Dobrodošli

Kovinoplastika d.o.o. Sarajevo osnovana
je 1996 godine, kao društvo sa mješovitim
bosansko-slovenačkim kapitalom.

Danas firma raspolaže sa poslovnom zgradom od 500m2, dva skladišna prostora površine 1.100m2,
na zemljišnoj površini od 3.200m2.

Osnovna djelatnost firme je veleprodaja
na cijelom području Bosne i Hercegovine ...

više...