Thelxinoe Księżyc Jowisza – Thelxinoe (XLII) – miał obowiązującą przedtem tymczasową nazwę S/2003 J22. Został odkryty w mniej więcej w tym samym czasie co Mneme przez S.S. Shepparda i B. Gladmana. Odkrycia dokonano zaś za pomocą 3,6-metrowego teleskopu Kanadyjsko-Francusko-Hawajskiego oraz mniejszego 2,2 metrowego instrumentu na Mauna Kea (Hawaje). O szczegółach z tym związanych można przeczytać w Cyrkularzu Międzynarodowej Unii Astronomicznej (→M.U.A.). CIEKAWOSTKA: w tym samym Cyrkularzu znajduje się też informacja o odkryciu przez Pana Andrzeja Udalskiego wraz z zespołem OGLE, trzech supernowych w innych galaktykach!
    Wracając jednak do Układu Słonecznego, to orbitę tego księżyca określił B.G. Marsden pod koniec stycznia 2004 i dlatego dopiero wtedy zostało ogłoszone jego odkrycie...
    Thelxinoe jest nowym satelitą Jowisza odkrytym po 24 latach od chwili przelotu przez system tej planety sondy →Voyager-2 (1979 rok). 
    Księżyc ten krąży ruchem wstecznym wokół Jowisza po eliptycznej orbicie (→mimośród e = 0,2194) o →półosi wielkiej a = 21.164.000 km. W perycentrum (najbliżej planety) księżyc Thelxinoe oddalony jest od Jowisza na odległość q = 16.520.618 km. W apocentrum (najdalej od planety) księżyc ten znajduje się w odległości Q = 25.807.382 km od Jowisza. Po jakimś czasie parametry tejże orbity mogą ulec pewnej zmianie, gdyż księżyc krąży tak daleko od Jowisza, iż jego ruch zaburzany jest np. przez Słońce. Być może mamy tu do czynienia z przechwyconą planetoidą (o mikroskopijnej masie: ~1,4987×1013 kg – to jest aż prawie 490 razy mniejszej od góry Giewont!), która prawdopodobnie kiedyś znowu powróci na wokółsłoneczną orbitę.

    Okres obiegu księżyca trwa ponad 1,7 ziemskiego roku, co oznacza że jego średni dzienny ruch na niebie wynosi tylko 0°34'23''. Właśnie wykrycie tegoż ruchu i powiązanie go ze zmianami położenia Jowisza na niebie, pozwoliło ustalić, że obiekt ten jest rzeczywiście satelitą planety (a nie np. innym odleglejszym ciałem niebieskim rzutującym się na sferze niebieskiej w pobliżu planety).
    Inną przeszkodą we wcześniejszym odkryciu tego księżyca, jest bardzo nikła jasność, wynosząca tylko 23,5m (dokładnie 10.000.000 razy mniejsza od najsłabszych gwiazd widocznych gołym okiem!). Dla porównania: Jowisz ma mniej więcej jasność ok. –2,7m, tak więc Thelxinoe świeci słabiej od niego o ok. 26,2m. Odpowiada to różnicy jasności rzędu aż ponad 30 mld razy!

Poniżej podaję dane Thelxinoe – w pierwszej tabeli podstawowe informacje o księżycu. Natomiast w drugiej tabeli podane są (obliczone za pomocą następujących wzorów) parametry jego orbity.


Thelxinoe

Średnia odległość od planety  [tys. km] 21164,0
Średnia odległość od planety  [R. planety] 296,0
Okres obiegu  [doby] 628,09
Mimośród orbity  [e] 0,2194
Nachylenie orbity  [stopnie] 151,4
Średnia wartość średnicy  [km] 2,0
Główny odkrywca i rok odkrycia S.S. Sheppard   2003
Jasność księżyca  [mag] 23,5
Masa księżyca  [kg] ~1,4987 × 1013

Parametry orbity księżyca

Perycentrum
[q]
Apocentrum
[Q]
Odległość od planety  [tys. km] 16520,6 25807,4
Odległość od planety  [R. planety] 231,1 361,0
Odległość kątowa orbity księżyca widziana z Ziemi*  [stopnie] 1°30'20,21'' 2°21'08,49''
Rozmiar kątowy tarczy planety widzianej z księżyca  [stopnie] 0°29'45,20'' 0°19'02,80''
Jasność tarczy planety widzianej z księżyca**  [mag] –10,6 –9,6
Rozmiar kątowy tarczy księżyca widzianej z „powierzchni” planety  [stopnie] 0°00'00,03'' 0°00'00,02''
Jasność tarczy księżyca widzianej z „powierzchni” planety**  [mag] 15,6 16,6
Prędkość ruchu orbitalnego księżyca  [km/s] 3,06 1,96
  * Wartość kątowa dotyczy Jowisza znajdującego się w opozycji do Ziemi (odległość 628,8 mln km = 4,2 AU)
** Podana jasność nie uwzględnia czynników mogących ją zmniejszyć (np. poprzez zmianę fazy oświetlenia obiektu)

Zobacz także pokrewne strony:
Monde des MonatsANANKEGRUPPE
Jupiter's new satellite Thelxinoe

The Astronomy Workshop – Satellite Viewer
Planetary Satellite Mean Orbital Parameters
Natural Satellite Physical ParametersStrona w serwisie AstroWWW portalu Astronomia.pl