Idag letar vi skribenter i följande ämnen:

Mobbning

Under vårvintern har mobbning diskuterats alltmer. Växer problemet och vad ska man göra åt det? Läs (20) Skriv

Incidentberedskapen

Sverige saknade incidentberedskap när ryska flygplan övade mot svenska mål under påskhelgen. Läs (8) Skriv

Politik och PR

Aftonbladet har i en serie reportage granskat relationen mellan pr och politik. Är kritiken befogad? Läs (1) Skriv

Centerpartiet

Johan Rönnblom om Centerpartiet

Omdömeslöst av C-kandidat att hylla Ayn Rand

Att partiledarkandidaten Annie Lööf, C, har utnämnt författaren Ayn Rand till "en av 1900-talets största tänkare" fläckar hennes omdöme, skriver Johan Rönnblom.


Om författaren

33-årig civilingenjör från Skärholmen

Partiledarkandidaten Annie Lööf har utnämnt författaren Ayn Rand till "en av 1900-talets största tänkare". Centerpartisterna är antagligen medvetna om att Lööf som partiledare skulle fullborda omvandlingen av Centern till ett nyliberalt parti. Men problemen med Rand går djupare än så. Som filosof utmärkte sig Rand framför allt på ett sätt. Tidigare förespråkare för egoismen utgick från att då de moraliska lagarna är illusoriska återstår endast egoismen som grund. Thomas Hobbes menade att egoismen drev oss att acceptera en social ordning som gynnar oss själva. Ärkeegoisten Max Stirner förnekade moralen som ett hämmande 'spöke', men vidhöll att medlidande med sämre lottade är en grundläggande mänsklig drift som får oss att bistå andra av egen fri vilja. Ayn Rand stod för ett omvänt resonemang: att hjälpa "oförtjänta" individer är inte bara frivilligt, utan till och med moraliskt förkastligt.

Lööf fascineras över att Rand ledde en sekt av trogna, där hon bestämde vad de fick läsa, vad som var rätt och fel i stort som smått, och till och med huruvida äktenskap var lämpliga eller måste brytas upp. I en mansdominerad värld är det inte märkligt att unga kvinnor intresserar sig för sådant - Mary Baker Eddy är kanske ett mer framgångsrikt exempel. Men det är skillnad på att fascineras av sektledare och att hylla dem.

Tyvärr inskränkte sig dock inte Rands filosofi till underlåtenhet att hjälpa andra. I romanen Urkällan låter Rand arkitekten Howard Roark illustrera sin idealman, som med jämna mellanrum håller långa politiska monologer om Rands filosofi. Roark förälskar sig i Dominique Francon, som han uppvaktar och därefter våldtar. Francon klöser och kämpar emot men har ingen chans mot den fysiskt överlägsne mannen. Men det visar sig att detta var precis vad hon önskade sig, och de blir ett par. Om boken var ämnad som lättviktig pornografi kanske vi kunde rycka på axlarna åt sådana fantasier. Men Roark är inte någon ointressant bifigur utan framställs som ett ideal.

Senare i handlingen spränger Roark ett höghus vars ägare han hamnat i tvist med. I bokens fantasivärld kommer ingen till skada vid attentatet. Det är dock inte svårt att dra paralleller till Anders Behring Breivik, som namngivit boken bland sina favoriter i sitt manifest.

Det kanske tydligaste exemplet på Rands förkärlek för extremt våld gäller dock William Edward Hickman. Denne kidnappade och styckmördade en 12-årig flicka i Los Angeles 1927. Rands reaktion var inte den väntade. Hon använde Hickman som bas för en planerad romanhjälte, som hon beskrev så här: "[Han] är född med ett underbart fritt, lätt medvetande - den totala saknaden av social instinkt eller flockmedvetande. Han förstår inte, för han saknar organ för att förstå, nödvändigheten, meningen eller vikten av andra människor" och som "Hickman med ett syfte".

Jag vill naturligtvis inte beskylla Lööf för det eventuella filosofiska stöd Breivik fick hos Rand för sitt bombdåd. Inte heller ser jag några problem med att motvilligt fängslas av litteratur som heroiserar osympatiska eller rentav vidriga huvudpersoner.

Däremot anser jag att Annie Lööfs politiska mognad och omdöme fläckas när hon tar steget från att finna Rands litteratur intressant till att hylla henne som "en av 1900-talets största tänkare".

Trackback URL: http://www.newsmill.se/trackback/38887

89 kommentarer I kommentarsfältet har kommentatorn juridiskt ansvar för sina inlägg.

Annie Lööv är skolad av Svenskt Näringsliv, nu inser ni kanske vad långt ut på högerkanten denna organisationen egentligen står.

Permalänk | Anmäl #2 Doktor Eleph@nt, 2011-08-24, 13:36

Snälla, för en gångs skull höj nu nivån något!

Artikelförfattaren tycks vara ännu en av alla Rands kritiker som inte läst henne över huvud taget och om de läst, inte ansträngt sig ett uns för att förstå vad hon sagt och menat, trots att hon är en av de mer tydliga och grundligare filosoferna.

Den första kommentaren går också i linje med detta: "...vad jag inhämtat om denna Rand..."
Det är verkligen absurt att en tänkare som påverkat så många människor och som erbjudit ett grundligt och logiskt filosofiskt "system" av kritikerna avfärdas med hörsägen och rena lögner och förvanskningar.

Jag vet inte om platsen är den rätta för en genomgång av Rands filosofi, men det går ju bra att googla lite för att förstå det lögnaktiga i denna artikel. Bäst är naturligtvis att gå till källan och läsa bl a de böcker som Timbro nyligen gett ut i nyutgåva, t ex "Urkällan" eller "Och världen skälvde", men om man inte orkar ge sig själv detta kan man ju läsa på:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Objektivism_(Ayn_Rand)
http://www.liberalismen.com/rand.shtml

eller varför inte gå direkt till Ayn Rand Institute:
http://www.aynrand.org/site/PageServer?pagename=index

Artikelförfattaren nämner Hobbes idéer och andra typer av det vi brukar kalla "egoism", men Ayn Rand talade om något helt annat. Hon talade inte om att offra människor för egen vinning, inte ett allas krig mot alla, inte om att göra vad helst som faller en in och agera utifrån känslomässiga nycker. Rand förespråkade en rationell egoism som innebär att människor bör leva för sin egen skull och främja sina egna intressen. Vad som främjar ens intressen är gott och det som motverkar detta är ont. Frågan om vad detta innebär är nästa steg och för att förstå det behöver vi vårt förnuft, vi behöver känna oss själva och verkligheten och agera i enlighet med denna.
Hon talade inte om att det är "förkastligt" att hjälpa andra men hon var motståndare till den allenarådande altruism som hävdar att självuppoffring är det moraliskt goda och varje människas plikt. Det är en viss skillnad.

Urkällan handlar om integritet och självrespekt, om ärlighet och om en människas kamp för att uppnå sina mål i en värld av lögn och oärlighet, om en man som vägrar att bli en "andrahandsmänniska" och istället lever efter sitt eget omdöme. Att avfärda denna som "pornografi" är djupt oärligt.
Och att nämna Breivik i sammanhanget är på gränsen till brottsligt! Om du läser Rand lite mer noggrant så finner du att hon ser initierandet av fysiskt våld mot andra människor (och deras egendom) som förnuftets totala motsats, något som bör vara bannlyst i ett civiliserat samhälle. Människor har en okränkbar rätt till sitt liv och sin frihet och den enda gång man har rätt att bruka våld är i självförsvar.
Detta är liksom ett fundament för den klassiska liberalismen, men ändå lyckas artikelförfattaren missförstå detta??

Att Annie Lööf inspireras av Rand är lika upplyftande som logiskt. Om man har en liberal agenda finns det få tänkare som erbjuder ett bättre försvar för denna ideologi och blir hon vald till partiledare för Centern har jag svårt att se hur jag personligen inte skulle kunna rösta på henne.

Permalänk | Anmäl #3 John G-son, 2011-08-24, 14:13

Ayn Rand är en av 1900-talets B-filosofer. Ungefär som Torbjörn Tännsjö. Med det menar jag inte att Torbjörn Tännsjö är dålig. Med det menar jag att Ayn Rand är extremt överreklamerad och i ett större perspektiv ointressant. Hon är en teroretiker vars filosofi inte har något med verkligheten att göra, och därför av begränsad nytta. Och hon är något av en sektledare faktiskt.

Som politisk tänkare är hon ungefär lika misslyckad som Karl Marx. Men Marx var en bättre filosof. Ja, man kan ifrågasätta den nya (c)-ledarens omdöme eftersom det finns andra liberala filosofer som borde komma långt före.

Permalänk | Anmäl #5 u_6048, 2011-08-24, 15:17

I det senaste riksdagsvalet så hade ett av partierna på sin valvaka en äldre man som hedersgäst som kommer att bli ihågkommen för följade uttalande

”Stalin har varit läraren och ledaren inte blott för Sovjetunionens folk, utan för arbetarklassen i alla världens länder. I vårt partis fortsatta arbete måste vi bättre än hittills utnyttja och i handling omsätta Stalins lära. Lenin och Stalin är och förblir också den svenska arbetarklassens främste lärare.”

Vilket är då det parti som i ovanstående stycke omtalas som vårt parti som ska omsätta Stalins lära?

1. Centerpartiet
2. Vänsterpartiet

Nu var ju detta ett tag sedan men som Sveriges television skriver på sin hemsida:
”Granskningen av vänsterpartiets moderna historia avslöjar ett mörkt förflutet som sträcker sig ända in i våra dagar.” http://svt.se/2.15777/1.261666/vansterns_historieforfalskning_040928
Om vi kan acceptera detta parti med en partiledare som Miljöpartiets Peter Eriksson på goda grunder kallat ”stalinisten” så blir det nog inte några problem med Annie Lööf om partiet skulle välja henne.

Permalänk | Anmäl #6 Lars Johansson, 2011-08-24, 15:47

"Våldtäkten" i Atlas Shrugged är ingen våldtäkt - Dominique ville bli dominerad, och Howard Roark förstod detta. Man kan möjligtvis påstå att sexscenen doftar BDSM eller sadomasochism, men våldtäkt är det inte.

Att dra parelleller till Brevik angående spräningen av ett hus i Ayn Rands bok är både lågt och fullständigt löjligt och inte ens värt att bemöta.

Permalänk | Anmäl #7 Liam Murray, 2011-08-24, 16:42

Kai V, Dr E, Mister J,

Vad av Ayn Rand har ni läst?

Ni är ju fan inte seriösa!

Permalänk | Anmäl #8 Tom Croker, 2011-08-24, 16:51

John G-son, bra kommentar! Och även Tom Croker.

Så här står det i Wikipedia också,

"In 1991, a survey conducted for the Library of Congress and the Book-of-the-Month Club asked club members what the most influential book in the respondent's life was. Rand's Atlas Shrugged was the second most popular choice, after the Bible"

Permalänk | Anmäl #9 Cuben, 2011-08-24, 17:34

#3 John G-son: Menar du alltså att Roarks våldtäkt på Dominique Francon samt hans sprängning av ett hus han inte ägde ska uppfattas som självförsvar?

#6 Lars Johansson: Två fel gör väl inte ett rätt? I Ohlys fall så har han ju åtminstone bett om ursäkt för sina "ungdomliga" svärmerier. Reinfeldt, som långt upp i 30-årsåldern författade den uppseendeväckande pamfletten "Det sovande folket", verkar även han ha mognat betänkligt fram till att han utsågs till partiledare.

#7 Liam Murray: sadomasochism och sexuella rollspel förutsätter att det finns en tydlig överenskommelse och ett överenskommet sätt för den dominerade parten att avbryta. I Roarks fall finns ingenting av detta och det som beskrivs är en solklar våldtäkt. Föreställningen att en man bara kan "förstå" att en kvinna vill bli våldtagen är direkt livsfarlig.

Permalänk | Anmäl #10 Johan Rönnblom, 2011-08-24, 17:38

Människor som ser Ayn Rand som annat än den förvirrade sociopat hon var är inte seriös. Hon var beläst, men hon förstod inte det hon läste. I barnmördaren William Edward Hickman såg Ayn Rand Nietzsches övermänniska. William Edward Hickman var motsatsen till Nietzsches övermänniska.

Ayn Rand menade att vi måste leva för oss själva. Nietzsche sa vi måste leva, men inte leva för oss själva. Nietzsche var frivillig sjukvårdare under det fransk-preussiska kriget. För Ayn Rand var empati och medkänsla en sjukdom.

För övrigt så är Rands objektivism inte en filosofi, utan en religion. Rand är för objektivister vad Kristus är för kristna.

Permalänk | Anmäl #11 u_3826, 2011-08-24, 17:41

@Liam Murray: iofs kanske inte viktigast i sammanhanget eftersom många här ändå inte verkar ha läst böckerna. Men du blandar ju ihop dem. Atlas Shrugged=Och världen skälvde. Urkällan= The Fountainhead. Det är i den senare som Roark och Fracon förekommer. I Atlas Shrugged finns två liknande scener med våldtäktsartat sex, men då mellan huvudpersonen Dagny Taggart och industrimannen Hank Rearden respektive idealmannen John Galt.

Permalänk | Anmäl #12 Amanda Setterwall Klingert, 2011-08-24, 17:50

Rands egna upplevelser och djupa insikter om vad socialism är fick henne att tänka till. Om man företräder en ideologi som bygger på avund och missunnsamhet (socialism), så är det säkert helt omöjligt att förstå Rands tankar. Alla människor hör inte ihop.

#2 Doktor Eleph@nt, för övrigt tycker jag att troll bör använda pseudonym.

Permalänk | Anmäl #13 Robert Pettersson, 2011-08-24, 17:54

Rands filosofi är intressant men jag ser henne i första hand som en författare.
Jag förstår däremot inte objektivismen. Det som är rätt för mig kan ju vara fel för en annan eller för landet Sverige. Då återstår endast en subjektiv moral. Eller jag skulle kalla den amoral. Den påminner inte så lite om Nietzche och idén om övermänniskan i Så talade Zarathustra.

Det handlar väl inte om att man ska strunta i andra men att vara stark i sig själv och sin övertygelse.

Att starka individer bör lösgöra sig ur den grå massan.

Är det vad Lööf menar så delar jag hennes uppfattning.

Men och det är ett stort MEN, ett samhälle har inte samma rationalitet som en individ.

En individ kan ta samhällets resurser i anspråk på ett sätt som gynnar individen men inte samhället. Tex fiska ut haven eller skjuta fler älgar än tilåtet.

Permalänk | Anmäl #14 u_14418, 2011-08-24, 18:01

Har visserligen bara läst Atlas Shrugged på engelska (Och världen skälvde), The Fountainhead har jag bara på DVD som jag ännu inte sett, men vad jag vet genom att ha läst Ayn Rand's mest berömda verk, så är hon framförallt en skarp kritiker av socialism. Atlas Shrugged är en mycket intressant och högst filosofisk bok som jag kan rekommendera. Att Annie Lööf refererar till Rand är framförallt postivt enligt min mening. Man behöver däremot inte hålla med om allt som Ayn Rand tänker, eftersom många av hennes idéer är lite bisarra eller orealistiska.

Permalänk | Anmäl #15 Björn Håkansson, 2011-08-24, 18:14

#10 Johan Rönnblom

” I Ohlys fall så har han ju åtminstone bett om ursäkt för sina "ungdomliga" svärmerier.”

Tja det var ju inte så många år sen som Lars Ohly försvarade Lenins kritik av Socialdemokratin (som avsåg just demokratin). Så ung var han ju inte då
Eller som MPs Peter Eriksson sa 2007:
”Jag blev uppriktigt chockad när jag fick höra att han grät när Berlinmuren föll. En sådan lyckodag för Europa. Då är det något som är lite konstigt.”

Peters uttalande var då förstås ett understatement du kan byta ut ”lie konstigt” mot helsjukt.
Jag har inte läst hela ”Det sovande folket” men delar av den. Och även om det är lite oslipat och även om han tar ut svängarna på det sätt som ungdomsförbundspolitiker ofta gör så anar man en statsman i vardande

Permalänk | Anmäl #17 Lars Johansson, 2011-08-24, 19:00

När man läser John G-sons länkar bör man hålla i minnet att det mesta som finns skrivet om Ayn Rand på Wikipedia och andra ställen är skrivet av hennes anhängare, som minst sagt tenderar vara fana... eh... okritiska.

Permalänk | Anmäl #18 Peter J, 2011-08-24, 19:53

#15 Björn Håkansson, visst var hon en kritiker av socialismen. Så var också Nietzsche och en rad andra människor. Men Ayn Rand var också en kritiker av svaghet. Svaga människor förtjänar inte att älskas, enligt Ayn Rand.

http://www.youtube.com/watch?v=TffW_pa2rOU

Ingen hade läst Ayn Rand i dag hade det inte varit för att några mäktiga organisationer beställer stora upplagor av hennes böcker som de sen delar ut gratis.

Permalänk | Anmäl #19 u_3826, 2011-08-24, 19:58

Ayn Rand kan verkligen reta gallfeber på vänsterfolk, och det är ju alltid bra. Lööf har säkert inte helt koll på vad Rand tyckte i alla frågor, men när jag läser kommentarerna så verkar det som att många av Rands belackare inte har det heller. Att säga att man tycker om Rand är i första hand ett sätt att positionera sig

Permalänk | Anmäl #20 anders svensson, 2011-08-24, 20:56

Så här mycket draghjälp har väl böcker av Ayn Rand sällan fått i Sverige. Det gäller nog ändå att man läser hennes böcker med urskiljning och inte läsa böckerna som bokstavstolkare kanske gör. Gillar man stalinarkitektur så kan ju inte heller The Fountainhead gärna ge någon inspiration. Tror man att Atlas Shrugged handlar om järnvägar är man ju också inne på fel spår.

Här är en länk till den som vill ha en järnvägströja!

http://www.cafepress.com/danneskjold.336195941

Det ligger också mycket i kommentaren från #20 anders svensson.

Permalänk | Anmäl #21 Cuben, 2011-08-24, 21:39

Det kommer såklart alltid vara så att båda sidor av det politiska myntet (iden mån man talar om endast tu) kommer att missförstå och kritisera "varandras" filosofer.

Jag är ingen Randkännare på något sätt. Ur en filosofisk aspekt, utifrån det lilla jag läst och sett, är hon oerhört överskattad. Vill väl även minnas att det var så att många filosofer under hennes levnad avfärdade hennes teorier som mer eller mindre trams. Att hon har fått många efterföljare behöver inte heller tyda på kvalitet, utan snarare på det lite extrema innehållet i hennes filosofi. Det och att hon skrivit skönlitteratur, vilken spridits gratis och talats varm om av många celebriteter. Vi ska inte glömma att Scientologikyrkan har en mängd anhängare världen över, belästa intelligenta anhängare. Kristendomen, Islam mfl likaså....

Vad gäller filosofin som sådan så finns det, likt någon nämnde, endel frågetecken kring vad som är rätt för en själv och den eventuella konflikt detta kan innebära för andra. Om nu alla bör göra vad som är "bäst" för dem själva, utan att ta större hänsyn till andra, finns det en överhängande risk att människor utan empati, medkänsla, kalla det moral, väljer att förtrycka, skada, eller uttnyttja andra. Nu säger anhängare dock att det handlar om rationell egoism, och att förnuftet bör vara närvarande. Visst, det fungerar säkert i många fall. Men likväl kommer fallet där dina intressen ligger i konflikt med andras välmående att uppstå. Om man nu dogmatiskt förespråkar egoism kontra altruism, så finns det i detta aldrig någon konflikt, då samhället, eller omgivningens välmående är sekundärt. Inte oviktigt, men likväl sekundärt. Det blir med andra ord som en typ spegelvänd kommunism, där individens vilja och drift var sekundär.

Rand lägger dessutom till orealistiskt definitiva förklaringar kring tvång och icketvång, vilket gör det i det närmaste omöjligt att diskutera med anhängare av denna filosofi. Med andra ord blir diskussionen gärna dogmatisk snarare än filosofisk, då begreppen är så pass cementerade och lämnar så pass lite utrymme för dynamik.

Permalänk | Anmäl #22 Martin Öhman, 2011-08-24, 22:56

Ayn Rand har pekats ut som en av de stora förebilderna för den amerikanska högern och för det republikanska partiet och Tea Party-rörelsen i USA.. Idag har vi en situation när det republikanska partiet går allt längre åt höger. Man vill skära ner oerhört kraftigt i statens utgifter, vilket i längden måste drabba t.ex sjukvård och pensioner mycket hårt. Å andra sidan vill man inte höja skatten för sina miljonärer och miljardärer med så mycket som en enda dollar.

Vilken filosofi ligger bakom ett sådant resonemang? Jo, hårda nedskärningar av statens utgifter i kombination med inga skattehöjningar för de rika alls är ju det bästa sättet att gynna dem som är starka och som vill leva för sig själva och inte för andra. Skatten går ju vanligtvis till att finansiera det som är bra för dem som inte kan klara sig själva helt på egen hand utan behöver samhällets hjälp, t.ex. sjukvård, skolor och pensioner. Men den som betalar skatt tvingas ju därför ta ett visst ansvar för andra.

Att den starke ska ta ansvar för andra stämmer inte överens med Ayn Rands filosofi. Hon förespråkar den starkes rätt till det som han eller hon själv kan ta för sig av. Den som inte är stark nog att försvara sig när den starke vill ta hans egendomar ifrån honom får skylla sig själv.

Delar Annie Lööf det republikanska partiets idéer om att samhället ska vara till för de starkas skull, och att de som inte är starka andra antingen får klara sig själva så gott det nu går eller skylla sig själv? Den som önskar att Tea Party-rörelsen styrde Sverige ska kanske rösta på centerpartiet nästa gång.

Om det inte blir så att nästa ordförande för centerpartiet heter Anna-Karin Hatt.

Permalänk | Anmäl #23 Ann sidbrant, 2011-08-25, 03:32

#23 Ann sidbrant
"Den som inte är stark nog att försvara sig när den starke vill ta hans egendomar ifrån honom får skylla sig själv"

Din tolknig om att Rand skulle förespråka att stöld är OK, är ett kvitto på att du inte fattat ett dugg om ämnet.

Permalänk | Anmäl #24 Robert Pettersson, 2011-08-25, 05:36

# 3: Det var som bekant ingen våldtäkt utan ett frivilligt passionerat möte. Att sen Rand må ha haft andra sexuella preferenser än du eller jag har inget med hennes syn på individuella rättigheter att göra.
Har du alls läst Urkällan eftersom du ställer frågan om sprängningen? Det resoneras rätt bra kring varför han agerar som han har gör, men att få det att låta som att han på pin tju eller av förstörelselusta saboterar någon ANNANS egendom (!) är felaktigt.

Är det någon filosof genom historien som kunnat ge ett fullgott försvar för individuella rättigheter i allmänhet och äganderätt i synnerhet så är det Rand.

# 18: Jo, Peter det är väl inte någon hemlighet direkt? Är man nyfiken på att höra vad hon står för så kan man ju läsa där( Eller gå in på randinstitutets länk). Det är ju inte så att de som uppskattar henne försöker förvanska eller skönmåla hennes idéer! ;) Eller gå in på institutets länk.

Permalänk | Anmäl #25 John G-son, 2011-08-25, 09:29

Kan inte heller låta bli att förundras över kommentarerna här?!

Det är väldigt mycket "jag har hört att" och "det lilla jag har läst" eller "jag har ju inte läst henne MEN..." blandat med lite "alla-vet-ju-argument" eller som #22 skriver:

"...många filosofer under hennes levnad avfärdade hennes teorier som mer eller mindre trams."

Förlåt men kallar någon detta för seriös argumentation? Först en massa lösryckta ogrundade påståenden från vänsterfolk som på förhand lärt sig att Ayn Rand är nåt man ska hata utan att ha läst en rad av henne och därefter det lite längre försöket som dessvärre är lika tunt det?

Martin Öhman, att filosofer under hennes samtid tyckte det var "trams" säger väl för sjutton ingenting? Ger det henne automatiskt fel?!
Rand skrev under 40-,50-,60- och 70-talet, och om du kollar det filosofiska och politiska klimatet under denna tid, med Europas fascism aktuell, med Stalin och Mao vid rodren i öst, där kollektivism och etatism var högsta mode så är det väl inte så underligt att det fanns kritiska röster. Särskilt inte som hon faktiskt gick på kollisionskurs med två tusen års filosofihistoria, avskydde såväl de politiska tankeströmningarna som de etiska och moraliska (att vara ateist och dessutom kritisera den kristna etiken med dess altruism är fortfarande inte populärt!). Att ta en så radikal hållning skapar inte många vänner. Men det säger heller inget om huruvida hon har rätt eller fel.

Lite lustigt också hur förhållningssättet till Rand skiljer sig från andra filosofer. Att höra vad hon står för tycks räcka för att avfärda henne. Och ni som läst "lite grann", är ni lika snara när ni läser andra filosofer (tex Hume eller Hegel)?

Angående #23 så instämmer jag med #24, men blir ändå uppriktigt trött och lätt förbannad över att folk öser ur sig denna typen av lögner.

OM folk av olika skäl inte KAN förstå vad hon säger efter att läst henne (trots att hon som sagt är tämligen grundlig och konkret!) så har jag förståelse för det, men att bara koka ihop nån soppa av lögner som man menar att hon står för är ju absurt. Agerar ni likadant i era arbeten eller sociala relationer? Läs innantill och fråga nån som läst mer om ni nu är intresserade, men sluta upp med lögnerna tack!

Permalänk | Anmäl #26 John G-son, 2011-08-25, 09:58

#24 Robert Pettersson skrev:

"#23 Ann sidbrant
"Den som inte är stark nog att försvara sig när den starke vill ta hans egendomar ifrån honom får skylla sig själv"

Din tolknig om att Rand skulle förespråka att stöld är OK, är ett kvitto på att du inte fattat ett dugg om ämnet."

Robert Pettersson, jag vill tvärtom påstå att vi just nu ser en gigantisk "stöld" i form av överföring av tillgångar från de fattiga till de rika.

Bara några månader före finanskrisen 2008 läste jag en ganska grundlig genomgång av den ekonomiska situationen i USA. Författaren visade att medianinkomsten för amerikanska hushåll faktiskt hade sjunkit under George W. Bush (och detta var som sagt före finanskrisen) nedan däremot de rikaste hushållen hade blivit väldigt mycket rikare. Men George W. Bush hade ju också genomfört kraftiga skattesänkningar, framför allt för de rika. Mycket riktigt: Detta innebar att enorma tillgångar flyttades över från de fattiga och också från medelklassen till de rika och de super-rika. Många ekonomer anser också att den ökande fattigdomen i USA bidrog till finanskrisen, därför att människor lockades att trots minskande inkomster upprätthålla sin konsumtion genom att ta lån som de inte kunde betala tillbaka.

Stölden av de fattigas tillgångar sker inte genom inbrott i villor och lägenheter. De riktigt rika slår inte ner folk på gatan för att sno åt sig deras plånböcker, mobiltelefoner och guldsmycken. Men stöld är det likafullt.

När det blev finanskris blev "vi alla" tvungna att spara. Fast det var ju inte alla som tvingades avstå av vår välfärd. Just de rika blev ju ofta ännu rikare. Att många länder ligger så illa till ekonomiskt beror åtminstone delvis på att bankernas enorma skulder "överfördes" från bankerna till staterna. Bankerna fick pengar av staterna, så att de kunde fortsätta sin verksamhet, och dessutom kunde de fortsätta att betala ut gigantiska bonusar till sina styrelseledamöter. Men staterna blev fattiga och måste spara, vilket betydde att det blev för dyrt att upprätthålla samhällsservicen för vanliga människor.

Regeringarna flyttade över mycket av de pengar som skulle ha gått till skolor, sjukhus, äldrevård, kollektivtrafik, bostadsbidrag, pensioner m.m. och skickade dem till bankdirektörerna som kunde använda en icke föraktlig del av summorna till att ge sig själva jättelika bonusar.

Man behöver inte kalla detta för stöld. Men jag gör det. Och Ayn Rand skulle ha lett i sin himmel om hon hade kunnat, men eftersom hon var ateist så vet hon ingenting om det som pågår i världen nu.

Permalänk | Anmäl #27 Ann sidbrant, 2011-08-25, 10:50

Nu är ju inte jag någon expert på Ayn Rand, men det verkar inte Johan Rönnblom heller vara.
Jag menar dock att om Annie Lööf talar väl om Ayn Rand så är det ett sundhetstecken, utifrån vad jag vet om Rand.

Johan Rönnblom har jag snabbt googlat på och det jag hittar tyder på att han är synnerligen vänsterorienterad och en av grundarna till Attack och alltså mer intresserad av kollektivsm, protektionsim och våld till skillnad från den mer liberalt orienterade Lööf.

Permalänk | Anmäl #28 Leif D, 2011-08-25, 11:17

Trist att folk inte ser Rands problem. Individell egoism ger suboptimering i många fall, man måste ibland agera kollektivt utan hänsyn till individuell kostnad för att få ett bra systemresultat. Det tillsammans med den naiva värdemodell som presenteras är en fullskalig katastrof. Tyvärr verkar många snarast vara frälsta av hennes ideer, vilket inte ger ett särskilt rationellt förhållningssätt.

Permalänk | Anmäl #29 Karl Kullman, 2011-08-25, 11:57

#29 Jag vill bara komplettera ditt inlägg så att det inte misstolkas.

Det Karl syftar på är spelteorins fångarnas dilemma, som säger att eftersom vi inte kan vara säkra på hur andra kommer agera så kan det uppkomma situationer där människor ur sitt eget rationella perspektiv agerar på ett sätt så utfallet för VAR OCH EN av individerna blir sämre.

Det handlar alltså inte om att "jo men vi fattiga kan ha bättre nytta av pengarna än ni rika så därför ska vi få dem".

Förvisso löses många sådana situationer sig själva genom att aktörerna kommer överens om en tvingande samarbetsform, tänk IEEE osv. Men i många fall är denna bästa samarbetsform just staten.

Detta är en oerhört mycket bättre kritik av Rands invidualism än något som artikelförfattaren lyckas åstadkomma. Rand är intressant på så vis att hon på ett färgglatt sätt tar död på en hel del av vänsterns dåliga tankestoff, men hennes egen konstruktion håller inte heller.

Permalänk | Anmäl #30 Mårten Thurén, 2011-08-25, 13:20

#26 John

Man kan så klart alltid diskutera huruvida en total kunskap om det man diskuterar är eftersträvansvärt... Jag kallar mig anarkistisk-socialist. Trots detta har jag inte läst Michail Bukanin. Jag har åsikter om kristendom, trots att jag inte läst hela bibeln. Jag har inte läst allt av Karl Marx, Milton Friedman osv... Trots detta anser jag att jag kan ha en åsikt kring dessa saker, och anser mig ha en rätt till det. Vad grundar jag min åsikt på? Jo, diskussion med andra, litteratur och information från nätet, i form av videoklipp mm.

I mina ögon är Ayn Rand en provokatör och ideolog, snarare än en stor tänkare. Hennes idéer, åtminstone de som allt som oftast förs fram, är för mig inte unika för henne. Teorier kring egoism, och på vilket sätt egoism driver människan är det många som har funderat kring, från Nietzche till LaVey...

Du har absolut rätt i att hennes idéer är och var kontroversiella. Och det är med all säkerhet så att hon behandlades annorlunda för att hon var kvinna. Jag kan bara tala ut ifrån mig själv, och visst är jag påverkad av min ideologi, men i mina ögon håller inte hennes och anarko-kapitalisters förklaring av tvång och icke-tvång. Detta är väldigt centralt i hennes tankar, eftersom människan bör vara fri att göra som hon känner, så länge hon inte utövar tvång mot någon annan. Det är ett djärvt, eftersom tvång omöjligen kan vara ett definitivt begrepp, åtminstone som jag ser det. Det finns tvång i olika grader, alltså får man ett problem i att definiera när någon är utsatt för tvång, i vilken mängd och på vilket sätt det påverkar mig som individ och samhället i stort. Min strävan att bli fri från tvång kan därmed innebära ökat tvång gentemot någon annan. Detta är någon liberalismen alltid har problem, huruvida individen alltid är i stånd att styra över sin egen tvångsutsatthet.

En anledning till det massiva motståndet kring Ayn Rand kommer sig också av den smått fanatiska, religiösa uppståndelsen kring henne. Glöm inte att Karl Marx kritiseras ganska grundligt också, det kommer med en radikal åsikt. Likaså Jesus, Mohammed, Buddha (även om kritiken där är lite mildare...).

Än en gång. Jag har inte lusläst Rand. Jag opponerar mig emot många av de "mekanismer" hon påstår driver människan, hennes fientlighet mot altruism osv. Jag sätter mig också emot hennes brist på objektivitet (trots att hon kallar sig objektivist). Nu kan jag i och för sig beundras av folk som brister i objektivitet, men mer av fascination. Till och med Karl Marx var mer objektiv, då han trots allt i många fall imponerades av kapitalismen.

Permalänk | Anmäl #31 Martin Öhman, 2011-08-25, 14:16

Besynnerlig artikel. De verk av Ayn Rand som skribenten tar fasta på är uttryckligen romaner. Jag ser mig tvungen att upplysa artikelförfattaren att det som händer i en roman endast är påhitt. Om jag skulle hävda att jag gillade t.ex. Albert Camus, så inte betyder det att jag anser att man ska mörda araber ( "Främligen"). Jag kan också uppskatta verk av författare långt på vänsterkanten trots min liberala grundsyn, Men inte skulle det falla mig in att använda enskilda episoder i dessa romaner som slagträ mot någon. Artikelförfattaren får minsann ta och tänka om en aning, för hans sätt att hantera litteraur lämnar mycket övrigt att önska.
För övrigt anser jag att Rand är lite väl träig i sina överlånga resonemang.

Permalänk | Anmäl #32 Rick, 2011-08-25, 15:11

Att Annie Lööf lyfter fram Ayn Rand och Margret Thatcher som sin förebilder borde direkt diskvalificera henna som möjlig partiledare för centern. Rand står för en extrem libertariansk filosofi vars människosyn blir i det närmaste fascistisk. Och att en liberal, som Lööf säger att hon är, lyfter fram den djupt konservativa Margret Thatcher som förebild är lika uppseendeväckande. Vad tycker egentligen centerns gräsrötter om detta? Är de medvetna om vad Lööf står för? Centern kallar sig för gröna socialliberaler. Men Lööfs agenda har inget med socialliberalism att göra. Det är en tydlig nyliberal högerkurs som Lööf står för. Den går ut på att kraftigt banta ned den generella välfärden, införa platta skatter och kraftigt öka de ekonomiska skillnaderna i samhället samt krossa fackföreningsrörelsen och helt avskaffa arbetsrätten. Det är en högerpolitik som inte ens de gamla moderaterna vågade föreslå.
Dessutom är Lööf varm rojalist vilket ytterligare visar på hur långt till höger hon står.

Enda hoppet till centern nu står att de tar förnuftet till fånga och väljer Anna Karin Hatt. Hon är socialliberal, för fortsatt progressiv beskattning, skeptisk till monarkin, mån om att lyfta fram de sociala frågorna mer och hon saknar Lööfs antifackliga agenda.

Som socialliberal och folkpartist så ser jag en bundsförvant i centern under Hatts ledning. Tar Lööf istället över så kommer fp i regeringen att få ta en ideologisk fajt i regeringen med centerpartiet när det gäller skattefrågor, välfärdspolitik och arbetsmarknadspolitik.

Permalänk | Anmäl #33 u_1521, 2011-08-25, 15:27

#30

Jag har hittills inte lyckats få någon randfrälst att ens förstå problemet så jag la inte ner så mycket tid på att skriva nån utförlig förklaring.

Det finns andra väldigt allvarliga problem också. Rands teoribygge håller inte, det lever i praktiken på konstgjord andning genom alla troende och alla intressenter som tror sig ha något att vinna på en politik baserad på hennes tänkande. Tyvärr är det för få som har nog med utbildning och kritiskt tänkande för att kunna visa på problemen, och som vanligt när det handlar om extremism så är det få som lyssnar.

Permalänk | Anmäl #34 Karl Kullman, 2011-08-25, 16:27

#27 Ann sidbrant
Med din utvidgade definition av ordet stöld skulle man även kunna hävda att skatt är stöld, eller åt andra hållet att egendom är stöld.

Med sådana såphala glidningar på orden tror jag inte det är möjligt att föra en diskussion.
Jag vill att du skriver ner din definiton av ordet "stöld" så att jag kan bemöta det du skriver. Om ord byter betydelse så fort du tycker att det passar så kommer du alltid att ha rätt. Grattis!

Permalänk | Anmäl #35 Robert Pettersson, 2011-08-25, 17:32

#19 Peter H
"Ingen hade läst Ayn Rand i dag hade det inte varit för att några mäktiga organisationer beställer stora upplagor av hennes böcker som de sen delar ut gratis."

Jag köpte mitt exemplar av Atlas Shrugged för egna pengar och tyckte att det var en mycket roande, intressant och annorlunda bok. Visserligen är boken lite lång och träaktig ibland och Ayn Rands tankar om socialism är övertydliga i hennes episka roman, men jag håller också med andara kommentatorer att hon också hade en del kanske mindre lyckade idéer. Några av hennes idéer har dock haft stort (positivt) inflytande på normala högerliberala tankegångar idag, så jag ser inte problemet att Annie Lööf verkar gilla en del av Ayn Rands tankegods. Jag kan inte heller tänka mig att Annie Lööf gillar allt som Ayn Rand har tyckt, sagt eller skrivit, men vem gillar allt från någon filosof...?

Permalänk | Anmäl #36 Björn Håkansson, 2011-08-25, 17:38

Robert Petterson #35. Ann Sidbrants tolkning av stöld är inte ny. Läser i Luthers Katekes om sjunde budet: Du icke stjäla. I kommentarerna står bl.a. Det är stöld att betala orimligt lite (i förhållande till andras lön) för det arbete någon gör.

Permalänk | Anmäl #37 Ina Höst, 2011-08-25, 20:32

#27

Ann, ditt resonemang är verkligen rätt märkligt. Det förekommer ingen stöld från ”fattiga till rika”. Begreppet ”stöld” innebär att någon med våld eller hot om våld tillskansar sig någon annans egendom. Detta kan ske genom att en inbrottstjuv eller en rånare bryter sig in och snor eller överfaller någon på gatan, eller så sker det på institutionaliserad väg, genom lagar och poliser.

Men att vissa människor är rika beror på att de producerat detta välstånd (eller fått/ärvt det, men då har NÅGON först producerat det), dvs ägnat tanke och handling åt att skapa något som andra värdesätter. Och om många efterfrågar det, ja då rullar degen in. De ”fattiga” du talar om kan tack vare entreprenörer, uppfinnare, innovatörer och kapitalägare få jobb med lön och höja sin standard. Utan dessa skulle vi troligtvis alla gå runt på jorden som vi gjort i årtusenden, präglade av svält och sjukdomar. Men det är inte så att de har blivit rika för att de plundrat och rånat, de har producerat sitt välstånd.

Permalänk | Anmäl #38 John G-son, 2011-08-25, 20:42

#29

Ännu ett märkligt inlägg. Vad menar du med att ”agera kollektivt”? Vad Rand säger är att varje människa har rätt att existera för sin egen skull och bör sätta sina egna intressen i första rummet. Detta innebär inte att människor inte kan samarbeta med andra eller organisera sig på olika vis. Skillnaden mot kollektivism och etatism är att individen (med ALLT vad det innebär om personliga, privata preferenser, drömmar, mål, ambitioner, tycke och smak!) bör underkastas kollektivet, gruppen, i alla dess tänkbara former (samhället, staten, nationen, rasen etc), att hon inte har rätt att finnas på jorden för sin egen skull utan att hon bör offras för ett ”högre” mål.

Du talar om att få ett ”bra systemresultat”, men Rand såg som sagt inte ”systemet” som överordnat människan.

Och vad är det som är katastrofalt i hennes ”värdemodell”? Att människan bör leva i enlighet med sin natur såsom människa och acceptera verkligheten, att leva för att främja sitt liv och det som gynnar det?

Permalänk | Anmäl #39 John G-son, 2011-08-25, 20:43

#31

Jag förstår om hon provocerar eftersom du står där du står politiskt, men huruvida hon är en stor tänkare eller inte måste väl ändå rimligtvis vara svårt att avgöra om du inte läst henne själv utan bara tagit del av enstaka, lösryckta påståenden. Hon står t ex INTE för den typ av sk ”egoism” som Nietzsche gör. http://aynrandlexicon.com/lexicon/nietzsche,_friedrich.html

Kristendom, som du nämner, kan mycket väl avfärdas utan att man behöver ha läst en enda rad i bibeln, eftersom denna bok bygger på tro och sagor. Även om det finns historiska fakta på sina håll i denna bok så ger den inga bevis för guds existens eller för att jungfrufödslar och mirakel av olika slag skulle ha ägt rum.

Men Rand är en filosof som man tycks kunna tillskriva lite vad som helst. Att hon talar om egoism gör att många tror sig kunna strunta i att ta reda på vad denna egoism innebär och istället låta henne stå som förespråkare för den bild av egoism vi har idag eller andra filosofer haft, vilket är märkligt. Hon bryter på ett revolutionerade och kraftfullt vis med en rad uppfattningar och jag tycker definitivt att du ska läsa henne, med öppna ögon.

Handen på hjärtat så hade jag också svårt att acceptera vissa av hennes påståenden till en början, av det enkla skäl att jag vuxit upp i vår svenska kultur och politiska klimat, med rester av såväl kristendom, folkhem och marxism. Men med lite intellektuell ärlighet kan man komma en bit och efter ett tag fick jag ge med mig och inse att jag hade fel. Det handlar inte om tro eller om att acceptera en massa lösryckta påståenden och teser, utan om ett logiskt resonemang utifrån vissa axiom.

Tvångsbegreppet är intressant och ger upphov till många diskussioner, och det är helt korrekt att Rand har en ”snäv” uppfattning om vad tvång är. Att tvång skulle vara vad som helst som begränsar oss är dock inte en hållbar ståndpunkt. Att vi inte kan flyga eller att vi måste äta och dricka för att överleva är metafysiskt givet, det är inget som någon bestämt, och kan därför inte betraktas som tvång. Verkligheten, existensen och vår natur tvingar oss visserligen att tänka och agera i enlighet med vår kunskap för att överleva, men det är s a s utgångspunkten. Om det är tvång, ja då är vi ju alla slavar under tvång och begreppet i sig blir meningslöst. Enligt Rand är den enda hållbara definitionen av ”tvång” helt enkelt våld eller hot om våld från andra människor.
Påverkan av olika slag är något helt annat. Att människor ”tvingas” göra det ena eller det andra om de har möjlighet att välja är inte tvång i ordets korrekta betydelse. Om en människa ”måste” ta ett skitjobb som hon hatar så väljer hon det framför att svälta. Det är ingen annan som tvingat henne till det. Likaså kan människor känna sig ”tvingade” att göra något ”mot sin vilja” men så länge detta sker frivilligt och det finns andra alternativ och människor väljer det ena framför det andra för att det är mindre dåligt, så är det fortfarande ett val och inte något man i egentlig mening tvingats till.

Och snacket om den ”religiösa uppståndelsen” kring Rand är bara nonsens. Att uppskatta någons idéer gör en väl inte till religiös?! Vet inte heller vad du menar med ”fanatisk”. Principfast? I så fall är jag väl också ”fanatiker”, men varför är fanatism för något som är bra dåligt? Fanatism i fråga om respekt för andra människors liv, fanatism i sin kärlek till allt det vackra och stora i människan eller fanatiskt förakt och motstånd gentemot alla de ideologier som krossat detsamma är väl inget dåligt? Jag är fanatisk i min kärlek till mina nära och kära och jag är lika fanatisk i mitt hat mot de system som Hitler och Stalin byggde upp. Jag kanske missförstår vad du menar med detta begrepp men i min värld är det inget fel att vara konsekvent.

Permalänk | Anmäl #40 John G-son, 2011-08-25, 20:44

Vad är det som får vissa att lockas av Rands filosofi? Samma längtan efter renhet som är grunden i både nazismen och libertarianismen anser jag. En tro att livet vore renast och mest moraliskt om människans empati inte fanns. En pubertetsdröm om att mänsklig samvaro borde vara lika obönhörligt ärlig och lagbunden som naturen. Survival of the fittest.

Det är inte konstigt att Breivik kände igen sig i Rands idéer. Inte heller konstigt att han hatade att se empatiska människor hindra den av honom önskvärda renhetsevolutionen.
Nyliberalismen, Rands filosofi light, har genom att målmedvetet öka våra sociala statusskillnader en större negativ påverkan på vår befolknings genomsnittliga livslängd än ett massmord som Breiviks enmanskrig. Inte lika ondsint förstås men effektivare.
Människor som lever i ekonomisk otrygghet och med låg social status dör för tidigt. Det borde den som överväger en röst på nyliberala politiker fundera över.

Permalänk | Anmäl #41 Olof Lindberg, 2011-08-25, 20:47

Vad menar John G-son? "Att människor ”tvingas” göra det ena eller det andra om de har möjlighet att välja är inte tvång i ordets korrekta betydelse. Om en människa ”måste” ta ett skitjobb som hon hatar så väljer hon det framför att svälta. Det är ingen annan som tvingat henne till det." Inte? Tänk lite, vad är det för slags frivilligt val?!

Permalänk | Anmäl #42 Ina Höst, 2011-08-25, 22:32

# 42 Ina,

Jag gjorde en skillnad mellan mänskligt tvång och det som naturen tvingar oss till. Vi måste leva i enlighet med vår natur, vi måste äta för att överleva osv. Vad är det jag ska tänka på? Vi gör hela tiden sådana val där vi väljer det bättre framför det dåliga eller det dåliga framför det ännu sämre. Vad är det du inte förstår?

Permalänk | Anmäl #43 John G-son, 2011-08-26, 00:16

#41, Olof,

Jag vet inte riktigt vad det tjänar till att gå in i nån diskussion med dig, vi har ju haft samtal här förut men de slutar aldrig särskilt bra.

Men du har förstås läst Rand, antar jag? Och ändå inte förstått ett dyft? Du gör ju nu precis som de andra kommentatorerna här och öser ur dig en massa meningslöst svammel och halvtaskiga tolkningar.

"Vad är det som får vissa att lockas av Rands filosofi?"

Tja, vad sägs om förnuft, logik, respekt för varje människas rätt att existera för sin egen skull och främja sitt eget liv, sträva efter sina egna drömmar och mål istället för att leva som slav under nån självuppoffringsmoral där sådant ses som ont? Stolthet och integritet, ärlighet mot sig själv och existensen?

Och vad är det för snack om "längtan efter renhet?! Och att det skulle vara fel att känna empati? Det är ju bara dravel Olof?! Hur kan du nedlåta dig att hamna i sånt? Kom tillbaks när du åtminstone begripit grunderna i objektivismen så kan vi väl diskutera då istället? Det vore ärligare och mer inspirerande.

Att hävda att det finns handlingar som är objektivt bra resp dåliga för människan innebär väl inte nazism?! Dessutom torde du veta att liberalismen politiskt står längre ifrån totalitära idéer än någon annan ideologi.

Survivel of the fittest?! Att varje människa oavsett vem hon är eller kommer ifrån har den moraliska rätten att existera för sin egen skull utan att behöva offras för andras mål, med en stat som garanterar denna rätt?

Du kommer till en massa märkliga slutsatser, men jag tror snarare det handlar om du är så ingrodd av konstiga idéer och sen applicerar dessa på Rand. Inte mycket mening att diskutera då.

Permalänk | Anmäl #44 John G-son, 2011-08-26, 00:36

#41 Olof Lindberg
Att koppla ihop judinnan Rand med nazismen är så märkligt min reflexion blir att det måste vara ett sätt att föra diskussionen i diket.

Permalänk | Anmäl #45 Robert Pettersson, 2011-08-26, 00:56

G-son och Robert P
Ni reagerar som förväntat. Ser bara på skillnaden mellan nazism och olika varianter av neoliberalism som består av olika öppenhet för totalitära metoder. Och missar självklart den grundläggande likheten mellan era läror att mänsklig social samvaro bör vara ett system lika fritt från känslostyrning som naturen självt.
Moral och samvete har helt enkelt inget egenvärde för varken nazisten eller neoliberalen. Den är bara en individuell valmöjlighet i det fall man anser sig själv gynnad av den.
Vägen till drömsamhället har olika utformning. Nazisten likt Breivik har mindre tålamod och föredrar vapenanvändning och mord. Neoliberalen använder den oreglerade marknaden och den maktlösa staten som vapen. För samma syfte.
Survival of the fittest.

Permalänk | Anmäl #46 Olof Lindberg, 2011-08-26, 07:51

#40 John

Antingen är Rand otydlig, eller så måste man bevisligen lusläsa henne för att förstå vad hon menar, eftersom alla vi andra verkar ha missförstått henne. Eller så är det helt enkelt så att hennes tankar och idéer inte helt och hållet håller... Vad vet jag..?

"Enligt Rand är den enda hållbara definitionen av ”tvång” helt enkelt våld eller hot om våld från andra människor."

Så tvång är alltid en konsekvens av andra människor? Det är alltid våld inkluderat, dessutom fysiskt? Detta faller pladask enligt mig. Tvång bör rimligtvis vara oförmågan att förändra din situation inom omgivning eller tillstånd. Det är förbluffande hur man avfärdar alla andra grader av tvång, såsom naturliga orsaker, rådande socialt tillstånd, handikapp, etnisk tillhörighet, kön mm. Tvång är när du är begränsad av vissa yttre och inre egenskaper och kan inte endast bero på eventuellt hot om våld. Enligt mig åtminstone...

Att använda termer som "det är inte tvång i dess rätta bemärkelse" är att farligt nära tangera dogmatik.

Det är självfallet bra att vara konsekvent, något som Randister och anarko-kapitalister värderar högre än mycket annat. Anklagelsen kring inkonsekvens är något man ständigt får höra när man debatterar med er. Problemet är att samhället är ytterst inkonsekvent. Något som gäller på en plats, behöver nödvändigtvis inte gälla på annan plats, med andra förutsättningar. Tanken kring rationell egoism ger med all säkerhet bra resultat för individ och samhälle i många fall, men är med all säkerhet förödande i många fall, eftersom även rationell egoism är ett diffust begrepp. Vad som är rationellt för mig behöver inte nödvändigtvis vara det för dig. Om jag nu ska agera utifrån mitt eget intresse, så finns det inget som hindrar mig från att tömma sjön på fisk, eller såga ner alla träd i skogen. Visst kan mitt förnuft tala om för mig att det resulterar i bristande tillgångar för de i min omgivning. Men, så länge jag anser mig behöva dessa resurser för att på något vis säkra mitt välstånd, så anses det rätt. Jag har i princip avsagt med ansvar för andra människor än mig själv. Detta är ett extremt exempel så klart, men likväl något som skulle kunna ske (eller SKER dagligen... tyvärr...). Motsatsen är den altruistiska tanken att man använder omgivningens resurser på ett sätt som garanterar att även andra får tillgång till resurserna. I mina ögon finns det ingen konflikt mellan altruismen och mig som individ.

Jag ska i objektivitetens namn inte säga att jag avfärdar allt Ayn Rand står för. Det finns vissa intressanta aspekter av hennes tankar och tanken på ett anarko-kapitalistiskt samhälle (i den mån de stämmer överens, vilket jag förstått inte alltid är fallet..). Men, då tankarna kring tvång och frivillighet är så odynamiska och så otänjbara blir min rädsla för denna typ av struktur större än min fascination...

Permalänk | Anmäl #47 Martin Öhman, 2011-08-26, 08:05

# 39

Nja, med systemet så menar jag alla människor som är med i gruppen. Ett exempel är lagstiftning, även om individer kan ha något att vinna på att det inte finns lagar så behövs nog lagar för att samhället ska fungera väl vilket alla i slutändan tjänar på. Det innebär samtidigt en garanti för individens frihet och ett underställande av individen under kollektivets valda begränsningar.

Permalänk | Anmäl #48 Karl Kullman, 2011-08-26, 09:33

#41 och #46 Olof Lindberg

Jag håller helt och hållet med dig. Det känns som om Ayn Rands Objektivism förutsätter att alla människor kan ta hand om sig själva utan samhällets hjälpmedel mot vare sig likgiltighet eller girighet.

Hennes lära skulle fungera utmärkt om människor alltid var sjyssta mot varann... men i en sådan värld skulle ju ärligt talat vilken ideologi som helst fungera felfritt, till och med kommunism.

Det är dock bara en saga, så ser inte verkligheten ut. Ett samhälle måste istället byggas så att det främjar samarbete och rättvisa, annars kommer det bli motsättningar mellan klaner eller samhällsklasser pga människans opportunism och girighet.

Se bara exempelvis på hur det ser ut i Sverige idag. Trots allt hemskt som rapporteras varje dag så har vi otroligt mycket som är bra i vårt samhälle. Möjligheterna för människor att påverka sina liv positivt är stora, skyddsnäten är omfattande alltmedan orättvisor och integritetskränkningar kritiseras när de uppkommer.

Ayn Rands samhälle tror jag skulle vara lite av en motsats till dagens Sverige, och det vore nog sämre.

Permalänk | Anmäl #49 Ludvig Nyberg, 2011-08-26, 10:37

Suck. Missuppfattningarna om vad Rand stod för står som spön i backen i denna tråd.

Karl #48, är det din uppfattning att Rand förespråkade ett samhälle utan lagar?? I så fall har du väldigt fel. Hon menade att staten har en viktig roll i att upprätthålla en rättsstat som skyddar människans rätt till sitt eget liv, sin frihet och sin egendom.

Martin #47, respekt för individuella rättigheter går givetvis åt båda håll. Att andra inte tillåts kränka min rätt till mitt liv, min frihet och frukten av mitt arbete, så har jag givetvis heller ingen rätt att inskränka din lika rätt till ditt liv, din frihet och frukten av ditt arbete. Det ligger i individens intresse att samarbeta med andra människor helt frivilligt.

Olof, dina försök att smeta nationalsocialistisk association till Rands filosofi är rent absurt. Hon var en stark motståndade till alla kollektivistiska ideologier, där nationalsocialismen tillhör en av de mer extrema. Rands filosofi utgår ifrån att det högsta värdet är bevarandet och främjandet av liv. Tycker du att det stämmer väl överens på vad som följde i nationalsocialismens spår under 1930- och 1940-talen? Eller tycker du att Anders Breivik (ännu en helt absurd guilt by association) agerade utifrån denna premiss? Rands filosofi är raka motsatsen till totalitarism.

Permalänk | Anmäl #50 Ragnar Danneskjöld, 2011-08-26, 10:42

Intressant att så liten vikt har givits här, åt det rent filosofisk-teoretiska haveri som är Rands Kantläsning. Rand ville ägna sig också åt filosofisk idédebatt och etablera sig som intellektuell, men redan hennes oförmåga att ta till sig och på ett ens någorlunda träffande sätt kommentera Kants epistemologi vittnar om att hon faktiskt inte hade någon filosofisk kompetens.

Givetvis måste man inte vara filosof för att kunna hysa politiska åsikter, men då ska Rand också kallas politiker, inte tänkare. Att Lööf hyllar Rand - som tänkare - är ett tecken på bristande ideologisk stringens och förståelse från Lööfs sida, alldeles oavsett om hon menar att Rands politiska åsikter var vettiga eller ej.

Permalänk | Anmäl #51 Mattias Irving, 2011-08-26, 12:07

# 33
Du drar felaktiga slutsatser. Att Lööf ser Rand och Thatcher som förebilder innebär inte per automatik att hon skriver under på samtliga av deras politiska ställningstaganden. Vad gäller Thatcher beundrar hon henne snarast som ledare, vilket hon gjorde gällande senast imorse, i Gomorron Sverige. I samma utläggning lyfte hon även fram Gudrun Schyman för hennes ledaregenskaper, betyder det att hon samtidigt hänger sig till vänsterpartiets politik som den var utformad under Schymans ledning? Nej, tänkte väl det.

Alla domedagsprofetior om att Lööf skulle föra en libertariansk politik om hon blev partiledare för centerpartiet är med andra ord extremt överdrivna, vilket jag förövrigt beklagar.

Annars, #33, får du gärna visa var någonstans Lööf har påstått att Rand och Thatcher är hennes största inspirationskällor rent politiskt.

Förövrigt har John G-son mycket sunt att säga, och det är bara att instämma i att missuppfattningarna kring Ayn Rand fortsätter att göra sig påminda. I stor utsträckning tror jag det handlar om att folk fått för sig att Ayn Rand var en osympatisk person, vilket nödvändigtvis måste innebär att hennes filosofi är ondskefull. När man drar paralleller till nationalsocialism och massmördare är man sannerligen ute på fullständigt fel spår. Det blir bara absurt och rent patetiskt.

Avslutningsvis vore det intressant om alla ni som tycker er se tydliga fundamentala "brister" i Ayn Rands teorier om man "analyserar dem kritiskt" kunde vara vänliga att utveckla detta. Och då menar jag inte lösryckta idéer, utan det verkar som hela den filosofiska skolan skulle falla på några grundläggande missräkningar...? Dessutom vill jag gärna få några namn förtydligade, bland denna mängd tänkare som tydligen förkastat hennes idéer. Mig veterligen finns det även många som inspirerats av henne - mycket beror ju naturligtvis på vad man har för filosofisk grundinställning från början.

Permalänk | Anmäl #52 Erik Hansson, 2011-08-26, 12:37

Eftersom det verkar finnas många randianer och ”andra” här så skulle jag vilja få lite feedback på en hypotes. Många undrar ju varifrån Ayn Rand har fått sitt namn. Ain betyder ju (väl) öga på hebreiska, Aino den enda på finska och Radne är vandringskamrat på samiska. Kan hennes namn egentligen betyda ”ögat är min enda vandringskamrat”?

Danneskjöld kan det betyda att ”Ragnar” försvarar de som är rättskaffens, eftersom exempelvis ”dannemansdotter” betyder, dotter till en rättskaffens man.

Permalänk | Anmäl #53 Cuben, 2011-08-26, 12:52

Kommentarsfältet är stängt på denna artikel.annons:
annons:

Newsmill-bloggen

Newsmill till TV4 News

 Nyhetsbolaget, som bla producerar Nyheterna i TV4 och TV4 News tar över Newsmill. För våra ...

annons:
annons:

Om Newsmill

Newsmill är det första sociala mediet i Sverige som spinner kring nyheter och debatt. Vi publicerar varje dag olika personer med exklusiv kunskap om dagens viktiga händelser. Om du har egna erfarenheter av de frågor vi tar upp kan du omedelbart medverka i debatten. Newsmill är en del av TV4-gruppen.

 

Läs mer om Newsmill

Newsmill-bloggen

Newsmill till TV4 News

 Nyhetsbolaget, som bla producerar Nyheterna i TV4 och TV4 News tar över Newsmill. För våra ...

Vad är att Milla?

Millningen är ett sätt att kommentera med känslor. Du väljer ett ord eller ett namn som du vill mäta i opinionen och läsarna kommenterar genom att välja en av fyra känslolägen som representeras av fyra färger. Rött är arg, blått är glad, grön nyfiken och gult är uttråkad. Resultatet visas direkt och rubriken på artikeln färgas med den färg som de flesta väljer.


 
© 2008 Newsmill. All rights reserved.