Debatt mot Mona Sahlin och Dilsa Demirbag-Sten

Obs! Rättelse av tiden! Den börjar 12.50 (inte 11.50)

Har imorgon en debatt mot Mona Sahlin och Dilsa Demirbag-Sten.

Imorgon, tisdagen den 18 oktober, kl 12.50 – 14.10, debatterar SD:s Kent Ekeroth mot Mona Sahlin samt Dilsa Demirbag-Sten om mångkultur och extremism. Debatten hålls i Aulan på Globala Gymnasiet som ligger på Södermalm i Stockholm.
 
Ämnen som kommer diskuteras är bland andra hurvida integrationen lyckats eller misslyckats, islam och dess kvinnosyn och för och nackdelar med mångkultur. Kent Ekeroth kommenterar morgondagens debatt:
 
– En debatt mot en av mångkulturalismens ivrigaste förespråkare, som Mona Sahlin är, är ett bra tillfälle att jämföra våra olika ideér. Dessutom medverkar Dilsa Demirbag-Sten som utifrån sitt liberala perspektiv ibland har en del vettiga saker att framföra men som tyvärr ändå försvarar det mångkulturella samhället. 

Stark kultur ger framgång enligt SvD

SvD analyserar varför Steve Jobs var en bra ledare:

3) En superstark kultur och ett tydligt uppdrag lockar de som vill förändra:

Enligt flera tidigare anställda på företaget fokuserade Steve Jobs en ansenlig tid på att försöka pränta in företagets kultur i de anställda, så också att ge dem en känsla av att de var en del av ett viktigt uppdrag – att lämna ett avtryck i it-världen. Den kultur som genomsyrar företaget får inte tappa i kraft någonstans, menade Steve Jobs. Alla måste känna kulturen och kämpa för den. Skälet: Kulturen sätter ett företags agenda och kan leva vidare oavsett vem som sitter i chefsposition.

Undrar om de även anser att kulturen spelar roll för hur ett land utvecklas och styrs…typ såhär:

Enligt flera tidigare medborgare i landet fokuserade man ansenlig tid på att försöka pränta in landets kultur i medborgarna, för att ge dem en känsla av att de var en del av ett viktigt uppdrag – att lämna ett avtryck i världen. Den kultur som genomsyrar landet får inte tappa i kraft någonstans. Alla måste känna kulturen och kämpa för den. Skälet: Kulturen sätter ett lands agenda och kan leva vidare oavsett vem som sitter i chefsposition.

PI läggs ner – men uppföljaren väntar runt hörnet

…och det går rykten om att den kommer satsa ännu hårdare och att nya verktyg för läsarna ska presenteras.

Ett stort tack till PI för allt jobb de gjort hittills och för att ha slagit skräck i gammelmedia!

Men vi ses på andra sidan PI – kampen fortsätter! Jag klipper nedan in ett inlägg från en av PIs skribenter:

——-

”Det känns som att jag måste göra ett litet påpekande. Det ska skapas en ny sida MED LIKNANDE INRIKTNING och VISSA AV SKIBENTERNA KOMMER ATT ARBETA DÄR. Att spekulera av vilken anledning PI än månde lägga ner denna sida är fruktlöst.

Vänta och se istället. Jag sörjer lika mycket som ni andra, men ge den nya sidan en chans. PI har gjort mycket, alla ni kommentatorer har gjort mycket. Om vi ger lika mycket och mer på den nya sidan kommer kampen att fortsätta, men med nya medarbetare.

Det är djupt tragiskt att PI försvinner, men låt inte andan försvinna. För Janssons minne, för PI:s minne, låt inte kämparglöden falna utan bidra lika mycket på den nya sidan som ni gör här. Om det sen inte fungerar, då får vi försöka få PI att återuppstå igen. Men tills dess, deppa inte ihop, tappa inte glöden utan se det som en ny möjlighet och en ny utmaning.

Vi ska fortsätta kämpa på för att rädda demokratin och yttrandefriheten. Under vilket namn det sen sker, det ser vi då. Så än en gång,kära vänner, ge inte tappt.”

Slovakien röstade nej till utvidgad euro ‘bailout’

Slovakien röstade i tisdags nej till att slösa mer pengar på EU:s vansinne:

Lawmakers in the eurozone’s poorest member Slovakia cast a menacing new shadow over the 17-nation bloc’s debt crisis by rejecting an expanded bailout fund and tools to shore up enfeebled banks.

Tuesday’s ”no” vote in Slovakia, the last of the euro nations to vote on strengthening theEuropean Financial Stability Facility (EFSF), put in doubt a bailout boost promised for Greece and bank re-capitalisation.

Nigel Farage talade om detta i EU:

Mina motioner 2011/12

Alla mina motioner som jag lagt i år kan ses här. De innefattar bland annat (med undantag för de jag redan lagt och redovisat förra året):

Motion 2011/12:Ju379 av Kent Ekeroth (SD)
Reformerade straff för unga förövare

Motion 2011/12:Ju390 av Kent Ekeroth och Thoralf Alfsson (SD)
Utvisa kriminella utlänningar

Motion 2011/12:Ju391 av Kent Ekeroth och Lars Isovaara (SD)
Åtgärder vid flerfaldig brottslighet

Motion 2011/12:Ju402 av Kent Ekeroth och Björn Söder (SD)
Inför brottsprovokation

Motion 2011/12:Ju403 av Kent Ekeroth (SD)
Fotboja vid frisläppande av grova brottslingar

Motion 2011/12:Ju412 av Kent Ekeroth (SD)
Kriminalising av hjälp till illegala invandrare

Motion 2011/12:K207 av Kent Ekeroth och Björn Söder (SD)
Upphävande av skrivning om EU i grundlagen

Motion 2011/12:K214 av Kent Ekeroth (SD)
Medborgarskapskrav i lokala val

Motion 2011/12:K258 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)
Förbjud niqab och burqa på offentlig plats

Motion 2011/12:K372 av Kent Ekeroth och Mattias Karlsson (SD)
Äkta personvalssystem

Motion 2011/12:K376 av Thoralf Alfsson och Kent Ekeroth (SD)
Återkallande av medborgarskap

Motion 2011/12:K382 av Kent Ekeroth (SD)
Reformering av lag om behandling av personuppgifter

Motion 2011/12:Sf344 av Kent Ekeroth (SD)
Förbud mot tiggeri

Motion 2011/12:Sf352 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
En ansvarsfull invandringspolitik

Motion 2011/12:Sf353 av Kent Ekeroth och Margareta Sandstedt (SD)
Åldersbestämning av immigranter

Motion 2011/12:Sk410 av Thoralf Alfsson och Kent Ekeroth (SD)
Dubbla medborgarskap

Motion 2011/12:U325 av Julia Kronlid och Kent Ekeroth (SD)
Bistånd till den Palestinska myndigheten

Cameron säger att alla ska hjäpa till att rapportera om illegala invandrare

UK Prime Minister David Cameron says he ”wants everyone in the country” to help ”reclaim our borders” by reporting suspected illegal immigrants. 

Together we will reclaim our borders and send illegal immigrants home.

En motion om just detta la jag redan för någon vecka sedan: Kriminalising av hjälp till illegala invandrare:

  1. [...] kriminalisera en handling som syftar till att dölja en illegal invandrare från rättsväsendet eller hjälpa honom eller henne att undkomma, undanröja bevis om den illegale invandraren eller på annat dylikt sätt motverka att rättsväsendet uppdagar var den illegala invandraren befinner sig.
  2. [...] inför rapporteringsplikt till polisen när en anställd vid en offentlig institution eller dess privata motsvarighet i sin yrkesutövning påträffar en illegal invandrare som den anställde förstår eller borde ha förstått var illegal invandrare.

Jag föregår med andra ord David Cameron ;)

”Fritidsgårdar” bara sosseursäkt för det importerade invandrarvåldet

En polis som vill vara anonym avfärdar allt tal om att gatugänget sökt sig till kriminalitet på grund av brist på fritidsgårdar och samlingslokaler.”

Jepp, snacket om ”fritidsgårdar” och sånt är bara dumma sosseursäkter för det invandrarvåld som de, tillsammans med Alliansen, importerat i 40 års tid till vårt land.

Reepalu går på SD:s linje om utvisning av kriminella utlänningar

Reepalu vill att Sverige utvisar fler kriminella utlänningar. Vad bra – han går därmed på den linje jag drivit under senaste riksdagsåret:

 

 

Läs även de motioner jag lagt för detta ändamål: 1) årets motion 2) Förra årets motion: Motion 2010/11:Ju419

SDS
SDS

Expressen om ”tredje gången gillt”-principen SD vill införa

Expressen har idag en artikel (ej online vad jag kan se) om vår kriminalpolitik och de förslag vi nyss lagt:

SD vill miljardsatsa på kriminalpolitiken. Bland annat föreslår partiet ett ”tredje gången gillt”-system där brottslingar automatiskt får maxstraff när de döms för tredje gången.

Tanken är att personer som under en sjuårsperiod döms tre gånger för dessa brottstyper vid det tredje tillfället automatiskt ska dömas till maxstraffet för det brottet.

– För oss handlar det dels om det avskräckande och dels att de ska få det straff de förtjänar, säger Kent Ekeroth, SD-ledamot i justitieutskottet.

Givetvis får Sverige svar på Bagdad-Bob, Jerzy Sarnecki, uttala sig och menar då att:

– Det är väldigt dyrt och det finns inget vetenskapligt stöd för att det fungerar

Vet ni vad; att straffa personer som för tredje gången gillt inom en sjuårsperiod begår en våldtäkt, en misshandel eller ett narkotikabrott fungerar, alltid.

Läs motionen jag skrev för detta ändamål: Åtgärder vid flerfaldig brottslighet (även i vår Partimotion om krinminalpolitik):

Om en person exempelvis för tredje gången begår ett våldsbrott i någon form, vare sig det rör sig om ett brott mot liv och hälsa, ett sexualbrott eller något annat, eller en kombination av dessa, bör gärningsmannen per automatik dömas till lagens maxstraff för det brott som har det högsta maxstraffet plus det tillägg som ges vid flerfaldig brottslighet.

Till exempel ska en person som utfört två misshandelsfall och därefter begår en våldtäkt alltså få fängelse i sex år, vilket är maxstraffet för våldtäkt, plus maxtillägget på fyra år enligt vårt förslag ovan på reviderat tillägg för flerfaldig brottslighet, för sammanlagt alltså tio år.

Exempelvis används en sådan princip vid fortkörning; om en person kör 20 km över hastighetsgränsen tre gånger får denne böter de två första gångerna men förlorar körkortet den tredje gången trots att det är samma brott som är begånget som de två första gångerna.

Endast de brott som tidigare genererat en dom med fängelse (oavsett om fängelsetiden avtjänas villkorligt eller på anstalt) ska vara förenat med ”tredje gången gillt”-principen samt endast för våldsbrott, sexualbrott samt narkotikabrott.

PI-Pedia lanserat

PI-pedia – Din verklighetsreferens i en censurerad PK-värld

I dagsläget, när gammelmedia har börjat darra i knäna så pass mycket för PI att de nästan skriver fler artiklar som handlar om oss än om ”Bonde söker fru” (vilket inte är en dålig bedrift i dagens Sverige vill vi lova…) är vi extra stolta över att kunna presentera vårt nya tillskott och bidrag till de politiskt inkorrektas arsenal, nämligen: PI-pedia

De politiskt inkorrekta debattörerna har dock i de allra flesta fall (med ett mindre antal tråkiga undantag) skött sig utomordentligt bra, och PI-pedia är nu vår present till dessa debattörer (och alla deras framtida kollegor), och är avsedd att vara den seriöse PI-debattörens ultimata vapen – en koncentrerad, finkornigt kategoriserad och effektivt organiserad ihopsamling av mer eller mindre all relevant information som har presenterats på politisktinkorrekt.info genom tiderna, dessutom kryddad med diverse nyttiga nytillskott som t.ex. information om specialiserade argumentationstekniker gentemot hala PK-debattörer och liknande.

Du ska aldrig igen behöva stå svarslös på frågan ”vad har du för källa på det”, och du riskerar att bli nästan ohälsosamt van med den tillfredställande känslan av att fullständigt kunna begrava din debattmotståndare i statistisk information och hårda fakta innan de ens har hunnit öppna munnen för att medelst någon irrelevant floskel försöka glida undan ditt påstående.

Så, vad väntar ni på? Det är dags att återigen nyansera debatten, denna gång i kvadrat, och på alla arenor som ni har tillgång till, vare sig det handlar om Twitter, fikabordet, gatan eller plenisalen!

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Join 241 other followers