Polski English PCK na Facebook.com PCK w portalu nasza-klasa
archiwum aktualności

AKTUALNOŚCI

Stanisław Kracik nowym Prezesem Polskiego Czerwonego Krzyża 2012-06-18

W dniach 16 - 17 czerwca 2012 r. w Jachrance odbył się Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Polskiego Czerwonego Krzyża. W Zjeździe uczestniczyli delegaci PCK oraz zaproszeni goście...

W dniach 16 - 17 czerwca 2012 r. w Jachrance odbył się Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Polskiego Czerwonego Krzyża.   W Zjeździe uczestniczyli delegaci PCK oraz zaproszeni goście: p. Michał Boni – Minister Administracji i Cyfryzacji, w imieniu Ministra Zdrowia p. Bartosza Arłukowicza – p. Agnieszka Bieniuk – Patoła, Dyrektor Narodowego Centrum Krwi, w imieniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej – p. Jacek Męcina – wiceminister Pracy i Polityki Społecznej.

Podczas Zjazdu ustępujący Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża, p. Andrzej Podsiadło przedstawił sprawozdanie z działalności programowej, organizacyjnej i finansowej za okres kadencji 2010-2011. Swoje sprawozdania przedstawiła również Główna Komisja Rewizyjna oraz Sąd Organizacyjny. Delegaci PCK udzielili absolutorium Zarządowi Głównemu PCK oraz przyjęli uchwały dotyczące sprawozdań.

W części wyborczej spotkania przedstawiono kandydatów do poszczególnych organów krajowych stowarzyszenia i odbyło się głosowanie. Nowym Prezesem Polskiego Czerwonego Krzyża został p. Stanisław Kracik.

Pan Stanisław Kracik to doświadczony działacz społeczny i publiczny. Od ponad 40 lat honorowy krwiodawca, od lat 80-tych członek PCK, od dwóch kadencji Prezes Małopolskiego Oddziału PCK. Ma ogromne doświadczenie w pracy w administracji publicznej: samorządowej i rządowej. Burmistrz Niepołomic w latach 1990 – 2009, Samorządowiec Dekady – tytuł wręczony przez premiera Jerzego Buzka w 2000 r. W latach 1993 – 2001 poseł na Sejm RP, członek sejmowych komisji: Finansów Publicznych i Zdrowia. W latach 2009 – 2011 wojewoda małopolski. Osoba z ogromnym doświadczeniem międzynarodowym, m.in. wielokrotny przewodniczący delegacji polskiego parlamentu na spotkaniach grup parlamentarnych i konferencji międzynarodowych.

Skład nowego Zarządu Głównego PCK:
Agnieszka Dziubińska – Wiceprezes
Marek Hok - Wiceprezes
Jarosław Cieszkiewicz
Marzena Dobrowolska
Adam Fornal
Jerzy Bisek
Marek Brodzki
Jerzy Kornaus
Waldemar Kowalczyk
Sławomir KaczyńskiStanisław Kracik
Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża

Kapituła Odznaki Honorowej PCK:
Andrzej Czerwiński
Bernard Krupski
Eugeniusz Taradajko
Józef Walter

Sąd Organizacyjny PCK:
Włodzimierz Blajerski
Małgorzata Drab
Jadwiga Grendzińska – Gozdek
Jerzy Kotowicz
Mariusz Malewicz
Elzbieta Mikos – Skuza
Tadeusz Popłonkowski
Główna Komisja Rewizyjna PCK:
Gerard Glombik
Jan Kisiel
Bogusław Kostyk
Krzysztof Kowalczyk
Jerzy Orłowski
Michał TargowskiMichał Boni
Minister Administracji i Cyfryzacji

Podczas Zjazdu przyjęto również strategię działania PCK w latach 2012-2016. Zatwierdzono m.in. regulaminy: Zarządu Głównego PCK, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Organizacyjnego, Kapituły Odznaki Honorowej PCK. Podjęto uchwały dotyczące składki członkowskiej i systemu finansowego PCK oraz w sprawie wyboru podmiotu do badania i zaopiniowania sprawozdania finansowego PCK za rok 2012.

powrót

Wersja do druku