Supergromada w Hydrze

Supergromada w Centaurze (Centaurus) razem z supergromadą w Hydrze (Hydra) są dwiema najbliższymi strukturami supergromadzie w Pannie (Virgo). Supergromada w Hydrze ma około 100 milionów lat świetlnych długości i zawiera tylko jedną bogatą gromadę galaktyk - A1060 - znaną takze jako gromada w Hydrze. Na poniższą mapę zostały naniesione wszysktkie galaktyki jaśniejsze niż 16 mag z Głównego Katalogu Galaktyk (Principal Galaxies Catalogue) dla regionu nieba w któyrm znajduje się supergromada w Hydrze. Supergromada ta nie wywołuje dużego wrażenia, gdyż jedynymi wyróżniającymi się w niej strukturami są gromada w Hydrze i raczej od niej mniejsza gromada Antlia.

The supergromada w Hydrze

Supergromada w Hydrze, podobnie jak supergromada w Pannie, posiada tylko jedną większą bogatą gromadę - A1060 zwaną także groamdą w Hydrze. Posiada ona klasę "obfitości" 1, co oznacza, że zawiera podobną liczbę galaktyk jak gromada w Pannie.

  1       2    3    4     5    6   7     
 Numer    Współrzędne   Przes. Odległość Obf. Uwagi    
 Abell    Równikowe     z    M l.ś.          
        RA    Dec                     
 A1060    10 36.9 -27 32  .0114   158   1  gromada w Hydrze 

Poniżej znajduje się lista niektórych większych grup galaktyk w supergromadzie w Hydrze. Zawierają one typowo tylko po około 10 każda. Wyjątkiem jest gromada Antlia, która prawdopodobnie zawiera 30 dużych galaktyk.

  1       2    3    4     5    6   7     
 Nazwa     Współrzędne   Przes. Odległość  Obf. Uwagi    
 grupy     Równikowe     z    M l.ś.           
         RA    Dec                     
NGC3054    09 58.0 -27 24  .0077   105            
NGC3087    09 59.0 -32 48  .0081   115            
NGC3250/3318 10 28.0 -40 12  .0084   115            
NGC3256/3261 10 28.0 -44 06  .0079   110            
Antlia    10 30.0 -34 30  .0094   130            
NGC3263/3366 10 32.0 -44 24  .0090   125            
NGC3347    10 42.0 -36 48  .0092   130            
NGC3393/3463 10 55.0 -25 18  .0119   165            
NGC3557    11 10.0 -37 30  .0089   125            
Kolumna 1: Nazwa/numer grupy lub gromady.
Kolumna 2: Rektascencja dla epoki 2000.
Kolumna 3: Deklinacja dla epoki 2000.
Kolumna 4: Przesunięcie ku czerwieni gromady.
Kolumna 5: Odległść w milionach lat świetlnych przyjmując stałą Hubble'a H=70km/s/Mpc.
Kolumna 6: Klasa "obfitości" gromady (tylko dla gromad Abell).
Kolumna 7: Dodatkowe nazwy i uwagi.

Odnośniki:
Abell G, Corwin H, Olowin R, (1989), A catalogue of Rich Clusters of Galaxies, 
     Astrophys J Supp, 70, 1.
Struble M, Rood H, (1999), A compilation of redshifts and velocity dispersions for 
     ACO clusters, Astrophys J, 125, 35.
Fouqué P, Gourgoulhon E, Chamaraux P, Paturel G, (1992), Groups of Galaxies within 
     80 Mpc, Astron Astrophys Supp, 93, 211.
Garcia A, (1993), General study of group membership. II. Determination of nearby groups.
     Astron Astrophys Supp, 100, 47.
Giuricin G, Marinoni C, Ceriani L, Pisani A, (2000), Nearby optical galaxies: selection
     of the sample and identification of groups. Astrophys J, 543, 178.

Poniżej znajduje się trójwymiarowa mapa supergromady w Hydrze. Powstała ona poprzez naniesienie 250 największych galaktyk należących do supergromady. W centrum supergromady leży dominująca gromada w Hydrze - A1060. Najbliższej nam części supergromady odpowiada prawy górny obszar mapy, gdzie znajduje się wiele innych widocznych grup galaktyk.

Mapa supergromady w Hydrze

A1060 - gromada w Hydrze

Gromada w Hydrze, razem z gromadą w Centaurze (A3526) i Pannie, jest jedną z trzech największych gromad galaktyk w odlełości 200 milionów lat świetlnych. Poniżej znajduje się fotografia gromady w Hydrze. Galaktyki są tutaj widoczne jako różnorodne białe plamki. Gromada rozciąga się na przestrzeni 2 stopni nieba i dlatego na obrazie widać wiele słabych gwiazd przedniego planu. Jasna żółta gwiazda w centrum fotografii to HR4162 - czerwony olbrzym piętnastej wielkości gwiazdowej oddalony o 480 lat świetlnych stąd.

A1060 - z Cyfrowego Przeglądu Nieba (Digitized Sky Survey)
Na prawo znajduje się mapa gromady w Hydrze. Pokazuje ona pozycje 74 najjaśniejszych galaktyk leżących wewnątrz i wokoło gromady. Trzy dominujące galaktyki w centrum groamdy w Hydrze to dwie duże galaktyki eliptyczne: NGC3309 i NGC3311, a także duża galaktyka spiralna NGC3312. wszystkie trzy galaktyki mają średnicę około 150 tysięcy lat świetlnych. Mapa gromady w Hydrze

Badania naukowe nad supergromadą w Hydrze

Ponieważ nie jest to zbyt duża supegromada, to nie otrzymała ona zbyt wiele uwagi. Supergromada w Hydrze była zazwyczaj badana razem ze swoją większą sąsiadką, supergromadą w Centaurze. Typowym przykładem jest ten artykuł napisany przez Costa, Numes, Pellegrini, Willmer, Chincarini i Cowan, którzy zbadali rozład galaktyk w tym rejonie nieba.

Większość autorów, którzy przebadali obie supergromady zgadzaja się co do tego, że są to oddzielne struktury. W drugiej pracy, da Costa, Willmer, Pellegrini, i Chincarini dają do zrozumienia całkiem jasno, że uważają obie supergromady za oddzielne. Chociaż obie supergromady nie są połączone, to jednak obie posiadają połączenia z supergromadą w Pannie i dlatego też cały ten region nazywa sie czasami "supergromadą w Pannie, Hydrze i Centaurze".

Ponieważ supergromada w Hydrze jest jedną z najbardziej bogatych w bogate gromady gwiazdowe, to była ona badana przy wielu okazjach. Typowym przykładem jest ta praca Richtera, który skatalogował galaktyki w gromadzie w Hydrze, a także ta praca Fitchetta i Merritta którzy zbadali ruch galaktyk w gromadzie.

Chociaż gromada Antlia jest uboższa, to jednak nad nią również czasem prowadzono badania. Typowym przykładem jest ta praca Hoppa i Materne'a. Bliższe naszym czasom badania zostały dokonane przez Oakazawa, Makishima, Fukazawa i Tamura w 2000 roku.


Gromada Antlia - z Cyfrowego Przeglądu Nieba (Digitized Sky Survey)

Gromada Antlia

Chociaż jest to druga gromada pod względem obfitości w supergromadzie w Hydrze, to jednak nie jest ani trochę tak imponująca jak gromada w Hydrze, przypominając bardziej gromadę w Piecu.
Podobnie jak w przypadku gromady w Hydrze, nie można otrzymać dobrych fotografii gromady Antlii. Galaktyki są tu rozrzucone na przestrzeni 1 stopnia nieba i przez to na obrazie występuje wiele gwiazd przedniego tła. W centrum znajduje się duża, masywna galaktyka eliptyczna NGC3268.

Powrót do strony Sąsiednie Supergromady