Място за Бъдеще RSS Feed
 
 
 
 

Център

Образователен център за устойчиво развитие и гражданско участие

МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ

на Софийско гражданско сдружение „Щастливеца“

в партньорство с Нов български университет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Дирекция на Природен парк Витоша, община Чипровци и коалиция от природозащитни неправителствени организации и граждански движения „За да остане природа в България”

Устойчивото развитие и гражданското участие са не само ключови приоритети за бъдещето на Европа. Те са също и ключови проекти за бъдещето на всички ни: “Място за бъдеще“: филм на Елена Колева и Григор Атанасов, студенти в специалност Кино на Нов български университет:

YouTube Preview Image

МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ представя в академична среда реални примери за гражданско участие и добри практики на устойчиво развитие.

Ключова дума на проекта МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ е взаимодействие.

Като превръща университетската среда в място за широк обществен дебат, кампанията създава възможности за взаимодействие между активното гражданство и академичната общност. Oбщественият дебат се реализира чрез поредица от тематични и концептуално свързани събития – семинари, дискусии, кръгли маси, срещи за обмяна на опит, изложби, ателиета, прожекции, пресконференции.

МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ интегрира в образованието на студентите проблематиката на реалното гражданско участие като част от проекта за устойчиво развитие на обществото ни. Тази проблематика се въвежда в конкретни курсове и учебни дисциплини, разработване на казуси, курсови и дипломни работи, участие в практикуми и в стажове в неправителствения сектор, екипна работа по проекти, летни практики и пътуващи семинари.

Университетската среда е естественото място, в което се раждат визии и новаторски проекти за бъдещето. Призванието на университетското образование е изграждането на интелектуалния елит - компетентни специалисти с ярка гражданска позиция.

МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ способства за постигането на тази цел.

Партниращите департаменти, факултети и неправителствени организации предоставят експертна, логистична и административна помощ за реализирането на целите на кампанията.

МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ

* установява трайна връзка между различни обществени сфери - граждански инициативи, неправителствени организации, академична среда и

* дава конкретни примери за това как устойчивото мислене може да се превърне в устойчиво действие, като предлага практическо обучение за студентите в реална среда,

което обуславя интердисциплинарния характер на съвместна работа между факултети, центрове и университети от широк спектър специалности,

защото сме уверени, че само в диалога и активното взаимодействие помежду ни може да има реално устойчиво развитие.

Досега екипът на кампанията успя да осъществи множество публични събития, обучения, семинари, лекционни курсове, стажове и практики, които утвърдиха опита ни, ценностите ни и целите ни.

Целите на “Място за бъдеще” са:

  • Популяризиране на действащи граждански инициативи и живи практики на устойчиво развитие в университетска среда

Вероятно сте чували за граждански инициативи като “Да спасим Иракли”, “Граждани за Рила” или “Спасение 2000″? “Място за бъдеще” ви предоставя възможността да се запознаете с участниците в тях – на живо и лично. Защото гражданското общество в България не е само абстрактен термин или хубаво пожелание – то има и действително въплъщение в реални и живи лица на конкретни хора и общности…

  • Взаимодействие между граждански инициативи и общности, от една страна, и между граждански инициативи, преподаватели и студенти, от друга - комуникация, дебати, дискусии, взаимно обучение, практически примери и обща работа…

За жива социална връзка на солидарност и подпомагане между различни граждански активни и професионални общности, между активни граждански групи и университетската общност…

В това взаимодействие чрез споделяне на опит и чрез практически упражнения за професионалната си реализация, студентите усвояват умения за интегриран подход към действителността като към сложна “екологична” система и за социална активност като гарант за пътя към устойчивост на развитието ни и развиват своята гражданска компетентност.

  • Ангажиране на експертния потенциал на представители на академичната среда и на партниращите неправителствени организации и Ангажиране на студентите чрез пряко участие в дейностите на проекта като част от обучението им чрез:

- специализиран лекцивнен курс или свободно избираема дисциплина, свързана с проекта

- Самостоятелна работа

- Курсова/дипломна работа

- Стаж в НПО или в друга партнираща на проекта организация

- Лятна практика

- Пътуващ семинар

- Участие в кръгла маса, дискусия, семинар

- Участие в практически упражнения, ателиета, работилници

- Възможност за самостоятелна инициатива

Опитът ни убеди, че оспорването и протестът не са достатъчни, за да изградим от непосредстваната си среда едно място за бъдеще. Нужно е ново виждане за света ни, нов подход към него и ново образование. Интердисиплинарно, балансирано и органично интегрирано с опита ни, практическо, живо, екологично и зелено в широкия смисъл на думата.

Посветихме се на тази кампания, защото е нужно да предлагаме заедно решения за развитие, което има бъдеще.

Присъединете се!

За вас има място. :)

Винаги ще ни намерите на place.for.future в gmail.com.

Пишете ни!

* Кампанията “Място за бъдеще” е естествено продължение на проекта “Място за бъдеще”, който бе реализиран успешно от сдружение “Щастливеца” през периода 2008 - 2009 г. с финансово подпомагане от страна на Тръст за гражданско общество за Централна и Източна Европа (CEE Trust)

Categories

Archives

Gallery

bokluk2.jpg dsc02008.jpg mramor1.jpg img_07.jpg

 

July 2012
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Tags

МАТЕРИАЛИ ЗА СТУДЕНТИ - ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

За СГС Щастливеца

  • Софийско гражданско сдружение “Щастливеца”

I. ТУК И СЕГА

  • -
  • За Витоша
  • Чиста България

II. БЪДЕЩЕ В МИНАЛОТО

III. УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

IV. КУЛТУРА НА БЪДЕЩЕТО

V. УНИВЕРСИТЕТ НА ОТКРИТО

VI. МЯСТО НА АВТОРА

VII. ХРОНИКА НА КАМПАНИЯТА

VIII. МЯСТО ЗА ОБЩУВАНЕ

VIIII. КОИ СМЕ

X. МЯСТО ЗА СРЕЩИ - връзки

Y. Гражданско образование: УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ и ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ - Програмни документи

Meta