Katedra i Klinika Chirurgiczna - została zorganizowana w 1948 roku, na bazie kierowanego od marca 1947 r., przez dr Jana Perzyńskiego, oddziału chirurgicznego Szpitala PCK. Kierownikiem jej został prof. dr med. Tadeusz Sokołowski (patron szpitala), a po jego przejściu na emeryturę w 1959 r. prof. dr hab. med. Jan Kortas. W maju 1965 r. do I Kliniki Chirurgicznej, został włączony Oddział Torakochirurgii z PSK-2, który z dniem 01.09.1972 stał się samodzielną Kliniką Chirurgii Klatki Piersiowej i Naczyń, 1984 roku przemianowaną na Klinikę Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń, a w 1987 na Klinikę Kardiochirurgii - pod kierownictwem prof. dr hab. med. Seweryna Wiechowskiego. 01.02.2002 roku Klinika została przeniesiona do SPSK-2. Swoją dzisiejszą nazwę Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki nosi od 1983 r., kiedy kierownikiem zostaje doc. dr hab. med. Bolesław Nagay kierujący nią do 1996 roku Następnie kliniką kieruje dr hab. med. Zbigniew Deskur, a obecnie od 1999 roku prof. dr hab. med. Andrzej Żyluk.

Latem 1947 roku powstał 28 łóżkowy oddział chorób dziecięcych, a ordynaturę powierzono dr Markowi Eisnerowi na bazie którego w 1948 utworzono Klinikę Chorób Dziecięcych, której organizatorem i pierwszym kierownikiem był prof. dr med. Artur Chwalibogowski, a którą następnie przekształcono w kierowaną w latach 1951-1961 przez prof. dr hab. med. Bolesława Górnickiego Katedrę Pediatrii. Od 1950 r. klinika pediatryczna działa w nowym tzw. pediatrycznym skrzydle szpitala. W 1957 roku Katedrę Pediatrii podzielono na 3 kliniki: I Klinika Pediatryczna - pod kierunkiem doc. dr med. Julii Starkiewiczowej, II Klinika Pediatrii - prof. dr hab. med. Bolesław Górnickiego i Klinika Chirurgii Dziecięcej - doc. dr med. Edward Drescher.

W roku 1976 kierownictwo I Kliniki Pediatrii objął prof. dr hab. med. Bogusław Halikowski, a w latach 1985-2003 kierował nią prof. dr hab. med. Janusz Fydryk. Obecnie od października 2003 Kliniką kieruje dr hab. med. prof. nadzw. PUM Tomasz Urasiński, zmieniając 01.03.2006 roku nazwę kliniki na Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej.

Kierownictwo II Kliniki Pediatrii po prof. Górnickim przejęła dr hab. med. Aniela Marks-Zakrzewska, a w latach 1973 do 1988 r. kierowała nią dr hab. med. Maria Prochorow. W latach 1988-1993 kliniką kierowali kolejno dr Teresa Nowakowska (1987-1991), prof. dr hab. med. Janusz Szymborski (1991-1994) i dr Helena Kozioł (1994-1995). Obecnie od 1 października 1995 roku Kliniką kieruje prof. dr hab. med. Mieczysław Walczak. Od 01.03.2006 roku zmieniła ona nazwę na Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego.

W 1948 r. rozpoczął działalność oddział chorób wewnętrznych kierowany przez dr Juliana Świątkiewicza na bazie którego 01.09.1948 roku powstała Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych pod kierownictwem prof. dr hab. med. Jakuba Węgierko – pierwszego Rektora Akademii Lekarskiej. Po jego odejściu na emeryturę w 1950 kierownikiem został habilitowany jako pierwszy w Szczecinie, doc. dr hab. med. Stanisław Łuczyński, a następnie od 1951r. prof.dr med. Edward Gorzkowski. Od 30. 09.1977 kliniką kierował doc. Adrian Kopyłow, a od 01.11.1977 r. prof. dr hab. med. Krzysztof Marlicz. Z dniem 26.08.1983 roku nastąpiło przekształcenie jednostki w Klinikę Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych. Obecnie Kliniką Gastroenterologii od 01.10.2006 r. kieruje prof. dr hab. med. T.Starzyńska.

W 1948 r. rozpoczął działalność oddział położniczo-ginekologiczny z ordynatorem dr Józefem Krzymińskim, który wkrótce został przemianowany na kierowaną przez prof. dr hab. med. Januarego Zubrzyckiego - Klinikę Położnictwa i Chorób kobiecych, a w 1949 r. przeniesiony do Szpitala Wojskowego przy ul Piotra Skargi. W 1982 r. zostały przeniesione (powróciły po ponad 30 latach) z 109 Szpitala Wojskowego kliniki położniczo-ginekologiczne tworząc: Klinikę Ginekologii kierowanej przez doc. dr hab. med. Stanisława Różewickiego, a po jego przejściu na emeryturę i po zmianie nazwy na Klinikę Rozrodczości i Ginekologii od 2002 r kieruje nią dr hab. med. prof. nadzw. PUM A.Starczewski oraz Katedrę i Klinikę Patologii Ciąży pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Andrzeja Cretti. Po jego przejściu na emeryturę w 1993 r. kieruje nią prof. dr hab. med. E.Ronin-Walknowska zmieniając w kwietniu 2003 r. nazwę na Klinikę Medycyny Matczyno-Płodowej.

Klinika Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej powstała w 1950 r. na bazie działającego od sierpnia 1947 r. w Klinice Chirurgicznej oddziału chirurgii dziecięcej pod kierunkiem doc. dr med. Edwarda Dreschera. W 1957 rozpoczyna samodzielną działalność jako Klinika Chirurgii Dziecięcej kierowana następnie od 1978 r. do 1993 r. przez prof. Czesława Markiewicza. W latach 1993-1997 kliniką kierował prof. dr hab. med. Eugeniusz Murawski. Gdy w 1997 r. Kierownikiem Kliniki zostaje prof. dr hab. n. med. Irena Latawiec – Mazurkiewicz po pożarze klinika czasowo do 31.10.1999 r. działała na bazie Szpitala Dziecięcego przy ul. Św. Wojciecha 7. W lutym 2001 r. zmienia nazwę na dzisiejszą Klinikę Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej. Od 2009 r. Kliniką kieruje dr hab. n. med. Elżbieta Gawrych.

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej powstała w 1948 roku na bazie Oddziału Otolaryngologicznego którego, kierownikiem został prof. dr hab. med. Józef Taniewski przekształcając ją w Klinikę Chorób Uszu, Gardła i Krtani kierujący nią do 1967 roku. Następnie prowadzili ją prof. Erwin Mozolewski (1967-1987) i prof. Eugeniusz Ziętek (1987-2001), a obecnie prof. dr hab. med. Czesława Tarnowska. Po przejściu na emeryturę Kliniką kieruje od 2009 r. dr n. med. Ewa Jaworowska.

Katedra i Klinika Neurologii powstała z końcem 1948 roku, z przemianowanego oddziału neurologicznego. Pierwszym kierownikiem Kliniki został prof. dr med. Tadeusz Markiewicz kierujący kliniką do listopada 1949 r. Gdy kierownikiem kliniki był prof. Michał Jarema (1949 – 1979) dnia 1.09.1970 roku Klinika Neurologii weszła w skład Instytutu Chorób Układu Nerwowego i Narządów Zmysłu Kolejnym kierownikiem kliniki w latach 1979-2000 był prof. dr hab. med. Cezary Fryze , a po jego przejściu na emeryturę od 2000 roku kieruje nią prof. dr hab. med. Przemysław Nowacki.

Katedra i Zakład Radiologii zostały utworzone w 1948 roku pod kierownictwem prof. dr med. Czesława Murczyńskiego który kierował nim do 1969 r. W tym roku, pod kierownictwem doc. dr hab. med. Marii Sypniewskiej Katedra i Zakład Radiologii przekształcił się w Zakład Diagnostyki Rentgenowskiej kierowany w latach 1973-1993 przez prof. dr hab. med. Kazimierza Niezabitowskiego. Kolejnym kierownikiem był od 1993 r. prof. dr hab. med. Zygmunt Domański.
Obecnie Zakładem Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej od października 2002 r. kieruje prof. dr hab. med. Anna Walecka.

W 1956 roku zakład radiologii powiększył się o Ośrodek Izotopowy pod kierownictwem dr med. Stefana Greca, a następnie dr med. Zbigniewa Marzęckiego. W okresie 1968-2000 kierował nim doc. dr Stanisław Tustanowski. W 1974 roku ośrodek zyskuje rangę Zakładu Radioizotopów i rozpoczął samodzielną działalność. Obecnie od 2001 roku zakładem kieruje prof. dr hab. med. Bożena Birkenfeld.

Katedra i Klinika Psychiatrii jako oddział kliniczny rozpoczęła działalność w maju 1954 roku w budynku opieki społecznej przy ul. Broniewskiego 32. Kierownictwo Kliniki objął lek. Franciszek Piątkowski i sprawował je do 1962 roku. W latach 1963-1976 kierownikiem był prof. dr hab. med. L. Wdowiak. W lutym 1977 roku kierownikiem zostaje dr hab. med. Jan Horodnicki. W latach 1980-1985 zbudowano i nowocześnie wyposażono 3 pawilony kliniczne. Od października 2004 roku kliniką kieruje prof. dr hab. med. Jerzy Samochowiec.

Specjalizacja z anestezjologii rozpoczęła się w 1955 pod opieką prof. Tadeusza Sokołowskiego w oddziale anestezjologii w I Klinice Chirurgii PUM. Zakład Anestezjologii, Reanimacji i Intensywnej Terapii formalnie został powołany 1.09.1971. Funkcję kierownika powierzono dr n. med. Januszowi Skolimowskiemu - pierwszemu szczecińskiemu anestezjologowi. W 1978 r. w szpitalu powstał oddział intensywnej terapii, którym kierował dr med. Stanisław Tęgi (dyrektor szpitala w latach 1995-1997). Aktualnie kierownikiem Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest od 01.11.1996 r. prof. dr hab. med. Romuald Bohatyrewicz.

W 1961 roku na bazie kliniki chirurgicznej został utworzony pod kierunkiem dr med. S. Sokołowskiego oddział neurochirurgii, lecz po kilku miesiącach powrócił na 4 lata w struktury I Kliniki Chirurgicznej. Dopiero od 1965 do 1966 roku kierowany przez doc. Oskara Liszke, (a po jego śmierci przez pół roku przez dr Edmunda Gruszke) oddział uzyskuje samodzielność jako Klinika Neurochirurgii kierowana następnie od lipca 1967 przez prof. dr hab. med. Tadeusza Słowika. Od 01.10.1986 r jest kierowana przez prof. dr hab. med. Ireneusza Kojdera, a od 1999 r. nosi nazwę Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej.

Klinika Hematologii powstała 01.10.1973 roku w ramach nowo utworzonego Instytutu Chorób Wewnętrznych. Kierownikiem został doc. dr hab. med. Ignacy Urasiński. Obecnie od 2000 roku kliniką kieruje prof. dr hab. med. Barbara Zdziarska.

Organizatorem Oddziału Klinicznego Reumatologii, powołanego z dniem 01.07.1991 roku była doc. dr hab. med. Irena Fiedorowicz-Fabrycy. Wcześniej działalność lecznicza i naukowa w dziedzinie chorób reumatycznych prowadzona była w II Klinice Chorób Wewnętrznych, a następnie w Klinice Hematologii. Obecnie od 01.10.2000 r. Kliniką Reumatologii i Chorób Wewnętrznych kieruje dr hab. med. prof. PUM Marek Brzosko.

Klinika Neonatologii powstała 20.01.1999 na bazie Oddziału Noworodków przy Klinice Patologii Ciąży, który istniał od 1982 roku. Pierwszym kierownikiem Kliniki zostaje prof. dr hab. n. med. Beata Czeszyńska.

29.06.2001 roku powstało Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych pod kierownictwem dr n. med. prof. PUM Cezarego Pakulskiego. Natomiast 01.11.2001 powstał Kliniczny Oddział Chirurgii Hepatobiliarnej, który pod kierownictwem lek. Romana Kostyrki poszerzył zakres świadczonych przez SPSK1 usług chirurgii ogólnej m.in. o przeszczepy wątroby. W 2009 r. Oddział zmienia nazwę na Oddział Kliniczny Chirurgii Przewodu Pokarmowego i jest kierowany przez dr hab. n. med. Marka Kamińskiego.

01.04.2002 zostaje przeniesiona ze Szpitala w Zdunowie Klinika Ortopedii i Traumatologii i pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Andrzeja Gusty rozpoczyna swoją działalność w strukturach SPSK1. Od 2006 r. kliniką kieruje dr hab. med. prof. nadzw. PUM Andrzej Bohatyrewicz.

W dniu 03.01.2005 przeniosła się ze Szpitala Dziecięcego przy Św. Wojciecha i rozpoczęła działalność w SPSK 1 Klinika Ortopedii Dziecięcej kierowana przez prof. dr hab. med. M.Kołbana podkreślając zabiegowy charakter szpitala.

30.01.2004 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Który wypełnił olbrzymią lukę w dotychczas funkcjonujących strukturach medycyny ratunkowej naszego województwa. W dniu 23 czerwca 2006 r. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 uroczyście otwarto nowe pomieszczenia, spełniające warunki nowoczesnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. SOR-em kieruje dr n. med. Grzegorz Jagielski.

Pomimo trudnych warunków w Ochronie Zdrowia, od dniu 01.02.2007 na mocy "Porozumienia o połączeniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej", SPSK Nr 1 przejął Samodzielny Publiczny Zaspół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach.

Od 01.05.2008 r. w naszym Szpitalu działają nowe Kliniki przeniesione z bazy obcej - Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

Są to:

  • Klinika Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych, której Kierownikiem jest prof. dr hab. n. med. Anhelli Syrenicz,
  • Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych, której Kierownikiem jest prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka,
  • Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych w Policach, której Kierownikiem jest prof. dr hab. n. med. Lilianna Majkowska.

W grudniu 2009 r. z SPSK Nr 1 przy ul.Unii Lubelskiej 1 zostały przeniesione Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej i Ginekologii oraz Klinika Neonatologii do SPSK 1 w Policach, które po wielu latach pracy w bardzo trudnych warunkach mogły rozpocząć funkcjonowanie w nowocześnie przygotowanych pomieszczeniach. Kliniką kieruje dr hab. n. med. prof. nadz. PUM Zbigniew Celewicz natomiast Kliniką Neonatologii prof. dr n. med. Beata Czeszyńska. Również w 2009 roku nastąpiło podzielenie Kliniki Rozrodczości i Ginekologii na Klinikę Ginekologii i Uroginekologii - dr hab. n. med. prof. PUM Andrzeja Starczewskiego i Klinikę Medycyny Rozrodu i Ginekologii - prof. dr hab. n. med. Rafała Kurzawy.

Od 01.10.2011 roku Kierujący Kliniką Gastroenterologii PUM jest dr hab. n. med. prof. PUM Dariusz Bielicki.


 

   

Informacje Ogólne
 
O Szpitalu
Wizytówka
Certyfikaty
Historia Szpitala
Historia Oddziałów
Dyrekcja
Izby Przyjęć
 
Kliniki i Oddziały
 
Zakład Medycyny Nuklearnej
 
Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej
 
Laboratorium Bakteriologii
 
Bank Krwi
 
Przykliniczne Poradnie Specjalistyczne
 
Kaplica szpitalna
 
Apteka
 
Informacje dla Pacjentów
 
Dojazd do Szpitala
 
Plan Szpitala
 
Spis Telefonów
 
Przetargi
 
Ogłoszenia
 
Praca w SPSK 1
 
Zespół Redakcyjny
 
Ważne Linki
 
Powrót