Национална мрежа за оценка на компетенциите

Добре дошли в сайта на БМГК !


Българската минно-геоложка камара е националнопредставителна неправителствена организация на бизнеса в областта на добива на подземни богатства и свързаните с това дейности в България, учредена през 1991 г.
От основаването си Камарата е член на Българската стопанска камара, на Европейската асоциация на минната промишленост, металните руди и промишлените материали /ЕВРОМИН/ и на Европейската асоциация за въглища и лигнити /ЕВРОКОЛ/.


Вход за членове


Анкета

www.viaexpo.com www.geostroy.com www.ssab.com/en/Brands/Hardox/