Kontakt informacije

Adresa:
Safeta Zajke 107

Telefon:
033/674-225,
033/674-226,
033/674-228

Fax:
033/674-229

E-mail: kovinoplastika@bih.net.ba