התכלת בטלית מתחדשת בעם ישראל

בעידן העתיק שימשה התכלת לצביעת טקסטילים יקרי-ערך גם בעולם היהודי – ביניהם פתילי הציצית, בגדי הכהן הגדול וחלקים במשכן. במהלך הדורות נשכחה מעם ישראל מסורת זו, לרבות זהות מין החילזון שממנו הפיקו את הצבע המיוחד. מחקרים של ארבעים השנים האחרונות, בידי ד"ר ישראל זיידרמן, מומחה עולמי במדע התכלת, הביאו לניסיון הנוכחי לחדש את המסורת המיוחדת הזו בקרב כל שכבות עם ישראל.

החזון

 • א

  צביעת התכלת בתהליך אותנטי, בלי כימיקלים – על פי מחקרו המדעי החדש של ד"ר זיידרמן

 • ב

  שימוש בחילזון הגדל דווקא בארץ-ישראל – לשם החזרת עטרה ליושנה כבימי קדם

 • ג

  גידול החילזון הישראלי וריבויו בבריכות – לשם שימורו לדורות הבאים והגנתו מפני הכחדה

 • ד

  אספקת טליתות עם תכלת לבאי כל בתי הכנסת בעולם – כדי לזכות את הרבים במצווה, בבחינת "כל ישראל ערבים זה לזה".

חדש ימינו כקדם

תוכנית העבודה בשלבים:

שלב ראשון – שלב המחקר והפיתוח, אשר ייערך כשלוש שנים בעלות של כ- $300,000, במהלכו אנו שואפים להקים מרכז שיקדם את יישום מחקריו של ד"ר זיידרמן ויביא לבניית השוק העולמי, בקשר עם יצרני הטליתות בעולם.

אנו מחפשים שותפים לאתגר, המאמינים בחשיבות חידוש ייצור התכלת וחזרה לשימוש התכלת בציצית לעם ישראל והמעוניינים להיות שותפים במיזם מיוחד זה.

שלב שני – הקמת מפעל ומרכז מבקרים, לגידול מאות אלפי חלזונות, בכדי לספק תכלת לציצית לכלל העם היהודי בכל מקום בעולם.