Idag letar vi skribenter i följande ämnen:

Män som näthatar kvinnor

Hatmail och hatkommentarer på facebook och på mediesajter skrivs ofta av män och riktas ofta mot kvinnor. Vad kan man göra åt detta problem? Läs (6) Skriv

Moderaternas flyktingpolitik

Moderaterna signalerar ett skifte till en mer restriktiv flyktingpolitik, Läs (4) Skriv

Yohio

Varför är Yohio så stor hos unga pojkar? Läs (1) Skriv

Antivetenskap på högskola

Olle Häggström om Antivetenskap på högskola

Varför vill Södertörns högskola ha en vetenskapsfientlig rektor?

Styrelsen för Södertörns högskola har till regeringen föreslagit att som deras nya rektor tillsätta en person med dokumenterat vetenskapsfientlig kunskapssyn. Sören Holst, doktor i teoretisk fysik, och Olle Häggström, professor i matematisk statistik, undrar varför.


Om författaren

Sören Holst är doktor i teoretisk fysik vid Stockholms universitet. Olle Häggström är professor i matematisk statistik vid Chalmers tekniska högskola.

Styrelsen för Södertörns högskola har nyligen föreslagit Moira von Wright som ny rektor. Vi finner detta anmärkningsvärt med tanke på den kunskapssyn hon tidigare gett uttryck för. Går det an att en rektor för en svensk högskola har vilka grumliga idéer kring vetenskap som helst?

Von Wrights rapport "Genus och text" från 1998 (tillgänglig på Skolverkets webbsidor) behandlar den angelägna frågan om varför flickor är så starkt underrepresenterade i fysikstudier. Hon studerar några läroböcker i fysik för gymnasiet och kommer fram till att problemet till stor del ligger i själva fysikämnets karaktär. Flera av böckerna strävar nämligen efter att slå fast vad som är sant och vad som inte är det. De förmedlar budskapet att "fysik handlar om det objektiva, det som höjer sig bortom känsla och mänskligt liv". Detta menar von Wright strider mot kraven på en jämställd text:

"Påbjudandet av snäv kunskap med en given mening är inte förenligt med skolans jämställdhetssträvanden."

Hon rekommenderar därför förändringar av läroplanen:

"En genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort."

Kort sagt: Von Wright menar att lösningen på problemet med att få fler flickor intresserade för fysik är att helt enkelt ändra på ämnet fysik - att låta det handla om någonting annat än vad det gör!

Hur når hon då fram till denna radikala slutsats?

Rapporten utgår från en uppfattning om flickors och pojkars olika lärandestilar. Pojkars lärande sägs vara "särskiljande" medan flickors benämns "förenande". Det särskiljande lärandet karaktäriseras av logik, argumentation och analys - aktiviteter som brukar uppfattas som manliga. Det förenande lärandet, däremot, söker förankring i den egna erfarenheten och vardagen, samt sägs spegla ett intresse för kommunikation och relationer - traditionellt kvinnliga egenskaper. (För oss framstår denna karaktäristik som både oseriös och sexistisk. Von Wright anser sig dock ha stöd för den i litteraturen.)

Von Wright finner i sin studie att läroböcker i fysik framhäver logik och argumentation som överlägsna metoder när det gäller att nå fram till kunskap, alltså just de aspekter som hon anser karaktäriserar pojkars lärande. Mer allmänt menar hon att naturvetenskapens sanningsanspråk och reduktionistiska förhållningssätt stämmer mer med den manliga kunskapsstilen än med den kvinnliga. På så vis missgynnas flickor inom fysikämnet.

I rapporten ges flera konkreta exempel på hur detta tänks gå till.

En av de studerade läroböckerna nämner, i samband med att regnbågen förklaras, föreställningen inom folktron att det finns en skatt vid regnbågens slut. Denna föreställning förutsätter förstås att regnbågen finns på en bestämd plats. Till von Wrights förfäran påpekar läroboken ifråga att så inte är fallet: regnbågen syns i en viss riktning, men den har ingen bestämd position. Hon förklarar harmset:

"När författarna uttalar sig förringande om regnbågen, och endast godkänner ett 'objektivt vetande' om den, förringar man [...] sagan och tusenårig levnadsvisdom."

Än märkligare är hennes upprördhet över att en lärobok avfärdar astrologi som ovetenskap. Hon menar att detta avfärdande på samma gång blir ett avfärdande av "vardagstänkadet" och att det på så vis kan påverka flickors fysikintresse negativt.

För oss framstår resonemanget inte bara som långsökt, utan som direkt fördomsfullt.

Von Wright summerar sin analys:

"Slutsatsen [...] blir att läromedlen i fysik otvivelaktigt värderar det som traditionellt tillskrivs manligt genus högre än kvinnligt genus, att naturvetenskaplig kunskap framställs som sannare och riktigare än andra kunskapsformer [...]. Och att texterna därför på ett symboliskt plan i hög grad bidrar till återskapandet av de orättvisor som jämställdhetssträvandena försöker att råda bot på."

Vi instämmer i von Wrights strävan efter ett jämställt samhälle. För oss innebär detta ett samhälle där varken barn eller vuxna begränsas i sina handlingar och livsval av stereotypa uppfattningar om manligt och kvinnligt. Von Wright anklagar fysiken och fysikläromedlen för att återskapa samhällets könsnormer. Men i själva verket underblåser hon dem själv: i stället för att motverka fördomarna kring kön, önskar hon anpassa fysiken efter dem. Förutom den bakvända jämställdhetslogiken speglar resonemanget en orimlig syn på vetenskap - en sanningsrelativism där ideologin tillåts bestämma det faktiska kunskapsinnehållet.

Inom den akademiska världen är det lyckligtvis tillåtet att ha fel. Och att ändra sig när man blir varse sina misstag. Måhända har von Wright ändrat uppfattning sedan hon skrev rapporten. I så fall borde hon deklarera detta innan hon eventuellt tillträder posten som rektor på Södertörns högskola. Annars uppstår en märklig situation, med en uttalat vetenskapsfientlig rektor för ett svenskt lärosäte.

Det vore också intressant att höra hur styrelsen för Södertörns högskola motiverar sitt beslut att föreslå von Wright till rektorsämbetet. Menar man att en sanningsrelativistisk inställning är i sin ordning när det gäller den egna högskolans främsta företrädare?

SÖREN HOLST

Trackback URL: http://www.newsmill.se/trackback/16294

181 kommentarer I kommentarsfältet har kommentatorn juridiskt ansvar för sina inlägg.

Man kan inte annat än förundras har hon månne tidigare varit ansvarig förgrundskolan, det skulle i vart fall förklara det stora kunskapstapp som varit bland elever de senaste 10 talet år. Kan allt än mer fundera på vad genus har med vetenskap att göra låter mer politik av känt vänstersnitt man får väl se när vi får statliga organ för genuskontroll...

Permalänk | Anmäl #1 hmm, 2010-01-07, 16:23

Inom de vetenskapliga ämnena så finns det egentligen bara en inriktning som är svart eller vit, rätt eller fel...och det är fysik. Inom kemin så är det lite mer "flummigt" (hihi) då man sällan får antingen det ena eller det andra utan en blandning. Inom fysiken går man ner på så liten nivå att det blir antingen eller.

Att ta bort logik från fysik är som artikelförfattarna skriver att ta bort allt vad fysiken handlar om. Fysik ÄR logik.

Men i Sverige är det politiker som styr, allt. Det är politiker som dömer i Tingsrätt och Hovrätt, det är politiker som utser nämndemän, det är politiker som bestämmer vilka som ska bli landshövdingar/chefer för statliga organ (och media indirekt), som bestämmer budget för högskolor och så vidare. Sverige är det mest jämställda landet på planeten, men tyvärr har det inneburit...ja, enklaste sättet att säga det är:
Mona Sahlin, Gudrun Schyman, Maud Olofsson, Leila Freivalds...osv

Låt vetenskapsmän (och -kvinnor) bestämma över vetenskapen och dra ner på politikers makt (då de är idioter). Jämför Nobelprisen, fredspriset delas ut av politiker, kemi/fysik/medicin delas ut efter att en mängd forskare fått uttala sig. Fredspriset är ett större skämt än Peter Eriksson, de vetenskapliga priserna har väldigt bra rykte.

Dags för en lagändring: gör åter igen politiker ansvariga för det de gör som politiker. Jag vet att det inte finns en chans att 7-klövern kommer tillåta det, men det är ändå en bra idé.

Permalänk | Anmäl #2 Illwill, 2010-01-07, 16:31

Tack för en bra artikel. Alltid skönt att höra när människor slår vakt om den vetenskapliga metoden, dess resultat och dess separation från politik, religion och andra tillfälligheter.

Permalänk | Anmäl #3 Aloace, 2010-01-07, 16:53

...att underminera flickors (och pojkars) fysikkunskaper är ingen lösning på jämställdhetsproblem.

Måhända har von Wright ändrat uppfattning sedan hon skrev rapporten.
Hoppas, hoppas.

Permalänk | Anmäl #4 Cecilia, 2010-01-07, 17:05

"Det vore också intressant att höra hur styrelsen för Södertörns högskola motiverar sitt beslut att föreslå von Wright till rektorsämbetet. "

Dom är väl kompisar? Svårare än så är det väl inte. Många av dom i styrelsen (politiker, som vanligt utan högre utbildning) antar jag).

Artiklenvisar ju också vilket trams så kallad "genusforskning" är. Snarat en korsning mellan religon och politik. Kul, kanske, men inget som har på ett univeritet eööer högskola att göra.

Permalänk | Anmäl #5 Leif D, 2010-01-07, 17:07

Först kunde man tro att beskrivningen av Moira von Wright var direkt tagen ur Blandaren. Vi skrattade högt min man och jag när vi läste Holsts och Häggströms artikel. Så absurt och komiskt - skildringen av Moira von Wright.

Men egentligen visste vi båda från början av skrattsalvan, att det här är på allvar. Det här är inte Blandaren. Det här är verkligheten, den verklighet som den socialdemokratiska skolan nu realiserat.

Jag och min man tog studenten i den gamla sk kunskapsskolan på gymnasiets reallinje. Vi läste alltså gymnasits fysik en gång i tiden. Inte särskilt märkvärdigt, men vi fick ju anstränga oss, delta i fysiklaborationer, prov och göra hemläxan. Både pojkar och flickor. Ingen skillnad.

Moira von Wright visar prov på en okunskap och omdömeslöshet som är fatal - som föreslagen rektor vid en högskola.
Om Holsts och Häggströms beskrivning stämmer saknar hon elementära kunskaper i fysik och kan rimligen inte uttala sig om ämnet. Dessutom saknar hon förmåga till kritiskt tänkande och tycks lyckligt ovetandes om vetenskaps- och kunskapsteorins fundamenta.

Våra nya högskolestudenter förtjänar en mer kompetent och omdömesgill rektor.

Permalänk | Anmäl #6 Stina, 2010-01-07, 17:08

Som tur är väljer studenter numera högskola mycket mer kritiskt. Det finns rankningar som inte existerade för bara några år sedan. Jag vet inte om von Wright är ett bra val eller inte, men är hon en dålig rektor kommer det att vara självmarkerande, åtminstone i viss utsträckning.

Permalänk | Anmäl #7 Larsson Anders, 2010-01-07, 17:12

Det verkar i alla fall inte finnas några väsentliga skillnader i matematikförståelsen mellan flickor och pojkar: http://www.scientificamerican.com/podcast/episode.cfm?id=no-gender-gap-i...

Permalänk | Anmäl #8 Erik Svensson, Göteborg, 2010-01-07, 17:56

Jaja... Södertörns "högskola" är ett sådant där sossepåfund. Synd om de studenter som kommer att sorteras bort då de söker arbete redan på "Södertörns högskola". Ingen tar den på allvar.

Permalänk | Anmäl #9 surgubben, 2010-01-07, 18:27

Tydligen kan man göra vad som helst för att uppfylla kvoten av kvinnliga rektorer och chefer samt för att ge genusmaffian tillgång till centrala jobb och anslag.

Om vi inte får bort genuspatrasket ur skolor, organisationer och företag illa fort kommer Sverige att orsakas obotlig skada för all framtid.

Det är inte bara den direkta kostnaden för deras löner, arvoden och anslag det gäller, nej de för in en vanvettig byråkrati som bromsar och stoppar den riktiga verksamheten. Vad kostar det per år i minskad effektivitet? I skola och på dagis håller genuspedagogerna på att förstöra våra barn, bland annat genom att ta bort "könsförstärkande leksaker" som gungor och sandlådor etc.

Grunden för "Genusvetenskapen" är att kön endast är en social konstruktion, att det inte finns några egentliga skillnader mellan kvinnor och män. Detta är en ideologisk ståndpunkt som helt saknar bevis eller stöd i vetenskap. Tvärtom är det så att ju mer det forskas på könsskillnader dess mer kommer det fram att män och kvinnor fungerar i grunden olika. Se särskilt modern hjärnforskning.

Läs mer på Tanja Bergkvists utmärkta (om än lite raljerande) blogg:
http://tanjabergkvist.wordpress.com/

Ronja Rövardotter

Permalänk | Anmäl #10 Ronja Rövardotter, 2010-01-07, 18:49

Hon måste ha blandat ihop gravitation med graviditet. Nej, det finns säkert många andra kompetenta kvinnor till den posten, om det nu är så att det måste vara en kvinna.

Permalänk | Anmäl #12 Johan Edin, 2010-01-07, 19:45

"Ronja Rövardotter",

"Grunden för "Genusvetenskapen" är att kön endast är en social konstruktion, att det inte finns några egentliga skillnader mellan kvinnor och män."

Fel. Naturligtvis finns det biologiska skillnader mellan män och kvinnor men könsrollerna i samhället är definitivt socialt konstruerade. Varför har vi annars olika könsroller i olika kulturer?

"I skola och på dagis håller genuspedagogerna på att förstöra våra barn, bland annat genom att ta bort "könsförstärkande leksaker" som gungor och sandlådor etc."

Haha, källa på att ondskefulla genuspedagoger inte låter barnen gunga och leka i sandlåda, tack? Själv hade jag jättegärna haft en genuspedagog på dagis när jag var liten som kunde förklarat att det faktiskt var helt okej att leka med actionfigurer även om man är tjej. Istället fick jag skämmas för det.

Permalänk | Anmäl #13 Jessica L, 2010-01-07, 20:23

Dr. Holst och professor Häggström: Ni har min odelade sympati, empati och beundran. Även mitt helhjärtade stöd.

Efter den mycket radikala och negativa förändring som skett i det intellektuella klimatet i västvärlden (bl.a. Sverige) som en följd av det vetenskapliga sotmoln som rivits upp av genusforskare och nu skymmer det vetenskapliga ljuset, är ni (och även jag själv) att betrakta som utrotningshotade pre-genus dinosaurier såvida vi inte allesammans i den tekniskt-naturvetenskapliga fållan omedelbart sluter samman och resolut sätter ned foten NU.

Det finns väl knappast någon nu levande människa som inte tycker att jämställdhet (i bemärkelsen lika möjligheter och fria individuella val) är bra och självklart. Men det har sedan länge upphört att handla om det. Nu är bara det råa ohämmade begäret efter politisk makt kvar. Makten över folket ytterst. Och makten över den offentliga skattkistan.

Genusvetenskap är en främmande och inkompatibel vävnad i vetenskapskroppen, och bör därmed stötas bort av vetenskapskroppens immunförsvar för att den helt enkelt hotar dess hela existens.

Svaret på er retoriska fråga "Varför" är helt enkel att 1:a, 2:a och ännu mer 3:e statsmakten är redan totalt genomsyrade av dessa människor. Det sista maktfäste som med någon kraft skulle kunna göra en motattack är den vetenskapliga världen - särskilt den naturvetenskapliga. Därför blir det viktigt att ifrågasätta alla vetenskaper som talar om logik, gör anspråk på sanningar, eller följer nån slags rimlig metodik där man t.ex. tycker det är sunt att mha experiment försöka motbevisa sina ansatser.

Att ni reagerar på detta tyder på att immunförsvaret i vetenskapskroppen ännu inte helt dövats av ideologiskt färgade anslagsutlysningar och hot om utfrysning av genusdissidenter, eller den förrädiska tanken att "det drabbar nog inte mig".

Ni slipper nog tyvärr inte undan er nya chef. Dessutom kan ni nog räkna med "samarbetssvårigheter" på ett eller annat sätt framöver. Immunförsvaret måste nämligen slås ut helt för att den främmande vävnaden ska kunna fästa helt vid värdkroppen.

Sorry för neggovibbarna, men jag är känd för en lätt brist på framtidsoptimism i mina kommentarer på Tanja Bergkvists Blog http://tanjabergkvist.wordpress.com vilken rekommenderas starkt för alla oroade naturvetare.

Lycka till!

Permalänk | Anmäl #14 Dr. Jonsson, 2010-01-07, 20:39

Missa för allt i världen inte matematikern Tanja Bergkvists blogg! Signaturen Ronja Rövardotter #10 har länken.

Permalänk | Anmäl #15 Erik W, 2010-01-07, 20:42

Detta var ju intressant! Ska försöka hinna blogga om det så snart jag kan! Olle - stå på er! Kul med andra kollegor som också är i farten :-)

Ronja Rövardotter, Dr Jonsson och Erik - tack för PR! Tipsa gärna om sådana här artiklar på min blogg också - jag kan inte scanna av hela internet varje dag även om jag försöker ;-)

Hittade hit pga ni tipsat om min blogg och det kommit besökare härifrån!

Permalänk | Anmäl #16 Tanja B, 2010-01-07, 21:06

Detta var ju intressant! Ska försöka hinna blogga om det så snart jag kan! Olle - stå på er! Kul med andra kollegor som också är i farten :-)

Ronja Rövardotter, Dr Jonsson och Erik - tack för PR! Tipsa gärna om sådana här artiklar på min blogg också - jag kan inte scanna av hela internet varje dag även om jag försöker ;-)

Hittade hit pga ni tipsat om min blogg och det kommit besökare härifrån!

Permalänk | Anmäl #17 Tanja B, 2010-01-07, 21:08

Södertörns Högskolas förhållningssätt till naturvetenskap är att den skall bort från kursplanen, så vad spelar det för roll vilken kunskapssyn rektor har i förhållande till fysik?
På ett vridet sätt har hon en poäng för vad har SöH för nytta av en konventionell kunskapssyn när de förvägrats universitetsstatus?

Permalänk | Anmäl #18 Ricky Tarr, 2010-01-07, 21:17

Jag har ju lyckats integrera genusvansinne med fysik i min vetenskapliga ansats till förståelse:

http://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/03/15/en-vetenskaplig-ansats-ti...

Kanske jag kan bli fysik-genus-kommunikatörs-pilot-instruktörs-matematik-förändrare på Södertörn? :-)

Permalänk | Anmäl #19 Tanja B, 2010-01-07, 21:26

Jag har ju lyckats integrera genusvansinne med fysik i min vetenskapliga ansats till förståelse:

http://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/03/15/en-vetenskaplig-ansats-ti...

Kanske jag kan bli fysik-genus-kommunikatörs-pilot-instruktörs-matematik-förändrare på Södertörn? :-)

Permalänk | Anmäl #20 Tanja B, 2010-01-07, 21:28

Kvotering går före kompetens, det är väl inte första gången.

Det finns en artikel i Metro idag om att Sverige tappat i välfärd och rikedom etc, det går sas bara utför. Någon som är förvånad?

Permalänk | Anmäl #21 BluePrint, 2010-01-07, 21:27

Hahaha! Om fem tio år, eller redan idag kommer hennes ideer användas som exempel på ett genustänkande som helt spårat ur. Jag tror inte det är sant när jag läser texten. Hahaha, roligt läsning.

Permalänk | Anmäl #24 Bob, 2010-01-07, 22:54

Jag tycker att det är mycket oroande att hon mycket medvetet vill ersätta kunskapsstoff med politik.
Genuspolitik handlar inte om kunskapssyn, eller att premiera "kvinnliga tankemönster". Att "premiera kvinnliga tankemönster" (eller vad hon syftar på, det jag läst av henne är tämligen grumligt uttryckt och lika grumligt tänkt) är att cementera fördomar och ojämlikhet. Sann jämlikhetsträvan i utbildning är att ge samma krav, samma bedömning och samma stöd, eller om det behöves extra stöd till de som så behöver, för att alla skall kunna tillgodogöra sig stoffet. Inte att ändra stoff.

Permalänk | Anmäl #27 Mattias W., 2010-01-07, 23:09

Nu har inte jag läst genusteori men jag har läst att det är dåligt att vara uppdelad på kön och att man kan byta kön bara man tänker att man vill det tillräckligt intensivt (Butler). Det är motsatsen till Moira von Wrights ideer. Prilligt hur som helst och har mer släktskap med New Age-flum än någon slags forskningskunskap.

Permalänk | Anmäl #28 Rollof, 2010-01-07, 23:19

Bra att du är skeptisk Olle H! Nästa steg är att göra likaledes med CO2-hysterin. ;-)

Mycket bra artikel!

Permalänk | Anmäl #30 Olaus Petri, 2010-01-07, 23:58

#31 Erik S

Snälla snälla Erik vi kan väl ta ditt i en annan artikel och koncentrera oss på det här med den här rektorn som inte borde blir rektor.
Vi lovar att vi ska svara på alla frågor du ställer bara du är just och håller dig till ämnet här.

Permalänk | Anmäl #33 Alice, 2010-01-08, 00:24

Ingen har kommenterat mitt inlägg om vad genusvetenskap är..hade väl inte väntat mig det egentligen...vem behöver kunskap när man kan ägna sig åt att bashing?

Permalänk | Anmäl #36 Jessica L, 2010-01-08, 01:06

Återigen ser vi exempel på hur feminismen står på astrologins sida.

Permalänk | Anmäl #37 Mats Forssblad, 2010-01-08, 04:57

#13 Jessica L, 2010-01-07, 20:23

Hej Jessica.
Jag förstår att du har svårt att tro att det är så illa ställt som det är. Som du ser i artikeln ovan har genusaktivisterna passerat alla rimlighetens gränser för länge sedan. Om du är ärligt intresserad får du börja läsa in dig. Tanjas blogg som jag tipsade om ovan är bra för hon har samlat väldigt mycket material i form av utredningar, forskningsrapporter, ansökningar om anslag etc. från genushåll. Där kan man läsa med deras egna ord hur dom tänker sig förändra sverige och genom att påverka våra barn skapa den nya människan. Du kan även söka på Google på till exempel genus+dagis+lek och se vad du får fram.

Här får du två länkar att börja med:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/skogslek-gor-barn-jamlika-1.789783
http://parstrom.wordpress.com/2008/10/27/genus-trams-pa-dagis-vill-avska...

Angående könsroller har vi människor, liksom alla däggdjur och förmodligen andra djur, tämligen tydliga könsroller sedan åtminstone några hundra tusen år tillbaka. Visst, det kan skilja lite i olika kulturer men grunden är densamma. Det går inte att hitta någon kultur, nuvarande eller historisk i människans historia utan könsroller som är uppbyggda på ungefär samma grund.

Det som nu sker i "genuslandet" Sverige är något helt nytt i mänsklighetens historia, att alla kan göra allt och inga skillnader finns. Alla kan bli bradndmän, gruvarbetare, fysiker och barnskötare och utföra jobbet lika bra.

Värst har våra barn det i dagis och skola. De är så små och försvarslösa. Därför är det mycket illa att de (särskilt pojkarna) inte får utvecklas efter eget intresse och lust utan skall styras av dessa, som du skriver, ondskefulla genuspedagoger med sin människofientliga ideologi.

I övrigt beklagar jag att du inte vågade leka med actionfigurer när du var litet. Hoppas du gör det nu! Det är aldrig försent att skaffa sig en lycklig barndom.

Roja Rövardotter

Permalänk | Anmäl #39 Ronja Rövardotter, 2010-01-08, 08:27

En bra och skrämmande artikel som än en gång visar att man i stort sett kan dra likhetstecken mellan genusvetenskap och pseudovetenskap.

Det är dock förvånande att se Sören Holst som medförfattare. Om jag inte minns fel så skrev han en artikel i Humanisten 2008 som snarare hyllade modern feminism och genusvetenskap. Förhoppningsvis har han helt enkelt ändrat ståndpunkt.

Permalänk | Anmäl #40 Andreas Dahlin, 2010-01-08, 09:15

Det blir inte den förste vetenskapsfientlige rektorn vid en svensk högskola! Som tur är försvann han snabbt men inte på grund av detta.

Permalänk | Anmäl #41 Sven Svensson, 2010-01-08, 09:27

ojojoj...vet inte riktigt vad man skriva om denna genusgrej.
Nu är inte ens fysiken, det absoluta fri från flum. Det är ok att tillsätta lite new age-parametrar i ekvationerna, då blir de mer verklighetstrogna.
Detta visar att det är tur att genusreligionen tillkom först efter att de flesta av oss hade nått lite högre på evoulutionsskalan. Annars skulle vi sitta kvar i ett annorulunda förmedeltida tänkande fortfarande. Precis som dessa vänstermänniskor strävar efter.

Permalänk | Anmäl #42 suka, 2010-01-08, 09:43

Hej Andreas Dahlin!

Om du läser om artikeln i Humanisten, som du hänvisar till, (http://www.humanisten.se/lasartikel.php?id=76/) kommer du upptäcka att det inte finns någon motsättning.

Det är nämligen möjligt att både försvara vetenskapen mot sanningsrelativism och att erkänna den förödande roll som könsnormer spelar i vårt samhälle. Att vara blind för de senare är lika världsfrånvänt som att hävda att allt bara är konstruktioner.

Permalänk | Anmäl #43 Sören Holst, 2010-01-08, 10:21

Det här är ju helt sjukt! S.k. genusvetenskap verkar ju vara rena cancern i samhällskroppen. Trist, när det nog egentligen skulle kunna vara rätt bra. Om de bara först och främst kastade bort allt postmodernistiskt flum, och började tillämpa riktiga vetenskapliga metoder där slutsatserna kommer efter experiment och observationer.

Sören, du kanske kommer ihåg mig från Fysikum? Hej iaf. Och på dem igen!

Permalänk | Anmäl #44 Lennart Widlund, fil dr i teor. fysik, 2010-01-08, 10:28

Jag har inte läst Moira von Wright, men om artikelförfattarna har rätt så är hennes kvinnosyn skrämmande. Menar hon att kvinnor inte kan tänka logiskt?

Som teknisk fysiker vill jag genast sätta Moira och andra humflummare i en logik-bootcamp. Börja med grundläggande mekanik - med vilken hastighet dimper din astrologibok i backen om du släpper den från 10 meters höjd? Du kan approximera g till 10 m/s^2 och definitivt bortse från genus på den som släpper boken.

Permalänk | Anmäl #45 Therese Gustafsson, 2010-01-08, 10:44

Lennart Widlund skrev:
"Det här är ju helt sjukt! S.k. genusvetenskap verkar ju vara rena cancern i samhällskroppen. Trist, när det nog egentligen skulle kunna vara rätt bra. Om de bara först och främst kastade bort allt postmodernistiskt flum, och började tillämpa riktiga vetenskapliga metoder där slutsatserna kommer efter experiment och observationer."

Håller inte med om att det är cancer, däremot om resten av ditt inlägg:
Det blir ruskigt jobbigt om genusvetenskapen ska bestå av i huvudsak relativism, strukturalism, hermeneutik, postmodernism (redovisar dessa författare källorna till sina påståenden och argument?),
och tränga undan t ex konkret empiri i form av statistiska analyser.

Permalänk | Anmäl #46 Cecilia, 2010-01-08, 10:49

Jessica L:

"Fel. Naturligtvis finns det biologiska skillnader mellan män och kvinnor men könsrollerna i samhället är definitivt socialt konstruerade. Varför har vi annars olika könsroller i olika kulturer?"

Fel, Könsrollerna är evolutionära produkter, inte sociala konstruktioner med det kommer inte din professor eller lärare att berätta för dig såklart. Lögnerna i detta fält började redan när Margaret Mead reste till Borneo och återkom med fabrikationer.
Mead var elev till Franz Boas och med den uttryckliga instruktionen att attackera Darwin. De flesta genusvetare vet själva inte ens de bara är politiska redskap för attacker på Darwin för de har ingen som helst koll på historia i fältet.

"Haha, källa på att ondskefulla genuspedagoger inte låter barnen gunga och leka i sandlåda, tack?"

Källa: Genusforskaren Eva Ärlemalm-Hagsér i DN

"Klätterställningar, gungor, sandlådor och cyklar - den tillrättalagda miljön på förskolor kan förstärka könsroller och maktstrukturer hos barn"

http://www.dn.se/nyheter/sverige/skogslek-gor-barn-jamlika-1.789783

"Själv hade jag jättegärna haft en genuspedagog på dagis när jag var liten som kunde förklarat att det faktiskt var helt okej att leka med actionfigurer även om man är tjej. Istället fick jag skämmas för det."

Så nu skall du ha hämnd genom att tvinga alla med fel åsikt att skämmas istället? Moget beteende.

Permalänk | Anmäl #47 Aktivarum, 2010-01-08, 10:49

Detta är en del i den övergripande feministiska planen att dekonstruera det maskulina. Genuspedagogiken syftar till att maskulint beteende inte skall premieras utan tvärtom vara en belastning och på så vis göras oattraktivt.

Permalänk | Anmäl #48 Obstinat, 2010-01-08, 10:51

Södertörns högskola bör för en korrekt varudeklaration
kallas folkhögskola.

Permalänk | Anmäl #49 Lennart Deson, 2010-01-08, 10:50

Södertörns högskola, i vissa kretsar lite skämtsamt kallat "blatte-Harvard" är den skola där dom flesta antal ärenden med fuskande elever uppdagas varje år. Om man nu tillsätter en vetenskapsfientlig rektor med ambition att avskaffa allt sådant "svårt" som fysik så borde väl det gagna skolans rykte? Eftersom "det svåra" försvinner så kanske inte eleverna behöver fuska i den utsträckning som man hittills gjort?

Permalänk | Anmäl #50 Gustaf Janson, 2010-01-08, 11:09

Det är väl inte troligt att någon från högskolan träder till försvar för utnämningen. Vänsterlobbyn på högskolorna är på defensiven sedan en tid. Den idémässiga (s)-hegemonin finns inte längre kvar på samma sätt som tidigare. Den försvann någon gång runt 2005 då den kulminerade med "män är djur"-händelserna runt Irén v Wachenfelt. Göran Persson utnyttjade utnämningsmakten för att göra offentlig sektor helt (s)-dominerad enligt devisen: "näringslivet är borgarnas spelplan, den offentliga sektorn ska vara våran". Södertörns högskola kom att bli helt s-dominerad. Det är inga tillfälligheter att Sveriges Radio nästan alltid hämtar sina kommentatorer därifrån.

Men nu verkar det politiska stödet också svikta för genuspedagogerna. Mona Sahlin var den i Göran Perssons regeringen som mer än någon annan jobbade med kvinnofrågor, HBT, mångkulturalism och miljöfrågor. DO, JÄMO med fler kunde härja fritt: minns någon diskrimineringsanmälningarna på Stockholms Universitet?

Den som är lite observant kan lägga märke till att Mona Sahlin när hon och (s) nu går in i valrörelsen verkar ha distanserat sig helt från sin gamla kulturradikala agenda. Kanske medveten om att den inte går hem hos svenska folket. Till och med miljöfrågorna fick en undanskymd roll på partikongressen senast. Faktiskt tror jag även Mona Sahlin numera vill rikta sig till verklighetens folk. Nej -det blir nog lite tveksamt försvar för den här rektorsutnämningen. (s)-hegemonin är bruten och genusagendan verkar har sett sitt bäst-föredatum.

Permalänk | Anmäl #51 Lars Wetterström, 2010-01-08, 11:23

Obstinat,

Dekonstruera det maskulina och det feminina, möjligtvis, och låta människor leva utan just dessa två stereotyper och bedömas lite mer efter hur vi är som individer istället för hur väl vi relaterar till en drömbild av könen.

/ Per

Permalänk | Anmäl #52 Per Edman, 2010-01-08, 11:22

"Själv hade jag jättegärna haft en genuspedagog på dagis när jag var liten som kunde förklarat att det faktiskt var helt okej att leka med actionfigurer även om man är tjej. Istället fick jag skämmas för det."
Sa Jessica

Trodde att Aktionfigurlekar inte är tillåtet i genusmaffians ögon? Eller har jag fattat fel?

Permalänk | Anmäl #53 Alvin Stoltz, 2010-01-08, 11:28

Så det skulle i någon mening vara "mer kvinnligt" att tro att regnbågen slutar vid en viss punkt...? Och kanske rentav tro att det ligger något i de gamla sagorna om att det skulle finnas en skatt där...? Tänk om dessa påståenden hade kommit från en man :-)

Permalänk | Anmäl #54 Andreas, 2010-01-08, 11:35

Är det större chans att det finns en skatt där, om jag tror det? Isåfall är jag beredd att göra det.

Dessutom känner jag just nu för att 1+12 = 3....minst

Permalänk | Anmäl #55 Alvin Stoltz, 2010-01-08, 12:08

Är det större chans att det finns en skatt där, om jag tror det? Isåfall är jag beredd att göra det.

Dessutom känner jag just nu för att 1+12 = 3....minst

Permalänk | Anmäl #56 Alvin Stoltz, 2010-01-08, 12:08

Per Edman:

"Dekonstruera det maskulina och det feminina, möjligtvis, och låta människor leva utan just dessa två stereotyper"

Människor kan inte leva utan stereotyper, dekonstruktion kan med tvång och förhandsuppsatta regler skapa nya stereotyper men INGEN kan avskaffa stereotyper. Att hävda man kan det kallas storhetsvansinne och saknar EMPIRISKA belägg.

Däremot visar World Values Survey kulturradikal dekonstruktion skapar betydligt olyckligare kvinnor men för att bry sig om det måste man faktisk bry sig om de grupper (kvinnor) man säger sig kämpa för.

"och bedömas lite mer efter hur vi är som individer istället för hur väl vi relaterar till en drömbild av könen."

Att tro vi kan bedömas som individer helt utan reltion till verkligheten saknar helt EMPIRISKA belägg. Det finns helt enkelt inga bevis. Du kan lika gärna säga genuspedagoger kan ge människan vingar du låter dem säga vad fan som helst utan att bevisa det. De skall i teorin skapa lyckligare människor, vi har mer olyckliga människor än vi hade innan de ens fanns.

Genuspedagoger har grönt ljus för att hitta på vilka lögner de vill, ingen undersöker om vad de säger är sant. Teorin och ideologi är allt vad det är. Enligt genuspedagoger är kvinnor bättre ledare än män, smartare än män, med sociala än män och allt detta beror på att vi uppfostrar kvinnor bättre än män.

I verkligheten vinner inte kvinnor mot män på någon av dessa aktiviteter. Vi skall alltså härma personer på basis av överlägsenhet som inte ens existerar i praktiken - det är vad genusvetare säger.

Det är ungefär som att säga Usain Bolt måste lära sig hur man springer fort eftersom han enligt teorin är underlägsen de personer han springer fortare än och vi skall inte lita på våra ögon, vi skall låta genusvetare kora segraren på 100 meter.

Permalänk | Anmäl #57 Aktivarum, 2010-01-08, 12:45

... och jag som trodde att namnet von Wright förpliktigade till akademisk och vetenskaplig ärlighet (tänker givetvis på Georg Henrik).
Hoppas ärligen att Moira och Georg Henrik inte är släkt på något sätt !!

Permalänk | Anmäl #58 Christer, 2010-01-08, 13:07

Bra att nomineringen av den skandalösa nomineringen av Moira von Wvright påtalas. Samtidigt undrar jag hur det har kunnat gå så långt i utförsbacke med en statlig högskola i Stockholm.
Vad är det för aniintellektuella krafter som så framgångsrikt kunnat härja utan att någon auktoritet satt stopp?
Vad är det för personer som är ansvariga för hennes nominering?
Sätt dem vid skampålen!

Permalänk | Anmäl #59 Lena F, 2010-01-08, 13:32

Intressant att se hur starka känslor väcks som inte har att göra med artikeln att göra. Kommentatorer som har ens fundamental kunskap om vad genusvetenskap är saknas fullständigt.

Så låt oss ta det nu:
1. det biologiska könet är inte nödvändigtvis fixerat vid män eller kvinnor (hur konstigt det än kan låta). Den som anser det har inteuppenbarligen missat att det finns transsexuella och människor som lever i fel kön och därför byter kön. Detta biologska är ändå dock inte vad genusvetenskapen betonar, men vill man reflektera(?) lite så kan man börja där innan man går vidare och prata om könsroller.

2. Att könsroller är socialt konstruerade borde vara ytterst enkelt att ta till sig. Är man fortfarande tveksam och lite nyfiken kan man faktiskt ta en titt på hur olika kulturer ser på könsroller och då finner man enormt stora skillnader.

Slutligen, som civilingenjör som arbetat i gränssnittet mellan teknik och människa i stort sett hela min karriär, har min tjugoåriga yrkeserfarenhet visat hur tekniska system faktiskt också är starka kulturbärare och därmed också bärare av könsroller. Detta är till exempel ett av skälen att tekniska biståndsprojekt ofta förstärker bristande jämställdhet mellan könen.

Jag kan inte den här historien, Moira von Wright kanske har dragit vilda slutsatser, det har vi ju bara artikelförfattarnas ord på. Men jag kan ändå mycket väl förstå att fysikämnet kan och framförallt bör diskuteras i genustermer.

Permalänk | Anmäl #60 Utlandssvensk, 2010-01-08, 16:00

Kommentarsfältet är stängt på denna artikel.


annons:
annons:

Newsmill-bloggen

Newsmill till TV4 News

 Nyhetsbolaget, som bla producerar Nyheterna i TV4 och TV4 News tar över Newsmill. För våra ...

annons:
annons:

Om Newsmill

Newsmill är det första sociala mediet i Sverige som spinner kring nyheter och debatt. Vi publicerar varje dag olika personer med exklusiv kunskap om dagens viktiga händelser. Om du har egna erfarenheter av de frågor vi tar upp kan du omedelbart medverka i debatten. Newsmill är en del av TV4-gruppen.

 

Läs mer om Newsmill

Newsmill-bloggen

Newsmill till TV4 News

 Nyhetsbolaget, som bla producerar Nyheterna i TV4 och TV4 News tar över Newsmill. För våra ...

Vad är att Milla?

Millningen är ett sätt att kommentera med känslor. Du väljer ett ord eller ett namn som du vill mäta i opinionen och läsarna kommenterar genom att välja en av fyra känslolägen som representeras av fyra färger. Rött är arg, blått är glad, grön nyfiken och gult är uttråkad. Resultatet visas direkt och rubriken på artikeln färgas med den färg som de flesta väljer.


 
© 2008 Newsmill. All rights reserved.