Info  


Ülevaade

Kärla vald asub Kesk - Saaremaal 20 km kaugusel Kuressaarest ja 15 km kaugusel Kihelkonnast.
Valla territooriumi suurus on 217,8 km², elanike arv 01.01.2012.a seisuga 1691, sellest riikliku hooldekodu elanikke 308.

Asustusjaotuselt jaguneb Kärla vald Kärla alevikuks ja 22 külaks. Alaliste elanike arvu poolest on suuremad Kärla alevik (942 elanikku), Mõnnuste küla (65), Sauvere küla (58), Kõrkküla (113), Paevere küla (59) ja Kirikuküla (58).

Tööhõive ja ettevõtted

Oma soodsa asukoha tõttu on Kärla vald Saare maakonnas kõige väiksema tööpuudusega vald, s.o. keskmiselt 1,2 % tööhõivelisest elanikkonnast on töötud. Suuremad tööandjad vallas on järgmised:
  • Sõmera Hooldekodu (AS Hoolekandeteenused) - puuetega inimeste erihooldus.
  • AS Est-Agar - kondiitritoodete tooraine ja maitseainete tootmine.
  • Kärla PÜ - põllumajandussaaduste tootmine.
  • Ääre Seakasvatus OÜ - sealiha tootmine.
  • Kärla vallavalitsus koos allasutustega (põhikool, lasteaed, muusikakool, spordihall, raamatukogu, rahvamaja)Pargi 1, Kärla alevik, Kärla vald 93501 Saare maakond, telefon: 45 42 081, e-post: vald@karlavald.ee