Het Vrije Volk
Weg met alle religieuze scherpslijpers!

INGEZONDEN - 22 JUNI 2010


Mr. H.D.Tjeenk Willink, Beatrix, Willem-Alexander en Máxima zijn lid van de Raad van State. Zij zullen wel even gaan bepalen wat goed voor u is en wat niet…

Zij en nog een aantal andere boven-ons-gestelden van dat gesubsidieerde theekransje hebben probleempjes met de geplande afschaffing van art.147/WvS. Feit: de Raad van State is geen wetgever.

De wetgever wordt vanaf deze plaats dringend gemaand de scheiding van kerk en staat na te leven en alle religieus getinte adviezen/eisen van wie dan ook te negeren. Beatrix & Co zijn van mening dat afschaffing van art.147/WvS in rekening moet worden gebracht*. Let op: dat is de gristelijke draai die de redactie van het Reformatorisch Dagblad aan het RvS-advies geeft! Grote vraag is hoe dat “in rekening brengen” in zijn werk zou moeten gaan. Het is niet te hopen dat als gevolg van de afschaffing van art.147/WvS atheïsten straks worden gedwongen met maria-processies mee te lopen, het knielen en bukken van koorknaapjes moeten bijschaven, vrouwen alleen lange jurken, zwarte kousen en muffe hoedjes mogen dragen of nog erger: dat de hoofddoek voor iedereen verplicht is, zomer en winter, regen of sneeuw, wel of geen moslimachtergrond, met dit als voorbeeld…Daarom wordt het tijd voor een onvervalste relitaks!

Opmerkelijk: Beatrix & Co vinden dat de vrijheid van godsdienst afschaffing van Art. 147/WvS niet in de weg staat. Die vrijheid werd vanaf 1955, toen de eerste groep allahschreeuwers in ons land neerstreek, tot aan de huidige dag behoorlijk opgerekt. Ga maar na: hoe vaak komt het niet voor dat moslims hun expansiedrift koppelen aan deze vrijheid? Boerkini in een zwembad? Valt onder de vrijheid van godsdienst. Boerka in de bus of fractiekamer? Valt onder de vrijheid van godsdienst. Hoofddoek achter de balie van uw gemeentehuis of supermarkt, bij de fiscus? Ziet u het al voor u, een FIOD-ambtenaar met hoofddoek? Dat heeft niks met onze vrijheid van godsdienst te maken, dat is misbruik maken van onze vrijheid van godsdienst. Ergo: onze vrijheid van godsdienst zou vanwege het constante misbruik door moslims drastisch beperkt dan wel uit de Grondwet geschrapt moeten worden. Reken maar dat dat een hoop stress zou schelen.


Waarom wordt in dit land zoveel kostbare tijd en geld verprutst aan de bescherming van waanvoorstellingen van talloze gelovigen, lees: vrijwel iedereen met tere zieltjes en lange tenen?

Laten we wel wezen: religie en bijpassende (af)goden werden uitsluitend door de mens verzonnen.

Religie is abstract en ontastbaar. Religie bestaat enkel in het niet zelden door derden gehersenspoelde brein van gelovigen. Religie is geen rechtspersoon en kan derhalve niet gelasterd, beledigd of gekwetst worden. Simpeler: er bestaat geen god die men zou kunnen vragen of hij eventueel wil getuigen in een strafproces omdat hij eventueel geraakt zou zijn door de krachttermen van zijn grondpersoneel. Er is in deze wereld geen dominee, paus of imam te vinden die op een dergelijke vraag antwoord kreeg, dat antwoord zal er ook nooit komen. Goed, toegegeven: je hebt ze erbij die vijf keer daags de knietjes buigen en vragen wat ze willen, inclusief verwensingen richting andersdenkenden(!) maar antwoord krijgen: forget it! Je hebt ze erbij die steeds vaker zeuren om respect voor religie. Maar dat is wedden op een dood paard. En degenen die dagelijks respect schreeuwen zonder de betekenis van dat begrip te kennen kunnen wel een paar bijlessen gebruiken. Beatrix & Co vinden ook dat afschaffing emoties en spanningen zouden kunnen oproepen. Om dat te voorkomen zou art.147/WvS gehandhaafd moeten worden. Beatrix & Co zouden zich eens rekenschap moeten geven van alle constante doodsbedreigingen aan het adres van bv. Geert Wilders, Ayaan Hirsi Ali, het toenemende aantal afvalligen binnen de islam en de daarmee gepaard gaande emoties. Beatrix & Co zouden zich eens moeten realiseren dat de lafhartige moord op Theo van Gogh tot op de huidige dag emoties oproept. Beatrix & Co denken dat door afschaffing van art.147/WvS alle kerken en moskeeën spontaan in elkaar zouden storten.

Geheid dat dat emoties zal oproepen…  vooral bij de puinruimers die weer een poosje werk hebben, want veel werklozen in ons land. Beatrix & Co vinden wel dat art.137c t/m f/WvS beter aansluit op de belevingswereld van veel Nederlanders. Echter, art.137c biedt volgens voornoemd theekransje geen bescherming tegen belediging van religie en religieuze symbolen als zodanig. Effe brainstormen (dat is sigaren roken en de ventilator op 8 zetten): stel, een politieagent schrijft een bon uit als iemand een mariabeeld voor flutwijf uitmaakt.Hoe groot is de kans dat dat beeld commentaar levert en aangifte doet? Hoe groot is de kans dat een toevallig in de buurt zijnde pastoor zich plaatsvervangend beledigd voelt en aangifte doet? Hoe groot is de kans dat een rechter aan een dergelijke zaak begint en de booswicht veroordeelt? Tip voor betweters: roepen dat belediging van religie, goden en symbolen strafbaar moet zijn, is jezelf onsterfelijk belachelijk maken. Nu hebben we in dit land nog steeds de scheiding van kerk en staat. Voorbeeld: rechters die uitspraken doen over gevoelens, bv. in geval van belediging van de islam of de profeet, begeven zich niet alleen op glad ijs: ze zijn ronduit dom. Belediging, lasteren of kwetsen is namelijk strikt subjectief: ieder mens kan zich mentaal iets aantrekken of niet. Een politieagent die naar het bonnenboekje grijpt als hij te horen krijgt: “meneer, ik vind u een oen”, dient een andere baan te zoeken, omdat een mening uiten geen strafbaar feit is. Nu heb je in dit land mensen die finaal door het lint gaan als ze een scheldwoord te horen krijgen en je hebt gelukkig ook mensen die de schouders ophalen. Het bestraffen van krachttermen zoals godverdomme (crux van voornoemd theekransje en gristelijk Nederland) is dan ook hetzelfde als met een kanon op een mug schieten, omdat dat woord (en alle bekende varianten) een vorm van zelfvervloeking inhouden. Omdat god niet bestaat kan in een dergelijk geval van strafbaarheid geen sprake zijn en is de cirkel weer rond. Rechters en volksvertegenwoordigers die zich door bepaalde religieuze sentimenten laten verleiden om gekwetste gevoelens van bv. moslims, politieagenten of gristelijke Nederlanders middels uitspraken of wetten te honoreren, zijn ongeschikt voor hun taak. Het zijn dus alleen religieuze scherpslijpers (inclusief het staatshoofd nota bene!) die pleiten voor handhaving van antieke en volstrekt achterhaalde, nutteloze idiote wetgeving. Oproep voor alle volksvertegenwoordigers: maak ons land een beetje leefbaarder, geloof wat u wilt doch alleen privé, dring het nooit aan het electoraat op en al helemaal niet in de vorm van twijfelachtige wetgeving: dat gaat u onherroepelijk zetels kosten. Minder stress graag! Alle zinloze regeltjes en verordeningen vandaag nog in de vuilcontainer!

 

Denk goed na: Religion wurde von Menschen erfunden um Menschen zu kontrollieren. Das geht am besten wenn sie Angst haben. Bientôt dans une rue près de chez vous!

*let op: vanwege een opdracht van god (ja, ja, daar istie weer) op zondag gesloten.

Updates:

Ze haten vrouwen, ze haten varkens, ze haten honden, ze haten alles en iedereen en dat enkel vanwege de inhoud van dat verzonnen instructieboekje.

Wie nu nog twijfelt aan de hierboven aangehaalde expansiedrift moet zich maar eens goed realiseren wat bedoeld wordt met de politiek van de islamitische baarmoeder. (túúrlijk zullen er weer cultuurverrijkers zijn die gedegen wetenschappelijk onderzoek bestempelen als racisme, en dat is uiteraard weer taqiyya).

Daar gaattienógeenkeer: wat niet bestaat kan nooit...

De aanhangers van Hisb ut Tahrir lopen los, zijn zeer gevaarlijk en beroepen zich op allah. M.Bouyeri zit tot aan zijn dood vast en beroept zich ook op allah. Erg spijtig voor al deze reli-fascisten, maar allah bestaat niet.

Nee, dit is niet de Cosmopolitan...!!!

Dit zouden we niet moeten willen. Eens temeer reden om een reli-taks in te voeren.

Scroll naar beneden voor meer updates.