Startsida
Register
 
Bibelkritikern Roger Viklund kritiskt granskad.
 
Inledning
 
Roger Viklund (RV) är en amatörhistoriker som har lagt ned ett omfattande arbete för att styrka sina teorier om att evangeliernas Jesus aldrig har levt.
Han lyfter fram en stor mängd bevis, utifrån texterna skulle ex. vis. Paulus, Petrus med flera inte känna Jesus utan de skriver om en påhittad person. Han menar att dateringen av grundtexterna är osäker så därför blir de inte trovärdiga, vem författarna till texterna är är osäkert etc etc. Det skulle leda väldigt långt att gå igenom och bemöta alla hans argument. Han presenterar sig alltså som amatörhistoriker och själv är jag också amatör på området. RV har skrivit en bok och också lagt ut material på en hemsida.
Jag kan däremot konstatera att det finns fler historiker som har kommit fram till att evangelierna är skrivna på ett sätt så att de tål att granskas kritiskt, att de är historiskt korrekta i den betydelsen att de har en hög grad av tillförlitlighet väl i klass med andra historiska dokument från den tiden.
Vill man på ett enkelt sätt få information om tillförlitligheten av Nya Testamentet (NT) kan man exempelvis läsa ”Fallet Jesus” av Lee Strobel på Libris förlag. Det är en bok som på ett enkelt och systematiskt sätt belyser trovärdigheten av NT ur olika perspektiv. Strobel är journalist och han har tagit det greppet att han ställer sina kritiska frågor till olika experter på området som då har fått ge sina svar.
Jag rekommenderar också undervisningen ”Är Bibeln relevant i vår tid” som vi har haft i vår kyrka, Linnékyrkan.
 
Roger Viklund (RV) på sin hemsida om Paulus.
………………..
Paulus ger oss inga upplysningar om när och var Jesus föddes, eller vilka hans föräldrar var. Jesu jordeliv behandlas inte. Paulus är ovetande om nästan allt som evangelierna senare förtäljer. Enligt dessa gör Jesus mäktiga underverk, vilka för det mesta kallas tecken. Paulus är inte bara omedveten om detta, han förnekar det: "Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst" (1 Kor 1:22). Ifall nu Jesus ansåg det motiverat att visa Guds storhet genom att göra tecken, varför vill då Paulus inte ge judarna tecken, utan bara förkunna en korsfäst Messias?
Och om Paulus visste att Jesus uppväckt folk från de döda, varför berättar han då inte detta när han i 1 Kor 15f försöker övertyga oss om att man verkligen kan återuppstå från de döda? Varför nämner han inte att Jesus (enligt Joh 11) uppväckte Lasaros?
……………
 
Utläggningen om Paulus är minst sagt märklig.
 
1 - Paulus ger oss inga upplysningar…………..
Detta behövs inte. Berättelserna om Jesus var i omlopp, hans lärjungar kände till dem, och Paulus behövde inte berätta dem, hans brev innehöll riktlinjer, förmaningar, uppmuntran etc till de troende, till de nya församlingarna.
Att Paulus inte skriver om det är givetvis inte samma sak som att han är ovetande om det, han anser bara att det är onödigt.
 
2 - Ifall nu Jesus ansåg det motiverat att visa Guds storhet genom att göra tecken…..
 
EVANGELIET ENLIGT MATTEUS Kap 12 Vers 38 - 40
Sedan sade några skriftlärda och fariseer till honom: ”Mästare, vi vill se dig göra ett tecken.”
Han svarade: ”Detta onda och trolösa släkte kräver ett tecken, men det skall inte få något annat tecken än Jona-tecknet.
Ty liksom profeten Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter.
 
Paulus skriver om de judar som begärde extra tecken, personliga tecken för att tro. Dessa avvisade Jesus. Han förebrådde dem för att de krävde dessa tecken för tro, de borde tro ändå eftersom de kände skrifterna, Gamla Testamentet (GT), och utifrån beskrivningen i GT borde de känt igen Kristus i Jesus från Nasaret. Jesus ansåg det inte motiverat att göra något extra tecken för dem.
Judarna fick inte sina tecken, grekerna (alla icke judar) fick inte sin vishet utan det alla får det är förkunnelsen om en korsfäst Jesus, det är det som Paulus syftar på.
 
3 - Och om Paulus visste……
Det viktigaste i Paulus argumentation är att Jesus (inte Lasaros) uppstod, och detta understryker han i texten. Återigen är det berättelser som församlingen känner till som Paulus påminner dem om, berättelsen om Jesu uppståndelse. Möjligen kände de till att Lasaros hade blivit uppväckt från de döda, i vilket fall som helst var det viktigaste att Jesus hade blivit uppväckt, det var det som är avgörande för deras och vår frälsning, inte Lasaros uppståndelse.
 
Detta lilla avsnitt om Paulus som RV har skrivit föll i bitar med bara lite eftertanke, läser man RVs övriga påståenden och jämför med professionella historikers slutsatser bör man komma till lika intressanta resultat.
 
Historiska avtryck
Om man lyfter blicken från RVs årtalsexercis kan man göra en annan infallsvinkel på frågeställningen om NTs trovärdighet. Har nu Jesus levt, gjort märkliga saker, dött och uppstått och inspirerat människor att börja leva ett annorlunda liv, borde detta ha gjort ”historiska avtryck”. Som jämförelse - om djur har levt kan man dra slutsatser om dessa genom fossila avtryck, pss kan man dra slutsatser om historiska händelser genom avtryck i samtiden.
I boken ”Fallet Jesus” anförs bl.a. följande avtryck:
 
1 Förändringar av sociala strukturer.
Traditionerna var oerhört viktiga för judarna. Till skillnad från vårt sätt att tänka i vårt samhälle, där grundläggande strukturer skall förändras, ju snabbare desto bättre tänkte man i omvända banor hos judarna. Man höll fast vid det gamla, det gamla var bra och det var detta som gjorde dem till ett folk och gav dem en identitet. Avvek man betraktades man som en förrädare. Efter Jesu död och uppståndelse var det ca 10000 judar som delvis övergav sina gamla traditioner och följde den lära som Jesus och apostlarna hade. En social revolution med andra ord som definitivt inte skedde utan orsak.
 
2 Nattvard och dop.
Nya sedvänjor uppstår inte utan orsak, sedan med att fira nattvard och att låta döpa sig som nu uppstod måste ha ett ursprung. Dessa seder är numera allmänt spridda i olika kristna kyrkor.
 
3. Kyrkans framväxt.
Om man hade betraktat den nya kyrkan som växte fram omedelbart efter Jesu uppståndelse, med alla möjliga udda människor som medlemmar, hade man då trott att den skulle överleva det starka Romarriket? Knappast.
Hade man trott att den skulle konkurrera ut andra religioner i Romarriket och bli en världsreligion? Knappast.
Likväl har detta skett.
Om nu hela storyn om Jesus bygger på myter och legender borde det vara tämligen svårt för RV och hans trosfränder att förklara kraften i den framväxande rörelsen som överlevde både Romarriket (trots svåra förföljelser) och övriga samtida religioner.
 
 
Länkar
Roger Viklunds hemsida.
Roger Viklund på Wikipedia.
Stefan Gustavssons kommentarer till Roger Viklund.
Stefan Gustavsson är ordförande i Svenska Evangeliska Alliansen.
Roger Viklunds svar till Stefan Gustavsson.