Pravda natvrdo

Proč se židovský rabín omlouvá světu za komunismus a proč tento rabín nazval řádění sionistů v Izraeli holokaustem šesti milionů Palestinců?

Proč vznikla Al Kaida a její odnože?

Proč vznikla válka v Afganistánu a v Iráku?

Proč a za jakým účelem vznikl komunismus?

Na tyto a další palčivé otázky dneška najdete odpověď v následujících statích…

Za pravdu a spravedlnost – proti lžím a zločinům...

PRAVDA NATVRDO - aneb sionismus - podhoubí ve světové politice.- Snaha o ovládnutí světa. – Holokaust Palestinců. - Ovládání Ameriky sionisty, krytí zločinů v Palestině a vedení válek ve prospěch Izraele.

Americké a světové sdělovací prostředky v rukou sionistů.

Existuje množství dokladů z děl samotných Židů-antisionistů, pro následující tvrzení:

a) tak zvané „sionské protokoly“ nejsou žádným podvrhem, ale dokladem dlouhodobé snahy sionistů ovládnout lidstvo.

b) sionistické lobby v současnosti ovládá a usměrňuje v první řadě Ameriku (jejím prostřednictvím i částečně „západní“ státy) vlivem držení veškerého tisku, filmu, televize a dalších masových sdělovacích prostředků. Proto USA a její president se dopouštějí v zájmu Izraele přestupků, které by řádný mezinárodní soud musel odsoudit jako zločiny (např. nesčetná použití veta v OSN ke krytí nevídaných zločinů Izraele při genocidě 6 milionů Palestinců, nezákonné napadení Iráku a další.)

c) k proponovanému ovládnutí lidstva mělo v konečné fázi sionistům sloužit jimi vyvolané komunistické hnutí, s předpokladem zmocnění se vlád na celém světě (s předehrou „velké“ francouzské revoluce, přes Mardocheje (Marx), Bronsteina (Trocký) atd., za slepé pomoci zednářských loží).

d) základním důvodem a příčinou současných válek, terorismu a zabíjení, je jedině sionismus, jeho touha úplného „vyčistění“ Palestiny a zřízení „Velkého Izraele“ v oblasti několika států středního východu.

K objasňování uvedených tvrzení slouží převážně výňatky z knih a prohlášení židovských spisovatelů a intelektuálů, které si sionisté (z velké části nehebrejského původu) nemohou dovolit napadnout. Prvním takovým krátkým, ale všeobsahujícím úvodem, je prohlášení vrchního rabína Ortodoxní židovské obce ve Vídni, Moishe Arye Friedmana z roku 2004, které níže ve zkrácené verzi uvádíme (plné znění viz dále, str. 29).

Už asi 58 let se svět musí dívat na to, jak je arabské obyvatelstvo Palestiny likvidováno, připraveno o své sídelní oblasti, z velké části vyhnáno a krvavě pronásledováno státem apartheidu Izraelem. Palestinci přitom nemají šanci se bránit. Izrael vede vlastní holokaust proti Palestincům, na rozdíl od barbarství minulosti zcela veřejně před očima celého světa, což nemá v dějinách světa obdoby. Ale stejně jako nelze činit věřící Židy odpovědnými za činy od víry odpadlých bolševiků, komunistů atd. židovského původu, platí to i pro sionisty a Izrael. Je nám záhadou, proč mezinárodní společenství připouští likvidaci palestinských náboženských vůdců, zatímco tzv. rabíny státu Izrael, kteří stojí za všemi krvavými a teroristickými vojenskými akcemi slavnostně přijímají vlády světa i Vatikánu.

Vrchní rabín Židovské ortodoxní církve ve Vídni, Moishe Arye Friedman, v roce 2004 označil „sionisty jako bezbožné vrahy“ a užíval výraz „holokaust Palestinců“ .Svými výroky potvrdil vše, co bylo v záhlaví (bod a) až d) uvedeno.

Bohužel. ani prohlášení samotného židovského rabína neotřáslo světem!!! Bylo sionisty pro Góje „zameteno“ a útlak, zabíjení a hra s velmocemi i se světem pokračují nerušeně dál…

Poznámka: Ve světě jsou statisíce velmi věřících Židů, kteří bytostně odmítají sionismus a stát Izrael pokládají za jeho nejhorší plod. Jsou to na příklad stoupenci rabína ze Salmanu (jen v USA je jich asi 100000), rabínů Moše Berr Becha a Jizraele Weisse z New Yorku, rabína Moše Arye Friedmana z Rakouska a dalších. Sionismus (židovský nacionalismus) pokládají za dílo satanovo a ztělesnění nejhoršího, co mohlo židovský národ potkat. Všechna utrpení, včetně holokaustu a sebevražedných atentátů jsou pro ně Božím trestem za „sionistický hřích“. Proto veřejně pálí vlajky Izraele, anebo s Palestinci protestují proti sionismu – „rakovině na těle židovství“.

V dnešní době (2008) je na 4,5 milionů uprchlíků několika generací mimo Palestinu, které registruje OSN. Jen v Jordánsku jich je 1,8 milionu, v Libanonu a Sýrii necelý milion. Palestinskou tzv. autonomii (Gaza a západní břeh Jordánu), „spravovanou“ Izraelem, obývají asi 4 miliony osob.

Podle tisku z 15.5.08 si Palestinci připomněli u výročí vzniku Izraele (14.5.1948) svoji „nakbu“, neboli katastrofu. V několika měsících tehdy muselo odejít ze svých domovů přes 700 tisíc obyvatel (pak následovalo další a další vyhánění nebo přímo zabíjení). Nyní ještě po 60 letech je pásmo Gazy izolováno a těžko dostupné jak pro humanitární pracovníky, tak i novináře. V Izraeli slavil 60 let i president USA G. Bush. Ten totiž patří k tzv. „Křesťanským sionistům“, sekci přesvědčené podle bible, že než nastane druhý příchod „Spasitele“, musí celý Izrael patřit Židům a je nutné jej etnicky očistit od všech Palestinců! (Pozn. Byl to skvělý kousek sionistů podstrčit svoji „bibli“ křesťanské sektě, podle které musí být „Svatá země“ etnicky čistá)…. Bushova administrativa podporuje kontroverzní izraelský postoj vůči Palestincům a vykresluje se jako bojovník za svatou věc proti teroristům. Invaze do Iráku byla též z přesvědčení, že „armageddon“ bude rozpoután z Babylonu, tj. z Iráku… Lhaní a zkreslování zpráv v USA bije do očí: Koncem roku 2007 vyslovil profesor Marvin Karba z Harvardu názor, že USA potřebují odvážného soudce, který by zamezil situaci v médiích, způsobenou Bushovou administrativou, jež si protiústavně uzurpuje nezvyklá práva zasahovat prostřednictvím velkých mediálních společností, které skoupily hlavní televizní společnosti (sionisté), do zpravodajství a publicistiky.

Počátkem června 2008 začalo v řadách sionistů zděšení… Přes finanční a mediální pomoc presidentské kandidátce USA Hillary Clintonové, získal podporu demokratů černoch Barak Obama,, prosazující změnu politiky USA. – Jejich ovládání americké loutky je ohroženo…- Proto předseda vlády Izraele okamžitě přijel do USA přesvědčit Bushe o nekompromisním zničení iránského atomového průmyslu za jakoukoliv cenu, protože silný Irán by byl překážkou v dalších plánech Velkého Izraele v ovládání Středního východu… Jak to dopadne?? Nepřekonatelné těžkosti v Afganistánu (dle velícího generála je třeba osminásobného počtu vojsk) a v Iráku, za současných hospodářských potížích USA? – Napadne Izrael sám iránský atomový průmysl, jak to udělal před léty v Iráku??

Sionismus byl usnesením světové organizace OSN po 2. světové válce označen jako rasistická organizace. Desítky let trvalo sionistům pomocí peněz a politického nátlaku docílit zrušení této rasistické nálepky (až v roce 1990).

Jen v českých zemích před 2. světovou válkou(1938-39) vlastnili Židé (kteří tvořili l% obyvatel) asi 33% průmyslového a bankovního kapitálu! Promítněte obdobu jejich obrovského hospodářského a politického vlivu např. v Anglii nebo v Americe…

Je známo, že sionisté v USA ovládají veškerý tisk, rozhlas, televizi, film, ale i Kongres. Ovlivňují veřejné mínění lidí i politiků v zájmu Izraele, jeho podpory a vojensko – politického zajištění (spadá i válka v Iráku). Britský poslanec George Galloway před komisí amerického senátu v roce 2005 napadl americkou politickou reprezentaci, jako skupinu křesťanských fundamentalistů a sionistických aktivistů pod vedením válečníka George Bushe.

Velká francouzská revoluce, socialismus i komunismus, vyšly z dílen sionistů, pro jejich konečný cíl – ovládnutí světa…. Proto i velká část současného dění je způsobována skrytým ovlivňováním sionisty… - O tom jsou další řádky…

Genocida a holokaust Palestinců sionisty krátce po skončení 2. světové války (jak zabíjení a vyhánění Palestinců z jejich země nazval vrchní rabín Friedman) zůstává pro celý svět nesmazatelnou ostudou a dosud nepotrestaným a nevyšetřeným barbarským činem, který svojí krutostí a bezohledností lze porovnat s krutostí a vraždění Židů fašistickým Německem.

Navíc se toto kruté bezpráví dělo (i když zamaskovaně a se zamezeným přístupem svědků a publicity) po skončení nejstrašnější světové války (se starostmi o výživu, repatriaci, spoje atd.)

Bohužel také administrativa USA , nejsilnější poválečné mocnosti, byla nápomocna zamlčovat a skrývat události, které zasluhují konání mezinárodního soudu, jako se stalo v Norimberku po válce. Útlak a poroba zbytku Palestinců v nynějším Izraeli a znemožňování jejich samostatného a nezávislého státu v jejich vlastní zemi – tedy skrytá genocida – trvá, za pomoci USA dodnes! Všechno pak je příčinou vzniku odboje muslimského světa (včetně Al Kajdy) a svět nebude v klidu, dokud se případ Palestiny nevyřeší! (Dne 17. 5. 08 bylo zveřejněno oznámení dosud nepolapeného Usáma Bin Ladina, kde označuje osvobození palestinských území za hlavní cíl džihádu (svaté války) proti Západu a důvod útoku na USA 11. září 2001).

Pochybovačům, kteří stále nemohou uvěřit, že politici a obyvatelé USA jsou po léta zpracováváni sionistickými sdělovacími prostředky –rozhlasem, televizí, novinami, filmem – musí pravda svitnout pročtením knihy The Israel Lobby and US Foreign Policy ( Proizraelská lobby a americká zahraniční politiky), vydanou 2007 uznávanými profesory mezinárodních vztahů na předních amerických univerzitách, v níž lze se detailně dočíst tato základní tvrzení:

Proizraelská lobby prosazuje takovou politiku, jako kdyby byl Izrael 51. státem Unie.

Spojené státy poskytují Izraeli rozsáhlou pomoc a nekritickou podporu bez jakýchkoliv podmínek.

Síla a vliv proizraelské lobby znemožňuje řádnou diskusi o této politice.

Ta je v rozporu s americkým národním zájmem, ohrožuje bezpečnost USA, zhoršuje

její postavení ve světě, přičemž zároveň poškozuje také Izrael.

Silnou podporu této lobby poskytují též „křesťanští sionisté“ (včetně jejich vyznavače G. Bushe – viz dále v článcích).

Jak to bylo?

Po skončení 2. světové války ve 40. letech 20. století, provedli sionisté připravený a naplánovaný holokaust asi šesti milionů nevinných lidí – Palestinců, žijících pokojně po dva tisíce let v této své zemi. Sionisté ve snaze „vyčistit zemi“ začali bez milosti vraždit, vyhánět obyvatele z domovů a ze země a brát veškerý majetek.!! Všechno – vesnice, budovy a mrtvoly – bylo pak srovnáno buldozery… Němým pozůstatkem teroru a genocidy –ještě po 60 letech – jsou rozsáhlá utečenecká sídliště v zemích kolem Izraele (pokud se nepodařil útěk do vzdálenějších oblastí v Africe a ve světě).. Toto druhé největší svinstvo minulého století (po holokaustu stejného množství asi 6 milionů Židů nacisty) ale dosud nebylo potrestáno! Zabíjení a vyhnání nevinných lidí bylo plánovitě zamaskováno jak znemožněním přístupu kohokoliv, tak potlačením veškerých zpráv o tomto děsivém masakru. Genocidu Palestinců provedl (a dosud skrytě provádí) stát Izrael, prohlašující se za demokratický, a – světe div se- za tichého souhlasu USA, které se prohlašují za „největší demokracii na světě“. I teď jsou Palestinci zabíjeni po desítkách, což se ani nekomentuje, ale běda, zemře-li jediný sionista – to je celý svět „auf“! Pachatelem dokonale provedené a připravené genocidy v Palestině jsou samozřejmě sionisté. Jimi ovládaná světová a hlavně americká media po celá léta lžemi a zkreslováním skutečností, dovedla z ubožáků, vyhnanců a zotročených lidí, vytvořit opak pravdy. Dle letité propagandy jsou tito ubožáci atentátníci, a naopak jejich utlačovatelé, tyrani a vrazi, jsou těmi napadnutými… (Z utlačovaných sionistická propaganda udělala vrahy - a z vrahů naopak „demokraty“). Ještě dnes existuje dost žijících palestinských uprchlíků a svědků, aby mohla být podána žaloba před mezinárodním tribunálem a soudem v Haagu. K ní by se měla přiřadit genocida v Čečensku, obsazení Tibetu, válka v Iráku a další.. Dokud nedojde spravedlnosti, budou ve světě pokračovat ukrutnosti a zvěrstva (Afrika aj.).

Němci měli k likvidaci Židů čas celé roky… Ale sionisté se potřebovali Palestinců zbavit a likvidovat je urychleně, ihned, dokud svět byl po strašné válce v chaosu. Nemohli se zdržovat spalováním mrtvol, ale museli Palestince vyhnat hrozbou zabití a povraždit jen ty, kteří zůstali – staří, nemocní, ženy a děti. Ty pak postříleli nebo podřezali a naházeli do studní nebo hromadných hrobů a vše pak zplanýrovali… Tak přišlo o životy, majetek a o vlast, najednou asi šest milionů Palestinců – tolik, kolik Židů zahubil Hitlerův socialistický imperialismus.

Nacistické zločiny byly potrestány (Norimberk), zato sionistické zločiny zůstávají stále zakrývané – i když ještě miliony uprchlíků vyhnaných z vlastní země, jsou toho ještě dnes dostatečným důkazem!! To je pravá příčina 11. září v New Yorku, terorismu a současných válek. Uvědomuje si to svět???.

Úvodem :

Zrození každého vesmírného jedince, obdobně i zázrak zrození člověka, by nás mělo vést k pokoře, skromnosti a bratrství s lidmi, i k respektu ke všem ostatním tvorům .Lidstvo dnes potřebuje toleranci, vzájemné naslouchání a uznávání druhých, potřebuje vůli k řešení sporných otázek. Vždyť žádný vesmírný jedinec, žádný živý tvor, tedy ani člověk, nemá zásluhu na svém vzniku a na tom, do jakého prostředí a kam jeho život vstoupil... Nikdo z nás nemůže za to, že přišel do prostředí náboženského nebo politického fanatismu, či do prostředí dobra a ohledu ke druhým, nebo do blahobytu či bídy a utrpení.. Buďme si proto plně vědomi svého nahodilého vzniku v kladném nebo záporném prostředí, i toho, že jsme přišli - bez vlastní vůle - do určitého společenského řádu. V tom smyslu je třeba pomoci těm, kteří ne vlastní vinou jsou v horším a chudším postavení a mají vůli po jeho vylepšení - bez závisti a nenávisti.

V praxi to znamená, že když jsem Američanem, nebudu pohlížet na druhé národy svrchu, jsem-li Žid, nebudu se cítit osobou z vyvoleného národa a považovat ostatní za Góje - podružný odpad...

Lidé mají stálou potřebu žít v nějaké "víře" v souvislosti s jejich bytím. Dříve měli vliv démoni, duchové, bůžkové nebo bozi, dnes podléhají lidé různým ideologiím. Když se tyto promění v nedotknutelné (fanatismus), pak se snadno stáváme služebníky lží a můžeme vraždit i třeba jménem Pravdy, Rovnosti, Boha, Socialismu, Demokracie a pod. Ve jménu Krista bylo upáleno na milion "čarodějnic", (1575-1700), ve jménu Socialismu a Komunismu pak již desítky milionů (20.století). Ideologie dokázaly ovládnout stamiliony nic netušících lidí, slepě věřících jim naočkované víře (Hitler, Marx, Lenin, Stalin, Mao aj.).

Tento úvod má vyprovokovat pozornost k nejzávažnějším skutečnostem uplynulého i současného dění ve světě, jehož vliv a následky si vyžádaly a nadále vyžadují miliony nevinných obětí.

Náboženská idea nadřazenosti Židů byla přejata od zaniklé staré (nežidovské) civilizace. Tato idea, spojená s přísným dodržováním náboženských regulí, poslušností a řádem, posloužila Židovstvu projít mnohým dějinným úskalím. Dávnou představu židovských kněží v tehdejším ohraničeném světě, že "bude jen jeden pastýř a jeden ovčín", ve spojení s představou bohem "vyvoleného národa", dovedli fanatičtí náboženští pokračovatelé do obludných snah po ovládnutí světa. V této souvislosti budeme mluvit o vyprovokování Velké francouzské revoluce, o vytvoření socialismu s jeho výhonky komunismem (ale i fašismem), nesčetném množství utlačovaných a mrtvých lidí v Rusku, SSSR, Maově Čině, Kambodži a jinde, v současnosti o Palestině, Čečensku, Iráku a Iránu….

Všechna tvrzení mají ozřejmit další řádky a statě.

PRAVDA NATVRDO . (Pokračování ke knížce „Hledání pravdy“)