• Menneskelig forskellighed
  Findes der virkelig racer blandt mennesker?
  Læs mere
7.Oct

Ved professor Jean Philippe Rushtons død

Før jeg nogensinde mødte Jean Philippe Rushton, så jeg ham i fjernsynsprogrammet "Geraldo Rivera". Det var i 1989, kort tid efter hans banebrydende videnskabelige arbejde om raceforskelle begyndte at tiltrække international opmærksomhed. En af de andre gæster i programmet var Barry Mehler (en jødisk professor) fra Ferris State University, som forsøgte at gøre en karriere ud af at fordømme videnskabsmænd, hvis han ikke brød sig om deres forskning. (Det er i dag en lettere måde at skabe sig en karriere på end gennem videnskabelig forskning.)...

 • 14.Sep

  De allierede

  I vores noget fordummede og uoplyste tidsalder lider mange mennesker af den skæbnesvangre illusion, at jøder og muslimer er hinandens erklærede fjender. Aktuelle begivenheder vedrørende disse to orientalske etniske gruppers perverse religiøse praksis synes imidlertid at indikere noget ganske andet. Dette burde mane til eftertanke, når den europæiske kulturs fjender skal identificeres...

 • 22.Aug

  Indvandringens priser

  Historiker Morten Uhrskov Jensen har i sin nyligt publicerede bog "Indvandringens pris - På vej mod et fattigere Danmark" med al ønskelig tydelighed dokumenteret den ikke-vestlige masseindvandrings enorme økonomiske omkostninger for det danske samfund. Der kan således ikke længere herske nogen berettiget tvivl om, at masseindvandringen har været og er en økonomisk katastrofe for Danmark. Uhrskov Jensens bog er imidlertid også vigtig set ud fra et andet perspektiv, da den nemlig ikke, som det ellers er normen for den gængse indvandringskritik, begrænser sig til muslimsk indvandring, men derimod omhandler ikke-vestlig indvandring i almindelighed. Dette åbner op for overvejelser omkring de mere fundamentale forskelle mellem vestlige og ikke-vestlige etniske grupper. Hvilke de seneste voldsomme uroligheder taget i betragtning synes at være yderst aktuelle...

 • 1.May

  "Jødisk racisme" udkommet!

  I et Danmark, der som følge af masseindvandring fra Mellemøsten, Afrika og Asien, i stigende grad præges af voldsomme uroligheder og svære sociale problemer, undrer mange sig over, at Selskabet og andre til stadighed beskæftiger sig med det jødiske befolkningselement...

 • 11.Apr

  Kulturens genetiske basis

  Ny skelsættende forskning indikerer, at kulturmønstre i vidt omfang kan være determineret af gener, og at årsagen til synlige kulturelle forskelle således skal findes i genetiske forskelle mellem jordens forskellige etniske grupper. Vestlig kulturs og civilisations unikke karaktertræk, herunder en udpræget grad af individualisme, er således ikke uafhængige af tilstedeværelsen af europide gener, hvilket i en tid med en stadig tiltagende ikkeeuropid masseindvandring burde mane til eftertanke. Yderligere synes europæernes individualisme at være problematisk i relation til at sikre etnisk og kulturel overlevelse...

 • 3.Apr

  Påskehistorien hviler på piratkopier

  Påsken regnes for den semitiske kristendoms vigtigste højtid; den fejres hvert år til minde om jødekongen Jesus' død (soningsdød) og opstandelse. Sin oprindelse siges den at have i den jødiske fest pesach. Kilderne til påsken er Matthæus kapitel 21-28, Markus 11-16, Lukas 19-21 og Johannes 12-20. Men hvor har de fire evangelister deres stof fra?...

Flere nyheder...