Новини и събития

важни документи

Добри практики
download... Основни принципи
download... Устав на БМГК
download... Морален кодекс
download...
Всички документи »

Новини

Увеличил се е общият добив на полезни изкопаеми в страната

Българската минно-геоложка камара отбелязва 20-годишнината си

„В последната година е постигнато много по отношение на корпоративната социална отговорност в минерално-суровинния отрасъл. Браншът има важен принос за българската икономика”, това каза министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов по време на Националното честване на Деня на миньора и отбелязването на 20-годишнината на Българската минно-геоложка камара. Той връчи отличието в конкурса на Българската минно-геоложка камара за „Националната награда за социалноотговорна компания в минерално-суровинната индустрия” на „Холсим България” АД. Компанията спечели конкурса, след като събра най-много гласове от медиите.

„През 2010г. българската минерално-суровинна индустрия е произвела 79 619 хил. т полезни изкопаеми на обща стойност над 2,3млрд. лв., каза Председателят на Управителния съвет на Българската минно-геоложка камара д-р инж. Лъчезар Цоцорков. Спрямо 2009г. най-голямо увеличение е регистрирал добивът на течни горива – с 60%, и на индустриални минерали – с 41%. Намалял е добивът на скалнооблицовъчни материали с 32% и на инертни материали – с 14%, показват данните, представени от Председателя на БМГК при откриването на събитието. Продуктите на минерално-суровинната индустрия, заедно с основните метали формират малко над 5 млрд. лв., което представлява най-висок принос към общия износ на страната в сравнение с другите индустрии, въпреки че се запазва тенденцията на значително доминиране на вноса спрямо износа на минерални ресурси.

В събитието участваха президентът на Конфедерацията на независимите синдикати на миньорите инж. Пламен Димитров, председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Огнян Донев, конфедералният секретар на Конфедерацията на труда Веселин Митов, заместник-председателят на Българската стопанска камара Камен Колев, директорът на Дирекция „Природни ресурси и концесии” в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма Диана Янева, представители на институции, минния бизнес и неправителствени организации.

По време на събитието Българската минно-геоложка камара връчи традиционните си награди за дружество с постигнати най-високи годишни резултати в отделните подотрасли на бранша и награда за най-добър студент на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски”. По повод юбилея браншовата организация отличи с колективни и персонални награди държавни институции, неправителствени организации, ръководители на компании в отрасъла и експерти за приноса им към развитието на минерално-суровинната индустрия. Председателят на УС на БМГК получи златното отличие на КРИБ за активната работа на организацията и във връзка с юбилея.

Традиционно Денят на миньора се провежда в деня на Успението на Св. Иван Рилски, считан за закрилник на българските миньори и на българския народ. Съорганизатори на събитието са БМГК, Научно-техническият съюз по минно дело, геология и металургия, Федерацията на независимите синдикати на миньорите – КНСБ, Синдикална миньорска федерация „Подкрепа”.

Българската минно-геоложка камара е националнопредставителна неправителствена организация на бизнеса в областта на добива на подземни богатства и свързаните с това дейности в България, учредена през 1991 г. Тя обединява 115 дружества и организации от осем подбранша: „Добив на метални полезни изкопаеми”, „Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални материали”, „Добив на нефт и природен газ”, „Въгледобив (твърди горива)”, „Добив на инертни и строителни материали”, „Добив на скалнооблицовъчни материали”, „Геология”, „Логистични дейности – наука, инженеринг, минно строителство, търговия и др.”Увеличил се е общият добив на полезни изкопаеми в страната Увеличил се е общият добив на полезни изкопаеми в страната

Вход за членове


Анкета

www.viaexpo.com www.ssab.com/en/Brands/Hardox/ www.geostroy.com