Hjälp oss granska Sundsvalls Tidning

GRANSKA PK-ELITEN Sundsvalls Tidning har, om möjligt, sänkt nivån för svensk hyena- och boulevardjournalistik ytterligare beträffande vad man kan tillåta sig för att misskreditera aktiva Sverigedemokrater och andra Sverigevänner. Som offentlig person som måste tåla närgången granskning räknas nu enligt ST även anhöriga till SD-politiker. I de uppgifter man anser att man kan publicera ingår numera också sekretessbelagda uppgifter ur läkarjournaler, social- och försäkringskasseakter och andra liknande dokument kring vilka strikt tystnadsplikt gäller. Vi förutsätter att journalisterna på Sundsvalls Tidning inte anser att de själva skall ha något fribrev härvidlag och inte har något emot att själva bli lika närgånget granskade.

Sundsvalls Tidning menar med ett kreativt åberopande av den grundlagsskyddade meddelarfriheten att man kan publicera vad som helst endast därför att den som försett tidningen med de sekretessbelagda känsliga personuppgifterna inte får efterforskas för de brott vederbörande har begått. Det är rimligt att en person på ett företag eller inom offentlig förvaltning utan risk att röjas ska kunna läcka interndokument som påvisar allvarliga oegentligheter som bör komma allmänheten till kännedom.

Men i de aktuella fallen handlar det inte om något sådant. Här är det fråga om helt andra typer av handlingar, sådana med känsliga privata personuppgifter. Här finns heller inga oegentligheter och än mindre några brott att avslöja. Det enda motiv som Sundsvalls Tidning haft är en vilja att misskreditera SD-politiker genom att försöka teckna en bild av att de inte lever som de lär. Att påvisa sådant är förstås inget fel i sig men det legitimerar inte att man kränker en persons privatliv och publicerar uppgifter som man erhållit av uppgiftslämnare som begått lagbrott när de lämnat ut uppgifterna. Här får man rimligtvis nöja sig med offentliga handlingar.

Vi anser att alla har anledning att fundera över de demokratiska implikationerna av om meddelarfriheten i fortsättningen ska innebära att man som offentlig och politiskt engagerad  person i Sverige inte ska våga besöka en läkare, en psykolog, ett social- eller försäkringskassekontor utan att löpa risk att sedan få se sekretessbelagda känsliga personliga uppgifter om sig själv, och kanske även sina anhöriga, i tryck i tidningen. Det är en sak att det finns personer som är beredda att trampa över denna integritetsgräns och lämna ut uppgifterna till media. Det är en helt annan sak att media inte iakttar grundläggande pressetik och tackar nej utan tvärtom publicerar uppgifterna.

Vi vill för att belysa allvaret i frågan rikta en särskild uppmaning till våra helglediga läsare i Sundsvallstrakten att utföra lite grävande arbete för vår räkning mellan julbestyren. Vi vill få in så mycket information som bara är möjligt om journalisterna på Sundsvalls Tidnings redaktion. Det gäller framför allt ansvarig utgivare och chefredaktör Mats Åmvall och reportern Peter Jonsson.

Prata med deras grannar och anhöriga, de kanske känner till något privat som kan vara intressant – gräl med frun, vilda fester, otrohetsaffärer osv. Kolla med krogar och personal på Systembolaget om de har några fyllehistorier att förtälja. Sitter du i egenskap av ditt arbete på uppgifter om dessa personer från läkarjournaler, social- och försäkringskasseakter så vill vi förstås få in dem också. Vi röjer aldrig en källa och din anonymitet och meddelarfrihet är grundlagsskyddad så länge du endast förmedlar sekretessbelagda uppgifter med egna ord och inte i form av kopior på skriftliga handlingar. Uppgifter om brott, trasslig privatekonomi, skulder, betalningsanmärkningar och Kronofogdeärenden är också av intresse, liksom varje annan omständighet som man kan anta att dessa personer inte vill ska komma till allmänhetens kännedom.

Huruvida vi sedan faktiskt publicerar en artikel med hela denna kartläggning beror helt och hållet på hur Sundsvalls Tidning väljer att agera. Gör man en pudel på ledarplats där man erkänner att man agerat djupt oetiskt och drivits av en politisk agenda som gränsar till vendetta i stället för att bedriva objektiv nyhetsvärdering och kritisk granskning och om man aktivt medverkar till att få igång en bred offentlig diskussion som syftar till att se över de pressetiska reglerna visavi meddelarfriheten så att denna aldrig kan missbrukas för att i skandaliserande syfte publicera känsliga privata uppgifter ur läkarjournaler och liknande personliga akter, då kan vi tänka oss att trycka på Delete-knappen och avblåsa vidare granskning av ST. I annat fall tycker vi att Åmvall, Jonsson med flera förtjänar att leva i ovisshet om vilka uppgifter de kan komma att få läsa om sig själva här på Avpixlat i framtiden – samma ovisshet som ST nu låter Sverigevänner leva i.

Vi vill samtidigt passa på att tacka alla som hörsammat vår initiala uppmaning att granska PK-eliten. Vi har fått in ett flertal mycket bra tips och intressanta uppgifter som vi efter förebild från fulmedia låter ligga vilande tillsvidare för att offentliggöra vid tillfälle då det är strategiskt mest lämpligt och kan åsamka de personer som uppgifterna berör största möjliga politiska skada och bibringa den Sverigevänliga folkrörelsen största möjliga nytta.

Avpixlatredaktionen

PS
Alla synpunkter om att “sänka sig till samma nivå som fulmedia” och liknande tas med fördel per mejl med redaktionen – inte i kommentarsfältet – så ska vi förklara för den som eventuellt inte förstår pedagogiken i att hålla upp en spegel framför den som uppträder klandervärt och dramaturgin för hur man skapar debatt kring en viktig pressetisk fråga. Vi behöver förhoppningsvis dock inte förklara varför sådana uppgifter av känslig natur som vi efterfrågar också självfallet ska delges per mejl och inte via kommentarsfältet.

Print Friendly
Share
Avpixlats julkalender
Från sjuklövern till SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
RSS - Prenumerera på inlägg
RSS - Prenumerera på kommentarer
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlat lanserar ny teknik för fria kommentarer i gammelmedia

Krönikörer

Mats Dagerlind
Hera Lamppu Maduro
Mrutyuanjai Mishra
Stefan Torssell
MigiLeaks
Följ oss på Twitter
Köp en t-shirt

Arkiv

Kategorier

Besökare