Naturhistorisk Guide
Naturhistorisk Guide
Biologi, geologi, geografi

Folder Videnskabelige institutioner

På grund af omorganisering i 2007 har flere institutioner skiftet navn. Efter fusionen af Danmarks Farmaceutiske Universitet, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) og Københavns Universitet (KU), er der to nye fakulteter på KU: Danmarks Farmaceutiske Universitet hedder nu Det Farmaceutiske Fakultet (Faculty of Pharmaceutical Sciences). Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole hedder nu Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer (Faculty of Life Sciences). Ligeledes er flere institutioner fusioneret med Aarhus Universitet.

Klik på Oversigt herunder for at få listen over videnskabelige institutioner.

Folder Oversigt