International Chemical Safety Cards

Internationaal Programma voor chemische veiligheid

 Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

Internationale nederlandstalige versie

ICSCs in het Nederlands


De internationale versie die in het engels publiceerd wordt door IPCS/Europese Commissie vormt de basis voor alle vertalingen. Zij bevat informatie die in eender welk land kan gebruikt worden en verwijst alleen naar internationale akkoorden indien dit wordt vereist.

De nederlandse versie wordt verzorgd door de afdeling toxicologie, http://www.iph.fgov.be/toxico/Indextox.htm, van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Brussel, Belgiƫ) en kan bijkomende nationale informatie bevatten in overeenstemming met de belgische wetgeving.

 • INDEX van CHEMISCHE NAMEN en SYNONYMEN   (A - Z klein kaartregister)

 • INDEX van CHEMISCHE NAMEN en SYNONYMEN   (groot kaartregister)

 • INDEX van CHEMISCHE NAMEN   (middelgroot kaartregister)

 • INDEX van CAS nummers (klein kaartregister)

 • INDEX van EG nummers  (klein kaartregister)

 • INDEX van EINECS nummers (klein kaartregister)

 • INDEX van ICSC nummers en van CHEMISCHE NAMEN (middelgroot kaartregister)

 • INDEX van RTECS nummers (klein kaartregister)

 • INDEX van VN nummers (klein kaartregister)


  Laatste aanpassing 02 februari 2006
   National Institute for Occupational Safety and Health, U.S.A. Centers for Disease Control and Prevention, U.S.A. Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid