Låt fulmedia stå ensamma med skammen

Åsa Linderborg - hatadKLARGÖRANDE Idag går Aftonbladets kulturchef, Åsa Linderborg, ut och exploaterar sig själv som ett offer för hat och hot som ett led i tidningens hetskampanj mot alternativa medier, eller “skiten” som de så taktfullt valt att kalla oss. Vi skulle kunna göra som statsminister Reinfeldt när han konfronterades med hatet, hoten och våldet mot Sverigedemokrater och säga något om att det man sår får man skörda. Det gör vi inte. Tvärtom tar vi starkt avstånd från och fördömer varje agerande som utgör kränkningar av såväl enskilda personer som demokratins grundläggande principer.

På Avpixlat sysslar vi med opinionsbildning och mediabevakning. I detta kan ingå en hårdför polemik och även ett visst mått av granskning av våra meningsmotståndare. Den röda linjen som markerar gränsen mot personförföljelse, hot och våld kliver vi inte över. Vi uppmanar också med eftertryck våra läsare och varje sann Sverigevän att aldrig låta frustrationen över fulmedias tarvliga agerande eller ilskan över våra politikers ansvarslöshet och vanvård av det land vi älskar legitimera avsteg från det som skiljer det civiliserade samhälle vi vill bevara från samhällen i underutvecklade kulturer som vi vill skydda oss emot.

Samtidigt behöver bilden hyfsas en smula. En undersökning genomfördes nyligen som visar att Sverigedemokrater är de politiker som är i särklass mest utsatta för hat, hot och våld, inte bara i sin tjänsteutövning utan t o m oftare i det privata. På riksnivå har säkerhetsläget bedömts som så allvarligt att SD:s riksdagsledamöter har dygnet runt-bevakning med livvakter från Säpo. Partiets sammankomster och torgmöten attackeras regelmässigt av den antidemokratiska kravallvänstern. Listan kan göra lång.

Fulmedia, med tidningar som Linderborgs Aftonbladet i spetsen, har länge bedrivit en systematisk hets- och hatkampanj mot Sverigedemokrater och hela den Sverigevänliga folkrörelsen, såväl kollektivt som i riktade drev mot enskilda företrädare. Övertrampen har varit mer regel än undantag med valsedlar i rännstenen, massmordsanklagelser, partiledare avbildade som ihjälgasade kackerlackor osv, men Pressombudsmannen har valt att titta åt andra hållet.

Numera drar sig fulmedia inte ens för att publicera sekretessbelagda uppgifter ur läkarjournaler, från Försäkringskassan och Socialtjänsten om det kan bidra till att misskreditera en meningsmotståndare, även om personen ifråga inte är misstänkt för oegentligheter, brott eller fusk. Hyena- och boulevardjournalistiken är regel, pressetiken satt på undantag.

Vi måste förbereda oss för att det är så här det kommer att se ut under överskådlig tid, i varje fall fram till valet 2014. Sjuklövern och mediaetablissemanget hoppades inför valet 2010 i det längsta att den Sverigevänliga folkrörelsen inte skulle få någon parlamentarisk representation på riksnivå. Under de två år som gått har man i stället hoppats på att den innevarande mandatperioden skall bli en parentes i Sveriges politiska historia och Sverigedemokraternas närvaro i riksdagen ett kort gästspel.

De senaste månaderna har fulmedias åsiktsfascister till sin förfäran dock tvingats bevittna hur opinionssiffrorna för landets enda Sverigevänliga riksdagsparti börjat skjuta i höjden och hur alternativa Sverigevänliga medier drar till sig alltfler läsare samtidigt som tidningsdöden drar fram som en farsot över dem själva. Man mobiliserade sig då i en koordinerad massaktion och med en överenskommelse om att allt nu var tillåtet. Hos landets journalistkår har idag alla spärrar satts ur funktion och alla fördämningar släppt. Det har inte hjälpt. Den Sverigevänliga opinionen stärktes i stället.

Linderborg med anhang börjar så smått inse att vi kanske står inför ett paradigmskifte i svensk politik, inte en parentes, att kulturvänsterns och den värdenihilistiska liberalismens tid är förbi och att förnuftets och ansvarets socialkonservatism och nationalism är här för att stanna, att åsiktsmonopolet och propagandamedias hegemoni är historia och verklig yttrande- och pressfrihet tagit dess plats, att demokraturen börjar ge vika för verklig demokrati.

Vi ska inte förvänta oss mer av den svenska åsiktseliten än av en totalitär regim eller bananrepubliks diktator när deras makt hotas. När den tunna påmålade fasaden av demokrati krackelerar kommer åtskilligt vämjeligt att läggas i dagen av åsikter och handlingar. Som i japansk kampsport ska vi använda deras egen kraft emot dem, låta dem falla på eget grepp. Låt fienden stå ensam med skammen, låt Linderborg och fulmedia precis som kravallvänstern och islamisterna visa sig i hela sitt demokratiska underskott för var och en att se och förfäras över. Så vinner vi den politiska kampen, så vinner vi tillbaka vårt Sverige.

Avpixlatredaktionen

Förföljd av hatet (Åsa Linderborg i Aftonbladet)

Print Friendly
Share
Avpixlats julkalender
Från sjuklövern till SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
RSS - Prenumerera på inlägg
RSS - Prenumerera på kommentarer
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlat lanserar ny teknik för fria kommentarer i gammelmedia

Krönikörer

Mats Dagerlind
Hera Lamppu Maduro
Mrutyuanjai Mishra
Stefan Torssell
MigiLeaks
Följ oss på Twitter
Köp en t-shirt

Arkiv

Kategorier

Besökare