Migrationsverket - startsidan
Skriv ut

Konferens om arbetskraftsinvandring

Konferensen var ett samarrangemang mellan GDISC och projektet Ny väg in där Global utmaning ingår.

I slutet av förra veckan stod svenska Migrationsverket värd för årets sista GDISC-konferens. Under två dagar möttes tjänstemän från elva europeiska länder för att diskutera den demografiska utmaning som Europa står inför och hur den kan lösas med hjälp av en öppnare arbetskraftsinvandring.
Ämnet för konferensen var projekt Ny väg in, som syftar till att undersöka migranters drivkrafter för att komma till Sverige och hur det svenska migrationssystemet svarar upp mot deras behov. Syftet var att sprida projektets tankar till andra EU-länder.

— En del av framtidens utmaning är att byta perspektiv och se migration som en möjlighet där vi skapar en win-win-situation för dem som väljer att komma till oss. Där vi ändrar fokus från kontroll till service. Frågan är inte vilka migranter vi vill ha, utan vilka migranter vi kan få, sade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson, som ledde konferensen.

Demografisk utmaning


Den före detta migrationsministern och nuvarande styrelsemedlemmen på Global Utmaning Jan O Karlsson var en av flera talare på konferensen. Han talade om den utmaning som EU och resten av världen står inför med en åldrande och minskande befolkning.

Han menar att arbetskraftsinvandringen är ett viktigt sätt för att öka den arbetande delen av befolkningen i Sverige och Europa. Det innebär enligt Jan O Karlsson att migrationspolitiken och migrationsmyndigheterna i Europa behöver ändra perspektiv från kontroll till service för att attrahera arbetstagare.

Viktiga informationskanaler för migranter


Lisa Pelling från projekt Ny väg in och tankesmedjan Global Utmaning presenterade projektet Ny väg in. Projektets intervjustudie med 45 irakiska migranter visar att de viktigaste informationskanaler som migranter använder för att skaffa information inför sin resa är sociala nätverk som redan finns i Sverige, mäklare som migranten möter på vägen och TV-kanaler.

Viktigt med korrekt information


Mötet hade också en paneldiskussion som kretsade kring hur Europa kan attrahera arbetskraftsinvandrare och skapa ett öppnare system. En av de utmaningar paneldeltagarna såg var hur vi från Europa ska nå ut med korrekt information till migranter, i deras ursprungsländer, för att återta informationsinitiativet från oseriösa mäklare och smugglare. Ett ökat samarbete mellan mottagarländer och ursprungsländer för att nå ut med information samt vikten att tänka nytt när det gäller att nå ut med information pekades ut som viktiga faktorer.

Panelen som bland annat diskuterade hur vi kan underlätta för arbetskraftsinvandring och skapa ett öppnare system.

På plats fanns även en representant från de kanadensiska migrationsmyndigheterna. Hon poängterade att Kanada ser arbetskraftsinvandring som en förutsättning för sin framtida ekonomiska utveckling. Hon berättade att Kanada i närtid kommer införa ett system som underlättar för arbetsgivare att få tag på rätt kompetens vid rätt tid. Det nya systemet innebär bland annat att man kommer att ha en "rekryteringsbank" med tredjelandsmedborgare där arbetsgivare kan hitta personer som de kan välja att rekrytera.

Utgå från individens behov


Konferensen avslutades med tre workshoppar där mindre grupper diskuterade frågor om framtidens migration, att förstå migranters drivkrafter och nå ut med information. Grupperna kom fram till att framtidens migration borde utgå mer från individens behov, det handlar om att skapa attraktiva paket för att attrahera framtida arbetskraft. Utifrån analyser av migranternas behov och kontaktvägar samt genom att olika länder samarbetar kan Sverige nå ut med information på ett effektivare sätt.

Läs mer om Ny väg in

Läs mer om GDISC

Sidan senast uppdaterad: 2013-01-11