Vi er på besøk hos Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat-moskeen for å snakke med den åndelige og verdslige lederen i moskeen som har flest medlemmer i Norge. Moskeen ble stiftet i 1977 og har over 5.000 medlemmer. I kultursenteret på Grønland i Oslo er det plass til 2.500 bedende mennesker. Imam Nehmat Ali Shah snakker ikke norsk flytende, så styreformann Ghulam Sarwar oversetter fra punjabi innimellom.

- Men vi mener uansett det samme, sier Sarwar mens imamen nikker og smiler - han ser streng og mild ut på samme tid.

Temaet for intervjuet er forholdet mellom de store religionene og nordmenns forhold til islam. Imamen innleder med å forklare at alle de tre religionene fra himmelen er hellige for dem. Dette er jødedommen, kristendommen og islam. Det er ikke alle som vet det, forteller Sarwar. Men så kommer et resonnement som mange vil oppleve langt mer problematisk.

 

- Jøder ødelegger

- Det kommer ofte skoleklasser på besøk hit i moskeen. Noen av elevene tror kanskje at vi er mot kristendommen, sier Sarwar.

Både Sarwar og Nehmat Ali Shah mener skolebesøkene viser at nordmenn flest har et galt inntrykk av islam og muslimer.

- Elever, journalister og sånne som deg stiller de samme spørsmålene igjen og igjen - om tvangsekteskap, hijab og om kvinner kan bli imam. Ingen kan tvinges til å gifte seg i islam, men foreldrene kan være med på å finne giftepartner. Kvinner kan ikke bli imam. Folk mangler kunnskap fordi de kun har fått informasjon fra mediene, og mediene skriver bare negativt om islam. Jødedommen har mer mediekontroll, sier Sarwar.

- Hvorfor skriver mediene bare negativt om islam?

- Fordi mediene har jødisk bakgrunn. Det er jøder som står bak mediene - det er det som ødelegger. De som lagde filmen om Mohammed i USA var bare noen få og hadde ikke mye penger. Så hvem står bak dem? Hvem står bak dem? spør Sarwar, med henvisning til den antiislamske filmen «Innocence of Muslims», laget av en kristen egyptisk kopter bosatt i USA.

 

«Urolige folk»

- Hvilke jøder er det som står bak, tror dere?

- Det kan jeg ikke si, jeg vet ikke akkurat hvem. Men det er ikke mange jøder. Jeg leste at sju millioner jøder ble drept i andre verdenskrig, så det finnes ikke mange i dag. For det var ikke mange den gangen heller.

- Hvordan har jødene oppnådd en slik mediemakt?

- På grunn av utdannelse og forretninger.

Sarwar oversetter spørsmålet til Nehmat Ali Shah.

- Jøder har stor forretningsmakt i verden, gjentar imamen gjennom Sarwar.

- Hva er forholdet generelt mellom jøder og muslimer?

- Aldri vært noe bra.

- Hvorfor ikke?

- Hvorfor drepte tyskerne dem? Én grunn er at de er urolige folk i verden, sier Sarwar.

 

Vil ha dialog

- Men samtidig sier dere jo noe positivt om jødedommen - at den er hellig?

- Ja, vi sier ikke at jøder skal drepes eller noe sånt. Moses er jo vår profet. Men noen enkeltpersoner vil bare ødelegge ting, sier Sarwar.

- Koranen sier vi skal akseptere alle profetene i jødedommen, kristendommen og islam - fra Moses til Jesus. Hvis vi snakker stygt om profetene, så sier vi imot våre egne bøker. Men det er ikke slik for jøder og kristne, supplerer Al Shah.

- Hva ønsker mediene å oppnå ved å skrive negativt om islam?

- De skriver sånn for at islam ikke skal vokse.

Imamen bekrefter det Sarwar sier.

- Dialog er veldig viktig for oss. Det kan hende man finner uenigheter, men det betyr ikke at man bør la være å snakke sammen. Dialog er den eneste riktige veien, sier styreformann Ghulam Sarwar mens Imam Nehmat Ali Shah nikker bekreftende.

 

Reagerer kraftig

Professor i journalistikk Rune Ottosen ved Høgskolen i Oslo reagerer kraftig når han får høre betraktningene til de to moskélederne:

- Dette høres ut som antisemittiske konspirasjonsteorier av verste sort, sier Ottosen.

Han påpeker at det norske mediesystemet er dominert av NRK, TV 2, Schibsted og A-pressen.

- At de i det hele tatt tenker i de baner, er så virkelighetsfjernt at jeg nesten ikke kan ta det seriøst. Det går ikke an å diskutere på et slikt grunnlag, sier Ottosen.

Han kan møte dem på at mediedekningen kan være skjev og viser til egen forskning om dekning av islam og muslimer.

- Det er klart at det finnes fordommer. Dem kan vi gjerne diskutere. Men dette må være basert på faktisk kunnskap om norske medieforhold. Disse påstandene er noe helt annet. Når så framtredende personer sier noe sånt, bekrefter det bare at det finnes en grunnleggende antisemittisme i store muslimske miljøer.

samfunn@dagsavisen.no

 

Mener mediene er for negative

Innvandrere har like høy tillit til mediene som resten av befolkningen. Men de fra Asia og Afrika mener at medie­dekningen av innvandrere er for negativ.

Sturla Smári Hanssen

Det kommer fram i en undersøkelse fra Universitetet i Oslo. En større andel av innvandrere enn totalbefolkningen svarer ja på spørsmålet om mediedekningen av innvandring og integrering er for negativ. De mener også i større grad at det er mindre rom for forskjellige synspunkter i disse spørsmålene.

Det er innvandrere fra Asia og Afrika som trekker opp snittet. Innvandrere fra EU og resten av Europa svarer nokså likt som totalbefolkningen.

– Dette kan tolkes som en opplevelse av stigmatisering eller fremmedgjøring. Det er kanskje slik at de fra Afrika og Asia er dem som oftest som portretteres som innvandrere i mediene, og at de derfor er mest kritiske, sier Audun Beyer, forsker ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

Elleve innvandrergrupper

Omtrent 900 innvandrere fra de elleve største innvandrergruppene i Norge er blitt intervjuet (Pakistan, Somalia, Irak, Iran, Vietnam, Bosnia, Tyskland, Polen, Russland, Sri Lanka, og Tyrkia).

De er blitt spurt om hvor stor tillit de har til sentrale samfunnsinstitusjoner, hvor mye de bruker ulike medier, vilkår for deltakelse i samfunnet, og ulike former for slik deltakelse. Det er både første- og andregenerasjons innvandrere blant respondentene.

Tillit til mediene

På tross av at mange innvandrere mener mediene er for negative i integreringssaker, er tilliten til mediene like høy som den er i totalbefolkningen. Norske medier kommer godt ut. Innvandrerne har mest tillit NRK. Så følger TV 2, BBC og den arabiske TV-kanalen Al Jazeera (De fikk bare disse fire svaralternativene). Dette gjelder både innvandrergruppene fra EU, Europa utenfor EU og Asia og Afrika.
– Tilliten til mediene generelt er midt på treet, som ellers i befolkningen, sier Beyer.

Undersøkelsen viser for øvrig at innvandrere har omtrent like stor eller større tillit som totalbefolkningen til regjeringen, politiet, forvaltningen, religiøse institusjoner, universitet og skole.

sturla.hanssen@dagsavisen.no