TÜRK TARİH KURUMU

AVES - Araştırmacı Bilgi Sistemi

     
     
 

Değerli Akademisyenler,

Değişen şartlar ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar dikkate alınarak Türk Tarih Kurumu yeniden yapılandırma sürecine girmiştir.Bu amaçla TTK Araştırmacı Bilgi Sistemi (AVES) siz değerli araştırmacı ve akademisyenlerin hizmetine sunulmuştur.

AVES’in öncelikli hedefi yurtiçinde ve yurtdışında Sosyal Bilimler alanında araştırma yapan akademisyenleri tespit etmek ve ortak bir platformda buluşmalarına zemin hazırlamaktır.

Bu sayede araştırmacıların birbirini tanıması, ortak çalışmalar yapması, yapılan çalışmalardan haberdar olması mümkün olacaktır.

 

 

 

Ayrıca:

• TTK tarafından düzenlenecek sempozyumlara katılım;
• Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel etkinliklere sağlanacak maddi destek;
• TTK tarafından yayınlanması istenen kitap ve makalelerin yayın için değerlendirilmeye alınıp alınmaması;
• Kitap ve makale incelemesi için hakem ataması;
• Proje müracaatlarının kabulü;
• TTK Kütüphanesi’nden yararlanma;
• TTK tarafından yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek olan konferanslar için konuşmacı tespiti;
• Sosyal Bilimler’de “Yılın En İyi”lerinin belirlenmesi;
• Yurtiçi ve Yurtdışı Kültür Gezileri için katılımcı tespiti; ve TTK’nın sunduğu ve sunacağı diğer tüm imkânlardan sisteme üye olunması halinde yararlanmak mümkün olacaktır.

 

     

Detaylı bilgi için tıklayınız >>>

TTK AVES’e üye olmak için tıklayınız >>>

TTK web sayfasına giriş için tıklayınız >>>