni
# 1926
Filister kooptowany

Muszyński Maksymilian (1912-?) ur. w Wągrowcu
# 1935/36
Student medycyny, następnie ekonomii na Wydz. Prawno-Ekonom.

Muszyński Stanisław (1906-?) ur. w Duisburgu (Niemcy)
Prawnik; sędzia grodzki w Jarocinie

Nagler Jerzy (1918-1974) ur. w Gostyniu
Student medycyny
Po wojnie lekarz we Wrocławiu, następnie w Poznaniu

Nagler Wojciech (1903-1930) ur. w Ostrowie
Student prawa

Namysł Roman (1909-1993) ur. w Ostrowie
# 1931/32
Inż. rolnictwa

Namysł Wiktor (1913-1944) ur. w Ostrowie
1934 xxx; 1934/35 x; 1935/36 x
Prawnik; przemysłowiec w Warszawie
Poległ w Powstaniu Warszawskim

Namysł Władysław (1904-1971) ur. w Gostyniu
Lekarz w Siemianowicach, następnie w Sosnowcu

Nawrocki Bolesław (1907-1934) ur. w Gostyniu
# 1931
Student rolnictwa,następnie ekonomii
Podporucznik rezerwy 7 dywizjonu artylerii konnej

Neumann Zygmunt (1911-1984)
# 1932/33
Ekonomista

Niesiołowski Zygmunt (1877-1925)
Filister kooptowany
Na emigracji w USA, powrócił do kraju po odzyskaniu niepodległości
Dyrektor kopalni na Śląsku

Nowak Bernard Ludwik (1909-1940) ur. w Rosku (pow. Czarnków)
#
Lekarz
Podporucznik rezerwy
Zamordowany w Charkowie

Nowak Henryk (1910-?) ur. w Poznaniu
# 1937
Student prawa

Nowak Józef (1903-1940) ur. w Żydowie (pow. Witkowo)
Lekarz ogólny w Poznaniu
Zamordowany w Charkowie

Nowicki Tomasz (1901-1952) ur. w Ośnie Lubuskim
1925/26 xxx; 1926 xx; 1927/28 OM
Dr nauk prawnych
Wybrany w 1939 roku na wiceprezydenta Poznania (nominacja niezatwierdzona przez władze sanacyjne)
Podporucznik rezerwy 68 Pułku Piechoty; jeniec oflagów
Po wojnie urzędnik w Poznaniu

Nowiński Zbigniew (1910-1990) ur. w Olszance (gub. kijowska)
# 1931
Inż. leśnictwa
Po wojnie nauczyciel w Węgorzewie

Nożyński Tadeusz (1904-2000) ur. w Tenczynku (pow. Chrzanów)
Historyk; nauczyciel gimnazjalny w Wągrowcu
Podporucznik rezerwy 61 Pułku Piechoty
Po wojnie dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu

Obst Franciszek (1902-?) ur. w Piłce (pow. Czarnków)
(#) 1928; ponownie przyjęty w 1937
Absolwent geografii
Nauczyciel gimnazjalny w Tczewie
Podporucznik rezerwy 70 Pułku Piechoty

Ochocki Tadeusz (1905-?) ur. w Brodnicy
# 1932
Prawnik
Sędzia śledczy w Bydgoszczy

Ofierzyński Kazimierz (1898-1936) ur. w Borku
Członek-założyciel Korporacji
Prawnik, adwokat i notariusz w Świeciu

Pasiński Roman (1904-?) ur. w Bydgoszczy
# 1924
Absolwent prawa
Podporucznik rezerwy

Pawlak Bolesław (1908-1986) ur. w Dziekanowicach (pow. Gniezno)
Lekarz
Po wojnie dyrektor szpitala w Warszawie

Pawłowski
# 1930
Filister kooptowany

Pedenkowski Edmund (1875-1936) ur. w Rzeszowie
# 1935
Filister kooptowany
Pułkownik wojsk kolejowych w stanie spoczynku

Piechocki Edmund (1885-1947) ur. w Ostrowie
Filister kooptowany
Ekonomista
Dyrektor Działu Przemysłowego Powszechnej Wystawy Krajowej
Pracownik naukowy Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu

Piechocki Jerzy (1914-?) ur. w Gelsenkirchen (Niemcy)
Syn Edmunda Piechockiego
# 1932/33
Student prawa

Piechocki Marian (1911-1990) ur. w Międzyrzeczu
Lekarz w Kaliszu i Poznaniu

Piechowiak Adam (1893-?) ur. w Buku
Student prawa
Kupiec w Buku

Pluciński Janusz (1910-?)
# 1930

Pohland Franciszek (1892-1955)
# 1939
Powstaniec śląski
Farmaceuta
Porucznik rezerwy 7 Batalionu Telegraficznego
Żołnierz Armii Andersa; po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii

Pollak Zygmunt Paweł (1903-1976) ur. w Rawiczu
Prawnik; sędzia powiatowy w Bydgoszczy, następnie adwokat w Rawiczu
Podporucznik rezerwy 7 Pułku Artylerii Ciężkiej
Jeniec oflagów

Poturalski Florian (1911-1953) ur. w Strzelnie
1933/34 x
Student chemii
Po wojnie główny technolog Poznańskich Zakładów Przemysłu Tłuszczowego

Poturalski Marian Antoni (1902-1983) ur. w Goszycach (pow. Września)
Prawnik; zastępca dyr. Oddziału PKO w Poznaniu

Powałowski Zygfryd (1901-1998) ur. w Gnieźnie
Prawnik, sędzia grodzki w Gdyni, następnie adwokat w Gdyni
Porucznik rezerwy 4 Pułku Artylerii Lekkiej
Obrońca Helu w 1939 r.; jeniec oflagów
Po wojnie adwokat w Ostrowiu Mazowieckim

Prabucki Zbigniew (1909-1986) ur. w Nowej Wsi (pow. Wąbrzeźno)
# 1933
Student medycyny

Prell Stanisław (1899-1977) ur. w Łagiewnikach
# 1923
Student prawa
Żołnierz Armii Andersa
Po wojnie zamieszkał w Anglii; powrócił do Polski na krótko przed śmiercią w 1977 r.

Prumbs Feliks (1917-1997)
# 1937
Student prawa i ekonomii

Pruski Marian (1907-1940) ur. w Gostyniu
# 1926
Prawnik
Zamordowany w Katyniu

Radkowski Stanisław (1898-1975)
Członek-założyciel Korporacji
1921 x
Prawnik; sędzia grodzki w Poznaniu; następnie adwokat w Wągrowcu

Rakowski Wiktor (1914-1998) ur. w Kościanie
Student medycyny
Po wojnie lekarz pulmonolog w Bydgoszczy, następnie w Szczecinie

Rankowski Kazimierz (1900-1968) ur. w Komorze n. Prosną
1923 x; 1924/25 OM; 1925 x
Prawnik; adwokat w Czarnkowie
Więzień łagrów, żołnierz armii Andersa, powrócił do kraju w latach pięćdziesiątych

Reinholz Adolf (1906-1984) ur. w Inowrocławiu
Dr chemii
Dyrektor techniczny zakładów chemicznych “Lechia” w Poznaniu
Utalentowany szermierz
W czasie wojny jeniec oflagów

Rogalewski Wacław (1911-1971) ur. w Ostrowie
# 1937
Student ekonomii
Po wojnie dziennikarz i działacz sportowy

Romanowski Zbigniew

Różycki Jerzy (1909-1942) ur. w Olszanie
1931 xx
Matematyk i kryptolog
Pracownik Uniwersytetu Poznańskiego oraz kontrwywiadu wojskowego (Biuro Szyfrów 4) Oddziału II Sztabu Głównego
Członek grupy kryptologów, która złamała szyfr Enigmy

Rzepecki Ludwik
#
Prawnik

Sałaciński Zbigniew (1905-1977) ur. w Kwiliczu
# 1927
Lekarz chirurg
Żołnierz Armii Andersa

Sarnecki Wacław (1908-?) ur. w Satwie (pow. Toruń)
#
Student Wydz. Prawno-Ekonom.
Podporucznik rezerwy 63 Pułku Piechoty

Schnitter Borys (1913-1979) ur. we Wrześni
1935/36 xx; 1936/37 xx
Lekarz, dr nauk medycznych
Po wojnie dyrektor szpitala miejskiego w Pile; następnie ordynator Oddziału Chirurgicznego Szpitala przy zakładach H. Cegielskiego w Poznaniu

Schreiber Aleksander (1901-1956) ur. w Poznaniu
Powstaniec Wielkopolski
Lekarz radiolog w Poznaniu

Schultz (Szulc) Stefan (1911-?) ur. w Poniecu (pow. Gostyń)
Student medycyny
Po wojnie lekarz w Poznaniu
# 1937

Schulz (Szulc) Hieronim (1901-1942) ur. w Ludwigslust (Niemcy)
Członek-założyciel Korporacji
1925/26 OM
Lekarz praktyk w Poznaniu
W 1941 r. aresztowany i więziony w Forcie VII; uwolniony dzięki staraniom rodziny, zmarł na skutek wyniszczenia zdrowia długotrałym uwięzieniem

Semrau Marian (1901-?) ur. w Popielawie (pow. mogileński)
# 1936
Prawnik; zastępca starosty powiatowego Chojnicach

Siczyński Kazimierz
Filister kooptowany
Właściciel firmy „Rola” w Poznaniu

Sikorski Henryk Walerian (1891-?)
# 1926
Lekarz ogólny w Inowrocławiu
Major rez. kadry zapasowej 7SO

Simiński Tadeusz (1899-1950) ur. w Kościanie
1922/23 xx
Prawnik; sędzia okręgowy w Lesznie
Podporucznik rezerwy 55 Pułku Piechoty, następnie ułanów kaniowskich
Po wojnie adwokat w Lesznie

Skibski Stanisław (1909-1957) ur. w Gnieźnie
Student medycyny
Członek ZWZ/AK; aresztowany; więzień obozu koncentracyjnego Oranienburg
Po wojnie lekarz psychiatra i psycholog

Skrzypek Janusz (1917-1959) ur. w Poznaniu
# 1937
Student prawa
W czasie wojny we Francji, następnie w Anglii, gdzie ukończył studia prawnicze na Oksfordzie
Po wojnie urzędnik spółdzielczy w Poznaniu

Słabęcki Edmund (1904-1944) ur. w Łojewie (pow. Inowrocław)
Dzierżawca majątku Niemarzyn (pow. Rawicz)
Zginął w Powstaniu Warszawskim

Smętkowski Stefan (1894-1975) ur. w Gnieźnie
Członek-założyciel Korporacji
Członek Zarządu a następnie dyrektor Banku Pożyczkowego w Gnieźnie
Po wojnie księgowy

Sobecki Gerard (1912-1939) ur. w Gnieźnie
Lekarz
Utalentowany szermierz
Podchorąży rezerwy 17 Pułku Artylerii Lekkiej
Poległ w kampanii wrześniowej

Sokół Henryk (1911-1979) ur. w Detroit (USA)
1930/31 xxx; 1931/32 xx
Lekarz ginekolog w Łodzi

Soliński Zygmunt (1903-?) ur. w Berlinie (Niemcy)
Filolog, nauczyciel gimnazjalny w Grodnie
Podporucznik rezerwy 80 Pułku Piechoty

Sonnenberg Zygmunt (1907-?) ur. w Mierzewie (pow. Witkowo)
Ekonomista; urzędnik bankowy w Wągrowcu
Podporucznik rezerwy 68 Pułku Piechoty

Staniszewski Marian (1900-1982) ur. w Chełmcach (pow. Inowrocław)
Prawnik, sędzia grodzki w Szamotułach
Podporucznik rezerwy 57 Pułku Piechoty

Stopierzyński Witold (1915-?) ur. w Kręglewie
# 1937
Po wojnie dyrektor Instytutu w zakładach doświadczalnych Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (Puławy, Baborówka)

Stryczyński Zygmunt (1912-1990) ur. we Wronkach
1937 x; 1937/38 xx; 1938/39 OM
Lekarz dermatolog
Po wojnie ordynator w Okręgowym Szpitalu Wojskowym we Wrocławiu

Stürmer Henryk Zdzisław (1913-1980) ur. w Poznaniu
1935/36 xxx; 1937 xxx
Lekarz radiolog

Stylo Alfred (1904-1926) ur. w Dziennicach
Student Wydziału Prawno-Ekonomicznego
Zm. w wieku 21 lat

Sujak Edmund (1907-1963) ur. w Koźminie
Ekonomista; kupiec w Poznaniu
Podporucznik rezerwy 57 Pułku Piechoty

Sulerzyski Bohdan (1906-?) ur. w Strzałkowie
# 1926
Student prawa

Sumiński Tadeusz (1905-1940) ur. w Rakoniewicach
Magister farmacji; aptekarz w Kaliszu
Podporucznik rezerwy kadry zapasowej 4 SO
Zamordowany w Charkowie

Synoradzki Witold (1902-1974) ur. w Żninie
# 1924
Ekonomista

Szafnicki Andrzej (1914-1944)
# 1935
Student medycyny
Poległ w Powstaniu Warszawskim

Szczygłowski Włodzimierz (1911-1988) ur. w Pleszewie
# 1931/32
Początkowo studia lekarskie, później prawnicze
Uczestnik kampanii wrześniowej, jeniec oflagów
Sędzia w Inowrocławiu i Mogilnie

Szkudlarz Stanisław (1908-1962) ur. w Poznaniu
# 1931/32
Student chemii, następnie ekonomii na WSH
Po wojnie kierownik ekonomiczny browaru

Szóstak Gracjan (1904-?) ur. w Krotoszynie
1926 xxx
Urzędnik prywatny w Krotoszynie

Szulc-Holnicki (Holnicki-Szulc) Józef (1914-1972) ur. w Warszawie
# 1937
Student rolnictwa, dyplom uzyskał po wojnie
Po wojnie pracownik Zakładów im. E. Wedla w Warszawie

Szyc Zygmunt (1916-1966) ur. w Pabianicach
Prawnik

Szyman Józef (1876-?)
Filister kooptowany
Pułkownik rezerwy, inżynier

Szymanowski Kazimierz (1889-?)
# 1926
Filister kooptowany
Lekarz w Bydgoszczy

Szymański Marian (I) (1905-?) ur. w Gnieźnie
Urzędnik prywatny w Gnieźnie
Podporucznik rezerwy 17 Pułku Artylerii Lekkiej

Szymański Marian (II) (1908-1940) ur. w Nakle
Ekonomista; urzędnik miejski w Poznaniu
Podporucznik rezerwy 69 Pułku Piechoty
Zamordowany w Charkowie

Śmigielski Adam (1911-?) ur. w Kijewie
# 1935
Student prawa

Świderski Leonard (1901-?) ur. w Rudzie
# 1924
Prawnik

Tłok Stefan (1916-1963) ur. w Dusinie (pow. Gostyń)
Student chemii

Tuszyński Marian (1901-1967) ur. Górze (pow. Śrem)
# 1927
Studia prawnicze w Poznaniu; sędzia
Po wojnie studia archeologiczne w Toruniu; adiunkt w muzeum regionalnym w Grudziądzu

Urbaniak Jan (1918-1976) ur. w Krotoszynie
Uczestnik kampanii wrześniowej
Więziony w Auschwitz
Po wojnie prywatny przedsiębiorca w Krotoszynie

Wachowiak Tadeusz (1910-1987) ur. w Berlinie (Niemcy)
Prawnik
Uczestnik kampanii wrześniowej; jeniec oflagów

Wadzyński Edward (1913-1993) ur. we Wrześni
# 1935/36
Student prawa; po wojnie ukończył studia ekonomiczne
Po wojnie urzędnik spółdzielczy w Poznaniu

Waligórski Bogdan (1911-?) ur. w Poznaniu
# 1934
Student prawa

Walski Stefan (1908-1989) ur. w Poznaniu
Lekarz w Gostyniu
Po wojnie dyrektor szpitala powiatowego w Gostyniu, następnie lekarz wiejski w Sidzinie na Podhalu

Weinert Zenon (1919-2005) ur. w Poznaniu
1939 xxx
Student prawa
Po wojnie adwokat w Szczecinie

Węcławski Jaromir (1905-1984) ur. w Poznaniu
1931/32 OM
Utalentowany sportowiec; członek „Unii” i AZS-u Poznań
Ekonomista; prezes Związku Zawodowego Pracowników Bankowych; dyrektor KKO m. Tczewa
Po wojnie pracownik PKO w Warszawie i Bydgoszczy, Najwyższej Izby Kontroli i Ministerstwa Handlu Zagranicznego

Wieczorek Mieczysław (1900-1925)
1923 xx

Wierzejewski Ireneusz (1881-1930) ur. w Kozłowie
(#) 1926
„Ojciec Korporacji”
Generał, naczelny lekarz Powstania Wielkopolskiego
Lekarz, profesor ortopedii
Senator RP

Wierzejewski Jędrzej (1914-1996) ur. w Poznaniu
Syn Ireneusza Wierzejewskiego
1938/39 x
Lekarz chirurg w Lesznie

Wierzejewski Zbigniew (1904-1951) ur. w Kozłowie
Inż. leśnictwa; leśnik

Wilczak Paweł (1902-1946) ur. w Berlinie
Prawnik; sędzia grodzki w Śmiglu

Wiza Alojzy (1903-1948) ur. w Kcyni
1928/29 xx
Prawnik, adwokat i syndyk banku w Poznaniu

Wojtowicz Jerzy (1915-?)
# 1939
Student prawa
Prawdopodobnie zginął podczas II wojny światowej

Woziwodzki Józef (1906-1975) ur. w Gostyniu
Ekonomista; kupiec w Warszawie
Po wojnie rolnik w Gostyniu

Woziwodzki Zbigniew (1905-?) ur. w Ostrowie
#
Ekonomista

Wójciak Juliusz (1910-1961) ur. w Poznaniu
# 1931
Początkowo studiuje chemię, następnie prawo, studia rozpoczęte w Poznaniu, ukończył w Wilnie
Po wojnie adwokat w Poznaniu

Wójtowski Tadeusz (1902-?) ur. w Ujeździe
Prawnik, sędzia grodzki w Poznaniu

Wroński Antoni (1908-1994) ur. w Brodnicy
# 1931/32
Absolwent prawa
Po wojnie prokurator w Poznaniu

Wróblewski Bogdan (1899-1983) ur. w Poznaniu
Powsaniec wielkopolski
1923/24 xx
Prawnik; prokurent w cukrowni w Świeciu
Uczestnik kampanii wrześniowej, jeniec oflagów
Po wojnie zamieszkał w Jeleniej Górze

Wróblewski Tadeusz (1900-1962) ur. w Poznaniu
1923/24 OM; 1924 x
Odznaczony Złotą Odznaką ZPKA
Inż. leśnictwa; leśnik; referendarz Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu
Wiceprezes Związku Leśników (1938)
Podporucznik rezerwy 63 Pułku Piechoty

Wybieralski Ildefons (1906-1942) ur. w Lutogniewie (pow. Krotoszyn)
Lekarz chirurg w Kobylinie
Zamęczony przez hitlerowców w więzieniu w Rawiczu

Zakrzewski Roman (1905-1993) ur. w Gnieźnie
1926/27 xx
Chemik; technolog firmy kosmetycznej Roche

Zieliński Borys (1905-?) ur. w Osiu (Pomorze)
# 1925
Student medycyny
Przeszedł prawdopodobnie do K! Baltia

Zieliński Klemens (1907-1936) ur. w Mieszkowie (pow. Jarocin)
Student chemii

Zieliński Roman (1899-1965) ur. w Gnieźnie
# 1924
Student Wydz. Filozficznego, następnie Wydz. Lekarskiego
Po wojnie chirurg ortopeda w Katowicach

Ziętkiewicz Edmund (1917-1987) ur. w Poznaniu
# 1937
Lekarz ftyzjatra w Poznaniu

Żuralski Alfons (1905-1997) ur. w Rogóźnie Zamku k. Grudziądza
Prawnik; sędzia grodzki w Wąbrzeźnie
Po wojnie sędzia, następnie radca prawny w Wąbrzeźnie

Żurawski Bogdan Piotr (1911-1993) ur. w Poznaniu
Chemik
Uzdolniony muzycznie, absolwent konserwatorium
Po wojnie docent w Instytucie Zielarstwa w Poznaniu

Żurawski Marian (1902-1977) ur. w Poznaniu
Autor aranżacji muzycznej hymnu Korporacji
Powstaniec Wielkopolski
Lekarz w Toruniu
Członek pomorskiej organizacji konspiracyjnej „Grunwald”

skomentuj